Заказать реферат

Курсовая: Білий рух в Україні (ID:50011)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Білий рух в Україні (Код работы:50011)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Курсовая
Объем: 34 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50011
Добавлена: 10.01.2011
Просмотров: 1142
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 5
1.1. Характеристика вітчизняної історіографії Білого руху в Україні 5
1.2. Зарубіжна історіографія Білого руху 10
РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ ТА
СТАНОВЛЕННЯ БІЛОГО РУХУ В УКРАЇНІ У
1917-1918 РОКАХ 14
2.1. Влив подій Української революції на становлення Білого руху 14
2.2. Ідеологічні засади та специфіка Білого руху в Україні 18
РОЗДІЛ ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОГО РУХУ
В УКРАЇНІ (1919-1920 рр.) 23
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Алексєєв Д.А. Дипломатія Антанти, російський білий рух і незалежність України (травень – серпень 1919 р.) // Україна дипломатична. Науковий щорічник. – Вип. 4. – К., 2004. – С. 519 – 564.
2. Бордюгов Г., Ушаков А., Чураков В. Белое дело: идеология, основы, режимы власти. Историографические очерки. – М., 1998. – 320 с.
3. Верстюк В.Ф. Махновщина – селянський повстанський рух в Україні в роки громадянської війни (1918-1921): Дис...д-ра іст.наук: 07.00.02 / АН України; Інститут історії України – К., 1992. – 48с.
4. Верхотурский А. Прорыв Южной группы. – Х.: Госиздат, 1924. – 69 с.
5. Волковмуромцев Н. Юность. От Вязьмы до Феодосии (1902–1920). – М.: “Русский путь”, 1997. – 432 с.
6. Деникин А. Очерки русской смуты. – т. 4, 5. Вооруженные силы Юга России. – М.: “Айриспресс”, 2005. – 650с.
7. Зимина В. Белое движение в годы гражданской войны. – Волгоград, 1995. – 315с.
8. Колодій В.Б. Українська революція в оцінці командування Збройних сил Півдня Росії (лютий 1919 – березень 1920 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип.6. – К.: Інститут історії України НАН України, 2002. – С.155-161.
9. Корсак В. У белых // Голос минувшего на чужой стороне. Журнал истории и истории литературы. – 1926. – № 2 (15). – С. 195–244.
10. Корсак В. Великий исход //Белое дело. – т. 10. Бредовский поход. – М., 2003. – С. 85–206.
11. Ковальчук М. Війна Української Народної Республіки зі Збройними Силами Півдня Росії (осінь 1919 р.): проблеми сучасної української історіографії // Історичний журнал. – 2004. – №12. – С.31–36.
12. Кох С. Встреча с махновцами // Белое движение. – т. 7. Возрожденные полки русской армии в белой борьбе на Юге России. – М.: Цетрполиграф, 2002. – С. 210–213.
13. Ллойд Джордж Д. Правда о мирных переговорах. – М., 1957. – Т.1. – 655 с.
14. Маевский В. Повстанцы Украины (1918 – 1919 гг.). – Белград, 2004. – 284 с.
15. Пастернак П. Висунская республика // Героическое подполье. В тылу деникинской армии. Воспоминания. – М.: Политиздат, 1975. – С. 291–295.
16. Попов П. Путешествие в УНР. Доклад в Зафронтбюро ЦК КП(б)У // Летопись революции. – 1926. – №2 (17). – С.43–50.
17. Стоноженко Б.Ф. “Білі” сили як чинник активізації політичної боротьби (1918 р.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Вип.7. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С.226-234.
18. Слащев Я. А. Из опыта войны. Материалы по истории гражданской войны в России. (Операции белых против Петлюры и Махно на южной Украине в последней четверти 1919 года) // Военный вестник. – 1922. – №11-13.
19. Соколов К. Правление генерала Деникина // Белое дело. – т. 8. Кубан и добровольческая армия. – М.: “Голос”, 1992. – 284с.
20. Солдатенко В. Стан історіографічної розробки та актуальні проблеми дослідження історії Української революції // Український історичний журнал. – 1999. – №2. – С.41
21. Солдатенко В. Українська революція. Концепція та історіографія (1918–1920 рр.). – К., 1999. –325 с.
22. Табачник Д. Українська держава і біла гвардія: від протистояння до запізнілого компромісу // Політика і час. – 1996. – №7. – С.59.
23. Трукан Г. Антибольшевистские правительства России. – М., 2000. – 256 с.
24. Устинкин С. Трагедия белой гвардии. – Нижний Новгород, 1995. – 408 с.
25. Чикаленко Є. Щоденник (1918–1919рр.). – К.: «Темпора», 2004. – т. 2. – 590 с.
26. Штейфон Б. Командование Белозерским полком // Белое движение. – т. 7. Возрожденные полки русской армии в белой борьбе на Юге России. – М.: Центрполиграф, 2002. – 560с.
27. Штейфон Б. Бредовский поход //Белое движение. – т. 21. Последние бои Вооруженных сил Юга России. – М.: Центрполиграф, 2004. – 470с.
ПродавецВера Гончар
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Рецензія на фільм Білий птах з чорною ознакою

