Заказать реферат

Контрольная: Основи трудового права (ID:50008)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Основи трудового права (Код работы:50008)

Информация о работе Раздел: Трудовое право
Вид работы: Контрольная
Объем: 41 стр.
Цена: 110 грн.
Код работы (ID): 50008
Добавлена: 10.01.2011
Просмотров: 630
СодержаниеПЛАН
1. Поняття, зміст, сторони трудового договору, його види………………….…с. 3
2. Правове регулювання працевлаштування…………………………………...с. 10
3. Підстави та порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника та власника……………………………………………………………………….с. 16
4. Робочий час і час відпочинку………………………………………………...с. 41
5. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівників……………...с. 38
6. Задача. Тема: Банківська діяльність в Україні................................................с. 41
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Бойко М.Д. Трудове право України. – К.: Атіка, 2006. – 312 с.
2. Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І, «Трудове право України» – 2000 – 564 с.
3. Господарський кодекс України. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144.
4. Закон України «Про банки та банківську діяльність». - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст. 30.
5. Закон України «Про зайнятість населення». - Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 14, ст. 170 .
6. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 29, ст. 377.
7. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 23, ст. 161.
8. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 23, ст. 161.
9. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 39, ст. 261.
10. Закон України «Про споживчу кооперацію». - Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 30, ст. 414.
11. Закон України «Про угоди про розподіл продукції». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 44, ст. 391.
12. Злупко С.М., Радецький Й.І. Людський потенціал, зайнятість населення і соціальний захист населення. – Львів.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 192 с.
13. Кодекс законів про працю України. - Затверджується Законом N 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375.
14. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122.
15. Конституція України. – К.: Велес – 2004. – 56 с.
16. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці» від 10 жовтня 1997 року, № 7.
17. Наровська К.Б., Пастухов В.П., Тищенко О.В., Чорноус С.М. Трудове право України. – К.: Алеута, 2005. – 279 с.
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. №2028 «Про затвердження порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні
19. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» вiд 06.11.1992, № 9.
20. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. – 468 с.
21. Трудове право України: Академічний курс / П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, З.Я. Козак. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 536 с.
Дополн. информацияРабота написана в декабре 2010 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Поняття та предмет трудового права України

  Вступ 3 1. Загальні засади трудового права в Україні 6 1.1. Поняття трудового права 6 1.2. Місце трудового права в системі права України 11 2. Предмет трудового права України 17 2.1. Трудові відносини, які виникають на підставі трудового договору як предмет трудового права 17 2.2. Відносини, пов’язані з трудовими відносинами як предмет трудового права 24 3. Проблеми трудового права 29 Висновок 40 Список використаної літератури 45
 • Предмет трудового права та його особливості

  Вступ 3 1.Предмет трудового права 5 2. Функції та методи трудового права 15 3. Система трудового права 21 4. Місце трудового права в системі права України 25 Висновок 28 Список використаної літератури 31
 • Трудове право України

  ВСТУП 3 1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 4 1.1. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України 4 1.2. Метод правового регулювання трудових відносин 5 1.3. Функції трудового права України 6 1.4. Система трудового права України 7 2. ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 9 3. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 12 4. СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 15 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19
 • ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  Вступ Розділ 1. Загальні основи принципів трудового права України 1.1. Поняття основних принципів трудового права України 1.2. Класифікація принципів трудового права України Розділ 2. Принципи трудового права, закріплені в Конституції та Кодексі Законів про працю України (КЗпП) 2.1. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин 2.2. Принципи трудового права, закріплені в КЗпП України та інших законодавчих актах про працю Розділ 3. Загальна характеристика та сучасне втілення принципів трудового права 3.1. Загальна характеристика принципів трудового права України 3.2. Сучасне втілення принципів трудового права Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Предмет та методи трудового права

