Заказать реферат

Курсовая: Управління фінансами в банку (ID:43191)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Управління фінансами в банку (Код работы:43191)

Информация о работе Раздел: Финансовый менеджмент
Вид работы: Курсовая
Объем: 48 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 43191
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 920
Просмотр
«Управління фінансами в банку»
СодержаниеВступ 3
1. Методологічні та методичні засади управління фінансами комерційних банків 5
1.1.Сутність фінансової діяльності банку 5
1.2.Огляд нормативної бази та спеціальної літератури 11
2.Аналіз системи управління фінансами банку АБ «Приватінвест» 13
2.1.Характеристика АБ ”Приватінвест” 13
2.2.Організаційно-інформаційна модель управління фінансами в АБ ”Приватінвест” 17
2.3.Загальний аналіз фінансового стану банку 23
3.Вдосконалення системи управління фінансами в банку 30
3.1.Методика аналізу фінансового стану АБ ”Приватінвест” на основі застосування інформаційних технологій 30
3.2.Пропозиції щодо удосконалення планування доходів і витрат банку 38
Висновки 44
Список використаної літератури 46
Додатки 48
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність». Верховна Рада України від 24 липня 2009 року N 1617- VI
2. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України. Правління Національного банку України від 27.06.2001 року № 244.
3. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні. Правління Національного банку України від 28.11.2001 року № 489.
4. Банківська енциклопедія / М.І. Савчук А.М. Поддерьогін А.А. Пересада та ін. / За ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон 2003. – с. 328.
5. Банківські операції: Підручник.- 2-ге вид. випр. доп. / А.М.Мороз М.І.Савлук За ред. А.М.Мороза.- К.: КНЕУ 2002.- 476 с.
6. Васюренко О. Азаренкова Г. Математичні методи і моделі у сфері аналізу та управління банківською діяльністю// Вісник НБУ. - № 8. - 2003. - с.11
7. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.: Лібра 2004. -218.с.
8. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств/ Навчальний посібник.- К.: Видавничий дім “Скарби” 2004.-336 с.
9. Ковальчук Т.Т. Коваль М.М.. Ліквідність комерційних банків: Навчальний посібник. – К.: Знання КОО 2006.-120 с.
10. Тиркало Р.І Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії експрес-діагностика рейтинг. – К.: Слобожанщина 2003.-234с.
11. Шіллер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. – К.: Наукова думка 2006. – 159 с.
12. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник для вузов. – М.: Изд. Корп. «Логос» 2003. – 344 с.
13. Кочетков В.Н. Омельченко А.В. Основы економического анализа банковской деятельности. К.: МАУП 2006. – 168 с.
14. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ. – 2008. - № 2. – С. 47-49.
15. Пантелєєв В Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання. // Банківська справа. – 2006. - № 1. С. 32-39.
16. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика 2006. –272 с.
17. Петриченко Л. Надійність комерційного банку: методологічні підходи до її визначення. // Банківська справа. – 2007. - № 1. – С.46-48.
18. Раєвський К. Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку// Вісник НБУ. - № 3. - 2004. - с.31.
19. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: ИНФРА-М 2005. – 272 с.
20. Шелудько Н. До визначення фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ. – 2004. - № 3. С. 40-43.
21. Основи інформаційних систем : Навчальний посіб. Ситник В. Ф. Писаревська Т. А. Єрьоміна Н. В. Краєва О. С / За ред. В.Ф. Ситника. - К.: КНЕУ 1997. - 252 с.
Дополн. информация75548
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Управління фінансами

  1. Поняття управління фінансами 3 2. Органи управління фінансами в Україні, їх функції 11 3. Необхідність удосконалення управління фінансами 16 Список використаної літератури 24
 • Управління державними фінансами

  Вступ 3 1. Сутність і структура управління державними фінансами 5 2. Аналіз державного бюджету та управління державними фінансами за 1999-2003 рр. 15 3. Шляхи вдосконалення управління державними фінансами 26 Висновок 29 Додаток 1. Структура фінансової системи України 31 Література 32
 • Дослідження особливостей організації управління фінансами великих підприємств