  Рецензія на фільм Білий птах з чорною ознакою
 • "Білий рух" у спогадах білогвардійців

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ІСТОРІОГРАФІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В РОСІЇ 5 1.1. Опис передумов громадянської війни в Росії 5 1.2. Громадянська війна в Росії: характер та моделі інтерпретації 10 1.3. Характеристика зміни політичної ситуації у Росії у ході громадянської війни 14 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В РОСІЇ У ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 22 2.1. Визначення терміну «Білий рух» або «Білогвардійці» та його відображення у вітчизняній історіографії 22 2.2. Зарубіжна історіографія «Білого руху» 27 РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В РОСІЇ 30 3.1. Види джерел дослідження історії громадянської війни в Росії 30 3.2. Характеристика документальних джерел про перебіг громадянської війни в Росії , що містяться у державних установах Російської Федерації 36 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43
 • Інтенсивність світла

  Чи лінійно пов’язані між собою яскравість відчуття з інтенсивністю світла? 1 Джерела: 2 За яких умов логарифмічна залежність змінюється в степеневу з показником ступеня N>1 3 Джерело 5 Чи лінійно пов’язані між собою яскравість відчуття з інтенсивністю світла? 6 Чому так багато уваги приділяється точці білого? Чому опорний білий світ іноді називають «четвертою колірною координатою»? Тому що він, в парі з чорною крапкою, визначає наше сприйняття не тільки по яскравості і контрастності, але і по кольоровості. 6 Джерела 7 За яких умов логарифмічна залежність змінюється в степеневу з показником ступеня N>1 9 Джерело 12 Чи лінійно пов’язані між собою яскравість відчуття з інтенсивністю світла? 1 Джерела: 2 За яких умов логарифмічна залежність змінюється в степеневу з показником ступеня N>1 3 Джерело 5 Чи лінійно пов’язані між собою яскравість відчуття з інтенсивністю світла? 6 Чому так багато уваги приділяється точці білого? Чому опорний білий світ іноді називають «четвертою колірною координатою»? Тому що він, в парі з чорною крапкою, визначає наше сприйняття не тільки по яскравості і контрастності, але і по кольоровості. 6 Джерела 7 За яких умов логарифмічна залежність змінюється в степеневу з показником ступеня N>1 9 Джерело 12
 • Архітектурний ансамбль центра міста Мукачева

  Вступ Розділ 1 – Історія центральної площі міста Мукачева 1.1 Центральна мукачівська площа як відображення історії Закарпаття 1.2 Колишні пам’ятники центра Розділ 2 – Архітектурні пам’ятки центра міста Мукачева 2.1 Мукачівська ратуша 2.2 Обласний російський драматичний театр 2.2 Кінотеатр «Перемога» 2.3 Пам’ятники центра міста 2.5 Друкарня Грінштейна 2.6 Білий Палац 2.7 Центральна бібліотека Мукачева 2.8 Росвигівський міст Розділ 3 – Архітектурний ансамбль центра міста 3.1 Стилі будівель центра міста. Стиль сецесія 3.2 Сучасне відновлення центра міста 3.3 Мукачево змінює кольорову гаму Висновки
 • Логіка (варіант 22)

