Заказать реферат

Разное: Питання до іспиту Цивільне право білети шпора (ID:49910)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Питання до іспиту Цивільне право білети шпора (Код работы:49910)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Разное
Объем: 56 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 49910
Добавлена: 05.12.2010
Просмотров: 1077
Содержание1. Поняття ЦП.
2. Предмет та метод цивільного права.
3. Функції та принципи цивільного права.
4. Джерела цивільного права
5. Поняття та структура цивільного законодавства.
6. Дія цивільного законодавства.
7. Цивільне право як наука.
8. Поняття та особливості цивільних правовідносин.
9. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичних фактів
10. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
11. Співідношення понять.
12. Громадяни як суб'єкти цивільного права. Правоздатність громадян.
13. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану.
14. Дієздатність громадян.
15. Обмеження дієздатності громадянина
16. Визнання громадянина недієздатним.
17. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим.
18. Оголошення громадянина померлим.
19. Опіка та піклування
20. Поняття та ознаки юридичної особи.
21. Правоздатність юридичної особи.
22,23,24. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб.
25. Види юридичних осіб.
26. Держава як суб'єкт цивільного права. Держава Україна — суб'єкт цивільного права.
27.28 Правосуб’єктність АРК і територіальних громад.
29. Захист цивільних прав. Самозахист цивільних прав
30. Об'єкти цивільних прав. Поняття та види об'єктів цивільних прав.
31. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно.
32. Цінні папери як об'єкти цивільних прав.
33. Інформація як об'єкт цивільних прав
34. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав
35. Поняття та ознаки правочину.
36. Правочини: поняття, види
37. Умови дійсності правочину.
38. Правочини: форма і наслідки її недотримання
39. Правові наслідки недійсності правочину
40. Недійсні правочини
41. Поняття та підстави представництва
42. Правочини, які може вчиняти представник. Правові наслідки вчинення правочину представником
43. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень
44. Види представництва.
45. Представництво за довіреністю. фКомерційне представництво
46. Строки (терміни). Позовна давність. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві.
47-53. Позовна давність.
54. Поняття власності та права власності.
55. Форми і види права власності
58. Що включає поняття речового права
59.60.61.Об’єкт та суб’єкт права державної та комунальної власності
63. Приватизація державних та комунальних підприємств
64. Реприватизація.
65. Право приватної власності. Загальні положення
66,67. Право державної та комунальної власності. Загальні положення.
68,69. Способи набуття і припинення права власності.
70. Право спільної власності. Поняття права спільної власності.
71,72. Право спільної часткової власності
74. Захист права власності. Поняття цивільно-правового захисту.
75. Віндикаційний позов.
76. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача
77. Негаторний позов.
78. Поняття, ознаки та види речових прав на чуже майно
79,80. Сервітут
81, 82 Суперфіцій та емфітевзис.
83. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.
84. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю.
85. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю.
86. Поняття, суб’єкти та об’єкти авторського права.
88. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг.
ПродавецАндрей Струк
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Порівняльне цивільне право як юридична категорія

  Вступ 3 1. Порівняльне цивільне право як юридична категорія 4 2. Предмет і об’єкти аналізу науки загального порівняльного цивільного права 6 Висновок 9 Список використаної літератури 11Вступ 3 1. Порівняльне цивільне право як юридична категорія 4 2. Предмет і об’єкти аналізу науки загального порівняльного цивільного права 6 Висновок 9 Список використаної літератури 11
 • Захист неповнолітніх

  Вступ 2 1. Неповнолітній 3 1.1. Кримінальне право 3 1.2. Цивільне право 5 2. Захисник 6 3. Захист 7 3.1. Кримінальне судочинство 7 3.2. Цивільне судочинство 13 Висновки 15
 • Цивільне законодавство. Джерела цивільного законодавства. Цивільний кодекс України

  Вступ 2 1. Цивільне право і цивільне законодавство 3 2. Джерела цивільного законодавства 6 3. Цивільний кодекс України 10 Висновки 12 Список використаних джерел 13
 • Колізійні питання деліктних зобов'язань

  Вступ 3 1.Колізійні питання деліктних зобов'язань 4 2. Міжнародно-правове регулювання деліктної відповідальності 6 3. Питання деліктної відповідальності у національному законодавстві України 12 Висновок 18 Список використаної літератури 19Вступ 3 1.Колізійні питання деліктних зобов'язань 4 2. Міжнародно-правове регулювання деліктної відповідальності 6 3. Питання деліктної відповідальності у національному законодавстві України 12 Висновок 18 Список використаної літератури 19
 • Соборне Уложення – пам’ятка права Московії.

