Заказать реферат

Диплом: Місцеві податки (ID:44268)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Місцеві податки (Код работы:44268)

Информация о работе Раздел: Налоги
Вид работы: Диплом
Объем: 119 стр.
Цена: 300 грн.
Код работы (ID): 44268
Добавлена: 14.07.2010
Просмотров: 765
СодержаниеЗміст
Вступ 4
Розділ 1 Місцеві податки та збори як основне джерело формування місцевих бюджетів
7
1.1 Місцеві бюджети та основні джерела їх формування 7
1.2 Місце і роль податкових надходжень 26
1.3 Законодавче регулювання надходжень до місцевих бюджетів
43
Розділ 2 Аналіз місцевих податків та зборів у формуванні дохідної частини бюджету
60
2.1 Аналіз дохідної частини бюджету м. Вінниця 60
2.2 Аналіз надходжень місцевих податків та зборів до бюджету м. Вінниця
69
Розділ 3 Шляхи удосконалення місцевих податків і зборів та надходжень до місцевих бюджетів
80
3.1 Удосконалення та підвищення ефективності доходів місцевих бюджетів
80
3.2 Шляхи та напрями удосконалення місцевого оподаткування в Україні
84
Висновки 106
Список використаної літератури 111
Додатки 118
Литература1. Конституція України: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком. Інтер, 1999. – 96с.
2. Бюджетний Кодекс від 21.06.2001 р. №2542–III, із змінами і доповненнями від 23 грудня 2004 року N 2285-IV
3. Закон України „Про систему оподаткування” від 26.01.93., №2939. // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - №68.
4. Закон України „Про державну податкову службу в Україні”. – К.: Бібліотека журналу „Вісник податкової служби України”, 1998. – с. 52.
5. Законом України «Про бюджетну систему» від 29.06.95 р. № 253/95-ВР, із змінами і доповненнями від 18 травня 2000 року N 1746-III
6. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97р. №280/97 – ВР, із змінами і доповненнями від 21 грудня 2000 року N 2182-III
7. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.99 р. №586 – XIV, із змінами і доповненнями від 4 березня 2004 року N 1577-IV
8. Закон України „Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” від 26 березня 1992 року N 2234-XII
9. Закон України „Про внесення змін до Декрету КМУ „Про місцеві податки і збори” від 20.03.2003 р. №641-IV.
10. Декрету КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 року
11. Указ Президента України „Про концепцію державної регіональної політики” від 25.25.2001 №341/200. – с. 7.
12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 05.09.01 №1195.
13. Невідкладні завдання бюджетної політики: Вступне слово Президента України Л.Д. Кучми на міжнародній науково -
практичній конференції 25 травня 2001 р. // Урядовий кур'єр. -
№ 93. - 29 травня 2001 р. - С 4.
14. О бюджетной политике в 2003 году: Бюджетное послание президента РФ Федеральному Собранию РФ // Финансы России. – 2002. - №6. – с.10 – 13.
15. Приоритеты бюджетной и налоговой политики: материалы расширенного заседания коллегии Минфина РФ // Финансы. – 2003. - №3. – с.3 – 13.
16. Бюджетна політика та боргова стратегія України в 2003 році / За ред. доктора економічних наук І.О. Луніної – К.: Інститут економічного прогнозування НАН України, 2002. – 96с.
17. Аксенова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов // Мировая экономика и международные отношения. – 1992. - №5. – с. 115 – 128
18. Алєксєєнко Л. Реалії трансформації податкових відносин із метою легалізації фінансових капіталів // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2002. - №4(18). с.71 – 73.
19. Альвинская Н.В. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования // Финансы. – 1995. - №9. – с. 7 – 10.
20. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки: Пер. із нім. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.
21. Бутко М.П., Білокур К.О. Фінансові ресурси регіону в умовах ринкової трансформації // Фінанси України. – 1998. - №10. – с.23 – 32.
22. Василик О.Д. Теорія фінансів: - К.: НІОС, 2000. - 416 с
