Заказать реферат

Курсовая: Бюджетні ресурси держави (ID:43365)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Бюджетні ресурси держави (Код работы:43365)

Информация о работе Раздел: Макроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 57 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 43365
Добавлена: 09.03.2010
Просмотров: 1220
СодержаниеВступ
1. Теоретичні основи побудови бюджетних ресурсів держави
1.1. Суть, роль та джерела формування бюджетних ресурсів держави
1.2. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної економічної літератури з питань бюджетних ресурсів держави
2. Механізм функціонування бюджетних ресурсів держави
2.1. Характеристика формування і використання джерел бюджетних ресурсів держави
2.2. Методи формування бюджетних ресурсів держави
2.3. Аналіз доходів державного бюджету за 2004-2006
3. Удосконалення формування та використання бюджетних ресурсів держави
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
ЛитератураСписок використаних джерел:

1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. – К.: Знання-Прес, 2004. - 615 с.
2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К.: Атіка, 2002. - 368 с.
3. Базилюк Г.О. Бюджетний менеджмент. – К.: Атіка, 2003. - 265 с.
4. Батрименко Б.Б. Проблема фінансування дефіциту державного бюджету України // Наукові праці НДФІ. – 2004. - № 1-2. – С.15-19.
5. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Всуп до фінансової науки. – К.: Либідь, 2000. - 654 с.
6. Буковинський С.А. Становлення та шляхи розвитку бюджетної системи України. – К.: НАН України, 1999. – 217с.
7. Бюджетний кодекс України // http://www.rada.gov.ua
8. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: НІОС, 2001. - 416 с.
9. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. – К.: ЦУЛ, 2003. - 608 с.
10. Васільченко З.М. Бюджетні методи регулювання економічних і соціальних процесів в державі. – К.: Основи, 2001. – 230с.
11. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. – К.: Вища школа, 1998. - 544 с.
12. Дзюбик С.Д. Фіскальна політика. – К.: УАДУ, 1998. - 64 с.
13. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. – К.: Знання-Прес, 2000. - 209 с.
14. Д’яконова І.І. Податки і податкова політика України. – К.: МАУП, 2000. – 350с.
15. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д`яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1999. - 304 с.
16. Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я. Державні фінанси в транзитивній економіці. – К.: Кондор, 2003. - 220 с.
17. Кваша О.О. Парадигмальний підхід до прогнозування доходів зведеного бюджету України // Наукові праці НДФІ. – 2004. - № 5. – С.10-12.
18. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. – К.: Вища школа-Знання, 2004. - 743 с.
19. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
20. Кудряшов В.П. Фінанси. - Херсон: Олді-плюс, 2002. - 352 с.
21. Куровский С.Н. Нові шляхи наповнення доходної частини державного бюджету України // Наукові праці НДФІ. - 2004. - № 1-2. – с.27-29.
22. Мельнічук С. Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні. - Економічний часопис. – 1999. - № 4. – С. 3-11.
23. Ненец Ю. Державні фінанси. – К.: Знання-Прес, 2002. – 340с.
24. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія). – К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.
25. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система. – К.: КНЕУ, 2002. - 336 с.
26. Пасічник Ю.В. Бюджетна ситема України та зарубіжних країн. – К.: Знання-Прес, 2002. - 495 с.
27. Постанова № 913 Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 "Про схвалення прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2007-2009 роки"
28. “Про бюджетну систему України”Закон України № 253/95-ВР від 29.06.95. // Відомості ВРУ. – 1995. - № 26.
29. “Про Державний бюджет України на 2004 рік”Закон України від 27.11.2003 № 1344-ІУ // http://www.rada.gov.ua
30. “Про Державний бюджет України на 2005 рік” Закон України № 2120-III від 7.12.2000. // УК. – 2004.
31. Слобода Н.О. Підходи до збалансованості державного бюджету України // Фінанси та економіка – 2005. - № 7. – с.5-9.
32. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. – К.: Вікар, 2003. - 262 с.
33. Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем`янишин В.Г. Бюджетна система. – К.: Таксон, 2002. - 256 с.
34. Державний комітет статистики/ Офіційний сайт// http://www.ukrstat.gov.ua/
35. minfin.gov.ua/control/uk/index
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування

  Вступ 2 1. Поняття бюджетних повноважень 3 2. Бюджетні повноваження держави 6 3. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування 12 4. Правові засади організації міжбюджетних відносин 16 Висновки 26 Список використаних джерел 27
 • Бюджетні потоки

  Вступ 3 1. Сутність і види бюджетних потоків 4 2. Регулюючі загальнодержавні податки 5 3. Бюджетні трансферти 6 4. Бюджетні позички 8 5. Вилучення коштів 10 Висновки 14
 • Бюджетні права органів державної влади