  Структура простого категоричного силогізму. Його фігури та модуси. Правила побудови простого категоричного силогізму та помилки пов’язані з їх порушенням 3 1.Здійсніть логічний аналіз понять. Визначте які поняття є реєструючими які нереєструючими видами збірні понять 11 1.Здійсніть логічний аналіз понять. Визначте які поняття є реєструючими які нереєструючими видами збірні понять 11 2.Узагальніть поняття 11 3.Обмежене поняття 11 4.Визначте вид відношення між поняттями 12 Білий червоний чорний 12 Москва адміністративний культурний економічний центр Росії 12 5.Визначте які правила порушені в наступних поділах 13 6. Які правила порушені в наступних визначеннях 13 7.Зробіть висновки якщо це можливо 14 Список використаної літератури 15
 • ІСТОРІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

  Вступ 3 Розділ 1. Зародження конституціоналізму в Україні 5 1.1. Зародження конституціоналізму в Україні в період Гетьманської держави 5 1.2. Становлення конституціоналізму в Україні в період ХІХ - початку ХХ століття 10 Розділ 2. Сучасний конституційний процес в Україні 16 2.1. Етапи сучасного конституційного процесу в Україні 16 2.2. Умови прийняття Конституції України у 1996 році 22 Розділ 3. Конституційна реформа в Україні 24 3.1. Окремі проблеми конституційної реформи в Україні 2004 року 24 3.2. Перспективи конституційної реформи в Україні 27 Висновки 32 Список використаної літератури 34
 • Зайнятість і безробіття в Україні

  Вступ 3 1. Зайнятість населення в Україні 3 2. Типи і форми безробіття в Україні 5 3. Безробіття в Україні на сучасному етапі 8 4. Регулювання безробіття в Україні 15 Висновок 17 Використана література 18
 • Український ринок пива

  Вступ......3 Розділ 1. Загальна характеристика ринку пива в Україні.6 1.1. Загальна інформація про ринок пива в Україні..6 1.2. Основні виробники пива в Україні.12 Розділ 2. Експорт та імпорт пива в Україні..18 2.1. Експорт пива в Україні....18 2.2. Імпорт пива в Україні...20 Розділ 3. Перспективи розвитку ринку пива в Україні....23 3.1. Сучасні тенденції розвитку ринку пива в Україні.23 3.2. Маркетингові заходи вітчизняних виробників пива з метою збільшення продажів.26 Висновки...29 Список використаної літератури.31
 • Особливості розвитку малого й середнього бізнесу в Україні

  Вступ 3 1. Сутність та економічна природа малого бізнесу 5 2. Аналіз сучасного стану розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 12 2.1. Етапи розвитку та сучасний стан малого підприємництва в Україні 12 2.2. Порівняння розвитку малого підприємництва у країнах ЄС та в Україні 14 3. Проблеми та перспективи розвитку малого і середнього бізнесу в Україні 19 3.1. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні 19 3.2. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Україні 21 3.3. Шляхи активізації підприємництва в Україні 25 Висновки 30 Список використаної літератури 33 Додатки 35-42
 • Шляхи активізації підприємництва в Україні

  Вступ 3 1. Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання 6 2. Сучасний стан підприємництва в Україні 9 3. Шляхи активізації підприємництва в Україні 17 3.1. Негативні тенденції розвитку підприємництва в Україні 17 3.2. Державне регулювання підприємницької діяльності 23 3.3. Перспективи розвитку підприємництва в Україні 31 Висновок 36 Список використаної літератури 38 Додатки 40-42 Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів процесу розвитку підприємництва в Україні. Об’єктом дослідження даної курсової роботи є система елементів процесу розвитку підприємництва в Україні. Предметом дослідження роботи є процес розвитку підприємництва в Україні.

©: 2011-2020 infoworks.ru