Заказать реферат

Курсовая: Михайло Максимович як історик України (ID:50015)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Михайло Максимович як історик України (Код работы:50015)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Курсовая
Объем: 40 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50015
Добавлена: 10.01.2011
Просмотров: 1205
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1. Характеристика джерельної бази дослідження 6
1.2. Періодизація досліджень діяльності М. Максимовича 7
РОЗДІЛ ІІ. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ
СВІТОГЛЯДУ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА 12
2.1. Початок життєвого шляху вченого-енциклопедиста 12
2.2. Умови формування світогляду вченого та його
наукова діяльність 13
2.3. Характеристика періоду життя М.Максимовича на Україні 17
РОЗДІЛ ІІІ. НАУКОВИЙ ДОРОБОК ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
М.МАКСИМОВИЧА ЯК ІСТОРИКА УКРАЇНИ 24
3.1. Світоглядно-філософські погляди вченого на історію
у науковій творчості 24
3.2. Дослідження процесу становлення проблематики історичних
досліджень у науковому доробку М.Максимовича 28
3.3. Дослідження М.Максимовичем історії Давньоруської
держави та козацької епохи 32
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Білоконь І. П. Михайло Олександрович Максимович: До 150-річчя з дня народження. – К., 1954. – 225с.
2. Бойко Н. И. М. Максимович: «Не покину, – поки згину, – мою Україну...»: Історіогр. нарис життя і творчості М. О. Максимовича. – Сміла, 2001. – 225с.
3. Бондар Л. С Михайло Максимович – «український Ломоносов» //Педагогічна газета. – 2004. – жовтень. – С. 3.
4. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. – Луцьк: Вежа, 2000. – 525с.
5. Глухенький М. Г. Михайло Максимович - видатний вчений-ботанік, історик і письменник. Біографічна повість. – К., 1969. – 450с.
6. Грушевський М. С. Нарис історії українського народу. – К.:Либідь, 1991. — 398 с.
7. Довгопол О.Б. Джерельний комплекс вивчення наукової діяльності М.Максимовича // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2003. – № 4 (23). – С.126-132.
8. Довідник з історії України. / За ред. І.Підкови та Р.Шуста. – К.: Генеза, 1993. – 185с.
9. Драгоманов М. М. А. Максимович: Его литературное и общественное значение. Некролог // Вести. Европы. –1874. –Т. 2. –№ 3. –С. 185.
10. Єфремов С. М. Максимович в історії української самосвідомості //Літературно-критичні статті. – К., 1993. – С. 58-62.
11. Жмир В. М. О. Максимович — патріарх новітньої української науки //Філософська і соціологічна думка. – 1994. – №2. – С. 29-33.
12. Замлинський В. Історія України в особах (Михайло Максимович) – К., 1995. – 550с.
13. Конончук І.М. Історія України: Навчальний посібник для вступників до вузів. – Ніжин, 1993. – 138с.
14. Марков П. Г. Максимович – видатний історик XIX ст. / Відп. ред. І. О. Гуржій. – К., 1973. – 325с.
15. Марков П. Г. Общественно-политические и исторические взгляды М.А.Максимовича. – К., 1986. – 280с.
16. Максимович М. Ответные письма М. П. Погодину // Собрание починений – К., 1880. – Т. 3. – С. 261—262.
17. Максимович М Автобиография. Вибрані українознавчі твори. – К., 1994. – 388с.
18. Максимович М. Исторические письма о козаках приднепровских //Собрание сочинений – К., 1876. – Т. 1. – С. 277—316.
19. Максимович М. О. Киев явился градом великим... Вибрані українознавчі твори / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису В. О. Замлинський; прим. І. Л. Бутича; переднє слово В. В. Скопенка. – К., 1994. – С 28.
20. Мицик Л.М. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2003. - 656 с.
21. Острянін Д. Ф. Світогляд М. О. Максимовича: Український вчений (1804–1873 рр.). – К., 1960. – 180с.
22. Попов П. M. M. О. Максимович. – К., 1974. – 350с.
23. Рясна О. О. “Украинец” Михайла Максимовича як втілення національної ідеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. – 2003. – № 11. – С. 25 – 28.
24. Тарасенко М. М. О. Максимович // Життя й Революція. – 1927. – №6. – С. 15-17.
25. Томенко М. «Щирий малоросіянин» – видатний вчений Михайло Максимович. – К., 1994. – 340с.
26. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн.1: Навч.посібник / За ред. О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. –580с.
27. Шундрик С. П. Философские и естественнонаучные взгляды М. А. Максимовича. – К., 1955. – 320с.
ПродавецВера Гончар
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Михайло Максимович про відмінність між українським і російським менталітетом

  Зміст Вступ 3 1. Фольклористична спадщина Максимовича 4 2. Максимович – захисник української самобутності 8 3. Михайло Максимович – дослідник і коментатор 10 Висновок 12 Список використаної літератури 13
 • Історія України

