Заказать реферат

Курсовая: Стан і перспективи європейської інтеграції України (ID:44098)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Стан і перспективи європейської інтеграції України (Код работы:44098)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 70 грн.
Код работы (ID): 44098
Добавлена: 07.07.2010
Просмотров: 792
СодержаниеЗміст
Вступ……………………………………………………3
Розділ 1. Відносини Україна – ЄС в 90-х рр. ХХ на початку ХХІ століття…………………………………..5
Розділ 2. Європейська політика сусідства та Україна…………………………………………………18
Розділ 3. Переговорний процес з приводу підписання нової базової угоди між Україною та ЄС, перспективи європейської інтеграції України…………………………………………………...............................25
Висновки……………………………………………….32
Список використаної літератури……………………..35
Литература1. До парламентів і народів світу: Звернення Верховної Ради України від 5.12.91 //Україна на міжнародній арені: Зб. докум. і матеріалів 1991-1995рр. – К.,1998. – Кн.1.
2. Основні напрямки зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України від 2.07.93. //Україна на міжнародній арені: Зб. докум. і матеріалів 1991-1995рр. – К.,1998. – Кн.1.
3. Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України в сфері зовнішніх зносин: Постанова Верховної Ради Української РСР від 25.12.90 // Україна на міжнародній арені: Зб. докум. і матеріалів 1986-1990рр. – К.,1993.
4. Стратегія інтеграції України до ЄС: Затверджена Указом Президента України від 11.06.98 №615/984. – Уряд. кур’єр; Орієнтир. Інформ. дод. – 1998.
5. Угода про партнерство та співробітництво: підписана між Україною та ЄС в Люксембурзі 16 червня 1994 р. – Представництво Європейської Комісії в Україні. - 1994.
6. Бураковський І., Немиря Г., Павлюк О. Україна і європейська інтеграція // Економіка України. – 2000. – №4. 17.Кириченко В. П. Захід чи Схід: пошук балансу // Політика і час. – 2000. - №10. – С.8-11.
7. Возняк Т. Стосунки України та ЄС: перезавантаження // Незалежний культурологічний часопис «Ї». Україна – ЄС 2008: нова гра. – 2007. - №50. – С.94.
8. Дергачов О. Розвиток договірно-правових та політичних засад відносин між Україною та Європейським Союзом. Розвиток та розширення ЄС під час головування Франції. Перспективи для України // Матеріали зустрічі експертів. – К.,2000.
9. Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом // Національна безпека і оборона. – 2008. – №5. – С.6-8.
10. Кириченко В. П. Захід чи Схід: пошук балансу // Політика і час. – 2000. - №10. – С.8-11.
11. Мартинюк В. Новий договір ЄС: фактори сприяння та гальмування європейської інтеграції України // Незалежний культурологічний часопис «Ї». Україна – ЄС 2008: нова гра. – 2007. - №50. – С.88.
12. Матійчик Я.П. Між Європою й Азією. Пріоритети зовнішньої політики України в контексті геополітичного розвитку // Політика і час. – 2002. - №9. – С.73-74.
13. Новий базовий договір між Україною та ЄС: переговорний процес. – К.,2007. – С.28.
14. Солодкий С. Не треба двозначностей. Якою повинна бути стратегія відносно України та ЄС // День. – 18.05.04. – №18. – С.6-8.
15. ХХІ век: Европейский Союз и Содружество Новых Государств. – М: Ин-т Европы РАН. – 1998. – С.56.
16. Emerson Michael. Europe: the Cosmos and Chaos. – Center for European Polity Studies. – Ref, 23.11.98. – 15p.
17. Hillon Christophe. Partnership and Cooperation Agements between the European Union and the New Independent States of the Ex-Soviet Union / European Foreign Affairs Review. – 1998. – №35.
18. План дій Україна – Європейський Союз //
http://www.mfa.gov.ua/data/apload/publication/mfa/ua/2820/plan.doc
19. Угода про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом / http://www.ukraine - eu.mfa.gov.ua/eu/ua /publication/content/2072.htm
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Федералістські засади в теорії та практиці європейської інтеграції