  1.Джерела та загальна характеристика Соборного Уложення 1649р. 1 2. Цивільне право. 4 3.Кримінальне право. 9 Список використаної літератури: 16
 • ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ (За новим ЦК) частина диплому

  I.Зміст договору поставки 2 1.1 Загальна характеристика договору поставки 2 1.2 Зміст договору поставки 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР. 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV. 3. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с. 4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К:Юрінком Інтер, 2002. Кн. 1. – 720 с. 5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. - К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2. – 640 с. 6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. 5-й завод. – М.: «Статут», 2003. – 800 с. 7. Цивільне право: навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1996. – 480 с. 8. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. — М., 1994. 9. Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. — К., 1998. 10. Крылова З.Г. Ответственность по договору поставки. — М, 1987. 11. Кукина Т.Е. Предмет договора поставки // Право и экономика. - 2001. - №1. - С.19-27. 12. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К., 1999. 13. Наумова Л. Договор поставки: наиболее типичные ошибки // Хозяйство и право - 1999. - №2. - С. 106-108. 14. Притыка Д.Н., Осетинский А.И. Правовое регулирование поставок. - К., 1989. 15. Токар І.Л. Деякі проблеми правового регулювання приймання продукції (товарів) покупцем // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - №2. - С.252-258. 16. Колянковський Т. Договори поставки та перевезення товарів. Особливості укладання з 1 січня 2004 року // Дебет-кредит. -2004. -№10. 17. Семеусов, В. А. Понятие договора поставки // Сибирский Юридический Вестник. - 2000. - № 1. 18. Апопій І. Нові аспекти укладання договору поставки товарів для державних потреб // Підприємництво, господарство і право. -2003. -№2. -С.18-20.
 • Умови і порядок прийому на роботу

  Література 1. Конституція України. Видання Верховної Ради України. – К., 1996. 2. Коментар до Конституції України.– К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. 3. Кодекс законів про працю України.– К.: Укр. інформ.-правовий центр, 1997. 4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами.– К.: Юрін¬ком, 1997. 5. Законодавство України про охорону праці // 36. норматив, документів.– К., 1995. – Т. 3. 6. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. Учеб. пособие. – Харьков, 1998. 7. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навч.-метод. розробка. – К.: МАУП, 2000. 8. Мурашко М.І. Практичні питання реалізації положень законодав¬чих та нормативних актів, що пов'язані з трудовим законодавством. Довідник. – К.: Ком¬пас, 1995. 9. Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. – К.: Юмана, 1996. 10. Прокопенко В.І. Трудове право. – К.: Вентурі, 1996. 11. Цивільне право. Ч. 1 / За ред Д. В. Бобрової та ін. – К.: Вентурі, 1997.
 • Виникнення держави і права в Європі

  Вступ 3 1. Становлення та особливості державного розвитку в європейських країнах 5 1.1. Франкська держава 6 1.2. Франція 9 1.3. Германія 12 1.4. Англія 14 1.5. Візантія 18 1.6. Феодальні держави Центральної і Південно-Східної Європи 21 2. Феодальне право у країнах Західної Європи 25 2.1. Джерела права 25 2.2. Цивільне право 27 2.3. Кримінальне право і процес 29 2.4. Характеристика Великої хартії вольностей 1215 p. 31 Висновок 36 Список використаної літератури 38
 • Цивільне і сімейне право

  Варіант 8 2 1. Договір простого товариства 2 2. Завдання 6 Список використаних джерел 10
 • Питання до заліку з БЖД (42 білети)

  1. Техногенне середовище охоплює всі компоненти довкілля 2. Діяльність – це специфічний спосіб ставлення людини до світу. 3. Безпека життєдіяльності - це наука.. 4. Прийнятний рівень БЖД досягається.. ... 42. Основний принцип БЖД - мінімізація небезпеки для людини під час її діяльності.

©: 2011-2020 infoworks.ru