Заказать реферат

Курсовая: Типи банківських платіжних карток (ID:44209)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Типи банківських платіжних карток (Код работы:44209)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Курсовая
Объем: 34 стр.
Цена: 70 грн.
Код работы (ID): 44209
Добавлена: 14.07.2010
Просмотров: 1170
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП. 3
1.БАНКІВСЬКІ ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ В СИСТЕМІ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ. 5
1.1. Історичні передумови виникнення кредитних карток. 5
1.2. Основні елементи карткової платіжної системи. 7
2. РОЗРАХУНКИ ФІЗИЧНИЙ ОСІБ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК ТА ОБЛІК ЦИХ ОПЕРАЦІЙ 14
2.1. Загальна характеристика розрахунків з використанням пластикових карток фізичними особами та їх облік 14
2.2. Приклад з відображення в бухгалтерському обліку операцій з використанням платіжних карток 17
3. СТАНОВИЩЕ СУЧАСНОГО РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ. 23
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
ДОДАТКИ 34
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. № 851-IV.
5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ.
6. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV.
7. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. №2346-III.
8. Закон України „Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 року N 852-IV.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.276.
9. Банківська справа: Навч. Посібн./ За ред. Тиркала Р.І.- Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 c.
10. Банківський менеджмент: Навч.посібн. / Кириченко О.А., Роголь І.В., Гіленко С.Л. та ін.; За ред. Кириченка О.А.- К.: Знання-прес, 2002. – 438 c.
11. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. -2003. -№14(439).
12. Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки // Фінанси україни. – 2004. - №5. – С.124-130.
13. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. пос.- К.: Т-во “Знання, КОО. – 2002. – 255 с.
14. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004. - №1 – С.96-103.
15. Волошин І. Аналіз грошових потоків комерційного банку // Вісник НБУ. -2003. –№2. –С.46-49.
16. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. -2003. -№7.
17. Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України.– 2002.– №3.– С. 134-139.
18. Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні // Фінанси України. – 2003. -№3 . – С.133-139.
19. Мумінова-Савіна Г., Криворучко С. Відкриття банківських рахунків // Вісник НБУ. -2003. -№11 –С.39-41.
20. Околіта Л. Операції з використанням платіжних карток НСМЕП // Вісник НБУ. -2003. -№3. –С.66-68.
21. Омельчук Л. Стан міжбанківських розрахі що здійснювалися через СЕМП НБУ в 2003 році // Вісник НБУ. -2004. -№3. –С.28-29.
22. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
23. Платіжна система України. Безготівкові розрахунки. // Інформаційна довідка НБУ, http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/Bez_r.htm
24. Платіжні документи. Школа бухгалтера. Урок 40. Практика // Дебет-Кредит. -2003 . - №27.
25. Романенко Л.Ф. Розвиток новітніх банківських технологій в Україні // Фінанси України. – 2003. - №5. – С.99-105.
26. Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу // Банківська справа. – 2000. - №1. – с.40-46.
27. Човнюк Ю.В., Мужук Н.І. Створення лізингових компаній комерційними банками // Фінанси України. – 2004. -№1. – С.83-91.
28. Шульга H, Сокольська О. Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток // Вісник НБУ. -2002. -№3.- С 50-54.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Пластикові картки: організація розрахунків та напрямки їх удосконалення

  Вступ 2 Розділ 1. Основи організації та механізм здійснення операцій із застосуванням банківських платіжних карток 5 1.1 Сутність і види платіжних карток 5 1.2 Правове регулювання організації розрахунків з використанням пластикових карток в Україні 18 1.3 Характеристика міжнародних та національних платіжних систем 27 Розділ 2. Організація розрахунків з використанням пластикових карток на прикладі 53 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика банку 53 2.2 Характеристика послуг банку з емісії та обслуговування пластикових карток 56 2.3 Організація розрахунків з використанням пластикових карток в банку 74 Розділ 3. Перспективи розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні 86 3.1 Удосконалення операцій банку із застосуванням банківських платіжних карток 86 3.2 Перспективи розвитку українського ринку банківських платіжних карток 97 Висновки 106 Список використаних джерел 111 Додаток А Локальні карткові проекти українських банків 117 Додаток Б. Основні показники діяльності КБ „” за 2003-2004 рр. 119
 • Використання пластикових банківських карток у розрахунках з клієнтами

  Вступ 3 1. Пластикові картки та особливості їх розвитку в Україні 5 1.1. Становлення та розвиток карткового бізнесу 5 1.2. Види пластикових карток та їх призначення 11 2. Аналіз ринку платіжних карток в Україні 21 2.1. Емісія платіжних карток 21 2.2. Використання платіжних карток 29 3. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку банківських пластикових карток в Україні 41 Висновок 46 Список використаної літератури 48 Метою роботи є дослідження теоретичних засад карткового бізнесу, аналіз обігу пластикових карток в Україні та за кордоном, виявлення проблем та визначення перспектив розвитку пластикових карток
 • Технології операцій із застосуванням банківських платіжних карток через банки-еквайри