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження та історіографія федералістських засад європейської інтеграції 8 1.1. Поняття та сутність федералізму 8 1.2. Дослідження теорій та напрямків федералізму 24 РОЗДІЛ 2. Федералістські засади в практиці європейської інтеграції 31 2.1. Становлення і розвиток західноєвропейської інтеграції 31 2.2. Розвиток федералістських ідей в процесі європейської інтеграції 45 2.3. Суверенні права держав та їх реалізація в рамках ЄС 63 РОЗДІЛ 3. Федералістські засади в контексті сучасної політики розширення ЄС на схід 71 3.1. Внутрішнє реформування ЄС у контексті розширення на схід 71 3.2. Основні тенденції та перспективи співробітництва ЄС з Україною та Росією 92 ВИСНОВКИ 113 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 121
 • Інтеграційні об’єднання країн світу

  ПЛАН ВСТУП.....................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ПРИЧИНИ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ...............................................................................6 1.1. Сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції........6 1.2. Форми міжнародної економічної інтеграції, їх собливості та характерні риси..............................................................................................................12 1.3. Основні інтеграційні об’єднання країн світу..........................................16 Висновки до розділу 1.....................................................................................22 РОЗДІЛ 2. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ЯК НАЙБІЛЬШ РОЗВИНУТЕ У СВІТІ ІНТЕГРАЦІЙНЕ УГРУПОВАННЯ....................................................................23. 2.1. Етапи розвитку європейської економічної інтеграції................................23 2.2. Організаційна структура та механізм функціонування Європейського Союзу.....................................................................................................................28 2.3. Співробітництво Європейського Союзу з країнами-сусідами та перспективи розширення Європейського Союзу.............................................38 Висновки до розділу 2.........................................................................................45 РОЗДІЛ 3. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ..............................................................................47 3.1. План дій Україна –ЄС та Новий Практичний Інструмент як перехідний етап до укладення нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом..................................................................................................................47 3.2. Угода про асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом – крок України до європейської інтеграції...............53 Висновки до розділу 3.........................................................................................56 ВИСНОВКИ.........................................................................................................57 Список використаних джерел............................................................................59
 • Валютна інтеграція у Європейському Союзі

  Вступ 3 І. Передумови та об’єктивна необхідність створення Європейського валютного союзу 6 II. Валютні інтеграційні процеси у ЄС на сучасному етапі 11 2.1. Основні критерії та етапи європейської валютної інтеграції 11 2.2. Діяльність Європейської системи центральних банків як суб’єкта європейської валютної та грошової політики. 18 2.3. Переваги та ризики монетарної інтеграції 26 2.4. Вплив євро на світову валютну систему 32 ІІІ. Проблеми і перспективи подальшого розширення Європейського валютного союзу 35 3.1. Перспективи приєднання Великобританії та Швеції до зони євро. 35 3.2. Інтеграція до Європейського валютного союзу країн Центральної та Східної Європи 43 3.3. Проблеми європейського вибору України 51 Висновки 60 Список використаної літератури 64
 • Європецська валютна система

  1. Особливості Європейської валютної системи 3 2. Сучасний стан та перспективи вступу України до Європейської валютної системи 6 Практичні завдання 12 Список використаної літератури 181. Особливості Європейської валютної системи 3 2. Сучасний стан та перспективи вступу України до Європейської валютної системи 6 Практичні завдання 12 Список використаної літератури 18
 • Інтеграційні процеси в Європі в 90-х роках

