Заказать реферат

Диплом: Правове регулювання пенсійного забезпечення України в сучасних умовах. (ID:49989)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правове регулювання пенсійного забезпечення України в сучасних умовах. (Код работы:49989)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Диплом
Объем: 90 стр.
Цена: 250 грн.
Код работы (ID): 49989
Добавлена: 09.12.2010
Просмотров: 1243
СодержаниеВСТУП..........................................................................3

РОЗДІЛ 1. Правові аспекти діяльності Пенсійного фонду України
1.1. Пенсійний фонд України: завдання, структура, обов’язки та
права ..................................................................7
1.2 Планування та прогнозування бюджету пенсійного фонду..........................................................................16

РОЗДІЛ 2. Стан та розвиток пенсійного забезпечення в Україні
2.1. Система пенсійного забезпечення в Україні ................23
2.2 Законодавча та нормативна база пенсійного забезпечення
України...................................................................32
2.3 Сучасний стан соціального захисту моряків................49

РОЗДІЛ 3. Перспективи та шляхи вдосконалення системи пенсійного забезпечення України
3.1. Зарубіжний досвід пенсійного забезпечення...............64
3.2. Напрями проведення пенсійної реформи в Україні.......75

ВИСНОВКИ...................................................................82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ...............87
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –№ 30. – Ст.141.
2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». // Відомості Верховної Ради України. – 2003, № 51.
3. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. №769-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000, № 13.
4. Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ». від 09.04.1992 р. №2262-ХІІ // Вісник Пенсійного фонду. – 2005, № 5.
5. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. №1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000, № 22.
6. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. № 3551-ХІІ // Пенсійний кур’єр. – 2000, № 5
7. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р. №3721-ХІІ // Пенсійний кур’єр. – 2000, № 5.
8. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000, № 22.
9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999, № 46-47.
10. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001р. №2272-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001, № 12.
11. Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001, № 38.
12. Закон України «Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та для здійснення заходів соціального захисту населення» від 10.02.2000 р. № 1453-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000, № 13.
13. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004 р. № 2195-IV // Вісник Пенсійного фонду. – 2005, № 5.
14. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Від 09.07.2003 р. №1057-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003, № 47-48.
15. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб». Від 27.11.2003 р. № 1344-IV //Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, Ст. 308.
16. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 11 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– № 3. – Ст. 10
17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду» від 06.05.2001р. №435 // Офіційний вісник України. – 2001, № 20.
18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян» від 20.11.2003 № 1783 // Офіційний вісник України. – 2001, № 20.
19. Постанова Кабінету Міністрів України «Програма діяльності Кабінету Міністрів «Назустріч людям» від 04.02.05 // Урядовий кур'єр. – 2005, № 26.
20. Указ Президента України «Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» від 13 квітня 1998 року, № 291/98.
21. Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року. Указ Президента України від 24 травня 2000 р. № 717/2000.
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції розвитку страхового ринку до 2010 года» від 23.09.2005.
23. Басанцов І.В. Управління процесом формування і функціонування пенсійного фонду України в умовах ринкових перетворень: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.02.03 // Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2001. – 20 с.
24. Белінська О.Г. Державне управління видатками пенсійного фонду України: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук. з держ. упр. 25.00.02 // Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2003. – 20 с.
25. Василенко П. Надання консультацій // Праця і зарплата. – 2003. – № 12 (352). – Ст. 2 – 3.
26. Витковская О. Взносы и сборы в Пенсионный фонд: от А до Я. – Х.: Фактор, 2006. – 328 с.
27. Грушка В.І. Пенсійна система. – К.: Дорадо, 2005. – 495 с.
