Заказать реферат

Курсовая: Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту в банку (ID:43198)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту в банку (Код работы:43198)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 36 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 43198
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 773
Просмотр
«Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту в банку»
СодержаниеВступ 3
1.Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту в банку 5
2.Ефективність організації фінансового менеджменту в банку 15
3.Вдосконалення інформаційного забезпечення фінансового аналізу в комерційному банку 27
Висновки 31
Список літератури 34
ЛитератураСписок літератури

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради (ВВР) 2001 N 5-6 ст.30
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1999 N 29 ст.238
3. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.1998 за №141.
4. Аналіз діяльності комерційного банку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю „Банківський менеджмент”/ за ред. проф. Бутинця Ф.Ф. - Житомир: ПП „Рута” 2005.-384 с.
5. Анализ финансового состояния комерческого банка // К.-: Видавничий дім „Скарби” 2007.
6. Банківські операції: Піддручник / А.М. Мороз М.І. Савлук М.Ф. Пуховкіна та ін. За ред. доктора економічних наук А.М. Мроза.-К. КНЕУ 2004.-384 с.
7. Банківська справа: Навчальний посібник/ За ред.Р.І.Тиркала.- Тернопіль: Карт-бланш 2005.-314 с.
8. Банківський менеджмент: за редакцією О.А.Кириченка Київ “Знання-прес” 2003 р.
9. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.: Лібра 2006. -218.с.
10. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств/ Навчальний посібник.- К.: Видавничий дім “Скарби” 2008.-336 с.
11. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — Киев: МАУП 2003.
12. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка.- М. 1996.-352 с.
13. Пашкус Ю. В. Мисько О. Н. Фінансовий менеджмент. // Пашкус Ю. В. Мисько О. Н. Введение в бизнес.- Л. 2005.- С.176-196.
14. Петровська Н. Кредитно-фінансові проблеми та банківська справа в дослідженнях українських економістів зарубіжжя (60-ті роки XX століття).// Банківська справа. – 2003 р.- №11131.- с.44-49.
15. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України // Банківська справа. – 2000. - №5. – С. 43-45.
16. Синки Джозеф Ф. - мл. Управление финансами в коммерческих банках: Перевод с англ. / Под ред. Р.Я.Левиты Б.С.Пинскера. - М.: Calallaxy 2004. - 820 с.
17. Тимоти У. Кох. Управление банком. - Уфа: Спектр 1993 ч.2. -164с.
18. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело.- М. 1996.- 240 с.
Дополн. информация75552
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера

  Вступ 3 Розділ 1. Інформаційна основа фінансового менеджменту 5 1.1 Сутність та зміст фінансового менеджменту 5 1.2 Інформаційні потоки в роботі фінансового менеджера 8 Розділ 2. Фінансова звітність підприємства як основне інформаційне джерело в роботі фінансового менеджера 10 2.1 Баланс підприємства: зміст та структура активу і пасиву 10 2.2 Зміст основних статей звіту про фінансові результати 16 2.3 Використання данних звіту про рух грошових коштів в роботі фінансового менеджера 17 2.4 Сутність та зміст Звіту про власний капітал 26 Розділ 3. Використання інформаційних технологій в роботі фінансового менеджера 28 3.1 Напрямки роботи фінансового менеджера за умов використання інформаційних технологій 28 3.2. Інформаційні технології в роботі фінансового менеджера 30 Висновки 36 Література 39
 • Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера (теорія)

