Заказать реферат

Контрольная: Державність США (ID:45097)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Державність США (Код работы:45097)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Контрольная
Объем: 28 стр.
Цена: 130 грн.
Код работы (ID): 45097
Добавлена: 13.11.2010
Просмотров: 1142
СодержаниеВступ 3
1. Війна за незалежність у Північній Америці та її особливості 5
2. Формування державності США 9
2.1 Декларація незалежності 1776 року. 9
2.2 Статті Кофедерації 1781 року. 11
2.3 Конституція США 1787 року 12
2.4 Перший цикл поправок (Білль про права) 16
2.5 Громадянська війна, другий цикл поправок до конституції 17
2.6 Акти про реконструкцію 20
3.Правова сиситема США 24
Висновок 27
Література 28
Вступ 3
1. Війна за незалежність у Північній Америці та її особливості 5
2. Формування державності США 9
2.1 Декларація незалежності 1776 року. 9
2.2 Статті Кофедерації 1781 року. 11
2.3 Конституція США 1787 року 12
2.4 Перший цикл поправок (Білль про права) 16
2.5 Громадянська війна, другий цикл поправок до конституції 17
2.6 Акти про реконструкцію 20
3.Правова сиситема США 24
Висновок 27
Література 28
Дополн. информацияРік написання: 2004Код роботи: Т 009контрольнаІсторія
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна робота по історії України

  1.Дослідити історичні особливості формування і розвитку української державності в українській ретроспективі. 4 1.1.Державність за часів княжої доби. 4 1.2.Державність за часів визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. 7 1.3.Національно –визвольні змагання 1917–1921 рр. 11 2.Україна: крок до майбутнього. 15 Висновки. 16 Список використаної літератури. 17
 • Контрольна робота з історії України

  1. Державність в Україні за часів Гетьманщини 3 2. Магдебурзьке право в Україні 11 Список використаної літератури 15
 • Державність та право України в період української національної революції 17 ст.

  Вступ 2 1. Загальна характеристика періоду 4 2. Формування української державності 5 2. Державний лад на Україні в ХVІІ столітті 13 3. Суспільний лад 16 4. Державний устрій 21 5. Правова система на українських землях 29 Висновки 37 Список використаної літератури: 39
 • Радянська державність та право в Україні у 20-30-і роки

  Вступ 1. Радянське державно-правове будівництво в Україні в 20-і роки. Утворення СРСР 2. Зміна суспільного ладу. Конституція 1929 р. 3. Надзвичайне законодавство та право СРСР в Україні в 30-і ро­ки. Конституція УРСР 1937 р. Висновок Використана література
 • Конституція УРСР 1919 року. Зсіст і значення

  Зміст Вступ 3 1. Радянська революція в Україні 7 2. Історія розвитку Конституції України. 13 3. Розробка Конституції УРСР 16 4. Конституція УРСР. 1919 р. 22 5. Українська радянська державність 30 6. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан 35 Висновки 41 Література 44 Мета цієї роботи полягає в тому, щоб на основі історичного та правового аналізу документів виявити закономірності створення та зміст Конституції УРСР 1919 рр. та її вплив на становлення Радянської України. Ця мета насамперед пов'язана з необхідністю вирішення комплексу практичних і теоретичних проблем подальшого розвитку української державності на основі порівняння виявлених аналогічних практичних проблем конституційного розвитку того часу із сьогоденням. З урахуванням цього об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникали у сфері законодавчого забезпечення життя громадян УРСР з урахуванням їх практичного застосування. Предметом дослідження обрано відповідні юридичні норми, що закріплювали права держави та громадян УРСР у період з 1919 до 1991 року на національному та союзному рівнях.
