Заказать реферат

Курсовая: Правові аспекти глобалізації світової економіки (ID:44213)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правові аспекти глобалізації світової економіки (Код работы:44213)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 34 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 44213
Добавлена: 14.07.2010
Просмотров: 867
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
1.ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ВИТОКИ, ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І КЛЮЧОВІ РИСИ 6
1.1.Ступінь розробки проблеми глобалізації в вітчизняній та зарубіжній літературі 6
1.2.Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття глобалізації та аналізу її ключових рис 7
2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ВПЛИВ ЇЇ НА РІЗНІ ГАЛУЗІ ПРАВА 10
2.1. Глобалізація і міжнародне адміністративне право 10
2.2. Трудове право в умовах глобалізації 13
3. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ПРАВА 16
3.1. Ліберальне праворозуміння в контексті глобалізації 16
3.2. Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права 19
3.3. Конституційна традиція України та сучасний конституціоналізм: тенденції глобалізації та фрагментації 22
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Литература1. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність». - Відомості Верховної Ради України, 1999 р. - № 7.
2. Гончарук А. На шляху до Світової організації торгів¬лі // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 184.
3. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. - К.: КНЕУ, 2003.
4. Осика С. Г., Пятницький В. Т., Осика А. С. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі. - К.: УАЗТ, 1999.
5. Покрещук О. О. Міжнародно-правові питання приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та вступу до Світової організації торгівлі (СОТ) // Право України. - 1999. - № 8.
6. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. - К.: УАЗТ, 2000.
7. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах нор¬м і принципів системи ГАТТ/СОТ. Кол. авт.: Осика С. Г., Пятницькій В. Т., Оніщук О. В., Осика А. С., Штефанюк О. В. - К.: УАЗТ, 2000.
8. Асснер П. Парадокси розвитку світового співтовариства//Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби. – К., 1997.
9. Бауман З. Индивидуализированное общество:Пер.с англ. /Под ред.В.Л.Иноземцева.– М., 2002.
10. Бек У. Политическая динамика в глобальном обществе риска// МЭиМО.– 2002.– № 5.
11. Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях// Полис.– 2002. – № 1-2.
12. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова. – М., 2001.
13. Уткин А.И. Векторы глобальных перемен: анализ и оценки основных факторов мирового развития// Полис.– 2000.– № 1.
14. Фергюсон Й. Глобальное общество в конце двадцатого столетия // Международные отношения: социологические подходы. – М., 1998.
15. Стиглиц, Джозеф. 2003. Глобализация: тревожные тенденции. Москва: Мысль.
16. Тарасюк, Борис. Вступ України до СОТ: “за” і “проти”. Голос України № 43 від 6 березня 2003 року.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Геопросторова організація фінансової безпеки України в системі глобалізації світової економіки

  Вступ 3 1. Теоретико – методологічні засади досліджень фінансової безпеки в глобалізації економіки 5 1.1. Сутність фінансово-економічної безпеки 5 1.2. Фінансова безпека в системі міжнародної економічної безпеки 10 1.3. Методологічні засади в забезпеченні фінансової безпеки 13 2. Аналіз і оцінка фінансової безпеки України в системі глобалізації світової економіки 18 2.1. Національні інтереси у фінансовій безпеці 18 2.2. Реальні загрози фінансовій безпеці 21 2.3. Розрахунок індикаторів фінансової безпеки 25 3. Стратегія забезпечення фінансової безпеки України у світовій економіці: 30 3.1. Концептуальні засади стратегічного планування фінансової безпеки 30 3.2. Пріоритети стратегії забезпеченні фінансової безпеки і шляхи її здійснення . 33 Висновки 41 Список використаних джерел 43
 • Основні особливості сучасної світової економіки

  ВСТУП 3 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 5 2. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 11 2.1. Сучасний рівень розвитку світогосподарських зв'язків 11 2.2. Аналіз тенденцій розвитку світової економіки 13 3 ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 19 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24 Додаток 25
 • Особливості національної безпеки України

