Заказать реферат

Курсовая: Зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами в дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ) (ID:42174)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами в дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ) (Код работы:42174)

Информация о работе Раздел: Социология
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 42174
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 1441
Просмотр
«Зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами в дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ)»
СодержаниеВступ 2
1. Характеристика соціально-педагогічної діяльності в ДБСТ 5
2. Аналіз дослідження соціально-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами у ДБСТ 13
3. Шляхи оптимізації соціально-педагогічної діяльності з дітьми сиротами в ДБСТ 22
Висновки 31
Використані джерела та література 33
ЛитератураВикористані джерела та література

1. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 2001 № 42 ст.213.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.02 р. № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» // Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді /Упор. С.Толстоухова А.Павленко та ін. – К.: ДЦССМ 2003. – С. 46 – 52.
3. Бевз Г.М. Бондаренко Т.В. Комарова Н.М. та ін. Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу / Державна соціальна служба для сім ї дітей та молоді Державний ін-т розвитку сім ї та молоді. – К. 2006. – 180 с.
4. Діти державної опіки: проблеми розвиток підтримка: Навч. посібник / АПН України Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти Асоціація безперервної освіти дорослих Центр з усиновлення дітей при МОН України / М.Й.Боришевський (заг.ред.) Г.М.Бевз (заг.ред.). – К.: Міленіум 2005. – 283 с.
5. Животенко А.О. Їхнє друге народження: Розповідь про досвід роботи колективу Святошинського дитячого будинку-інтернату другого профілю Головного управління соціального захисту населення КМДА та виконавчого органу Київської міської ради системи Міністерства праці та соціальної політики України. – К.: Азимут-Україна 2004. – 64 с.
6. Кабул В.Т. Воспитание школьников в условиях обновления общества. – Минск: ИПКУ 2004. – 181 с.
7. Логвінова М. Усиновлення (удочеріння): національно-та міжнародно-правові аспекти / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай 2003. – 90 с.
8. Матеріали офіційного сайту Міністерства освіти та науки України / www.mon.gov.ua.
9. Матеріали сайту Державного комітету України в справах сім’ї та молоді (http://www.dksm.gov.ua).
10. Матеріали сайту Міністерства праці та соціальної політики України (http://www.mlsp.gov.ua/).
11. Мережа центрів соціальних служб для сім ї дітей та молоді: Інформаційний довідник / Державна соціальна служба для сім ї дітей та молоді / В.С. Вовк (упоряд.). – К.: Знання 2005. – 140 с.
12. Москалюк В.Ю. Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х. 2003. – 20 с.
13. Панагушина О.Є. Соціально-педагогічна робота з учнями підліткового віку: Метод. рек. / Південноукраїнський регіональний ін-т післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Херсон: Айлант 2006. – 43 с.
14. Панок В.Г. Цушко І.І. Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України: Метод. посібник / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України Український науково- методичний центр практичної психології і соціальної роботи. – К.: Ніка-Центр 2004. – 128 с.
15. Пащенко Д.І. Зарубіжний досвід гуманізації соціального середовища та виховання / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – К.: Знання 2006. – 208 с.
16. Пєша І.В. Соціальне становлення дітей в дитячих будинках сімейного типу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К. 2000. – 20 с.
17. Проблеми виховання в дитячих будинках сімейного типу: Зб. / АПН України Інститут проблем виховання / М.М.Василькова (упоряд.). – К. 2003. – 142 с.
18. Робота психолога та соціального педагога з різними категоріями сімей: Методичний дайджест / Управління освіти та науки Луганської обласної держ. адміністрації Луганський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти / І.А. Серова (уклад.). – Луганськ: Знання 2006. – 184 с.
19. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Московский гос. ун-т сервиса Социально-технологический ин-т / Е.И. Холостова (отв.ред.) А.С.Сорвина (отв.ред.). – М.: ИНФРА-М 2004. – 426 с.
20. Стаємо батьками: Посіб. для роботи з канд. в усиновлювачі / Всеукраїнська громадська організація «Служба захисту дітей» / Л.Волинець (авт. та уклад. укр. вид.). – К.: Фенікс 2008. – 318 c.
21. Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу: Навч.-метод. комплекс / Г.М.Лактіонова (заг. ред.) Ж.В.Петрочко (заг. ред.). – К.: Науковий світ 2006. – 271 с.
22. Теория и методика социальной работы. / Под ред. С.И. Григорьева. – М.: Наука 2004. – 455 с.
23. Тюптя Л.Т. Іванова І.Б. Соціальна робота. Теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Знання 2008. – 574 с.
Дополн. информация75241
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами

  Вступ 3 1. Соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами 4 2. Особливості супроводу дитячих будинків сімейного типу та їх правове забезпечення 5 3. Функції працівників центрів соціальних служб для молоді при здійсненні соціального супроводу 7 Висновки 10 Список використаної літератури 11Вступ 3 1. Соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами 4 2. Особливості супроводу дитячих будинків сімейного типу та їх правове забезпечення 5 3. Функції працівників центрів соціальних служб для молоді при здійсненні соціального супроводу 7 Висновки 10 Список використаної літератури 11
 • Соціальна робота з дітьми сиротами

  Вступ. 3 1. Історія соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами 4 2. Особливості супроводу дитячих будинків сімейного типу та їх правове забезпечення 6 3. Функції працівників центрів соціальних служб для молоді при здійсненні соціального супроводу 10 Висновки 13Література 14Вступ. 3 1. Історія соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами 4 2. Особливості супроводу дитячих будинків сімейного типу та їх правове забезпечення 6 3. Функції працівників центрів соціальних служб для молоді при здійсненні соціального супроводу 10 Висновки 13Література 14
 • Соціальне сирітство та шляхи його реабілітації