23. Василик О.Д., Павлюк К.В. Фінансова стабілізація як фактор економі¬чного зростання // Фінанси України. - 1998. — №12. с. 5-11.
24. Вишневський В.П., Рибак В.В. Місцеві податки і збори у ринковій економіці // Фінанси України. – 2001. - №1. – с. 11 – 20.
25. Герчаківський С.Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення // Фінанси України. – 2003. - №2. – с. 44 – 49.
26. Горбулін В., Михалевич М., Сергієнко И. Про деякі проблеми і резуль¬тати фінансового і бюджетного прогнозування в умовах перехідної економіки // Економіка України. — 1997. — №2. – с.31 - 39.
27. Григораш Т.В. Фінансові чинники формування місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2001. - №5. – с. 61 – 64.
28. Гушта О.В. Шляхи зміцнення бюджетів органів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2000. - №2. – с. 71.
29. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система України та шляхи її реформування. – К.: Парламентське видавництво, 2001.
30. Дарпінянц В. Палата для Мінфіну. Державні аудитори ставлять діагноз бюджету // Галицькі контракти. – 2004.- № 7.- с. 18 – 19.
31. Демчук Н.Н. Налоги: функции, структура, пути совершенствования // Налоговый вестник. - 1999. - № 4. - С. 7-9.
32. Деркач М. Формування фінансової бази регіонів // Економіка України. – 1995. - №1. – с. 12 – 20.
33. Дмитренко О. Бюджетні мати // Галицькі контракти. – 2004.- № 15.- с. 17.
34. Єфіменко Т. Пільги у системі оподаткування в Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президентові
України. - 2001. - № 2. - С 255-560.
35. Дорош Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України. – 1998. - № 6. – С. 75 – 82.
36. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. – Харків: ХДЕУ „Торнадо”, 2003. – 517 с.
37. Іващук І.О. Сучасне європейське оподаткування // Фінанси України. – 2001.- № 10. – С. 72 – 79.
38. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с.
39. Кірєєв О.І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: проблеми та шляхи розв’язання // Фінанси України. – 2001. - №5. – с. 34 – 40.
40. Ковалюк О.М. Роль податкової політики у фінансовому оздоровленні національної економіки // Фінанси України. – 2002. - №5. – с. 18 – 26.
41. Колесов А.С. Бюджетная система: сущность и вопросы ее развития // Финансы. – 2003. - №7. – с. 7-10.
42. Кордюкова М.А., Чернобай А.В. Теоретические и прикладные аспекты развития управления налогообложения. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – 124с.
43. Краснов Ю.К. Налоговая политика в отношении льгот // Налоговая политика и практика. – 2004. - №1. с.16 – 20.
44. Криниця С.О. Формування бюджетів розвитку в регіонах України // Фінанси України. – 2000. - №11. – с. 8 – 17.
45. Крисоватий А.І. Податкові системи зарубіжних країн.: Навчальний посібник . – Тернопіль. Економічна думка. – 2001р. – 258с.
46. Кудрин А.Л. Федеральный бюджет: итоги и задачи // Финансы. – 2003. - №1. – с.3-8.
47. Кульчицький М.І. Місцеві бюджети і механізм їх формування // Фінанси України. – 2001. - №9. – с. 98 – 104.
48. Литвиненко Є.О. Податкове стимулювання розвитку промислового виробництва // Фінанси України. – 2004. - №4.- с.69 – 75.
49. Литвицький В. ВВП: траєкторія розвитку // Урядовий кур’єр. – 2003. - №189. – с.8.
50. Луніна І. Рівень доходів бюджетів України та визначальні фактори його динаміки // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2002. - №1(15). с.35 – 41.
51. Лунина И. Налоговая политика Украины в контексте создания условий для экономического роста // Экономика Украины. - 2000.
№ 9. - С. 37-47.
52. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. -
Харків: Форт, 2000. - 296 с.
53. Льовочкін С. Податкова структура в Україні та шляхи її вдосконалення // Економіка України. – 1999. - №8. – с. 19 – 25.
54. Мельник Л. Місцеві бюджети – основа формування фінансових ресурсів регіону // Регіональна економіка. – Львів, 1998. - №4. – с. 142.
55. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, АДПСУ, 2001. – 362с.
56. Мельник П., Онишко С. Гармонізація інтересів держави та
платників податків у контексті сучасної податкової реформи //
Податкова система в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали
круглого столу (21 червня 2000 року). - Ірпінь: Академія ДПС
України, 2000. - 83 с.
57. Мельник С., Криниця С. Про формування місцевих бюджетів // Економіка України. – 2000. - №1. – с. 17 – 23.
58. Миселюк А., Дарпінянц В. Я нікому нічого не винен // Галицькі контракти. – 2004.- № 11.- с. 20 – 23.
59. Минаков А. Государственное воздействие на собираемость налогов // Налоги. – 2004. - №1. с.57 – 62.
60. Огонь Ц.Г. Формування доходів місцевих бюджетів в контексті міжбюджетного регулювання // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №11. с. 62 – 78.
61. Олексик Г.В. Особливості формування бюджетів малих і середніх міст // Фінанси України. – 2001. - №11. – с. 99 – 104.
62. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. – К.: “НІОС”,1997. – 176с.
63. Піхоцька О.М. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2003. - №5. – с. 46 – 49.
64. Полозенко Д.В., Глущенко Ю.А. Міжбюджетні відносини і регіональні інтереси // Фінанси України. – 2000. - №11. – с. 3 – 7.
65. Попович В.М. Реформування податкової системи – підгрунтя для зміцнення дохідної частини держбюджету // Фінанси України. – 2003. - №6. с.22 – 26.
66. Сидорець О.В. Деякі аспекти фінансового вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів // Фінанси України. – 2001. - №9. – с. 110.
67. Симоненко В. Удосконалення фінансово-економічної бази бюджетів України // Економіка України. – 2000. - №3. – с. 28 – 34.
68. Словник сучасної економіки Макміллана: Пер. з англ. – К.: АртЕк, 2000. – 640 с.
69. Тарангул Л. Податкоспроможність регіонів України в контексті їх соц¬іально-економічного розвитку // Соціально-економічні дослідження в пере¬хідний період (Щорічник наукових праць Інституту регіональних досліджень НАН України). - Випуск XII (ч.1). - Львів. - 2000. - С 106-109.
70. Тарангул Л.Л Основні напрями удосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами // Економіст. – Київ, 2001. - №3. – с. 18 – 22.
71. Тарангул Л.Л. Податкова база регіонів України // Науковий вісник: Збір. наук. пр. Академії ДПС України. – Ірпінь, 2001. - №1(11). – с. 71 – 79.
72. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 286 с.
73. Терьохін С. Доповідь першого заступника голови Комітету з
питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України,
голови Підкомітету з питань податків та митної справи. — Київ,
17 березня 2000 р.
74. Толуб’як В.С. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2002. - №11. – с. 68 – 71.
75. Трач Ю.Ю. Підвищення ефективності формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2002. - №5. – с. 83 – 84.
76. Черник И.Д. Некоторые вопросы правового регулирования местных налогов в европейских странах // Налоговый вестник. – Москва, 2002. - №2. – с.116.
77. Чугунов І.Я. Бюджетна політика як інструмент регулювання економіч¬них процесів // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції "Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання". - Київ, 2001. - с 242-246.
78. Чугунов І.Я., Лондар С.Л. Фінансово-бюджетні відносини: аналіз тенденцій розвитку в умовах трансформації економіки. Монографія. Ред. проф. В.Є. Юринець. – Київ: Міністерство фінансів України, Львівський національний університет імені Івана Франка; 2002. – 203с.
79. Шильникова О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2002. - №4 - с. 54 - 57
80. Яременко О. На бюджетних терезах – розвиток економіки і соціальниї захист // Урядовий кур’єр. – 2003. - №210. – с.5.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Місцеві податки і збори, їх правова регламентація

