Заказать реферат

Реферат: Кредит, його форми та функції (ID:49281)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Кредит, його форми та функції (Код работы:49281)

Информация о работе Раздел: Деньги и кредит
Вид работы: Реферат
Объем: 14 стр.
Цена: 65 грн.
Код работы (ID): 49281
Добавлена: 13.11.2010
Просмотров: 1090
СодержаниеВступ 3
1. Методологічні основи класифікації форм і видів кредиту 4
2. Форми кредиту 5
3. Функції кредиту 9
Висновки 14
Список літератури 16
Вступ 3
1. Методологічні основи класифікації форм і видів кредиту 4
2. Форми кредиту 5
3. Функції кредиту 9
Висновки 14
Список літератури 16
Дополн. информацияРік написання: 2006Код роботи: Бв017рефератГроші та кредит
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Міжнародний кредит

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Міжнародний кредит як економічна категорія, його принципи та функції 4 2. Форми міжнародного кредиту 7 3. Банківський кредит в системі міжнародних кредитів 11 4. Міжнародні валютно-кредитні установи 16 Висновки 19 Список використаної літератури 20
 • Функції кредиту

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та суть кредиту 5 1.1. Необхідність та сутність кредиту 5 1.2. Форми та види кредиту 8 1.3. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 13 Розділ 2. Функції кредиту в ринковій економіці 16 2.1. Поняття функції кредиту та їх класифікація 16 2.2. Характеристика окремих функцій кредиту 17 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку кредитного ринку в Україні 22 3.1. Діагностика сучасного стану кредитування в Україні 22 3.2. Перспективи розвитку кредитного ринку в Україні 25 Висновки 27 Список використаної літератури 292.1. Поняття функції кредиту та їх класифікація Кредит як економічна категорія не тільки має внутрішню сутність, що проявляється в його структурі, закономірностях руху, формах і видах, а й активно взаємодіє із зовнішнім середовищем, з іншими (некредитними) процесами в економіці і соціальній сфері та помітно впливає на них. Основні напрями та механізми цього впливу визначають окремі його функції. Поняття функції стосується кредиту взагалі, а не якоїсь окремої його форми чи окремого виду. Функцією може бути лише такий вплив на зовнішнє середовище, який здійснюють усі форми і різновиди кредиту. Тому функції кредиту сприяють його консолідації як цілісного явища і виокремленню його з інших економічних явищ у самостійну категорію. Будучи проявом впливу кредиту на навколишнє економічне середовище, функції характеризують суспільне призначення кредиту, ту "роботу", яку він виконує в суспільстві, тобто його роль. Як і сама сутність кредиту, його функції є явищем об'єктивним та динамічним. Кожна з них формується стихійно, розвивається в міру розвитку самої сутності кредиту і економічного середовища, в якому він функціонує. Нав'язати чи позбавити кредит певної функції вольовим способом неможливо. Тому викликає подив значний різнобій серед дослідників щодо визначення кількості функцій кредиту: одні називають дві функції, другі - три, а треті - шість, вісім, а то й більше функцій кредиту [22, с.31].
 • Кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці

  Вступ 1. Сутність і джерела кредиту 2. Форми кредиту 3. Функції та роль кредиту в ринковій економіці 4. Кредитна система та її структура 5. Роль кредиту та кредитної політики у формуванні ринкової економіки України Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Питання з курсу “Основи економічної теорії”

  1. Предмет, методи та функції економічної теорії 3 2. Економічні категорії та економічні закони. Пізнання та використання економічних законів 4 3. Власність та її сутність, місце в економічній системі. Основні форми власності 6 4. Економічні потреби та інтереси: їх суть, структура та класифікація 7 5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості 9 6. Виникнення, природа та суть грошей 10 7. Капітал, його сутність і оборот. Основний і оборотний капітал 12 8. Сутність і джерело позичкового капіталу. Кредит і його форми 13 9. Виникнення, суть та форми монополій. Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство 14 10. Конкуренція: її суть, види та роль в економіці 15 11. Основні фуксії держави. Форми і методи державного регулювання ринкової економіки 17 12. Криза та розпад адміністративно-командної системи. Необхідність та шляхи переходу України до ринкової економіки 17 13. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок. Торгівельно-платіжний баланс України 19 14. Ринок, його сутність, види, структура, функції 20
 • Класифікація форм та видів кредиту