  Вступ 3 1.Теоретико-методологічні основи інтеграційних процесів в Європі 6 1.1.Основні етапи створення Європейського Союзу 6 1.2.Політичні та економічні наслідки створення ЄС 12 1.3. Етнополітичний та цивілізаційний виміри європейської інтеграції 16 2. Значення європейської ідентичності в процесі інтеграції Європи 20 2.1. Воєнно-політичні аспекти європейської інтеграції 20 3. Регіональний розвиток у європейському спільному економічному просторі 24 Висновки 30 Список літератури 33
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  Ключові слова. Світове господарство, європейський економічний простір, інтеграція, зовнішньоекономічна діяльність, економічна безпека.Ураховано потребу у вивченні механізму інтеграції України до європейської економічної системи. Розглядаються окремі теоретичні підходи і концепції формування моделей відкритості економіки в умовах інтеграції до світової економіки, а також частково вивчається вплив інтеграційних процесів на динаміку макроекономічних показників. Проаналізовано окремі тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України, зокрема співпраці з країнами Європейського Союзу.
 • Євроінтеграційний вектор геополітичного розвитку України

  Вступ РОЗДІЛ 1. Євроінтеграційний вектор геополітичного розвитку України 1.1. Розширення ЄС та розширення Європи: системний аналіз європейської перефірії 1.2. Інтеграційні можливості України після розширення ЄС 1.3. Проблема ідентифікації України в Європейському Союзі РОЗДІЛ 2. Дослідження процесів співробітництва України та ЄС 2.1. Євроінтеграційний курс України (1991-2004): до історії питання 2.2. Економічна складова розвитку відносин Україна-ЄС 2.3. Правові аспекти інтеграції України до ЄС РОЗДІЛ 3. Сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС 3.1. Спрямованість державної політики України щодо євроінтеграції за умов нової влади 3.2. Євроінтеграційне майбутнє України: міфи та реальність Висновки Список використаної літератури Вступ РОЗДІЛ 1. Євроінтеграційний вектор геополітичного розвитку України 1.1. Розширення ЄС та розширення Європи: системний аналіз європейської перефірії 1.2. Інтеграційні можливості України після розширення ЄС 1.3. Проблема ідентифікації України в Європейському Союзі РОЗДІЛ 2. Дослідження процесів співробітництва України та ЄС 2.1. Євроінтеграційний курс України (1991-2004): до історії питання 2.2. Економічна складова розвитку відносин Україна-ЄС 2.3. Правові аспекти інтеграції України до ЄС РОЗДІЛ 3. Сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС 3.1. Спрямованість державної політики України щодо євроінтеграції за умов нової влади 3.2. Євроінтеграційне майбутнє України: міфи та реальність Висновки Список використаної літератури
 • СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Передумови та еволюція формування інтеграційних процесів 6 1.1. Суть інтеграції та її основні види 6 1.2. Етапи міжнародної економічної інтеграції 8 Розділ 2. Процес інтеграції України в міжнародну економічну діяльність 15 2.1. Перспективи та недоліки вступу України в СОТ 15 2.2. Перспективи і проблеми інтеграції України в ЄС 23 Розділ 3. Проблеми вступу України в СОТ 30 3.1. Наслідки вступу України до СОТ для окремих галузей економіки України 30 3.2. Сучасний переговорний процес щодо вступу України в СОТ 38 ВИСНОВКИ 41 Список використаної літератури 43
 • Європейська інтеграція: чинники та основні структури формування європейської єдності

  Вступ 3 1. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції та участь в ній України 4 2. Інтеграційні процеси в Європейському Союзі основні структури формування європейської єдності 11 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Вплив інтеграційних обєднань на ровитолк МЕВ

  "Вступ 3 Розділ І. Поняття економічної інтеграції та її рівні 5 1.1. Економічна інтеграція як поняття 5 1.2. Рівні міжнародної економічної інтеграції 7 1.3. Особливості сучасної економічної інтеграції 10 Розділ ІІ. Європейські інтеграційні процеси 13 2.1. Утворення та розвиток Європейської економічної інтеграції 13 2.2. Специфіка інтеграції східноєвропейських країн 16 2.3. Умови та передумови загальноєвропейської економічної інтеграції 20 Розділ ІІІ. Інтеграція України в сучасну міжнародну економічну систему 22 3.1. Об’єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему 22 3.2. Внутрішньо- та зовнішньоекономічні чинники включення України у міжнародну економічну систему 24 3.3. Стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки 27 Висновки 29 Список використаної літератури 31"

©: 2011-2020 infoworks.ru