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ 4 1.1. Особливості фінансів підприємств 4 1.2. Основи управління фінансами великих підприємств 9 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 15 НА ТОВ „Назва” 15 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 15 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 18 2.3. Зміст управління фінансами на ТОВ „Назва” 22 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29 ДОДАТКИ 31-32
 • Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 6 1.1. Сутність та значення управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю. 6 1.2. Механізм управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю 9 1.3. Особливості управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю. 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. 43 2.1. Аналіз управління активами ТОВ „ ” 43 2.2. Оцінка фінансового стану товариств з обмеженою відповідальністю. 55 2.3. Оцінка ефективності управління грошовими потоками товариств з обмеженою відповідальністю. 62 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 68 3.1. Шляхи покращення структури капіталу товариств з обмеженою відповідальністю 68 3.2. Перспективи застосування фінансового планування у товариствах з обмеженою відповідальністю 81 3.3. Заходи щодо поліпшення фінансового стану товариств з обмеженою відповідальністю 88 ВИСНОВКИ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 105
 • Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 6 1.1. Сутність та значення управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю. 6 1.2. Механізм управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю 11 1.3. Особливості управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю. 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. 36 2.1. Аналіз управління активами ТОВ „назва” 36 2.2. Оцінка фінансового стану товариств з обмеженою відповідальністю. 51 2.3. Оцінка ефективності управління грошовими потоками товариств з обмеженою відповідальністю. 63 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 69 3.1. Шляхи покращення структури капіталу товариств з обмеженою відповідальністю 69 3.2. Перспективи застосування фінансового планування у товариствах з обмеженою відповідальністю 79 3.3. Заходи щодо поліпшення фінансового стану товариств з обмеженою відповідальністю 87 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 103 Додатки 108-116
 • Фінансове управління

  ВСТУП 3 1. Організаційно-правові засади управління фінансами 5 2. Органи управління фінансами 9 ВИСНОВОК 13 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14
 • Фінансова структура банку

  Вступ 3 1. Поняття і склад фінансової структури банку 5 1.1. Фінансова структура банку 5 1.2. Управління активами і пасивами банку 14 1.3. Управління банківськими фінансами 16 2. Аналіз фінансової структури банку АКБ «***» 25 2.1. Характеристика структури управління комерційним банком 25 2.2. Облікова політика в системі управління банком 32 2.3. Аналіз фінансового стану АКБ «***» 35 3. Вдосконалення фінансової структури банку 45 Висновок 55 Список використаної літератури 57 Додатки 59-65 Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та поглибленні методичних підходів до фінансової структури банку, розробленні практичних рекомендацій щодо удосконалення ефективності роботи функціональних підрозділів банку. Об’єктом дослідження є фінансова структура АКБ «***». Предметом дослідження є теорія, методологія та методичний інструментарій аналізу фінансово-господарської діяльності банківських установ за умов становлення ринкових відносин в Україні.
 • Система управління державними фінансами: проблеми становлення та розвитку

  1 Сутність та структура системи управління державними фінансами України 3 2 Шляхи вдосконалення системи управління державними фінансами України 8 Список використаної літератури 11
 • УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління фінансами малих підприємств 1.1. Сутність, структура та напрямки управління фінансами 1.2. Особливості формування та використання фінансових ресурсів малих підприємств 1.3. Фінансове забезпечення операційної діяльності РОЗДІЛ 2. Особливості аналізу фінансової діяльності ТОВ „***” 2.1. Оцінка динаміки фінансових показників 2.2. Фінансовий менеджмент малого підприємства 2.3. Управління оборотним капіталом РОЗДІЛ 3. Оптимізація фінансового управління малим підприємством 3.1. Напрями підвищення ефективності управління фінансами підприємства 3.2. Заходи по оптимізації фінансового управління малим підприємством Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Державне управління

  Вступ.........................................................................................................................3 Розділ І. Теоретичні основи державного управління фінансами.......................... 1.1. Поняття управління фінансами.......................................................................5 1.2. Методи державного управління фінансами...................................................6 1.3. Органи управління фінансами в Україні........................................................6 Розділ ІІ. Управління місцевими фінансами 2.1 Організація касового виконання місцевих бюджетів, контролю та.............9 аудиту в місцевих органах влади 2.2 Недоліки системи управління місцевими фінансами..................................11 Розділ ІІІ. Система державного фінансового контролю в Україні 3.1. Органи державного фінансового контролю в Україні................................13 3.2. Шляхи підвищення ефективності фінансового контролю.........................20 Висновки................................................................................................................26 Список використаних джерел..............................................................................27 Вступ.........................................................................................................................3 Розділ І. Теоретичні основи державного управління фінансами.......................... 1.1. Поняття управління фінансами.......................................................................5 1.2. Методи державного управління фінансами...................................................6 1.3. Органи управління фінансами в Україні........................................................6 Розділ ІІ. Управління місцевими фінансами 2.1 Організація касового виконання місцевих бюджетів, контролю та.............9 аудиту в місцевих органах влади 2.2 Недоліки системи управління місцевими фінансами..................................11 Розділ ІІІ. Система державного фінансового контролю в Україні 3.1. Органи державного фінансового контролю в Україні................................13 3.2. Шляхи підвищення ефективності фінансового контролю.........................20 Висновки................................................................................................................26 Список використаних джерел..............................................................................27

©: 2011-2020 infoworks.ru