  Курсова з бюджетного права Об'єктом курсової роботи є бюджетні права органів державної влади. Предметом дослідження є бюджетна система. Метою даної курсової роботи є комплексне дослідження бюджетних прав органів державної влади України. Зміст: Вступ 3 1. Поняття учасників бюджетного процесу та їх права 6 2. Бюджетні права Верховної Ради України 17 3. Бюджетні повноваження Рахункової палати України 21 4. Бюджетні права Міністерства фінансів України 27 5. Роль Державного казначейства України в процесі контролю за дотриманням бюджетного законодавства 31 Висновки 35 Список використаних джерел 38
 • Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування

  Вступ 3 1. Поняття бюджетних повноважень 4 2. Бюджетні повноваження України 6 3. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19
 • Організація управління бюджетними потоками

  Вступ 3 1. Регулюючі загальнодержавні податки 3 2. Бюджетні трансферти і порядок їх виділення та перерахування 4 3. Бюджетні позички: порядок видачі та погашення 5 4. Взаємні розрахунки між бюджетами: причини виникнення та порядок проведення 8 Висновок 13 Список використаної літератури 15
 • Кр фінанси

  1. Сутність, призначення та роль бюджету держави. Значимість державного бюджету у господарському механізмі держави. 3 Вступ 3 1.1. Поняття і значення бюджету для функціонування держави 3 1.2. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку держави. 9 Висновок 11 Список використаної літератури 12 2. Бюджетне субсидіювання та їх види: субсидії, субвенції, дотації; їх значення у збалансуванні бюджетів всіх рівнів. Бюджетні позички, порядок їх видачі і погашення. 13 Вступ 13 2.1. Бюджетне субсидіювання та їх види 13 2.2. Бюджетні позички: порядок видачі та погашення 19 Висновок 21 Список використаної літератури 22 3. Необхідність, суть та способи державного регулювання економіки. Сутність та завдання фінансового регулювання економіки країни. Використання фінансових важелів у державному регулюванні економіки (податкова політика, бюджетне регулювання, державні дотації, субсидії, амортизаційні відрахування, державний кредит, страхування та ін.) 23 Вступ 23 3.1. Необхідність і сутність державного регулювання економіки 23 3.2. Сутність та завдання фінансового регулювання економіки країни. Характеристика фінансових важелів державного регулювання економіки. 27 Висновок 33 Список використаної літератури 34
 • Бюджетна система

  1. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави 3 2. Видатки бюджету на охорону здоров'я. Кошторис медичної установи 5 3. Бюджетні права органів влади і управління 10 Список використаної літератури 13
 • Бюджетні методи регулювання економічної держави

  Зміст Вступ 2 1. Теоретичні засади бюджетного регулювання економічної держави 4 1.1. Бюджетні методи регулювання фінансової діяльності держави 4 1.2. Міжбюджетні відносини та їх регулювання 10 2. Виконання бюджетів України як складової міжбюджетного регулювання економічної держави 13 2.1. Структура та динаміка доходів та видатків бюджетів різних рівнів 13 2.2. Міжбюджетні трансферти як основний інструмент бюджетного регулювання на місцевому рівні 20 3. Проблеми та напрямки реформування міжбюджетних відносин в Україні 23 Висновок 33 Список використаної літератури 35 Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є обґрунтування процесу регулювання міжбюджетних відносин економічної держави. Досягненню поставленої мети сприяє постановка і вирішення таких конкретних завдань: - узагальнити теоретичні засади бюджетного регулювання економічної держави; - показати механізм бюджетного регулювання; - розкрити структуру та динаміку доходів та видатків бюджетів різних рівнів; - з‘ясувати проблеми та напрямки реформування міжбюджетних відносин в Україні; - дослідити практику міжбюджетних трансфертів. Об'єктом дослідження є бюджети різних рівнів бюджетної системи України. Предметом дослідження теорія і практика міжбюджетного регулювання. Хронологічними рамками дослідження є 2004-2005 роки. Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації політики у сфері державних фінансів в Україні, фінансово-економічні бюлетені та звіти Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України, статистичні матеріали Держкомстату України.
 • Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку

  Вступ 3 1. Роль мінеральної сировини в сучасній світовій економіці 4 2. Технологічні ресурси 8 3. Інформаційні ресурси 12 4. Трудові ресурси 15 Висновок 17 Список літератури 18
 • Бюджетний устрій України

  Вступ ……………………………………………….……………….. 3 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави ………………………………………………………... 5 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство ……………………………….……. 11 3. Бюджетна система України: принципи побудови ………… 16 4. Склад доходів та видатків бюджетів ……………………….. 27 Висновки ………………………………….………………..……….. 36 Перелік використаної літератури ……………………………… 38 Додатки ……………………………………………………….…… 39

©: 2011-2020 infoworks.ru