Заказать реферат

Курсовая: Маркетинг банківських послуг (ID:46173)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Маркетинг банківських послуг (Код работы:46173)

Информация о работе Раздел: Маркетинг
Вид работы: Курсовая
Объем: 18 стр.
Цена: 215 грн.
Код работы (ID): 46173
Добавлена: 13.11.2010
Просмотров: 863
СодержаниеЗміст 2
Вступ 3
1 Аналіз розвитку ринку банківських послуг в Україні 4
Механізми функціонування ринку банківських послуг 4
1.1Законодавча база, яка регламентує діяльність на ринку банківських послуг. 4
1.2 Орган державної влади, який здійснює регулювання, контроль та нагляд на ринку банківських послуг 5
1.3 Учасники ринку банківських послуг 7
1.4 Банківські послуги 7
2. Аналіз результатів діяльності банківського сектору України. 10
2.1 Характеристика споживачів банківських послуг 12
2.2 Аналіз конкурентної ситуації на ринку банківських послуг м. Києва 12
3.ТАС Комерц банк, як активний оператор ринку банківських послуг м. Києва 13
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 16
Список використаної літератури 18
Зміст 2
Вступ 3
1 Аналіз розвитку ринку банківських послуг в Україні 4
Механізми функціонування ринку банківських послуг 4
1.1Законодавча база, яка регламентує діяльність на ринку банківських послуг. 4
1.2 Орган державної влади, який здійснює регулювання, контроль та нагляд на ринку банківських послуг 5
1.3 Учасники ринку банківських послуг 7
1.4 Банківські послуги 7
2. Аналіз результатів діяльності банківського сектору України. 10
2.1 Характеристика споживачів банківських послуг 12
2.2 Аналіз конкурентної ситуації на ринку банківських послуг м. Києва 12
3.ТАС Комерц банк, як активний оператор ринку банківських послуг м. Києва 13
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 16
Список використаної літератури 18
Дополн. информацияРік написання: 2004Код роботи: Га085курсоваМаркетинг
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • маркетинг послуг у сфері банкіської діяльності

  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ, НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 1.1. Еволюція банківського маркетингу 1.2. Необхідність маркетингу в діяльності банків 1.3. Особливості маркетингової діяльності в банківській діяльності РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Політика банків у сфері маркетингу банківських послуг 2.2. Дослідження банківських послуг на прикладі КБ «Альфа-Банк» 2.3. Розробка та впровадження нових банківських послуг РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 3.1. Проблеми розвитку маркетингу банківських послуг 3.2. Удосконалення маркетингової системи комерційних банків ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Менеджмент банківських послуг та їх розвиток в Україні

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 6 1.1. Сутність та значення банківських послуг для комерційних банків 6 1.2. Класифікація банківських послуг 12 1.3. Законодавче і нормативно-правове регулювання банківських послуг в Україні 25 РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ОТП «БАНКУ») 40 2.1. Організація менеджменту банківських послуг 40 2.2. Менеджмент розрахунково-касових операцій 50 2.3. Управління іншими банківськими послугами 66 2.4. Вплив управління банківськими послугами на ефективність діяльності банку 80 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 85 3.1. Шляхи розвитку банківських послуг в Україні 85 3.2. Підвищення дохідності банківських послуг 91 ВИСНОВКИ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106 ДОДАТКИ 114
 • РИНОК ПОСЛУГ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В ДІЯЛЬНОСТІ 6 КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6 1.1. Економічна природа та призначення комерційних банків. Види комерційних банків 6 1.2 Характеристика банківських послуг 12 1.3. Світовий досвід розвитку ринку банківських послуг 17 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 24 2.1. Становлення ринку банківських послуг в Україні 24 2.2. Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг 30 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ 44 ПОСЛУГ 44 3.1Розвиток ринку банківських послуг українських банків на сучасному етапі. 44 3.1.1. Розвиток електронного та інтернет- банкінгу 44 3.1.2. Послуги при іпотечному кредитуванні 46 3.2. Вдосконалення якості банківських послуг комерційного банку “Індекс-банк” 49 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 68
 • Банківські установи на ринку фінансових послуг