  Вступ 3 Розділ 1. Сирітство як актуальна соціальна проблема 7 1.1. Причини виникнення сирітства 7 1.2. Проблеми соціально-психологічного захисту дітей-сиріт 12 1.3. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування 25 Розділ 2. Специфіка соціально-педагогічної та соціально-психологічної робота з дітьми та підлітками-сиротами 32 2.1. Особливості виховання дітей-сиріт в школах-інтернатах 32 2.1.1. Шляхи оптимізації навчально-виховного процессу 32 2.1.2. Основні проблеми адаптації дітей-сиріт 40 2.1.3. Робота психологічної служби 52 2.2. Формування ціннісних орієнтацій та планів підлітків - вихованців будинку сімейного типу 64 Розділ 3. Альтернативні форми опіки та піклування виховання дітей-сиріт 75 3.1. Соціальна робота з дітьми-сиротами у прийомних сім'ях 75 3.2. Деякі технологічні аспекти соціальної роботи у дитячих будинках сімейного типу 84 Висновки 95 Список використаної літератури 99 ДОДАТКИ 102
 • СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАБІЛІТАЦІЇ

  Вступ 3 Розділ 1. Сирітство як актуальна соціальна проблема 7 1.1. Причини виникнення сирітства 7 1.2. Проблеми соціально-психологічного захисту дітей-сиріт 12 1.3. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування 25 Розділ 2. Специфіка соціально-педагогічної та соціально-психологічної робота з дітьми та підлітками-сиротами 32 2.1. Особливості виховання дітей-сиріт в школах-інтернатах 32 2.1.1. Шляхи оптимізації навчально-виховного процессу 32 2.1.2. Основні проблеми адаптації дітей-сиріт 40 2.1.3. Робота психологічної служби 52 2.2. Формування ціннісних орієнтацій та планів підлітків - вихованців будинку сімейного типу 64 Розділ 3. Альтернативні форми опіки та піклування виховання дітей-сиріт 75 3.1. Соціальна робота з дітьми-сиротами у прийомних сім'ях 75 3.2. Деякі технологічні аспекти соціальної роботи у дитячих будинках сімейного типу 84 Висновки 95 Список використаної літератури 99 ДОДАТКИ 102
 • Дослідно експериментальна робота з визначення особливостей соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування

  Зміст Вступ 3 Глава 1. Теоретичний розгляд проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавленних батьківського піклування 6 1.1. Родина як інститут первинної соціалізації дитини 6 1.2 Сутність сирітства, його причини та шляхи подолання 7 1.3 Соціальна характеристика дітей-сиріт різного віку 13 Глава 2. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленними батьківського піклування 19 2.1 Характеристика особливостей соціально-педагогічної роботи з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленними батьківського піклування 19 2.2. Аналіз дослідження соціально-педагогічної роботи з дітьми які позбавлені батьківського піклування 25 2.3.Діагностика агресивності групи дітей 28 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Додаток…………………………………………………………………………..43
 • ФОРМУВАННЯ РОДИННИХ ФОРМ, УТРИМАННЯ І ВИХАВАННЯ ДІТЕЙ СИРІТ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

  Вступ 3 Розділ 1. Сирітство як актуальна соціальна проблема 7 1.1. Причини виникнення сирітства 7 1.2. Проблеми соціально-психологічного захисту дітей-сиріт 9 1.3. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування 12 Розділ 2. Альтернативні форми опіки та піклування виховання дітей-сиріт 16 2.1. Соціальна робота з дітьми-сиротами у прийомних сім'ях 16 2.2. Деякі технологічні аспекти соціальної роботи у дитячих будинках сімейного типу 21 Висновки 29 Список використаної літератури 33
 • Загальна характеристика Положення про будинки сімейного типу

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття дитячого будинку сімейного типу 5 2. Створення та ліквідація дитячого будинку сімейного типу 6 3. Влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу 8 4. Батьки-вихователі, їхні права та обов'язки 9 5. Матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу 11 Висновок 13 Література: 15
 • Діяльність інституту сімейного виховання дітей-сиріт

  Вступ 3 1. Питання створення та функціонування інституту сімейного виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 7 2. Створення та підтримка дитячих будинків сімейного типу 13 3. Соціальна-педагогічна діяльність з дітьми що залишились без опіки батьків 22 Висновки 26 Література 29 Додаток 33
 • Вплив сім'ї на формування особистості дитини молодшого шкільного віку

  Вступ 3 Розділ І. Сім’я як провідний фактор впливу на розвиток і формування особистості дитини молодшого шкільного віку 6 1.1 Психологічні особливості дитини молодшого шкільного віку 6 1.2 Вплив сімейного виховання на формування особистості дитини молодшого шкільного віку 8 1.3 Класифікація типів сімей 15 1.4 Помилки сімейного виховання 16 Розділ ІІ. Аналіз передового досвіду соціально – педагогічної діяльності з сім ями в Україні 18 2.1 Нормативно законодавча база соціального захисту сімей в Україні 18 2.2 Форми соціально – педагогічної діяльності з сім'єю 20 2.3 Тренінг – як інноваційна технологія соціально – педагогічної діяльності з дітьми молодшого шкільного віку, які виховуються в неблагополучних сім'ях 22 Висновки 27 Список використаної літератури 29 ДОДАТКИ 31
 • Соціально-педагогічна діагностика сімї та сімейного виховання

  Вступ 3 1. Історичний розвиток педагогічної діагностики 5 2. Педагогічна діагностика в учбово - виховному процессі 8 3. Сім'я як об'єкт соціально - педагогічної діагностики 12 4. Діагностичні методи соціально-педагогічної роботи з сім' єю (практична частина) 20 Висновок 26 Перелік використаної літератури 27 Додатки 28

©: 2011-2018 infoworks.ru