 • 1. Політологія у системі суспільствознавства 2. Предмет політології: характерні особливості та структурні елементи 3. Політика у житті суспільства її структура та різновиди 4. Функції політики у суспільному житті. Політика і мораль 5. Вчення про державу та співвідношення політики і моралі у морально-політичній філософії Конфуція 6. Концепція ідеальної держави у Платона та вчення про круговорот державних устроїв 7. Вчення про державу так державний лад Аристотеля 8. Вчення „небесну” і „земну” держави Аврелія Августина та його вплив на західноєвропейську політику середньовіччя 9. Особливості вчення про політику за доби Відродження. Співвідношення політики і моралі у політичній філософії Н. Макіавеллі 10. Д.Локк засновник класичного лібералізму. Особливості політичної філософії Д.Локка та Т.Гоббс 11. Основні ідеї політичної філософії Ш.Л. Монтескє та Ж-Ж. Руссо 12. Політичні погляди і соціальні концепції І.Канта, Й-Г. Фіхте, Г.Гегеля 13. Марксистська концепція науки про політику 14. Питання держави і права в період Київської Русі 15. Політичні ідеї козацтва. Державницькі і правові традиції Запорозької Січі. Конституція П.Орлика. 16. Соціально-політичні ідеї Києво-Могилянської академії: П. Могила,, Ф.Прокопович, І.Вишенський та ін.. 17. Політична думка Кирило-Мефодіївського товариства: М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко та ін.. 18. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України др..пол 19 ст (В.Антонович, Д. Драгоманов, І. Франко, М.Грушевський) 19. Політична думка поч.. 20 ст. В Україні про національне відродження і державність (М. Міхновський, Д.Донцов, М.Хвильовий, В.Винниченко) 20.Політична наука в Україні др.. пол.. 20 ст., значення та головні тенденції розвитку 21. Поняття політичної влади. Об’єкт та суб’єкт політичної влади 22. Розкрийте зміст основних політологічних концепцій влади. Принцип поділу влади та його значення. Особливості державної влади в Україні. 23. Проблема співвідношення та взаємодії держави, політичної системи та громадянського суспільства 24. Загальні тенденції розвитку політичних систем перехідного типу 25. Національна ідея та її вплив на формування політичної системи України 26. Розвиток політичної культури як засіб забезпечення стабільності політичної системи України27. Проблеми типології держав у сучасному світі. Форми державного правління 28. Основні ознаки соціальної і правової держави та їх взаємозв’язок 29. Поняття політичного режиму. Спільні риси та відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичного режимів 30. Сучасні концепції демократії. Проблеми становлення демократії в Україні 31. Основні етапи становлення багатопартійної системи в новітній історії України 32. Поняття та функції політичних партій у політичному житті суспільства 33. Поняття „громадські об’єднання”, „громадські організації”, „громадські рухи”. Молодіжній рух у сучасній Україні 34. Неформальні об’єднання: структура та роль у суспільному житті 35. Походження елітизму: світові й вітчизняні теорії. Еліти в історії України 36. Політичне лідерство в сучасній Україні: основні проблеми оновлення 37. Технології формування іміджу політичного лідера 38. Проблеми правового обмеження негативного впливу бюрократії на суспільне життя 39. Політична культура – культура політичного мислення і поведінки 40. Типи політичної культури та її функції 41. Політична культура в сучасній Україні та політична культура української молоді на сучасному етапі 42. Дайте визначення ідеології, назвіть причини появи ідеології 43. Особливості засад ідеологій неоконсерватизму та неолібералізму 44. Особливості ідеологічної ситуації в посткомуністичних країнах 45. Політичний ідеологічний радикалізм: минуле та перспективи 46. Проблеми співвідношення демократії та громадського суспільства 47. Правова держава та громадське суспільство 48. Інститут громадянства та його роль у сучасному розвитку українського суспільства 49. Рівень культури громадянства в сучасній Україні та його вплив на суспільно-політичні процеси 50. Співвідношення понять „етнос”, „національність”, „нація”. Проблеми самовизначення націй та шляхи їх вирішення 51. Національна ідея та її роль у процесі становлення та розвитку нації. Національна ідея в Україні 52. Політичні проблеми національного питання в сучасній Україні та пріоритетні напрями національної політики в Україні 53. Основні теорії соціально-політичного конфлікту та їх розвиток 54. Політичний конфлікт: шляхи та технології їх розв’язання. Політичні конфлікти в Україні 55. Політична модернізація в Україні та роль політичної культури у її здійсненні 56. Поняття глобальних проблем та їх походження. Основні глобальні проблеми сучасності та політики. Класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми в Україні. 