Заказать реферат

Контрольная: Особливості масових комунікацій (ID:45656)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Особливості масових комунікацій (Код работы:45656)

Информация о работе Раздел: Журналистика
Вид работы: Контрольная
Объем: 11 стр.
Цена: 55 грн.
Код работы (ID): 45656
Добавлена: 13.11.2010
Просмотров: 1140
Содержание1. Соціальна природа та історична обумовленість масових комунікацій 3
2. Засоби масової комунікації 4
3. Статус мас-медіа 7
4. Парадигми вивчення масової комунікації: „тотального впливу” та „ефектів мас-медіа” 9
Список використаної літератури 11
1. Соціальна природа та історична обумовленість масових комунікацій 3
2. Засоби масової комунікації 4
3. Статус мас-медіа 7
4. Парадигми вивчення масової комунікації: „тотального впливу” та „ефектів мас-медіа” 9
Список використаної літератури 11
Дополн. информацияРік написання: 2007Код роботи: Ю 008контрольнаЖурналістика
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Особливості поведінки та діяльності учнів у масових шкільних заходах на прикладі підлітків (10-11 клас)

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ 5 1.1. Поняття масових заходів. 5 1.2. Педагогічні умови виховної ефективності масових шкільних заходів 10 РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЇХНЮ ПОВЕДІНКУ У МАСОВИХ ЗАХОДАХ 12 РОЗДІЛ 3. ПОВЕДІНКА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПІД ЧАС МАСОВИХ ШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ 18 ВИСНОВКИ 27 ЛІТЕРАТУРА 30-31 Мета нашого дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні особливостей проведення масових заходів у школі та проаналізувати поведінку та діяльність учнів старших класів у підготовці та проведенні масових заходів. Об’єктом дослідження є вивчення впливу масових заходів у школі на поведінку та діяльність учнів. Предметом дослідження є психологічні особливості учнів, механізми, які забезпечують найбільш ефективний вплив масових заходів на поведінку та діяльність учнів.
 • Психологічні особливості різних видів комунікацій в організаціях

  Вступ 2 1. Теоретичні засади комунікацій 4 2. Групи, види і форми комунікацій 6 3. Особливості комунікації в організаціях: психологічний аспект 8 Висновки 14 Література 15
 • Психологічні особливості різних видів комунікацій в організаціях

  Вступ 2 1. Теоретичні засади комунікацій 4 2. Групи, види і форми комунікацій 6 3. Особливості комунікації в організаціях: психологічний аспект 8 Висновки 14 Література 15
 • Поведінкові прояви підлітків у масових шкільних заходах

  ВСТУП 3 1. Особливості характеристики дітей підліткового віку. 5 2. Специфіка поведінкових проявів підлітків 13 3. Суспільно корисна діяльність 17 4. Емпіричне дослідження поведінкових проявів підлітків у масових шкільних заходах 21 ВИСНОВКИ 25 Список використаних джерел 28-29 Мета дослідження: є вивчення поведінкових реакцій підлітків в масових шкільних заходах. Вчені, які займалися питаннями, що розглядаються у даній темі це Алемаскин М.А. Вакуленко О.В. Дербенев Д.П. Менделевич В.Д. Проколієнок Л.М. Столяренко Л.Д. Об’єктом дослідження є вивчення впливу масових заходів у школі на поведінку та діяльність учнів. Предметом дослідження є психологічні особливості учнів 8-9 класів, вивчення основних факторів, які впливають на психологію учнів, вивчення механізмів, які забезпечують найбільш ефективний вплив масових заходів на поведінки та діяльність учнів. Гіпотеза: Позитивна динаміка поведінкових проявів та діяльність підлітків під час їх участі у масових шкільних заходів передусім можлива завдяки врахуванню власної мотивації дітей та надання їм доцільної самостійності у підготовці та проведенні заходу
 • ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