  Вступ Розділ І. Економічні основи функціонування ринку банківських послуг в Україні 1.1. Сутність і класифікація банківських послуг 1.2. Становлення ринку банківських послуг в Україні Розділ ІІ. Діюча практика надання комерційними банками послуг своїм клієнтам 2.1. Депозитні послуги банків 2.2. Кредитні послуги банків 2.3. Розрахунково-касові послуги банків 2.4. Інвестиційні та інші види послуг Розділ ІІІ. Перспективи розвитку банківських послуг 3.1. Сучасні тенденції розвитку банківських послуг за кордоном 3.2. Шляхи подальшого розвитку ринку банківських послуг в Україні Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Розвиток банківських послуг в України

  Вступ 3 1 Сутність та класифікація банківських послуг 5 2 Впровадження світового досвіду надання банківських послуг в Україні 10 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • Сутність та структура сучасного ринку банківських послу

  Ключові слова: ринок банківських послуг, банківська послуга, банківська операція, банківсь- кий продукт, структура та інфраструктура ринку банківських послуг.обґрунтовуються теоретичні засади дослідження ринку банківських послуг, визна- чається його структура та інфраструктура. Розглядаються головні особливості розвитку ринку банківських послуг на сучасному етапі еволюції світової економіки.
 • Сегментація банківських послуг

  Вступ 4 1. Поняття банківської послуги, суть і значення сегментації ринку банківських послуг 5 2. Типи сегментів ринку банківських послуг 9 Висновки 16 Список використаної літератури 17
 • Світовий ринок банківських послуг

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Природа банківських послуг та їх види 5 1.1. Сутність банківських послуг 5 1.2. Традиційні види банківських послуг 7 ІІ. Сучасні тенденції розвитку банківських послуг 10 2.1. Лізинг 10 2.2. Банківські гарантії та поручительства. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків 15 2.3. Трастові (довірчі) операції 20 2.4. Факторинг та форфейтинг 27 ІІІ. Проблеми розвитку банківських послуг в Україні 35 Висновки 43 Список використаної літератури 45 Додаток. Основні види операцій та послуг комерційного банку Метою роботи являється дослідження основних послуг сучасних банків. При написанні роботи ставилися такі завдання: Розглянути основні характеристики банківських послуг; Охарактеризувати сучасні тенденції розвитку банківських послуг; Розкрити проблеми розвитку банківських послуг в Україні. Об’єктом дослідження є діяльність банків на сучасному етапі. Предметом дослідження виступає ринок банківських послуг. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Інформаційною базою роботи виступають статистичні матеріали НБУ та Державного комітету статистики, праці Васюренко О.В., Вожжова А. П., Дробязко А., Роуза П.С., Стойко О.Я., Тарасовець О.М. та інших вітчизняних і закордонних фахівців
 • Україна на світовому ринку банківських послуг

  Вступ 3 1. Поняття світового ринку банківських послуг 6 1.1. Основні характеристики міжнародної торгівлі банківськими послугами 6 1.2. Особливості торгівлі банківських послугами за класифікаційними 14 ознаками 14 1.3. Аналіз діяльності банків на світовому фінансовому ринку 23 2. Місце України на світовому ринку банківських послуг 29 2.1. Комерційні банки України на світовому ринку кредитних і валютних ресурсів 29 2.2. Механізми міжнародного кредитування на прикладі банку «Назва» 35 3.Перспективи участі України на світовому ринку банківських послуг 40 3.1. Поглинання на ринку банківських послуг України 40 3.2. Оптимізація стратегії українських банків на світовому фінансовому ринку в умовах глобалізації 44 Висновки 48 Література 52-55
 • Дослідження ринку банківських послуг

  Зміст стор. Вступ……………………………………………………………………………….3 1. Сегментація ринку банківських послуг……………………….………………4 2. Дослідження ринку банківських послуг…………………………………...…7 3. Аналіз ринку банківських послуг………………………………..…………..19 Висновок………………………………………………………………………….29 Список використаних джерел…………………………………………………..30

©: 2011-2020 infoworks.ru