57. Міжнародні відносини та міжнародна політика, нові тенденції в світовому розвитку міжнародних відносин. 58. Україна в сучасному геополітичному просторі. Участь України в міжнародних об’єднаннях 59. Основні риси сучасної цивілізації. Проблеми майбутнього у сучасній соціально-політичній думці. Політичне прогнозування. 60. Управління політичною діяльністю та політичні технології 61. Політичний маркетинг та менеджмент їх особливості у сучасній Україні1. Політологія у системі суспільствознавства 2. Предмет політології: характерні особливості та структурні елементи 3. Політика у житті суспільства її структура та різновиди 4. Функції політики у суспільному житті. Політика і мораль 5. Вчення про державу та співвідношення політики і моралі у морально-політичній філософії Конфуція 6. Концепція ідеальної держави у Платона та вчення про круговорот державних устроїв 7. Вчення про державу так державний лад Аристотеля 8. Вчення „небесну” і „земну” держави Аврелія Августина та його вплив на західноєвропейську політику середньовіччя 9. Особливості вчення про політику за доби Відродження. Співвідношення політики і моралі у політичній філософії Н. Макіавеллі 10. Д.Локк засновник класичного лібералізму. Особливості політичної філософії Д.Локка та Т.Гоббс 11. Основні ідеї політичної філософії Ш.Л. Монтескє та Ж-Ж. Руссо 12. Політичні погляди і соціальні концепції І.Канта, Й-Г. Фіхте, Г.Гегеля 13. Марксистська концепція науки про політику 14. Питання держави і права в період Київської Русі 15. Політичні ідеї козацтва. Державницькі і правові традиції Запорозької Січі. Конституція П.Орлика. 16. Соціально-політичні ідеї Києво-Могилянської академії: П. Могила,, Ф.Прокопович, І.Вишенський та ін.. 17. Політична думка Кирило-Мефодіївського товариства: М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко та ін.. 18. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України др..пол 19 ст (В.Антонович, Д. Драгоманов, І. Франко, М.Грушевський) 19. Політична думка поч.. 20 ст. В Україні про національне відродження і державність (М. Міхновський, Д.Донцов, М.Хвильовий, В.Винниченко) 20.Політична наука в Україні др.. пол.. 20 ст., значення та головні тенденції розвитку 21. Поняття політичної влади. Об’єкт та суб’єкт політичної влади 22. Розкрийте зміст основних політологічних концепцій влади. Принцип поділу влади та його значення. Особливості державної влади в Україні. 23. Проблема співвідношення та взаємодії держави, політичної системи та громадянського суспільства 24. Загальні тенденції розвитку політичних систем перехідного типу 25. Національна ідея та її вплив на формування політичної системи України 26. Розвиток політичної культури як засіб забезпечення стабільності політичної системи України27. Проблеми типології держав у сучасному світі. Форми державного правління 28. Основні ознаки соціальної і правової держави та їх взаємозв’язок 29. Поняття політичного режиму. Спільні риси та відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичного режимів 30. Сучасні концепції демократії. Проблеми становлення демократії в Україні 31. Основні етапи становлення багатопартійної системи в новітній історії України 32. Поняття та функції політичних партій у політичному житті суспільства 33. Поняття „громадські об’єднання”, „громадські організації”, „громадські рухи”. Молодіжній рух у сучасній Україні 34. Неформальні об’єднання: структура та роль у суспільному житті 35. Походження елітизму: світові й вітчизняні теорії. Еліти в історії України 36. Політичне лідерство в сучасній Україні: основні проблеми оновлення 37. Технології формування іміджу політичного лідера 38. Проблеми правового обмеження негативного впливу бюрократії на суспільне життя 39. Політична культура – культура політичного