  Ключові слова: комунікація, комунікативна стратегія суб'єкта МЕВ, система комунікацій, бізнес-комунікації.проаналізовано теоретико-методологічні засади функціонування і розвитку бізнес-комунікацій у системі міжнародних економічних відносин (МЕВ). Проведено дослідження природи бізнес-комунікацій та особливостей їх застосування; запропоновано модель бізнес-комунікацій на основі аналізу існуючих комунікаційних моделей.
 • ‹‹Формування комплексу маркетингових комунікацій›› (на прикладі ЗАТ „ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ”) ВЦ “КиївЕкспоПлаза”

  ЗМІСТ Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування комплексу маркетингових комунікацій 9 1.1 Сутність маркетингових комунікацій 9 1.2 Складові комплексу маркетингових комунікацій 17 1.3 Особливості застосування маркетингових стратегій комунікацій в сучасних умовах 34 Розділ 2. Аналіз формування комплексу маркетингових комунікацій виставкового центру “КиївЕкспоПлаза” 43 2.1 Загальна характеристика діяльності виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» 43 2.2 Аналіз стану виставкової діяльності 64 2.3 Аналіз інструментів маркетингових комунікацій виставкового центру “КиївЕкспоПлаза” 75 Розділ 3. Шляхи та напрямки вдосконалення комплексу маркетингових комунікацій виставкового центру “КиївЕкспоПлаза” 84 3.1 Основні напрямки вдосконалення політики комунікацій виставкового центру “КиївЕкспоПлаза” 84 3.2 Планування розвитку маркетингових комунікацій в виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» 90 3.3 Стратегії розвитку маркетингових комунікацій виставкового центру “КиївЕкспоПлаза” 102 Висновки 107 Література 112 Додатки 115
 • Маркетингова політика комунікацій

  Вступ 3 1. Сутність маркетингової політики комунікацій 5 1.1. Поняття та складові маркетингової політики комунікацій 5 1.2. Основні етапи роботи над створенням системи комунікацій 7 2. Особливості проведення маркетингової політика комунікацій освітніх послуг 9 2.1. Сутність маркетингу освітніх наук 9 2.2. Оцінка ефективності маркетингових заходів на ринку освітніх послуг 10 3. Складові маркетингової політики комунікацій 13 3.1. Реклама та особливості реклами освітніх послуг 13 3.2. Стимулювання збуту 24 3.3. Персональний продаж 27 3.4. Паблик рилейшенз та його роль у процесі маркетингових комунікацій освітніх послуг 29 4. Основні методи оцінки ефективності комплексу маркетингових комунікацій 37 4.1. Необхідність визначення ефективності комплексу маркетингових комунікацій. Методу кореляції між обсягом продажів і витратами на комплекс маркетингових комунікацій 37 4.2. Метод контактних аудиторій 39 4.3. Метод оцінки ефективності по заходах стимулювання збуту 40 4.4. Метод визначення ступеня поінформованості про фірму і її товари 41 Висновки 44 Список літератури 47
 • Доцільність використання основних методів та типів комунікацій в процесі управління сучасною організацією

  Вступ 2 1. Сутність комунікацій та їхня роль в управлінні 5 1.1. Теоретичні засади комунікацій 5 1.2. Групи типи та методи комунікацій 7 1.3. Доцільність використання комунікацій в організаціях: управлінський аспект 9 1.4. Роль внутрішньоорганізаційних комунікацій у вдосконаленні організаційних структур менеджменту 15 2. Практичне використання основних методів та типів комунікацій у обраній компанії 19 2.1. Загальні відомості про фірму 19 2.2. Методи та типи комунікацій у досліджуваній компанії 21 2.3. Управління комунікаційними процесами у ТОВ «Дистриб ютор Центр» 24 2.4. Комплекс маркетингових комунікацій фірми 29 Висновки 32 Література 34
 • Особливості невербальної комунікації

  Вступ 3 1. Мова тіла, як елемент невербальних комунікацій 5 2. Культура одягу 11 3.Використання невербальних комунікацій в ПР. 17 4. Культура міміки 25 5. Невербальних комунікацій у різних народів 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40
 • Соціологія масових комунікацій

  1. Дати соціологічне визначення поняттям:Інформація, комунікація, масова свідомість 3 2. Соціологічні концепції масової комунікації 10 3. Дослідження матеріалів масової комунікації методом контент-аналізу 18 Література 26

©: 2011-2021 infoworks.ru