Заказать реферат

Курсовая: Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування (ID:4750)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування (Код работы:4750)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 36 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 4750
Добавлена: 05.03.2005
Просмотров: 2164
Просмотр
«Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування»
СодержаниеВступ 3
1. Система місцевого самоврядування в Україні 7
2. Порядок утворення органів місцевого самоврядування 13
3. Компетенція органів місцевого самоврядування 17
4. Правовий статус та компетенція посадових осіб органів місцевого самоврядування 22
Висновки 32
Література 35
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Закон України „Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 року N 2625-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 48, ст. 254.
3. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170.
4. Закон України „Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування” від 15 липня 1997 року N 452/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 38, ст.249.
5. Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року N 2493-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 33, ст. 175.
6. Постанова Верховної Ради України „Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування” від 5 червня 2003 року N 939-IV.
7. Постанова КМУ „Про затвердження Програми проведення досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування на період до 2004 року від 7 квітня 2003 р. N 492.
8. Розпорядження КМУ „Про схвалення Концепції Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування” від 25 липня 2002 р. N 416-р.
9. Концепція Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 416-р.
10. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 304 с.
11. Законодательство Украины о местном самоуправлении. (сборник нормативных актов). - Х.: ООО "Одиссей", 1999. - 288 с.
12. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 14.00.02 / Б.В. Калиновський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с. — укp.
13. Кравченко В. Місцеве самоврядування в історії України // Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. - К., 1994. - С. 8-17.
14. Місцеве самоврядування в системі влади України // Інформаційно-просвітницький бюлетень Київщини „Громадянське суспільство”. –2003. –№2.
15. Основи конституційного права / За ред. В.В.Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 208 с.
16. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. —536 с.
17. Чапала Г.В. Місцеве самоврядування – Інститут демократії // Матеріали другої конференції в рамках проекту «Демократична освіта». Секція №3 „Проблеми врядування”. Одеса 24-26 травня 2002 року. Електронна версія - http://www.dep.kiev.ua/confer/Conference%202002/content_u.html
18. Яковенко О.С. Кадрове забезпечення місцевих органів влади // Вісник державного службовця України. –2000. –№2-3.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб органів місцевого соамоврядування

  Вступ 1. Поняття місцевого самоврядування 2. Повноваження місцевих органів самоврядування 3. Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування Висновок Використана література
 • Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні концепції місцевого самоврядування 6 1. Поняття місцевого самоврядування 6 2. Світовий досвід місцевого самоврядування 17 3. Сучасна практика – зміст місцевого самоврядування 26 Розділ ІІ. Основні засади організації місцевого самоврядування в Україні 32 1. Система місцевого самоврядування 32 2. Повноваження органів місцевого самоврядування 39 3. Порядок формування та організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування 53 Висновок 70 Література 72
 • Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

  ПЛАН ВСТУП……………………………………………………………………..……с. 3 1. Поняття і система місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування…………………………………………….с. 5 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян……………………………………………………………………….с. 21 3. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування………………………………………………………………..с. 26 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 39 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 41
 • Конституційна модель місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

  ВСТУП 3 1.ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 4 2. СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 7 3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 11 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 17
 • Місцеве самоврядування України

  Вступ 3 1. Поняття і система місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування 4 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку охорону прав і законних інтересів громадян 10 3. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 12 Висновки 13 Список використаної літератури 14Вступ 3 1. Поняття і система місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування 4 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку охорону прав і законних інтересів громадян 10 3. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 12 Висновки 13 Список використаної літератури 14
 • Поняття та ситема місцевого самоврядування

  Вступ 3 1. Поняття і система місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування 4 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку охорону прав і законних інтересів громадян 9 3. Правові основи місцевого самоврядування в Автономній республіці Крим 11 4. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 15 Висновок 16 Список використаної літератури 17Вступ 3 1. Поняття і система місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування 4 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку охорону прав і законних інтересів громадян 9 3. Правові основи місцевого самоврядування в Автономній республіці Крим 11 4. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 15 Висновок 16 Список використаної літератури 17
 • Місцеве самоврядування у Росії

  Вступ / I. Конституційна модель місцевого самоврядування в Росії і його роль у формуванні демократичної держави і громадянського суспільства / 2. Поняття місцевого самоврядування у Росії / 3. Компетенція органів місцевого самоврядування / Висновки / Список використаної літератури
 • КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні: поняття, принципи та функції 5 Розділ 2. Компетенція та повноваження місцевих органів самоврядування 12 Розділ 3. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування 22 Розділ 4. Гарантії та захист прав місцевого самоврядування 27 ВИСНОВКИ 30 Список використаної літератури 32
 • Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………...с. 3 1. Поняття, основні принципи органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права. Система місцевого самоврядування……….…….с. 5 2. Територіальна громада, як первинний елемент системи місцевого самоврядування…………………………………………………………..……с. 20 3. Правовий статус органів місцевого самоврядування ……………….…...с. 24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 35 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 37
 • МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ - ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні: поняття, принципи та функції 5 Розділ 2. Компетенція та повноваження місцевих органів самоврядування 12 Розділ 3. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування 22 Розділ 4. Гарантії та захист прав місцевого самоврядування 27 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

©: 2011-2020 infoworks.ru