мислення і поведінки 40. Типи політичної культури та її функції 41. Політична культура в сучасній Україні та політична культура української молоді на сучасному етапі 42. Дайте визначення ідеології, назвіть причини появи ідеології 43. Особливості засад ідеологій неоконсерватизму та неолібералізму 44. Особливості ідеологічної ситуації в посткомуністичних країнах 45. Політичний ідеологічний радикалізм: минуле та перспективи 46. Проблеми співвідношення демократії та громадського суспільства 47. Правова держава та громадське суспільство 48. Інститут громадянства та його роль у сучасному розвитку українського суспільства 49. Рівень культури громадянства в сучасній Україні та його вплив на суспільно-політичні процеси 50. Співвідношення понять „етнос”, „національність”, „нація”. Проблеми самовизначення націй та шляхи їх вирішення 51. Національна ідея та її роль у процесі становлення та розвитку нації. Національна ідея в Україні 52. Політичні проблеми національного питання в сучасній Україні та пріоритетні напрями національної політики в Україні 53. Основні теорії соціально-політичного конфлікту та їх розвиток 54. Політичний конфлікт: шляхи та технології їх розв’язання. Політичні конфлікти в Україні 55. Політична модернізація в Україні та роль політичної культури у її здійсненні 56. Поняття глобальних проблем та їх походження. Основні глобальні проблеми сучасності та політики. Класифікація глобальних проблем. Глобальні проблеми в Україні. 57. Міжнародні відносини та міжнародна політика, нові тенденції в світовому розвитку міжнародних відносин. 58. Україна в сучасному геополітичному просторі. Участь України в міжнародних об’єднаннях 59. Основні риси сучасної цивілізації. Проблеми майбутнього у сучасній соціально-політичній думці. Політичне прогнозування. 60. Управління політичною діяльністю та політичні технології 61. Політичний маркетинг та менеджмент їх особливості у сучасній Україні
 • 1. Політологія у системі суспільствознавства 2. Предмет політології, особливості та структурні елементи 3. Система категорій політології 4. Політика як соціальне явище, її види та залежність від різних соціальних факторів 5. Функції політики у суспільному житті. Політика і мораль 6. Основні етапи розвитку політичної науки 7. Діалектика взаємозв’язку політики та економіки 8. Вчення про державу та співвідношення політики і моралі у морально-політичній філософії Конфуція 9. Концепція ідеальної держави у Платона та вчення про круговорот державних устроїв 10. Вчення про державу та державний лад Аристотеля 11. Особливості вчення про політику за доби Відродження. Співвідношення політики і моралі у політичній філософії Н. Макіавеллі 12. Д.Локк засновник класичного лібералізму. Особливості політичної філософії Д.Локка та Т.Гоббс 13. Основні ідеї політичної філософії Ш.Л. Монтеск`є та Ж-Ж. Руссо 14. Суть і особливості політичної влади 15. Місце і роль держави в політичній системі 16. Політична думка Середньовіччя 17. Політична думка в країнах Стародавнього Сходу (Конфуцій, Лаоцзи, Заратустра) 18. Політична думка мислителів Стародавньої Греції (Платон і Аристотель) 19. Політичні погляди Марка Туллія Цицерона, Аквінського 20. Політичні ідеї козацтва. Державницькі і правові традиції Запорозької Січі. Конституція П.Орлика 21. Політична думка поч.. 20 ст. В Україні про національне відродження і державність (М. Міхновський, Д.Донцов, М.Хвильовий, В.Винниченко) 22. Політичні ідеї у Росії другої половини 19 ст. : О.Герцен, П.Огарьов, В. Белінський, М.Бакунін, Б. Чичерін 23.Соціально – політичне утопії: Т.Мор, Т. Кампанелла, А. Сен –Симон, Ш. Фур’є 24. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України др..пол 19 ст (В.Антонович, Д. Драгоманов, І. Франко, М.Грушевський) 25. Виникнення держави 26. Суть держави 27. Основні ознаки соціальної і правової держави та їх взаємозв’язок 28. Форми державного правління 29. Форми державного устрою 30. Цивільне суспільство: поняття, структура, ознаки 31. Політичні партії і їх системи 32. Суспільно – політичні рухи 33. Поняття політичної влади. Об’єкт та суб’єкт політичної влади 34. Розкрийте зміст основних політологічних концепцій влади. Принцип поділу влади та його значення. Особливості державної влади в Україні 35. Проблема співвідношення та взаємодії держави, політичної системи та громадянського суспільства 36. Загальні тенденції розвитку політичних систем перехідного типу 37. Політичне лідерство: поняття і типологія34. Теорії політичної еліти 38. Роль ідеології в політиці 39. Політична культура: поняття і структура 40.