  Варіант І 2 І. Місцеві податки і збори, їх правова регламентація у відповідності з Законом України Про систему оподаткування (зі змінами і доповненнями) та Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. Про місцеві податки і збори 2 Вступ 2 1. Місцеві податки і збори за Законом України Про систему оподаткування 3 2. Правова регламентація місцевих податків і зборів згідно Декрету Про місцеві податки і збори 6 ІІ. Ситуаційне завдання 12 Список використаних джерел 14
 • Місцеві податки і збори

  ВСТУП 2 1. ОСНОВИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 3 2. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ 7 3. МІСЦЕВІ ЗБОРИ В УКРАЇНІ 9 ВСТУП 13 ЛІТЕРАТУРА 14
 • Місцеві збори в Україні та їх характеристика

  Вступ 2 1. Основи місцевого оподаткування 3 2. Місцеві податки в Україні 7 3. Місцеві збори в Україні 9 4. Контроль органів податкової служби 13 5. Відповідальність платників 17 Висновок 19 Література 20
 • Кр місцеві фінанси

  1. Фінансова автономія місцевих органів влади 3 2. Перелік С(В)ЕЗ і ТПР України 5 3. Місцеві податки і збори 10 Список використаної літератури 20
 • 1. Визначення об’єкту оподаткування доходів фізичних осіб 3 2. Місцеві податки та збори 6 Задача 8 Список використаної літератури 101. Визначення об’єкту оподаткування доходів фізичних осіб 3 2. Місцеві податки та збори 6 Задача 8 Список використаної літератури 10
 • Місцеві податки та їх збори

  ВСТУП 3 1. Основи місцевого оподаткування 4 2. Комунальний податок 6 3. Податок з реклами: організація нарахування та сплати 9 4. Місцеві збори 10 Висновки 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15 ДОДАТКИ 16
 • Суть та функції фінансів підприємства. Місцеві податки та збори, їх визначення та вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Вступ...................................................................................................................3 1. Сутність та функції фінансів підприємства. ..............................................4 2. Місцеві податки та збори, їх визначення та вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства......................................93. Практичне завдання......................................................................................12 Використана література....................................................................................14
 • ЗМІСТ 2 1. Сутність і суспільне призначення фінансів 3 2. Місцеві податки і збори. Проблеми розвитку 12 3. Неприбуткові підприємства у сфері фінансів 22 Список використаної літератури 31ЗМІСТ 2 1. Сутність і суспільне призначення фінансів 3 2. Місцеві податки і збори. Проблеми розвитку 12 3. Неприбуткові підприємства у сфері фінансів 22 Список використаної літератури 31
 • Місцеві подакти і збори

  Вступ 1. Загальна характеристика місцевих податків і зборів 2. Місцеві податки і збори, що сплачують підприємства 3. Значення місцевих податків і зборів, що сплачують підприємства, у формуванні місцевих бюджетів Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Облік і аудит розрахунків з бюджетом

  Вступ……………………………………………………………………………..…..2 1. Облік розрахунків з бюджетом. Податки та їх нарахування…………….……6 1.1 Загальна характеристика податків, зборів та обов’язкових платежів, які сплачує підприємство…………………………………………………..…6 1.2 Податки, збори та обов’язкові платежі підприємства……………………...9 1.2.1 Податок на додану вартість……………………………………………..….9 1.2.2 Податок на прибуток………………………………………………………14 1.2.3 Податок з доходу фізичних осіб……………………………………….….16 1.2.4 Інші податкові та обов’язкові платежі……………………………………18 1.2.5 Місцеві податки та збори……………………………………………….….26 2. Аудит розрахунків з бюджетом………………………………………………..29 2.1 Методика і організація аудиту розрахунків з бюджетом…………………..29 2.2 Порядок проведення аудиту розрахунків з бюджетом Городоцького виправного центру…………………………………………...32 Висновки……………………………………………………………………………41 Список використаної літератури…………………………………………….…….44 Додатки……………………………………………………………………….……..46

©: 2011-2020 infoworks.ru