28. Зайчук Б.О., Зарудний О.Б., Березіна С.Б. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Навч. курс. – К.: АВТ, 2005. – 243 с.
29. Зайчук Б.О. Пенсійному фонду України – 15 років . – К.: Спеціалізоване державне підприємство Пенсійного фонду України, 2006. – 191 с.
30. Землянська В. Вивчення досвіду Польщі у сфері медіації // В. Землянська // Право України. – 2004. – № 3. – Ст. 135–137
31. Кіндратець О. Пенсійна політика в країнах Заходу // Право України. — 2004. — № 3. — Ст. 132–135
32. Косова Т. Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту // Фінанси України. – 2000. – №8. – Ст. 13 – 14.
33. Котляр Д. Пенсійна реформа - довгоочікувані законодавчі рішення // „Часопис парламент”. – 2003. – № 5. – Ст. 25-29
34. Малютина Н.Н. Развитие системы пенсионного обеспечения в зарубежных странах. Труд за рубежом.-1999.-№3.- Ст.100-119.
35. Машкін В. Нормативно-правове забезпечення реалізації Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”// Вісник Пенсійного фонду України. - 2005.- №6(12).- Ст.25.
36. Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні// Фінанси України. - 2004.- № 03.- Ст.32.
37. Новікова О. Забезпечення соціального захисту населення // Економіка України. – 2003. – № 2. – Ст. 12 – 15.
38. Негода Т. Пенсійне забезпечення громадян: вчора, сьогодні, завтра //Ірпінська панорама. – 2003. - №35. – Ст. 3- 4
39. Оклей Іляна Вікторівна . Правове регулювання пенсійного забезпечення та надання соціальних послуг в системі загальнообов'язкового деражавного пенсійного страхування : Дис... канд. наук: 12.00.05 - 2009.
40. Папієв М.М. Реформування пенсійної системи України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 // НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж.. – К., 2004. – 22 с.
41. Папієв М.М. Kонцептуальні підходи до пенсійного реформування в Україні // Україна: аспекти праці. — 2003. — № 6. — Ст.3-7.
42. Пенсійна реформа в Центральній та Східній Європі: нові дані щодо реструктуризації національних систем пенсійного забезпечення в окремих країнах: Звіт 25 // Фултц, Елейн, Рук, Маркус; Міжнар. орг. праці. Бюро для країн Центр. та Сх. Європи. – Будапешт, 2000. – 32 с.
43. Пенсійний фонд України. Закон України «Про пенсійне забезпечення» та порядок його застосування. Київ – 2003. - 112 с.
44. Саєнко Ю. Пенсійна реформа в Україні: тенденції та перспективи. Благод. фонд «Інтелектув. перспектива». – К.: ПЦ «Фоліант», 2005. – 217 с.
45. Скоробагатько А.В. "Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій працівників морської галузі".
46. Соціальне забезпечення в Україні. Збірник законодавчих актів та офіційних документів. Випуск -2. Київ.- 1992. - 223 с.
47. Сташків Б. Пенсія як об’єкт правовідносин в соціальному забезпеченні // Право України. – 1998. – №11. – Ст.89-93.
48. Сивак С.М. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.05 // Київ. ун-т ім. Т. шевченка. - К., 1999. - 17с.
49. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К., 1998. - 239c.
50. Юрзіца Е., Голіаш П. Пенсійна реформа – міжнародні порівняння // Економічний Часопис. – 3-4’2005. – С.46-49.
51. Юровский Б.С. Пенсионная реформа в Украине: Анализ нового пенсионного законодательства. – Х.: Центр «Консульт», 2003. – 298 с.
52. Пенсійна реформа в Україні: Можливості та перспективи. Дайджест Міжнародної конференції (грудень 2002 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pension.ukrinform.ua/analyt-conf12.02-2.html
53. Пенсійна реформа в Україні. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pension.kiev.ua/pensref/reform.html
54. Профсоюз моряков дальнего плавания. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.moryak.com/prof.html
55. Система пенсійного забезпечення в Україні. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.npf-dnister.com/page.php?id=73
Дополн. информацияSkype: anuty_eyes
e-mail: [email protected]
ПродавецАнна Нездийминога
Примечание от продавца работы Возможна поглавная продажа.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Пенсійний фонд України в системі пенсійного забезпечення

  Вступ 3 1. Пенсійне забезпечення та його державне регулювання 7 1.1. Система пенсійного забезпечення в Україні: поняття та складові 7 1.2. Державне регулювання пенсійного забезпечення в Україні 13 2. Пенсійний фонд України як складова державного регулювання пенсійного забезпечення 17 2.1. Структура Пенсійного фонду України 17 2.2. Функції та повноваження Пенсійного фонду України 33 2.3. Особливості розпорядження коштами Пенсійного фонду України 39 3. Шляхи вдосконалення роботи Пенсійного фонду України 47 3.1. Необхідність впровадження нової системи перерахунку пенсій 47 3.2. Вплив реформ пенсійного забезпечення на діяльність Пенсійного фонду України 52 Висновки 58 Список використаної літератури 61
 • Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

