Заказать реферат

Курсовая: Судовий прецедент та джерела кримінально-процесуального права (ID:43394)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Судовий прецедент та джерела кримінально-процесуального права (Код работы:43394)

Информация о работе Раздел: Уголовный процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 33 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 43394
Добавлена: 21.03.2010
Просмотров: 1148
СодержаниеП Л А Н


В С Т У П 2
1. Поняття і види джерел кримінально-процесуального права України 5
2. Система джерел кримінально-процесуального права України 11
3. Судовий прецедент - як джерело кримінально-процесуального права в Україні. 25
Висновки: 28
Список використаної літератури: 34
ЛитератураСписок використаної літератури:
1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. - М.: Международные отношения, 1998. - 400 с.
2. Дроздов Олександр Михайлович. Джерела кримінально-процесуального права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2004 -18 с.
3. Коваленко Є.Г. Маляренко В.Т. Кримінальний процес України. Підручник. - К. Юрінком Інтер, - 2008- 856 с.
4. Концепція розвитку системи правосуддя в контексті судової реформи в Україні / Матеріали науково-практичного семінару 25 лютого 2004 року м. Київ.: - К.: Центр політико-правових реформ. 234 с.
5. Кухнюк Д. В. До питання про судовий прецедент в кримінальному процесі України / Д. В. Кухнюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 43 Київ ВПЦ «Київський університет», – 2001, – С. 60–63.
6. Кухнюк Д.В. Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України як засіб забезпечення однакового застосування законодавства судами України / Д. В. Кухнюк // Вісник Верховного Суду України. – 2006 – № 12.– С. 26–30.
7. Кухнюк Д.В. Судовий прецедент у кримінальному процесі: проблеми впровадження / Дмитро Володимирович Кухнюк // Вісник Верховного Суду України. – 2008 – № 4. – С. 42–45.
8. Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України / Д. В. Кухнюк // Вісник Верховного Суду України. – 2007– № 10. – С.36–40.
9. Кухнюк Дмитро Володимирович. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України.: Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.09 - 2008.- 18 с.
10. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. - М.: Зерцало - М, 2001. - 394 с.
11. Назаров В.В., Омельяненко Г.М Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юридична думка, 2007. – 548 с.
12. О.Р. Михайленко. Участники уголовно-процессуальной деятельности. – М., 1991. – 168 с.
13. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник/ За ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
14. Тертишник В.М Науково- практичний коментар до Кримінально – процесуального кодексу України. – К.: АСК., 2007. – 1056 с.
15. Тертишник В.М Кримінально - процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., доп. і переробл. – К.: 2005. – 1120 с.
16. Удалова Л.Д Кримінальний процес України.: Підручник. - К.: Кондор, 2007. – 280 с.
Дополн. информацияРабота выполнена в 2010 году и допущена к защите с оценкой "отлично". Тел: 8-097-822-60-89

Поля: верх,низ -2, левое- 3, правое- 1,5. Интервал -полуторный. Шрифт- Nev/Roman- 14
ПродавецОлег Станиславович Алмазов
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • СУДОВА ПРАКТИКА В МЕХАНІЗМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФОРМИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ

  Ключові слова: джерела кримінально-процесуального права, судова практика, постанови Пленуму Верховного Суду України, судовий прецедент.Досліджено правову категорію „судова практика”, форми її зовнішнього вираження та роль у механізмі правового регулювання, в тому числі і кримінально-процесуального. Обґрунтовано висновок, що в нових правових реаліях, сформуваних в Україні, судова практика у двох вищих її формах – керівна і прецедентна, – в яких чітко проявляється судова правотворчість, є одним із джерел права загалом і кримінально-процесуального права зокрема.
 • Джерела господарського процесуального права

  Вступ 2 Розділ І. Господарське процесуальне право та загальна характеристика його джерел 4 Розділ ІІ. Джерела господарського процесуального права 11 2.1 Конституція України як джерело господарського процесуального права 11 2.2 Господарський процесуальний кодекс як джерело господарського процесуального права 18 2.3 Закони постанови укази та інші джерела господарського процесуального права 25 Висновки 33 Список використаних джерел 36
 • КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА АНАЛОГІЯ ТА ІНШІ ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ

  Ключові слова: аналогія у кримінальному процесі, тлумачення закону, поширювальне тлумачення, правозастосовна конкретизація, преюдиція, судовий прецедент, субсидіарне застосування права.Аналогія у кримінальному процесі – це спосіб врегулювання кримінально- процесуальних відносин, які виникли у процесі кримінально-процесуальної діяльності, але не передбачені кримінально-процесуальним законодавством, на підставі застосування норм, що регулюють подібні відносини, за умови дотримання всіх прав учасників кримінального судочинства та його принципів.
 • Кримінально-процесуальний закон

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………..…с. 3 РОЗДІЛ І. Поняття кримінально-процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві…………………………………...с. 5 1.1. Загальні відомості щодо кримінально-процесуального закону………...c. 5 1.2. Ознаки та види кримінально-процесуального закону, його суть і значення…………………………………………………………………………c. 8 РОЗДІЛ ІІ. Дія кримінально-процесуального закону в часі, у просторі і щодо осіб………………………………………………………………………с. 13 2.1. Дія кримінально-процесуального закону в часі і просторі………….…c. 13 2.2. Дія кримінально-процесуального закону щодо осіб…………………...c. 20 РОЗДІЛ ІІІ. Сучасні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства і основні шляхи їх розв’язання………с. 24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 43 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 46
 • Поняття кримінально-процесуального закону

  Вступ 1. Поняття кримінально-процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві 2. Дія кримінально-процесуального закону в часі, у просторі і щодо осіб 3. Сучасні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства і основні шляхи їх розв’язання Висновок Використана література
 • Контрольна робота цивільно-процесуальне право

  Вступ 4 1.Значення цивільного процесуального права 5 2. Система цивільного процесуального права 8 3. Характеристика принципів цивільного процесуального права 9 4. Джерела цивільного процесуального права 11 Висновок 13 Закони України 13 Література 13
 • Кримінально-процесуальний закон

  Вступ 2 1. Поняття кримінально-процесуального закону його сутність і значення в кримінальному судочинстві 4 2. Дія кримінально-процесуального закону в просторі часі і щодо осіб 10 3. Сучасні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства і основні шляхи їх розв’язання 16 Висновки 26 Список використаних джерел 28
 • Предмет, джерела і функції науки конституційного процесуального права в Україні

  Вступ 2 І. Конституційне процесуальне право, як галузь конституційного права України 5 1.1 Конституційне право України, конституційно-правові норми та їх процесуальний характер 5 1.2 Наука конституційного процесуального права як окрема галузь конституційного права 10 1.3 Джерела конституційного процесуального права 14 ІІ. Побудова дисципліни конституційного процесуального права України 16 2.1 Конституційне процесуальне право як учбова дисципліна 16 2.2 Структура побудови предмету конституційного процесуального права України 19 Висновок 25 Список використаних джерел 27
 • ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ТА ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

  ВСТУП Розділ I. Поняття та види джерел цивільного й торгового права зарубіжних країн 1.1. Поняття джерел цивільного й торгового права зарубіжних країн 1.2. Нормативні акти як джерела права 1.3. Судовий прецедент 1.4. Звичай та міжнародний договір у цивільному та торговому праві зарубіжних країн Розділ ІІ. Джерела цивільного й торгового права в країнах континентальної та англо-американської правових систем 2.1. Джерела цивільного і торгового права в країнах континентальної правової системи 2.2. Джерела цивільного і торгового права в країнах англо-американської правової системи Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Кримінально-процесуальний закон

  Вступ Розділ 1. Поняття кримінально-процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві Розділ 2. Дія кримінально-процесуального закону в часі, у просторі і щодо осіб Розділ 3. Сучасні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства і основні шляхи їх розв’язання Висновки Список використаної літератури

©: 2011-2021 infoworks.ru