  Вступ 3 Розділ 1. Інформаційна основа фінансового менеджменту 5 1.1 Сутність та зміст фінансового менеджменту 5 1.2 Інформаційні потоки в роботі фінансового менеджера 8 Розділ 2. Фінансова звітність підприємства як основне інформаційне джерело в роботі фінансового менеджера 10 2.1 Баланс підприємства: зміст та структура активу і пасиву 10 2.2 Зміст основних статей звіту про фінансові результати 16 2.3 Використання данних звіту про рух грошових коштів в роботі фінансового менеджера 17 2.4 Сутність та зміст Звіту про власний капітал 26 Розділ 3. Використання інформаційних технологій в роботі фінансового менеджера 28 3.1 Напрямки роботи фінансового менеджера за умов використання інформаційних технологій 28 3.2. Інформаційні технології в роботі фінансового менеджера 30 Висновки 36 Література 39
 • Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Інформаційна основа фінансового менеджменту 5 1.1 Сутність та зміст фінансового менеджменту 5 1.2 Інформаційні потоки в роботі фінансового менеджера 8 Розділ 2. Фінансова звітність підприємства як основне інформаційне джерело в роботі фінансового менеджера 10 2.1 Баланс підприємства: зміст та структура активу і пасиву 10 2.2 Зміст основних статей звіту про фінансові результати 16 2.3 Використання данних звіту про рух грошових коштів в роботі фінансового менеджера 17 2.4 Сутність та зміст Звіту про власний капітал 26 Розділ 3. Використання інформаційних технологій в роботі фінансового менеджера 28 3.1 Напрямки роботи фінансового менеджера за умов використання інформаційних технологій 28 3.2. Інформаційні технології в роботі фінансового менеджера 30 Висновки 36 Література 39
 • Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та його зміст

  Вступ 3 Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та його зміст 4 Висновки 21 1. Принципи проведення податкового аналізу. 23 2. Податкова стратегія підприємства та етапи її розробки. 23 3. Податковий контроль та його види. 23 Список використаної літератури 26
 • Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

  Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Система економічної інформації........................................................4 Розділ 2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура на ВАТ Колорит ...............................................16 Розділ 3. Комп ютерні технології аналітичних робіт на ВАТ Колорит ...................................................................................19 Висновки..............................................................................................................31 Список використаної літератури.......................................................................32 Додатки.................................................................................................................34
 • Організація ризик-менеджменту у банку (МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ (Модульне (індивідуальне) завдання 1))

  Вступ 3 1. Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банку „Хрещатик” 4 2. Управління окремими видами ризиків 9 Висновки 16 Список літератури 17
 • Фінансовий моніторинг банківських операцій (на прикладі банку Аркада)

  "Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи фінансового моніторингу банківських операцій. 4 1.1. Сутність та поняття фінансового моніторингу. 4 1.2. Принципи та механізм здійснення фінансового моніторингу. 10 1.3. Нормативно-правове забезпечення проведення фінансового моніторингу. 18 2. Практика фінансового моніторингу щоквартальних операцій клієнтів банку, на прикладі КБ Аркада. 27 2.1. Аналіз діяльності комерційного банку. 27 2.2. Аналітичні аспекти фінансового моніторингу щоквартальних операцій клієнтів банку 50 2.3. Оцінка результатів фінансового моніторингу 63 3. Шляхи удосконалення діяльності комерційних банків з клієнтами 69 3.1. Заходи щодо удосконалення реалізації банківських операцій 69 3.2. Експертна оцінка ефективності фінансового моніторингу банківських установ в ринкових умовах.. 77 Висновки 84 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87 Додатки 93"
 • ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК НАУКИ.

  ВСТУП 3 Розділ 1. Характеристика основних етапів розвитку фінансового менеджменту 5 Розділ 2. Концепції та моделі фінансового менеджменту 11 Розділ 3. Розвиток фінансового менеджменту в Україні 23 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • оцінки фінансового стану підприємства

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 5 1.1. Поняття, сутність інформації. Класифікація економічної інформації 5 1.2. Джерела інформації для аналізу 8 1.3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 12 Розділ 2. Аналіз інформаційного забезпечення для оцінки фінансового стану ВАТ «Будівельник» 20 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства 20 2.2. Аналіз інформаційних джерел оцінки фінансового стану підприємства 30 Розділ 3. Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення для оцінки фінансового стану підприємства 33 Висновки 39 Список використаної літератури 42 Додатки
 • Прибуток та рентабельність:основні показники діяльності комерційного банку

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади дослідження основних показників діяльності комерційного банку 6 1.1. Прибутковість банку: сутність та фактори впливу 6 1.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку 15 1.3. Методичні підходи до аналізу прибутковості банку 22 Розділ 2. Дослідження фінансової діяльності АБ «...» 33 2.1. Аналіз прибутковості банку 33 2.2. Оцінка рентабельності АБ «...» 42 Розділ 3. Шляхи покращення прибутковості діяльності комерційного банку 52 3.1. Напрями підвищення ефективності діяльності банку 52 3.2. Резерви збільшення прибутковості діяльності банку 67 Висновки 82 Список використаної літератури 87 Додатки 92

©: 2011-2019 infoworks.ru