Політичні відносини 41. Поняття та функції політичних партій у політичному житті суспільства 42. Технології формування іміджу політичного лідера 43. Типи політичної культури та її функції 44. Політична культура в сучасній Україні та політична культура української молоді на сучасному етапі 45. Особливості засад ідеологій неоконсерватизму та неолібералізму 46. Політичний ідеологічний радикалізм: минуле та перспективи 47. Співвідношення понять „етнос”, „національність”, „нація”. Проблеми самовизначення націй та шляхи їх вирішення 48. Національна ідея та її роль у процесі становлення та розвитку нації. Національна ідея в Україні 49. Правий і лівий екстремізм як сучасна ідеологія і політика 50. Політичний конфлікт: шляхи та технології їх розв’язання. Політичні конфлікти в Україні 51. Вплив Інтернет технологій на формування ідеології виборів 2004/2005 року 52.Аналіз ідеології політичних партій України 53. Радикальний етатизм 54.Феномен центризму і соціал-демократії, як універсальній сервилистской ідеології 55. Основи типологізації груп громадськості 56. Цільова громадськість 57. Національна ідея в творах М. Драгоманова 58. Політична модернізація в Україні та роль політичної культури у її здійсненні 59. Поняття глобальних проблем: походження, класифікація та глобальні проблеми в Україні. 60. Міжнародні відносини та міжнародна політика, нові тенденції в світовому розвитку міжнародних відносин 61. Україна в сучасному геополітичному просторі. Участь України в міжнародних об’єднаннях 62. Основні риси сучасної цивілізації. Політичне прогнозування 63. Управління політичною діяльністю та політичні технології 64. Політичний маркетинг та менеджмент їх особливості у сучасній Україні 65.Сутність і особливості китайського „стратегічного” підходу до вирішення конфліктів 66. Провідна роль сучасної зарубіжної політики: школа політологів США 67. Провідна роль сучасної зарубіжної політики США 68. Політична школа Франції 69. Теорія суспільного договору в системі поглядів Же.-Ж. Руссо 70.Партійні системи 71.Групи тиску – суспільне об’єднання 72. Революція і реформа як види політичних перетворень 73.Політична криза 74. Політичне рішення 75. Лобізм: поняття, види і умови існування 76. Політична соціалізація та психология 77.Європейська політична думка XIX ст. 78. Політична модернізація: поняття, суть і етапи 79. Поняття «система» у вивченні суспільства Парсонс 80. Києво-Могилянська академія - центр української політичної думки 81. Політична думка в Україні за литовсько-польської і польсько-литовської доби (XIV - перша половина XVII ст.) 82. Дослідження політичного ринку 83. Політичний менеджмент 84. Співвідношення і взаємозв'язок держави і права 85. Політичне прогнозування 86. Методи прогнозування в політиці 87. Структура політичної влади 88. Поняття політичної соціалізації 89. Національні відносини та національна політика 90. Сутність та роль прикладної політології1. Політологія у системі суспільствознавства 2. Предмет політології, особливості та структурні елементи 3. Система категорій політології 4. Політика як соціальне явище, її види та залежність від різних соціальних факторів 5. Функції політики у суспільному житті. Політика і мораль 6. Основні етапи розвитку політичної науки 7. Діалектика взаємозв’язку політики та економіки 8. Вчення про державу та співвідношення політики і моралі у морально-політичній філософії Конфуція 9. Концепція ідеальної держави у Платона та вчення про круговорот державних устроїв 10. Вчення про державу та державний лад Аристотеля 11. Особливості вчення про політику за доби Відродження. Співвідношення політики і моралі у політичній філософії Н. Макіавеллі 12. Д.Локк засновник класичного лібералізму. Особливості політичної філософії Д.Локка та Т.Гоббс 13. Основні ідеї політичної філософії Ш.