  Зміст Вступ 3 1. Основні тенденції операцій із застосуванням банківських платіжних карток через банки-еквайри 4 2. Обслуговування торговців і виконання розрахунків за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток 7 Висновки 13 Список використаної літератури 14
 • Роль НБУ у забезпеченні розвитку ринку платіжних карток в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ, А ТАКОЖ ЗНАЧЕННЯ НБУ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ 4 1.1. Ринок платіжних карток в Україні: визначення, функції та роль 4 1.2. НБУ як основна ланка системи електронних платежів 6 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК УКРАЇНИ 9 2.1. Аналіз Національної системи масових електронних платежів в Україні 9 2.2. Аналіз основних показників ринку платіжних карток в Україні та ефективності їх використання 11 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ 14 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 18
 • ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПЛАТІЖНИХ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ

  Ключові слова: платіжні картки, банківські картки, електронно-обчислювальні машини, банківські послуги.розглянуто проблеми становлення ринку платіжних карток і використання сучасних інформаційних технологій у наданні відповідних фінансових послуг банками і страховими компаніями. Запропоновано основні напрями роботи банків, які сприятимуть зростанню кредитних ресурсів банків завдяки впровадженню пластикових карток і чеків.
 • Smart-карти. Електронна комерція

  Вступ 2 1. Будова та принцип дії смарт-картки 3 2. Основні вимоги до платіжних систем з використанням інтелектуальних карток. 6 3. Використання смарт-карток. 8 Висновок 11 Література 13
 • Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення

  Вступ 3 Розділ 1. Основи організації та механізм банківського обслуговування фізичних осіб 6 1.1 Сутність та напрямки банківського обслуговування фізичних осіб 6 1.2 Класифікація послуг які надаються населенню банками 8 1.3 Правове регулювання та механізм здійснення основних банківських операцій які надаються фізичним особам в Україні 14 1.3.1 Відкриття рахунків фізичним особам 22 1.3.2 Оформлення, видача та обслуговування платіжних карток фізичних осіб 27 1.3.3 Касові операції 33 1.3.4 Валюто-обмінні операції 36 1.3.5 Переказ грошових коштів 44 1.3.6 Прийом депозитів та надання кредитів фізичним особам 47 1.3.7 Прийом платежів 53 Розділ 2. Аналіз банківського обслуговування фізичних осіб на прикладі ВАТ „...” 55 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика банку 55 2.2 Характеристика послуг, які надаються банком фізичним особам 72 2.2.1 Депозити 76 2.2.2 Відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб 81 2.2.3 Емісія та обслуговування платіжних карток 82 2.2.4 Прискорені грошові перекази "Маніграм" 84 2.2.5 Подорожні чеки 88 2.2.6 Банківські метали 91 2.2.7 Послуги депозитного сховища 91 2.2.8 Валюто-обмінні операції 93 2.2.9 Лізинг автомобілів 93 2.2.10 Обслуговування кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті, залучених резидентами від нерезидентів 95 2.2.11 Касові операції 98 Розділ 3. Напрямки вдосконалення банківського обслуговування населення та впровадження нових банківських продуктів 99 3.1 Розвиток ринку банківських послуг на сучасному етапі 99 3.2. Вдосконалення якості банківського обслуговування населення у ВАТ “...” 104 Висновки 111 Список використаних джерел 113 Додаток А. Порядок визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток і присвоєння ідентифікаційних номерів емітента внутрішньодержавних платіжних систем 120 Додаток Б. Процентні ставки за зовнішніми запозиченнями резидентів 121 Додаток В. Заява на видачу готівки 122 Додаток Г. Заява на переказ готівки 123
 • Електронні гроші

  Вступ 3 1. Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей 5 1.1. Сутність електронних грошей 5 1.2. Порівняльна характеристика якісних властивостей електронних та традиційних грошей 10 2. Аналіз ринку платіжних карток в Україні 16 3. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку банківських пластикових карток в Україні 26 Висновок 31 Список використаної літератури 34 Додатки 36
 • Облік операцій з пластиковими картками

  1. Облік операцій з емісії, придбання та видачі пластикових карток 2 2. Відображення в обліку операцій за картрахунками фізичних та юридичних осіб 4 3. Облік обслуговування держателів платіжних карток через банкомат 6 Використана література 9 ДОДАТКИ 10
 • Міжнародні карткові платіжні системи

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. БАНКІВСЬКІ ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ В СИСТЕМІ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 6 1.1. Історичні передумови виникнення кредитних карток 6 1.2. Основні елементи карткової платіжної системи 16 1.3. Механізм розрахунків на основі міжнародних карткових платіжних систем 50 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ В МІЖНАРОДНИХ КАРТКОВИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ 67 2.1.Умови вступу банків в міжнародні карткові платіжні системи 67 2.2. Діяльності банків-членів системи карткових розрахунків, пов’язаної з емісією, еквайєрингом і видачею готівки 71 2.3. Оцінка економічної ефективності системи пластикових карт банку 88 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ КАРТКОВИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 99 3.1. Становище сучасного ринку платіжних карток в Україні 99 3.2. Карткові проекти в Україні на прикладе ВАТ КБ “УПБ” 101 3.3. Проблеми та перспективи розвитку ринку 115 ВИСНОВКИ 129 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 132

©: 2011-2020 infoworks.ru