Заказать реферат

Курсовая: Повстання декабристів на Україні (ID:50010)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Повстання декабристів на Україні (Код работы:50010)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Курсовая
Объем: 56 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50010
Добавлена: 10.01.2011
Просмотров: 1010
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1. Характеристика руху декабристів в українській та
російській історіографії 6
1.2. Напрямки сучасного декабристознавства 10
1.3. Висвітлення діяльності декабристів на Поділлі 16
РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕДУМОВИ, ПРИЧИНИ ТА ХАРАКТЕР
ПОВСТАННЯ ДЕКАБРИСТІВ НА УКРАЇНІ 27
2.1. Створення та характер діяльності організацій декабристів
в Україні 27
2.2. Передумови повстання Чернігівського піхотного полку 30
2.3. Хід повстання Чернігівського піхотного полку 34
2.4. Причини поразки повстання декабристів 41
РОЗДІЛ ІІІ. НАСЛІДКИ ПОВСТАННЯ ДЕКАБРИСТІВ
НА УКРАЇНІ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 44
ВИСНОВКИ 50
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Вид. центр «Академія», 2009. – 350с.
2. Бокова В.М. “Больной скорее жив, чем мертв”: заметки об отечественном декабристоведении 1990-х гг. // 14 декабря 1825 года. Источники. Исследования. Историография. Библиография. – Вып. IV. – СПб.-Кишинев, 2001. – С.497-561.
3. Борисенко В.Й. Курс української історії. — К.: Либідь, 2007. — 560с.
4. Бродская И. И. Пестель и Л. Поджио: Встреча в Линцах //Декабристские чтения... – К., 1990. – Вып. 3. – С. 98-102.
5. Довнар-Запольский М. I. Идеалы декабристов. – М., 1996. – С. 15-19.
6. Епанчин Ю.Л. Оценка движения декабристов в постсоветской литературе //Духовная среда деятельности человека. – Саратов, 2001. – №5. – С.207-213.
7. Казакевич Л. Об одном взгляде на идеологию декабристов //Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ІІІ. – К., 2001. – С.82-91.
8. Казьмирчук Г. Д. Рух декабристів: Історіографічні дослідження. 1917-1990 pp. – К., 1991. – С. 5.
9. Казьмирчук Г. Д. Силкин А. В. Изучение движения декабристов в Киевском университете // Прогр. и тезисы Всесоюзн. науч.-метод, конф... – Днепропетровск, 1990. – С. 91.
10. Казьмирчук Г. Д. Силкин А. В. Движение декабристов в современной советской историографии. – К., 1990. – С. 11.
11. Казьмирчук Г.Д. Сучасне декабристознавство: реалії та перспективи розвитку // Декабристи на Україні: дослідження й матеріали. – Т.3. – К., 2003. – С.185-204.
12. Калитко С. Публікації з проблем Історичного краєзнавства Вінниччини в 1986-1990 pp. // V Всеукр. конф. «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України»... – К., Кам'янець-Подільський, 1991. – С. 130-131.
13. Калугін Ю. І. Декабристи на Україні. – К., 1971. – С. 68.
14. Киянская О.И. Пестель и греческая национально-освободительная революция // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. – Т. 3. – К., 2003. – С.67-90.
15. Киянская О.И. Кто такие декабристы и за что они боролись? (Неюбилейные заметки о юбилейных конференциях) //Отечественная история. – 2001. – № 5. – С.57-66.
16. Киянская О.И. К истории восстания Черниговского пехотного полка //Отечественная история. – 1995. – №6. – С.21-33.
17. Киянская О.И. П.И. Пестель: офицер, разведчик, заговорщик. – М., 2002. – 350с.
18. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI ст.; навч.посібник. Вид.четверте . – Харків: ООО «Одісей», 2004. – 480 с.
19. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України. Події. Факти. Дати. – К.: Зодіак-ЕКО, 1993 – 380с.
20. Лисенко М. Декабристський рух на Україні. – К., 1954. – 360с.
21. Лорер Н. И. Записки декабриста. – Иркутск, 1984. – С 85-86.
22. Мицик Л.М. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2003. – 656 с.
23. Милюков П. Декабристы и связь поколений // Неделя. – 1990. – № 52. – С. 10.
24. Нечкина М.В. Движение декабристов. – М., 1955. – 285с.
25. Орлова Т. Новые возможности изучения движения декабристов с точки зрения истории ментальностей //Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. – Т.3. – К., 2004. – С. 113-128.
26. Савичев М. Перші російські революціонери // Пам'ятники України. – 1975. – № 4. – С. 51-53.
27. Сергиенко Г. Я. Декабристы и их революционные традиции на Украине – К.: «Наукова думка», 1976. – 450с.
28. Федоров В.А. Декабристы и их время. – М., 1992. – 280с.
29. Шешин А.Б. Об изучении и обобщении истории движения декабристов (Критические заметки о советском декабристоведении 1950-х – начала 1990-х гг.) // 14 декабря 1825 года. Источники. Исследования. Историография. Библиография. – Вып. ІІ. – СПб.-Кишинев, 2000. – С.239-282.
30. Яворський М. І. Основи декабризма на Україні // Повстання декабристів на Україні: Наук. зб. – Харків, наук.-дослідчої кафедри історії укр. культури, 1926. – Ч. 4. – С. 10.
ПродавецВера Гончар
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ПОВСТАННЯ БРАТІВ АСЕНІВ І ВІДНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ БОЛГАРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