  Зміст Вступ 3 1. Комерційний кредит 4 2. Банківський кредит та його види 6 3. Державний кредит та його види 11 4. Класифікація видів міжнародного кредиту 13 Висновки 14 Список використаної літератури 15
 • Форми кредитування експорту та імпорту

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Міжнародний кредит як економічна категорія..............................5 1.1. Поняття та необхідність кредитування експортно- імпортних операцій...............................................................................5 1.2. Сутність міжнародного кредиту з точки зору економічної безпеки............................................................................11 1.3. Проблеми оцінки позичальника та визначення необхідності кредитних ресурсів.......................................................19 Розділ 2. Принципи, функції та та види кредитування експорту та імпорту.........................................................................................27 2.1. Види кредитування експортно-імпортних операцій.........................27 2.2. Аналіз залучення кредитних ресурсів в підприємства України......34 Розділ 3. Форми кредитування експорту та імпорту.....................................42 3.1. Фірмовий комерційний кредит............................................................42 3.2. Банкіське кредитування експортно-імпортних операцій..................43 3.3. Форми довгострокового кредитування еспортно- імпортних операцій...............................................................................54 Висновки............................................................................................................65 Список використаної літератури.....................................................................69 Додатки...............................................................................................................74
 • Фізиологія нервової системи і вищої нервової діяльності

  ЗМІСТ 1. Спинний мозок та його функції 4 2. Довгастий мозок та його функції 5 3. Мозочок та його функції 6 4. Середній мозок та його функції 7 5. Проміжний мозок та його функції 8 6. Ретикулярна формація та її функції 9 7. Кора великих півкуль та її функції 10 8. Соматична нервова система та її функції 13 9. Функціональний антагонізм відділів вегетативної нервової системи 14 Список використаної літератури 15
 • Контрольна робота з фінансів 2

  1. Показники стану бюджету - бюджетний надлишок і бюджетний дефіцит. Причини виникнення бюджетного дефіциту, допустимі межі та джерела його покриття. 3 1.1. Показники стану бюджету - бюджетний надлишок і бюджетний дефіцит, їх характеристика 3 1.2. Причини виникнення бюджетного дефіциту, допустимі межі та джерела його покриття 5 Список використаної літератури 10 2. Державний кредит. Відмінність державного кредиту від банківського. 11 2.1. Державний кредит. Необхідність використання та призначення державного кредиту. 11 2.2. Відмінність державного кредиту від банківського 19 Список використаної літератури 22 3. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний кредит та його форми. Класифікація міжнародних кредитів. Комерційні та банківські кредити. Сутність, призначення та види 23 3.1. Сутність міжнародного кредиту 23 3.2. Міжнародний кредит та його форми. Класифікація міжнародних кредитів. 24 3.3. Комерційні та банківські кредити: сутність та види 31 Список використаної літератури 35
 • Державний кредит. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу держави, його значення у фінансовому забезпечені загальнодержавних і регіональних потреб

  1. Державний кредит. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу держави, його значення у фінансовому забезпечені загальнодержавних і регіональних потреб. ЗМІСТ Вступ 3 1. Державний кредит: поняття, ознаки, форми 3 2. Державний кредит та формування державного боргу країни 8 Висновок 14 Література 16 2. Поняття та економічний зміст державних доходів. Чинники, що впливають на масштаби державних доходів. Джерела доходів централізованих та децентралізованих державних фінансових ресурсів. Вступ 18 1. Поняття та економічний зміст державних доходів 18 2. Чинники, що визначають масштаби державних доходів 22 3. Аналіз державних цільових фондів 23 Висновки 27 Література 29 3. Поняття фінансів. Об'єктивні передумови виникнення фінансів. Вступ 31 1. Сутність фінансів, передумови виникнення фінансів, їх ознаки 31 2. Види і характеристика фінансових відносин 35 3. Функції фінансів та їх роль у суспільстві 37 Висновок 38 Література 39
 • Контрольна робота з фізіології нервової системи і вищої нервової діяльності

  ЗМІСТ 1. Спинний мозок і його функції 3 2. Довгастий мозок і його функції 4 3. Мозочок і його функції 6 4. Середній мозок і його функції 7 5. Проміжний мозок і його функції 8 6. Ретикулярна формація та її функції 9 7. Кора великих півкуль головного мозку та її функції 10 8. Функції соматичної нервової системи 14 9. Функціональний антагонізм відділів вегетативної нервової системи 15 Список використаної літератури 17

©: 2011-2022 infoworks.ru