  Вступ 1. Пенсійне забезпечення та пенсійне страхування 1.1.1. Основні законні та підзаконні акти та норми, що регулюють пенсійне забезпечення. 1.1.2. Міжнародні договори України, як частина національного пенсійного законодавства України. 1.1.3. Зв'язок пенсійного законодавства з іншими нормами права 1.1.4. Гарантії прав громадян згідно діючого законодавства України. Відповідальність за порушення пенсійного законодавства 2. Пенсійна система: 2.1.1. Структура та види загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення 2.1.2. Солідарна система пенсійного забезпечення 2.1.3. Накопичувальна система пенсійного страхування 2.1.4. Добровільне додаткове пенсійне забезпечення 3. Пенсійна реформа в Україні та її проблеми 3.1.1. Проблеми пенсійної реформи та пенсійного забезпечення 3.1.2. Правові проблеми пенсійного забезпечення та пенсійного законодавства 4. Органи, установи та організації, що здійснюють функціонування пенсійного забезпечення громадян в Україні 4.1. Пенсійний фонд України. 4.2. Державне регулювання не державного пенсійного забезпечення в України. 5. Гарантій прав громадян на пенсійне забезпечення 5.1.1. Особливості правового регулювання окремих громадян 5.1.2. Правове регулювання пенсійного забезпечення 5.1.2.1. державних службовців 5.1.2.2. працівників прокуратури 5.1.2.3. науковців 5.1.2.4. журналістів 5.1.2.5. осіб перелічених в списку № 1 та 2 5.1.2.6. пенсійне забезпечення громадян, що працюють за кордоном. 5.2. Практика застосування пенсійного законодавства України. 5.3. Актуальні проблеми пенсійного забезпечення. 5.4. Висновок. Список джерел, що використовувались при написанні дипломної роботи
 • Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні

  Вступ 3 1. Сутність пенсійного забезпечення населення 4 1.1 Пенсійне забезпечення: поняття та історія виникнення 4 1.2 Системи пенсійного забезпечення деяких країн та України 5 2. Пенсійне забезпечення в Україні 11 2.1. Законодавча база пенсійного забезпечення в Україні 11 2.2 Статистично-інформаційний огляд системи державного пенсійного забезпечення в Україні 21 2.3 Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні 29 3. Проблеми та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні 36 3.1 Позитивні зрушення в сфері пенсійного забезпечення 36 3.2 Сучасні проблеми та перспективи в сфері пенсійного забезпечення 38 Висновки та пропозиції 44 Література 46
 • Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні

  Вступ 3 1. Сутність пенсійного забезпечення населення 4 1.1 Пенсійне забезпечення: поняття та історія виникнення 4 1.2 Системи пенсійного забезпечення деяких країн та України 5 2. Пенсійне забезпечення в Україні 11 2.1. Законодавча база пенсійного забезпечення в Україні 11 2.2 Статистично-інформаційний огляд системи державного пенсійного забезпечення в Україні 21 2.3 Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні 29 3. Проблеми та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні 36 3.1 Позитивні зрушення в сфері пенсійного забезпечення 36 3.2 Сучасні проблеми та перспективи в сфері пенсійного забезпечення 38 Висновки та пропозиції 44 Література 46
 • Облік розрахунків за пенсійним страхуванням

  ВСТУП 3 1. Теоретичні аспекти розрахунків з пенсійного страхування 7 1.1. Економічна сутність розрахунків з пенсійного страхування. 7 1.2. Нормативно-правова база розрахунків з пенсійного страхування. 14 1.3. Порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду розрахунків з пенсійного страхування. 18 2. Організація обліку нарахування коштів з пенсійного забезпечення 23 2.1. Організація обліку нарахування коштів з пенсійного забезпечення. 23 2.2 Організація праці персоналу з обліку розрахунків з пенсійного забезпечення 28 3. Звітність розрахунків з пенсійного забезпечення 31 3.1. Організація складання та подання звітності з пенсійного забезпечення 31 3.2. Особливості організації обліку розрахунків з пенсійного забезпечення в умовах використання комп’ютерної техніки 35 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ 45-61 Об'єктом дослідження виступає базове ТОВ
 • Поняття та принципи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення

  ЗМІСТ 2 ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 6 1.1. Поняття та види загальнообов'язкового державного соціального страхування 6 1.2. Система пенсійного забезпечення 14 РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 17 2.1. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” як базис реформованої системи пенсійного забезпечення 17 2.2. Загальні засади загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 22 2.3. Принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та їх зміст 23 2.4. Суб’єкти загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 33 ВИСНОВОК 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50 Нормативно-правові акти 50 Монографії, підручники та навчальні посібники 51 Періодичні видання 51
 • Пенсійне забезпечення населення та шляхи його реформування в Україні

  Вступ 1. Сутність та структура системи пенсійного забезпечення 1.1. Суть, види та джерела пенсійного забезпечення 1.2. Законодавчі акти, що регулюють систему пенсійного забезпечення 2. Аналіз пенсійної системи в Україні 2.1. Дослідження системи пенсійного забезпечення в Україні 2.2. Проблеми системи пенсійного забезпечення в Україні 3. Шляхи вирішення проблем системи пенсійного забезпечення в Україні 3.1. Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні 3.2. Етапи реформування пенсійного забезпечення Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
 • Пенсійний фонд України та вдосконалення пенсійного забезпечення

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Стан та розвиток пенсійного забезпечення в Україні 5 1.1. Організаційно-правові засади управління державного пенсійного страхування 5 1.2. Пенсійний фонд України: завдання, структура, обов’язки та права 14 1.3. Загальні напрями та завдання пенсійної реформи 22 РОЗДІЛ 2. Практичні аспекти діяльності Пенсійного фонду України 35 2.1. Планування та прогнозування бюджету Пенсійного фонду 35 2.2. Аналіз виконання бюджету Пенсійного фонду України за доходами та видатками 45 2.3. Контроль за своєчасним надходженням та цільовим використанням коштів бюджету Пенсійного фонду 63 РОЗДІЛ 3. Перспективи та шляхи удосконалення системи пенсійного забезпечення Україні 72 3.1. Зарубіжний досвід щодо пенсійного забезпечення 72 3.2. Практичні напрями та завдання пенсійної реформи 81 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 92 ДОДАТКИ 98
 • Правові засади організації та діяльності пенсійного фонду України

  1. Правовий статус Пенсійного фонду України 3 2. Основні завдання та права Пенсійного фонду України 4 3. Бюджет Пенсійного фонду України 8 Список використаної літератури 15
 • Недержавні пенсійні фонди

  Вступ 3 1.Поняття та система Недержавного пенсійного забезпечення 5 2.Основні тенденції та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів11 3.Світовий досвід функціонування недержавного пенсійного фонду в Україні19 4.Проблеми та шляхи розвитку ринку Недержавного пенсійного забезпечення в Україні 28 Висновки 34 Список використаних джерел 361.Поняття та система Недержавного пенсійного забезпечення На сучасному етапі розвитку економіки України існує безліч проблем соціального та економічного характеру. Одна з найгостріших – це пенсійне забезпечення. Запровадження недержавного пенсійного забезпечення є основним шляхом вирішення даної проблеми. Окрім того, ефективна діяльність ринку недержавного пенсійного забезпечення (надалі НПЗ) позитивно вплине на економіку в цілому, так як на такому ринку формуються довгострокові заощадження, що можуть бути використані як інвестиційні вливання в економіку. Тому на даному етапі розвиток недержавного пенсійного забезпечення є одним із пріоритетних напрямків економічної політики. З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, що окреслив засади формування та функціонування добровільного недержавного пенсійного забезпечення. Згідно вищезгаданого закону а також Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення” система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів: - перший рівень – солідарна система; - другий рівень – обов’язкова накопичувальна система; - третій рівень – недержавне добровільне пенсійне забезпечення ......

©: 2011-2021 infoworks.ru