Заказать реферат

Курсовая: Джерела екологічного права (ID:43684)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Джерела екологічного права (Код работы:43684)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 28 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 43684
Добавлена: 07.06.2010
Просмотров: 1127
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 5
1.1. Система екологічного права і її розвиток 5
1.2 Проблеми назви галузі права 9
1.3. Загальна характеристика джерел екологічного права 11
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 17
2.1. Конституція України в системі джерел екологічного права 17
2.2.Закон як джерело екологічного права 18
2.3. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права 21
2.4. Акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування 23
2.5. Міжнародні договори як джерела екологічного права України 24
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
Литература1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Юрінком, 1996.- 80 с.
2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Голос України. – 2001. – № 217-218. -¬- 20 листопада. – С. 8-18.
3. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 18.
4. Кодекс України «Про надра» вiд 27.07.1994 № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 06.09.1994 - 1994 р., № 36, стаття 340
5. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник . – К.: Вентурі, 2006. – 208 с.
6. Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації земельного законодавства (концептуальні підходи щодо підготовки проекту кодексу законів України про землю // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – С. 64 –71.
7. Андрейцев В.I. Екологічне право: Навч. посібник для юрид. фак. Вузів. - К.: Вентурі, 2006. – 344 с.
8. Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2007. – 216 с.
9. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
10. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вузів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. - Х.: Право, 2007. – 402 с.
11. Екологічне право Украіни: Програма навч. дисципліни / Авт.-уклад. І.І. Каракаш. - О.: Юрид. л-ра, 2005. - 400 с.
12. Екологічне право України: Навч. посібник / М.І. Малишко; За ред. В.З. Янчука. - К.: Юрид. кн., 2006. - 392 с.
13. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с.
14. Заєць А. Принцип верховенства права (теоретико-методологічне обґрунтування) // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 1. - С. 3-5.
15. Колесниченко К. Трансформація екологічної політики та екологічного права / К. Колесниченко, О. Мартинюк // Право України: Юрид. журн. - 2006. - № 10. - С. 91-95.
16. Костицький В. Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації // Право України: Юрид. журн. - 2003. - №1. - C.67-72.
17. Краснова М.В. Еколого-економічний дисбаланс України // Вісник: Юридичні науки. - 2008. - №37. - C.12-16.
18. Лесик А. Екологія – це життя //Юридичний вісник України. – 2001. - № 19 –12. -18 травня. - С. 3.
19. Лозанський В. Правове забезпечення екологічного управління в Україні та перспективи його покращання // Право України: Юрид. журн. - 2007. - № 9. - С. 79-81.
20. Малишко М. Конституційні основи екологічно-правової системи України // Право України . - 2007. - № 12. – С. 58 – 61.
21. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник: Рекомендовано МОН України / За заг. ред. Л.Г. Мельника, М.К. Шапочки. - Суми: Унів. кн., 2007. – 578 с.
22. Паламарчук В.О. Еколого-економічні проблеми України // Фінанси України. - 2006. - №1. - C.75-85.
23. Шарапова С. В. Екологічний моніторинг у правовідносинах використання природних ресурсів // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. збірник. - 2008. - Вип. 95. - С. 185 - 188.
24. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. – К.: Наукова думка, 2008. – 232 с.
Дополн. информацияВы можете купить другие работы по разным учебным предметам на сайте vlreferats.org.ua или по телефону +380931847222
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Принципи екологічного права

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА 6 1.1. Сучасний стан екології України 6 1.2. Поняття екологічного права 21 1.3. Джерела екологічного права 33 РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 45 2.1. Загальна характеристика принципів екологічного права 45 2.2. Загальні принципи екологічного права 53 2.3. Спеціальні принципи екологічного права 56 ВИСНОВКИ 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 76
 • Джерела екологічного права

  Вступ 3 1. Загальна характеристика джерел екологічного права 4 2. Види джерел екологічного права 8 Висновки 15 Список використаної літератури 16
 • Екологічне право України