  Вступ Розділ І Підготовка та рушійні сили повстання братів Асенів 1.1. Причини та передумови повстання 1.2. Рушійні сили та характер повстання Розділ ІІ Хід та наслідки повстання братів Асенів 2.1. Хід повстання 2.2. Відновлення середньовічної Болгарської держави Висновки Список використаної літератури
 • Історичне значення Першого Сербського повстання

  Вступ 3 І. Перебіг основних подій Першого Сербського повстання 12 1.1. Боротьба Сербії і Порти у 1804-1806 рр. Початок сербського державотворення 12 1.2. Спільні військові дії Сербії і Росії проти Порти у 1807-1812 рр. Завершення Першого Сербського повстання 17 II. Значення Першого Сербського повстання для оформлення сербської державності 23 2.1. Боротьба за визнання автономії сербського князівства 23 2.2. Конституційний процес в Сербії після досягнення автономії 27 ІІІ. Вплив Першого Сербського повстання на міжнародну обстановку та політику великих держав 32 3.1. Політика Росії по відношенню до Першого Сербського повстання 32 3.2. Сербське питання в період Віденського конгресу 34 Висновки 37 Література 41
 • Народні рухи в Україні кінець 16 – першої половини 17 ст.

  Вступ 3 1. Козацько-селянські повстання під проводом Кшиштофа Косинського та Северина Наливайко кінця XVI ст. 4 2. Народні повстання початку XVII ст. 10 3. Причини поразок козацько-селянських повстань та їхнє історичні значення 22 Висновок 24 Література 26
 • ПОЛЬСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

  Вступ Історіографія проблеми. 1. Передумови національно визвольного руху на польських землях (соціально-економічні, політичні, ідеологічні). а) Вирішення “польського питання” на Віденському конгресі. б) Російський плацдарм на Віслі. в) Польські землі під владою Прусії. г) Галіція під Австрією. Вільне місто Краків. 2. Листопадове повстання. а) Рушійні сили та завдання боротьби. б) Хід повстання, територія поширення. в) Наслідки та причини поразки повстання. 3. Продовження національно-визвольної боротьби у 30-40 рр. ХІХ ст. а) “Велика еміграція” та її вклад у розвиток визвольної боротьби. б) Діяльність таємних організацій на польських землях в контексті національно-визвольної боротьби 30-40 рр. ХІХ ст. Висновки. Список посилань. Список використаних джерел та літератури.
 • Директорія та відновлення УНР в Україні

  ПЛАН Вступ 1. Повстання проти гетьманського режиму. Встановлення влади Директорії в Україні. 2. Внутрішня і зовнішня політика Директорії. Проголошення акту злуки УНР і ЗУНР. 3. Боротьба більшовиків проти Директорії. Друга спроба Радянської Росії у кінці 1918-на початку 1919 років поширити свою владу в Україну. Висновки Література
 • Особливості руху Опору у Франції в роки Другої Світової війни

  Вступ 4 Розділ І. Виникнення руху Опору у Франції 11 1.1. Політична й соціально-економічна ситуація у Франції на початку війни. 11 1.2. Початковий етап функціонування руху Опору. 19 Висновки до І розділу. 29 Розділ ІІ. Протиріччя у взаємодії й укріплення організацій Опору в боротьбі з ворогом 30 Висновки до ІІ розділу. 46 Розділ ІІІ. Об'єднання сил руху Опору і національне повстання 47 3.1. Створення керівних органів Опору. 47 3.2. Загострення збройного протистояння. 50 3.3. Національне повстання. 61 Висновки до ІІІ розділу. 66 Висновки 67 Список використаної літератури 71
 • Гетьманська держава

  1. Розпуск Центральної Ради. Перехід до влади гетьмана П.Скоропадського 3 2. Гетьманська держава, її внутрішня і зовнішня політика 6 3. Протигетьманське повстання. Крах гетьманщини 8 Список використаної літератури 91. Розпуск Центральної Ради. Перехід до влади гетьмана П.Скоропадського 3 2. Гетьманська держава, її внутрішня і зовнішня політика 6 3. Протигетьманське повстання. Крах гетьманщини 8 Список використаної літератури 9
 • СЕЛЯНСЬКІ ВІЙНИ В РОСІЇ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

  ВСТУП Розділ 1. Смутні часи та перша селянська війна в Росії на початку ХVІІ століття 1.1. Причини селянської війни початку ХVІІ століття 1.2. Особливості селянської війни початку XVII століття 1.3. Погляд на події початку XVII століття як на громадянську війну в Росії Розділ 2. Повстання С.Т.Разіна: спільне та відмінне в селянському русі XVII-XVIIІ століть 2.1. Хід повстання та його загальна характеристика 2.2. Історіографія про разінський рух Розділ 3. Характерні риси та особливості селянської війни О.І.Пугачова 3.1. Події, що передували початку війни 3.2. Хід селянської війни: характерне та специфічне 3.3. Деякі особливості пугачовського руху ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Радянсько-польські стосунки у період ІІ Світової війни (1939-1945 рр.)

  Вступ 3 1. Відновлення й розрив дипломатичних відносин. Польське повстання 4 2. Військово-політична обстановка. 8 Висновки 15 Список використаної літератури 16
 • Нестор Махно. Громадянська війна

  Вступ 2 1. Нестор Махно. Біографічні данні. 3 2. Гетьманщина 5 3. Повстання проти гетьманського уряду 7 4. Директорія 8 5. Більшовицьке управління 10 Висновки 12 Література 13

©: 2011-2021 infoworks.ru