Л. Монтеск`є та Ж-Ж. Руссо 14. Суть і особливості політичної влади 15. Місце і роль держави в політичній системі 16. Політична думка Середньовіччя 17. Політична думка в країнах Стародавнього Сходу (Конфуцій, Лаоцзи, Заратустра) 18. Політична думка мислителів Стародавньої Греції (Платон і Аристотель) 19. Політичні погляди Марка Туллія Цицерона, Аквінського 20. Політичні ідеї козацтва. Державницькі і правові традиції Запорозької Січі. Конституція П.Орлика 21. Політична думка поч.. 20 ст. В Україні про національне відродження і державність (М. Міхновський, Д.Донцов, М.Хвильовий, В.Винниченко) 22. Політичні ідеї у Росії другої половини 19 ст. : О.Герцен, П.Огарьов, В. Белінський, М.Бакунін, Б. Чичерін 23.Соціально – політичне утопії: Т.Мор, Т. Кампанелла, А. Сен –Симон, Ш. Фур’є 24. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України др..пол 19 ст (В.Антонович, Д. Драгоманов, І. Франко, М.Грушевський) 25. Виникнення держави 26. Суть держави 27. Основні ознаки соціальної і правової держави та їх взаємозв’язок 28. Форми державного правління 29. Форми державного устрою 30. Цивільне суспільство: поняття, структура, ознаки 31. Політичні партії і їх системи 32. Суспільно – політичні рухи 33. Поняття політичної влади. Об’єкт та суб’єкт політичної влади 34. Розкрийте зміст основних політологічних концепцій влади. Принцип поділу влади та його значення. Особливості державної влади в Україні 35. Проблема співвідношення та взаємодії держави, політичної системи та громадянського суспільства 36. Загальні тенденції розвитку політичних систем перехідного типу 37. Політичне лідерство: поняття і типологія34. Теорії політичної еліти 38. Роль ідеології в політиці 39. Політична культура: поняття і структура 40.Політичні відносини 41. Поняття та функції політичних партій у політичному житті суспільства 42. Технології формування іміджу політичного лідера 43. Типи політичної культури та її функції 44. Політична культура в сучасній Україні та політична культура української молоді на сучасному етапі 45. Особливості засад ідеологій неоконсерватизму та неолібералізму 46. Політичний ідеологічний радикалізм: минуле та перспективи 47. Співвідношення понять „етнос”, „національність”, „нація”. Проблеми самовизначення націй та шляхи їх вирішення 48. Національна ідея та її роль у процесі становлення та розвитку нації. Національна ідея в Україні 49. Правий і лівий екстремізм як сучасна ідеологія і політика 50. Політичний конфлікт: шляхи та технології їх розв’язання. Політичні конфлікти в Україні 51. Вплив Інтернет технологій на формування ідеології виборів 2004/2005 року 52.Аналіз ідеології політичних партій України 53. Радикальний етатизм 54.Феномен центризму і соціал-демократії, як універсальній сервилистской ідеології 55. Основи типологізації груп громадськості 56. Цільова громадськість 57. Національна ідея в творах М. Драгоманова 58. Політична модернізація в Україні та роль політичної культури у її здійсненні 59. Поняття глобальних проблем: походження, класифікація та глобальні проблеми в Україні. 60. Міжнародні відносини та міжнародна політика, нові тенденції в світовому розвитку міжнародних відносин 61. Україна в сучасному геополітичному просторі. Участь України в міжнародних об’єднаннях 62. Основні риси сучасної цивілізації. Політичне прогнозування 63. Управління політичною діяльністю та політичні технології 64. Політичний маркетинг та менеджмент їх особливості у сучасній Україні 65.Сутність і особливості китайського „стратегічного” підходу до вирішення конфліктів 66. Провідна роль сучасної зарубіжної політики: школа політологів США 67. Провідна роль сучасної зарубіжної політики США 68. Політична школа Франції 69. Теорія суспільного договору в системі поглядів Же.-Ж. Руссо 70.Партійні системи 71.Групи тиску – суспільне об’єднання 72. Революція і реформа як види політичних перетворень 73.Політична криза 74. Політичне рішення 75. Лобізм: поняття, види і умови існування 76. Політична соціалізація та психология 77.Європейська політична думка XIX ст. 78. Політична модернізація: поняття, суть і етапи 79. Поняття «система» у вивченні суспільства Парсонс 80. Києво-Могилянська академія - центр української політичної думки 81. Політична думка в Україні за литовсько-польської і польсько-литовської доби (XIV - перша половина XVII ст.) 82. Дослідження політичного ринку 83. Політичний менеджмент 84. Співвідношення і взаємозв'язок держави і права 85. Політичне прогнозування 86. Методи прогнозування в політиці 87. Структура політичної влади 88. Поняття політичної соціалізації 89. Національні відносини та національна політика 90. Сутність та роль прикладної політології