  ВСТУП 3 1. Поняття екологічного права України 4 2. Джерела екологічного права України 5 3. Сучасний етап розвитку екологічного права 7 4. Державна політика охорони довкілля 10 Висновки 13 Список літератури 14ВСТУП 3 1. Поняття екологічного права України 4 2. Джерела екологічного права України 5 3. Сучасний етап розвитку екологічного права 7 4. Державна політика охорони довкілля 10 Висновки 13 Список літератури 14
 • Норми екологічного права

  І. Дайте відповідь на теоретичні питання: 1. Норми екологічного права........................................................................3 2. Відповідальність за порушення законодавства про надра....................10 II. Коротко розкрийте зміст правових понять і законодавчих положень.....14 Задача...................................................................................................................23 Використана література.....................................................................................26
 • Система екологічного права України

  План Вступ 3 1. Поняття системи екологічного права України 5 2. Загальна частина 7 3. Особлива частина 11 4. Спеціальна частина 12 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • Організація екологічного туру

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Необхідність розвитку екологічного туризму в Україні...............5 1.1. Вплив туризму на природу................................................................5 1.2. Поняття екологічного туризму.........................................................9 1.3. Види екологічного туризму.............................................................11 Розділ 2. Особливості розвитку екологічного туризму в Карпатах...........15 2.1. Природні ресурси Закарпатської області.......................................15 2.2. Проблеми розвитку екологічного туризму в Карпатах.................21 Розділ 3. Організація екологічного туру........................................................23 3.1. Параметри та основні показники маршруту...................................23 3.2. Програма та калькуляція туру..........................................................23 3.3. Кадрове забезпечення екологічного туру....27 3.4. Маркетингові заходи просування туру на ринку туристичних послуг...........................................................................28 Висновки............................................................................................................31 Список використаних джерел..........................................................................33
 • Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні

  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування концепції екологічного туризму 4 1.1. Сутність екотуризму та його витоки 7 1.2. Міжнародні документи з перспектив розвитку екологічного туризму 10 2. Формування системи екотуризму в Україні 18 2.1. Юридичні аспекти організації екотуризму 21 2.2. Екотуризм та національні парки України 27 3. Шляхи розвитку екологічного туризму в Україні 38 3.1. Перспективи та складові екологічного туризму в Україні 41 3.2. Програма розвитку екологічного туризму 43 3.3. Відпочинок в українському селі, як різновид екологічного туризму 52 4. Характерні ознаки екологічного туру 54 Висновок 57 Використана література 60 Додатки 61
 • Стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні

  Вступ 3 1. Теоретико-методичні аспекти організації екологічного туризму 6 1.1. Сутність екологічного туризму 6 1.2. Формування концепції екологічного туризму 8 2. Становлення та розвиток екологічного туризму в Україні 16 2.1. Передумови розвитку екологічного туризму в Україні 16 2.2. Становлення та розвиток екологічного туризму в Україні 19 3. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні 31 Висновки 38 Література 42 Додаток А. Туристичні потоки в 2000-2006 рр. 47 Додаток Б. В'їзд іноземних громадян в Україну у 2006 році 48
 • Стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні

  Вступ 3 1. Теоретичні засади екологічного туризму 6 1.1. Загальна характеристика екологічного туризму 6 1.2. Історія розвитку екологічного туризму 9 1.3. Характеристика ресурсної бази 10 1.4. Передовий досвід використання і організації екологічного туризму 14 2. Сучасний стан екологічного туризму в Україні 22 2.1. Особливості використання ресурсної бази в Україні 22 2.2. Географія екологічного туризму в Україні 24 2.3. Специфіка організації екологічного туру 29 2.4. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні 33 Висновки 35 Література 38 Додатки. Садиба зеленого туризму. Прайс на послуги 41
 • Екологічне право як навчальна дисципліна і галузь науки

  ПЛАН ВСТУП……………………………………………………………………………..с. 3 1. Передумови виникнення та мета навчальної дисципліни «Екологічне право» ……………………………………………………………………………………...с. 4 2. Поняття екологічного права та його місце в системі екологічних і правових наук…………………………………………………………………………………с. 8 3. Система екологічного права………………………………………………….с. 13 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...с. 16 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….с. 18

©: 2011-2022 infoworks.ru