  ПЛАН ВСТУП……………………………………………………………………………..с. 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ТРУДОВОГО ПРАВА…………………………………………………………………………….с. 5 1.1. Суспільні відносини, що становлять предмет трудового права…………...с. 5 1.2. Інші відомості про предмет трудового права……………………………...с. 11 РОЗДІЛ ІІ. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ТРУДОВОГО ПРАВА…….с. 19 2.1. Загальна характеристика методів трудового права, їх ознаки…………...с. 19 2.2. Види методів правового регулювання……………………………………..с. 21 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...с. 28 ЛІТУРАТУРА………………………………………………………………….…с. 30
 • Тенденції розвитку трудового права в умовах ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Соціально-правова характеристика системи трудового права України 6 1.1. Поняття системи трудового права 6 1.2. Об'єктивна основа формування системи трудового права в умовах формування ринкової економіки. 20 Розділ 2. Структура системи сучасного трудового права України в умовах формування ринкової економіки. 30 2.1. Сутність структури системи трудового права 30 2.2. Інститути трудового права. 42 2.3 Норми трудового права та економічні відносини. 50 Розділ 3. Напрямки удосконалення системи трудового права України в умовах формування ринкової економіки. 68 3.1. Роль системного підходу стосовно удосконалення системи трудового права відповідно до ринкових відносин. 68 3.2 Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні в умовах формування ринкової економіки 76 ВИСНОВКИ 84 Список використаної літератури: 89
 • Функції трудового права і тенденції їх розвитку

  Вступ....................................................................................................................3 Розділ 1. Місце трудового права в системі юридичних наук.........................5 Розділ 2. Функції трудового права..................................................................12 Розділ 3. Кодифікаційні процеси у сфері трудового права України............20 Висновки.............................................................................................................26 Список використаної літератури .....................................................................28
 • СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПРАВА

  ВСТУП 3 Розділ 1. Місце трудового права в системі юридичних наук 5 Розділ 2. Становлення та розвиток джерел трудового права в Україні 11 Розділ 3. Кодифікаційні процеси у сфері трудового права України 21 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
 • Комплексна контрольна з трудового права (варіант 11)

  ПЛАН 1. Групи суспільних відносин, які становлять предмет регулювання трудового права………………………………………………………………...с. 3 2. Відносини у зв'язку з наглядом за охороною праці та контролем за дотриманням трудового законодавства…………………………………….…с. 8 3. Норми загальної частини трудового права……………………………...…с. 9 4. Основні групи принципів трудового права……………………………….с. 13 5. Що таке трудова правосуб'єктність…………………………………….…с. 18 6. З чого складається законодавство про працю…………………………….с. 22 7. Що таке колективний договір……………………………………………...с. 25 8. Суб'єкти трудового права…………………………………………………..с. 28 9. Форми соціального партнерства…………………………………………..с. 30 10. Колективні угоди на регіональному і галузевому рівнях. Сторони цих угод……………………………………………………………………………..с. 32 11. Строки трудового договору………………………………………………с. 34 12. Повноваження місцевої державної адміністрації в галузі зайнятості населення………………………………………………………………………с. 37 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 38
 • Функції трудового права

  Вступ 3 1. Загально-правова характеристика функцій права 4 2. Поняття, зміст та види функцій трудового права 6 3. Тенденції розвитку функцій трудового права 12 Висновок 14 Список використаної літератури 15
 • Сфера дії норм трудового права

  В С Т У П 2 1. Поняття, значення і види норм трудового права. 3 2. Структура норм трудового права 6 3. Сфера поширення та дії норм трудового права. 15 3.1.Поняття трудових правовідносин, їх склад, зміст та загальна характеристика 15 3.2. Дія норм трудового права стосовно працівників як суб'єктів трудових правовідносин 19 3.3. Дія норм трудового права стосовно роботодавців як суб'єктів трудових правовідносин 27 В И С Н О В К И: 35 Список використаної літератури: 37

©: 2011-2021 infoworks.ru