 • Історія України

  Внутрішня і зовнішня політика Романа Мстиславовича і Данила Галицького / Стародавні східні слов’яни на території сучасної України: походження, розселення, господарство і культура / Роздроблення Київської держави: причини, наслідки. Князівства на території України у ХІІ-УІІІ ст. та їх політика / Литовсько-руська держава. Устрій і побут українських земель у складі Великого князівсьтва литовського / Утворення київської держави. Перші князі / Київська Русь за Ярослава Мудрого та його наступників / Захоплення Галичини Польшею. Люблінська унія і її наслідки / Входження України під протекторат Росії. Українсько-російський договір 1654 р.: міфи і реальність / Закарпаття в часи Київської Русі і Галицько-Волинської держави / Антифеодальний визвольний рух на українських землях в кінці ХУІ-30-х рр. ХУІІ ст. / Наш край у давнину / Кошовий атаман Запорізької Січі Іван Сірко / Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я і Криму / Навала орд хана Батия на Україну. Золоорлинське іго і боротьба проти нього / Гайдамаки і опришки. Олекса Довбуш / Гетьман України Богдан Хмельницький як визначний полководець і державний діяч / Причини і початок Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького / Культура Київської Русі / Гетьманування Розумовського К. Остаточна ліквідація автономного устрою на Лівобережжі та Солобжанщіні / Первообщинний лад на території сучасної України. Життя, праця, побут і вірування найдавнішого населення / Історичне значення Староруської держави. Дискусії навколо її історичної і культурної спадщини / Павло Полбуоток і антимосковська опозиція / Історичне значення Галицько-Волинського князівства / Володимир Великий і завершення формування Київської держави / Пилип Орлик і його конституція України / “Норманська теорія” походження Київської Русі та її сучасна оцінка / Гетьманування Івана Мазепи. Його роль і місце в історії українського народу / Християнізація Русі: причини, хід і наслідки / Княжіння Володимира Мономаха та його сина Мстислава. Що ви знаете про так звану “Шапку Мономаха”? / Терестейська та Ужгородські унії і їх роль у житті українського народу / Петро Канашевич-Сагайдачний – видатний гетьман українського козатства / Початок книгодрукування в Україні. Іван Федоров / Рол братств у визвольному русі українських землях у ХУІ-ХУІІ ст. / Розвиток культури українського народу (ХІУ – перша половина ХУІІ ст.) / Дослов’янські народи на території сучасної України / Входження Північного Причорномор’я та Правобережної України до складу Росії / Внутрішня і зовнішня політика Биректорії УНР. Спроба возз’єднання двох українських держав / Українська держава за часів гетьмана Павла Скоропадського / Становлення і консолідація української нації (друга половина ХІХ ст.) / Національне відродження в західноукраїнських землях. “Руська трійця” / Українські січові стрільці у першій світовій війні / Зборівський і Білоцерківський договори. Як важливі віхи в ході визвольної війни українського народу середини ХУІІ ст. / Діяльність вихідців із Закарпаття в Україні і Росії в кінці ХУІІІ – першій половині ХІХ ст. (Орай, Гуца-Венелі, Балудянский, Кукольник, Лодій та ін.) / Розвиток культури в Україні на початку ХХ ст. / Україна у війні Французької та Російської імперії на початку ХІХ ст. / Столипінська аграрна реформа та її проведення в Україні / Поява українського козатцтва. Запорізька Січ / Соціально-економічний і політичний розвиток українських земель у другій половині ХУІІ-першій половині ХУІІІ ст. / Соціально-економічний і політичний розвиток українських земель у першій половині ХІХ ст. / Видатні діячі Центральної Ради (Грущевський, Винниченко, Петлюра) / Гетьманування Івана Виговського і його Гадяцький договір. Війна з Москвою. Конотопська битва / Декабриський рух в Україні / Соц.екном. зміни у підросійській Україні в другій половині ХІХ ст. / Соц.