  1. Давні слов'яни та їx походження 3 2. Коли i як виник Київ 5 3. Здобутки i втрати Люблінської унії 7 4. Іван Мазепа. Хто він: зрадник чи герой українського народу? 9 5. Михайло Драгоманов як історик і педагог 11 6. Діяльність Центральної ради. М.Грушевський 13 7. Микита Хрущов: „відлига” і „заморозки” 15 Список літератури 17
 • Діяльності Історичного Товариства Нестора Літописця

  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Створення та основні етапи діяльності Історичного Товариства Нестора Літописця 13 1.1. Розвиток та становлення вищої школи в Україні в кінці 90-х років 13 1.2. Причини виникнення та початок діяльності Історичного Товариства Нестора Літописця. 25 РОЗДІЛ 2. Публікації історичних джерел на сторінках “Чтеній” в Історичному Товаристві Нестора Літописця. 30 РОЗДІЛ 3. Видатні діячі Історичного Товариства Нестора Літописця 40 3.1. Михайло Максимович 40 3.2. Володимир Антонович 48 3.3. Василь Доманицький 52 ВИСНОВКИ 54 Список використаних джерел та літератури 57Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Створення та основні етапи діяльності Історичного Товариства Нестора Літописця 13 1.1. Розвиток та становлення вищої школи в Україні в кінці 90-х років 13 1.2. Причини виникнення та початок діяльності Історичного Товариства Нестора Літописця. 25 РОЗДІЛ 2. Публікації історичних джерел на сторінках “Чтеній” в Історичному Товаристві Нестора Літописця. 30 РОЗДІЛ 3. Видатні діячі Історичного Товариства Нестора Літописця 40 3.1. Михайло Максимович 40 3.2. Володимир Антонович 48 3.3. Василь Доманицький 52 ВИСНОВКИ 54 Список використаних джерел та літератури 57
 • Історик М.Грушевський

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1.Політична діяльність М. Грушевського 4 2.Визначний історик і літературознавець. 9 3."Українське питання" в працях М.С. Грушевського 13 4.Доля М. Грушевського в післяреволюційні часи 16 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21
 • Розробка філософських проблем представниками української діаспори 20-80 рр. ХХ ст.

  РОЗДІЛ 1. Дмитро Чижевський, як історик української філософії Початок творчого шляху та участь у суспільно - політичному русі Творчий доробок Д. Чижевського за кордоном. РОЗДІЛ 2. Історіософська концепція Володимира Липинського. РОЗДІЛ 3. Проблеми історії філософії та національного характеру у Творчості Івана Мірчука. РОЗДІЛ 4. Георгій Флоровський – історик культури, філософ, богослов. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.РОЗДІЛ 1. Дмитро Чижевський, як історик української філософії Початок творчого шляху та участь у суспільно - політичному русі Творчий доробок Д. Чижевського за кордоном. РОЗДІЛ 2. Історіософська концепція Володимира Липинського. РОЗДІЛ 3. Проблеми історії філософії та національного характеру у Творчості Івана Мірчука. РОЗДІЛ 4. Георгій Флоровський – історик культури, філософ, богослов. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 • Михайло Грушевський

 • Проблемні аспекти філософії української діаспори

  Розділ І Націостановлення українців в дослідженні Ілисяка-рудницького Розділ ІІ Д. Чижевський - історик української філософії Розділ ІІІ Проблема етно-національного відчуження в творчості українських філософів за кордоном Висновки Список використаної літературиРозділ І Націостановлення українців в дослідженні Ілисяка-рудницького Розділ ІІ Д. Чижевський - історик української філософії Розділ ІІІ Проблема етно-національного відчуження в творчості українських філософів за кордоном Висновки Список використаної літератури
 • Життя і творчість Петра МеГели

  Вступ 3 1. Життєвий та творчий шлях Івана Петровича Мегели 5 2. Іван Мегела як видатний літературознавець, перекладач 9 3. Мегела як видавець та історик 15 4. Українська монографія Івана Мегели „Моріц” 17 Висновок 24 Список використаної літератури 25Вступ 3 1. Життєвий та творчий шлях Івана Петровича Мегели 5 2. Іван Мегела як видатний літературознавець, перекладач 9 3. Мегела як видавець та історик 15 4. Українська монографія Івана Мегели „Моріц” 17 Висновок 24 Список використаної літератури 25
 • Контрольна робота філософія

  1. Григорій Сковорода засновник української класичної філософії. 3 2. Основні ідеї філософії П.Юркевича. 4 3. Українсько-університетська філософія 19 ст. О.Новицький, С. Гоготський, Д.Чижевський, М. Максимович. 9 4. Кирило-Мефодіївське товариство. А.М. Костомаров. 15 Список використаної літератури 18
 • Коло «неокласиків» в українській літературі

  Вступ 3 Розділ І. Основні літературні угруповання першої половини XX століття 5 Розділ ІІ. Неокласицизм в український літературі 7 2.1 Неокласицизм і класицизм 7 1.2 Образ України в творчості неокласиків 8 Розділ ІІІ. Коло «неокласиків» в українській літературі 12 3.1 Микола Зеров 12 3.2 Михайло Драй-Хмара 16 3.3 Павло Филипович 19 3.4 Юрій Клен 21 3.5 Максим Рильський 24 Висновок 29 Література 31

©: 2011-2022 infoworks.ru