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Поняття економічної безпеки та її місце в системі національної безпеки держави 8 1.1. Основні складові поняття “економічна безпека” 8 1.2. Критерії визначення стану економічної безпеки держави 14 1.3. Сутність та напрямки забезпечення економічної безпеки держави 19 РОЗДІЛ 2.Основні загрози національній безпеці у зв’язку з глобалізаційними процесами 27 2.1 Сутність процесу глобалізації міжнародних економічних зв'язків 27 2.2 Передумови розвитку глобалізації міжнародних економічних відносин 34 2.3 Сучасний рівень глобалізації світової економіки 37 2.4. Аналіз тенденцій економічної глобалізації 39 2.5. Пріоритети забезпечення економічної безпеки в контексті глобалізації української економіки 51 РОЗДІЛ 3. Основні напрямки євроінтеграції України 57 3.1. Концептуальні основи моделювання євро інтеграційних процесів 57 3.2. Євроінтеграційний напрямок зовнішньої політики України 66 РОЗДІЛ 4. Правове забезпечення національної безпеки та євроінтеграції 79 4.1. Адаптація українського законодавства до стандартів ЄС як провідний чинник євроінтеграції 79 4.2. Інституціональне забезпечення адаптації українського законодавства щодо євроінтеграції 95 4.3. Правові аспекти забезпечення національної безпеки України 101 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 109ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Поняття економічної безпеки та її місце в системі національної безпеки держави 8 1.1. Основні складові поняття “економічна безпека” 8 1.2. Критерії визначення стану економічної безпеки держави 14 1.3. Сутність та напрямки забезпечення економічної безпеки держави 19 РОЗДІЛ 2.Основні загрози національній безпеці у зв’язку з глобалізаційними процесами 27 2.1 Сутність процесу глобалізації міжнародних економічних зв'язків 27 2.2 Передумови розвитку глобалізації міжнародних економічних відносин 34 2.3 Сучасний рівень глобалізації світової економіки 37 2.4. Аналіз тенденцій економічної глобалізації 39 2.5. Пріоритети забезпечення економічної безпеки в контексті глобалізації української економіки 51 РОЗДІЛ 3. Основні напрямки євроінтеграції України 57 3.1. Концептуальні основи моделювання євро інтеграційних процесів 57 3.2. Євроінтеграційний напрямок зовнішньої політики України 66 РОЗДІЛ 4. Правове забезпечення національної безпеки та євроінтеграції 79 4.1. Адаптація українського законодавства до стандартів ЄС як провідний чинник євроінтеграції 79 4.2. Інституціональне забезпечення адаптації українського законодавства щодо євроінтеграції 95 4.3. Правові аспекти забезпечення національної безпеки України 101 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 109
 • ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  ВСТУП 3 1. Передумови виникнення глобалізації 4 2. Основні гасла та наслідки глобалізації 6 3. Створення економіки, що відповідає завданню лідерства в добу глобалізації 8 ВИСНОВКИ 11 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13
 • ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  ВСТУП 3 1. Передумови виникнення глобалізації 4 2. Основні гасла та наслідки глобалізації 6 3. Створення економіки, що відповідає завданню лідерства в добу глобалізації 8 ВИСНОВКИ 11 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13
 • Зміст 2 1. Розвиток підприємництва в Україні в умовах глобалізації розвитку світової економіки 3 2. Сутність податкової політики держави і її основні принципи 10 Список використаної літератури 14Зміст 2 1. Розвиток підприємництва в Україні в умовах глобалізації розвитку світової економіки 3 2. Сутність податкової політики держави і її основні принципи 10 Список використаної літератури 14
 • Регіоналізм

  Вступ 3 1. Тенденції глобалізації та регіоналізації у розвитку світової економіки 5 2. “Новий регіоналізм” і державний механізм управління ринком 16 Висновок 20 Використана література 21 Вступ 3 1. Тенденції глобалізації та регіоналізації у розвитку світової економіки 5 2. “Новий регіоналізм” і державний механізм управління ринком 16 Висновок 20 Використана література 21
 • Економічний вимір глобалізації

  Вступ 3 1.Особливості глобалізації як світової воєнної системи 5 2. Економічний вимір глобалізації 10 Висновок 15 Список використаної літератури 16Вступ 3 1.Особливості глобалізації як світової воєнної системи 5 2. Економічний вимір глобалізації 10 Висновок 15 Список використаної літератури 16
 • Суб’єкти реалізації інновацій: підприємство, споживач, держава

  Зміст Вступ 3 1. Інноваційний процес в умовах глобалізації світової економіки 6 1.1. Теоретико-методологічні основи інноваційної діяльності і глобалізації 6 1.2. Нормативно-законодавчі основи інноваційного процесу в Україні 10 1.3. Інноваційний менеджмент як основа інноваційної діяльності 13 2. Аналіз сучасного стану інноваційного процесу в Україні 23 2.1. Дослідження інноваційного потенціалу підприємства 23 2.2. Аналіз трансформаційних процесів в економіці України в контексті глобалізації світового ринку технологій 25 2.3. Інноваційна діяльність підприємств алмазно-інструментального виробництва України 29 3. Забезпечення інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації 35 Висновки 41 Література 45 Метою роботи є розробка підходів щодо активізації інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації світового ринку технологій для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання: - визначення ролі інновацій для задоволення та формування потреб споживача у розвитку як окремого підприємства, так і держави в цілому; - аналіз сучасного стану інноваційного процесу в Україні і світі; - визначення підходів щодо активізації інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації світового ринку технологій Об’єктом дослідження є процес розвитку світової та національної інноваційної сфери в умовах посилення глобалізаційної взаємодії національних економік. Предметом дослідження є організаційно-економічні засади процесу формування та розвитку інноваційної економіки України в умовах глобалізації світового ринку технологій. Хронологічними рамками дослідження є період незалежності України.
 • 1. Розвиток підприємництва в Україні в умовах глобалізації розвитку світової економіки 3 2. Сутність податкової політики держави і її основні принципи 10 3. Практичне завдання 13 Список використаної літератури 181. Розвиток підприємництва в Україні в умовах глобалізації розвитку світової економіки 3 2. Сутність податкової політики держави і її основні принципи 10 3. Практичне завдання 13 Список використаної літератури 18

©: 2011-2022 infoworks.ru