-економ. і політичний розвиток українських земель у другій половині ХУІІІ ст. / Українські землі в період Першої світової війни / Універсали Української Центральної Ради та їх значення / Україна в демократичній революції 1905-1907 рр. Піднесення масового селянського і робітничого руху. Український національний рух / Олександр Духнович і національно-культурна діяльність інших представників закарпатської інтелігенції у ХІХ ст. / Закарпаття у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Реформа 1861 р. та її соціально-економічні наслідки на Україні / Вплив Лютневої революції в Росії на події в Україні. Утворення Української Центральної Ради / Виникнення ід іяльність Кирило-Мефодівськокого братства / Т. Г. Шевченко в українському національному русі / Суспільно-політичний і національний рух в Україні в другій половині ХІХ ст. і на початку ХХ ст. / Кріпосницький гніт і повстання проти нього. Устим Кармалюк – визначний керівник антикріпосницької боротьби селян України / Українська культура першої половини ХІХ ст. / Українська культура другої половини ХІХ ст. / Українська козацька держава та її історичне значення. Чому впала козацька державність? / Ліквідація Запорізької Січі і трагічна доля її останнього Кошового. Українські козацькі формування після зруйнуваня Запорізької Січі / Розвиток української культури у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст. / Кінець німецько-фашиської окупації радянської України. Проблеми кордонів. Розширення прав радянської України / Примусова колективізація. Особливості сталінської боротьби із селянством України / ОУН-УПА в період світової війни і перші повоєнні роки / Рух опору в українських землях в роки німецько-фашиської окупації / Сталінська індустріалізація України, її досягненняч і втрати / Українська СРС в умовах НЕП (1921-1928). Причини згортання НЕПу. / Окупація України військами фашиської Німеччини та її союзників. Нациський окупаційний режим в Україні / “Декларація про державний суверенітет України” та її історичне значення. Особливості державотворчих процесів в незалежній українській державі / Україна в застійні роки. Новітня русифікація (1965-1985) / Загострення кризи тоталітарної системи в Україні в другій половині 80-х на поч. 90-х років ХХ ст. / Політика українізації, її впровадження і перші наслідки. Згортання українізації в 30-ті роки / Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність в 1917-1920 рр. / Західноукраїнські землі в післявоєнний період другої світової війни / Закарпаття в складі Чехословаччини в 20-30-ті рр. ХХ ст / Проблеми відбудови народного господарства і суспільно-політичного життя в Україні наприкинці 40-х на початку 50-х рр ХХ ст. / Визволення Закарпаття Радянською Армією і воззєднання його з УРСР. Встановлення радянського режиму / Україна і формування федерації. Утворення СРСР / Національно-визвольний рух в Україні у липні-жовтні 1917 р. Третій універсал Центральної Ради і проголошення УНР / Перехід Криму до УРСР. Проблема кримського сепаратизму після проголошення незалежності України / Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі / Спроби лібералізації суспільно-політьичного життя України в другій половині 50-х – на початку 30-х рр ХХ ст. / Труднощі і суперечності розвитку культури в Україні у міжвоєнні роки. “Розстріляне відродження” / Голодомор 1932-1933 рр. В Україні та його соц.-пол. Наслідки / Автономія Карпатської України і проголошення її незалежності. Окупація Закарпаття хортистською Угорщиною / Загострення економічних проблем в 70-80-ті рр. Чорнобильська катастрофа та її наслідки / Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки та її внутрішня і зовнішня політика. Акт злуки з УНР / Посткомуністичний етап формування багатопартійності в Україні. Основні політичні партії та об’єднання / Зовнішня політика незалежної України в сучасних умовах / Культурне і духовне життя України в сучасну добу / Прийняття Конституції України – Основного Закону суверенної і незалежної демократичної правової держави / Особливості національно-демократичного руху в Україні в 60-80-ті рр. Діяльність української гельсинської групи / Соцівально-економічне становище України на сучасному етапі: проблеми і перспективи / Політика держави щодо релігії і церкви в радяські часи і після проголошення незалежності України / Державна символіка України / Августин Волошин – визначний культурно-освітній і політичний діяч, президент Карпатської

©: 2011-2021 infoworks.ru