Заказать реферат

Курсовая: Козацький одяг (ID:50016)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Козацький одяг (Код работы:50016)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Курсовая
Объем: 47 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50016
Добавлена: 10.01.2011
Просмотров: 1010
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЧНА БАЗА
ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1. Дослідження питань походження та специфіки козацького одягу
у документальних та літературних джерелах 6
1.2. Наочні джерела про специфіку запорізького вбрання 12
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ ТА
ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ОДЯГУ
ХVІІ – ХVІІІ СТОЛІТЬ 16
2.1. Формування національного українського одягу
на козацькій основі 16
2.2. Особливості козацького костюму рядових козаків 18
2.3. Опис одягу козацької старшини 26
2.4. Уніфікація козацького костюму та його подальший розвиток 30
РОЗДІЛ ІІІ. ВИДОВА СИМВОЛІКА ТА
ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОБЛЕННЯ КОЗАЦЬКОГО ОДЯГУ
ХVІІ – ХVІІІ СТОЛІТЬ 34
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
ДОДАТКИ 45
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Антонович В. Б. Розповіді про запорізьких козаків. — К., 1992. — 356с.
2. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій. — Львів, 2000. — 350с.
3. Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція і орнаментація //Матеріали до етнології та антропології. — Львів, 1929. —Т. 21—22, ч. 1. — 175с.
4. Воропай О. Звичаї українського народу. — К.: Оберіг, 1993. — 590 с.
5. Горобець В. Назви тканин та одягу в українських джерелах //Народна творчість та етнографія. — 1972. — № 4. — С. 55–57.
6. Гончаренко М. В. Українська військова уніформологія: історіографічний аспект // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. – Число 10: У 2-х част. — К: НАН України. Ін-т історії України, 2003. — Част. І. — С. 343 – 383.
7. Грушевський М. С. Нарис історії українського народу. – К.:Либідь, 1991. — 398 с.
8. Етнографія України: Навч. посіб. / Під ред. С. А. Макарчука. — Львів, 1994. — 625с.
9. Ковальчук О. В. Українське народознавство. — К.: Освіта, 2002. — 525с.
10. Косміна О. Соціальна символіка українського традиційного вбрання //Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. — К., 2007. — Вип. 22. — C. 14–15.
11. Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. Історія України: Довідник для вищих навчальних закладів. — К.: Література ЛТД, 2007. — 528 с.
12. Лозко Г. В. Українське народознавство. — К.: Зодіак-ЕКО, 1995. — 450с.
13. Маслова Т. Орнамент народной вышивки. — М., 1978. — 178с.
14. Матейко К. І. Український народний одяг. — К., 1977. — 520с.
15. Матейко К. І., Сидорович С. Й. Використання в сучасному одязі елементів традиційного вбрання // Народна творчість та етнографія. — 1963. — №3. — С. 18-25.
16. Мерцалова М. Костюм разных времен и народов. — М.; СПб., 2001. — Т. 2. — 575с.
17. Наулко В.І., Артюх Л.Ф., Горленко В.Ф. та ін. Культура та побут населення України: Навч.посібник – 2 – е вид., доп. та перероб. — К.: Либідь, 1993. — 288с.
18. Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма. — К.: Либідь, 1996. — 380с.
19. Николаева Т. А. Украинская народная одежда: Среднее Поднепровье. — К., 1988. — 385с.
20. Орленко Л. История текстиля и моды. — М., 1998. — 420с.
21. Пономарьов А.П., Артюх Л.Ф., Косміна Т.В. та ін. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2 –е вид — К.: Либідь, 1994. — 256с.
22. Сушинський Б. І. Козацька Україна. — Одеса: ВМВ, 2004. — 558 с.
23. Українське народознавство / Під ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. — К.: Знання, 2004. — 480с.
24. Чижикова Л. Н. Украинцы: Материалы к серии «Народы и культуры». — М., 1992. — 75с.
25. Шейко В.М., Гаврюшенко О.А., Кравченко О.В. Історія світової культури. — К.: Кондор, 2006. — 408 с.
26. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. — К., 1990-1991. — Т.1. – 516с.
27. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. — К., 2005. — 480с.
Дополн. информациянаявні додатки
ПродавецВера Гончар
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Козацько-старшинські літописи, як історичне джерело

  Вступ 2 І. Козацькі літописи як важлива джерельна база для історії України та українознавства 3 ІІ. Козацькі літописи Самовидця, С. Величко, Г. Граб’янки та їх цінність як історичних джерел 11 2.1 Козацький літопис Самовидця 11 2.2 Козацький літопис Самійла Величко 15 2.3 Козацький літопис Григорія Граб’янки 19 Висновки 22 Список використаної літератури 24
 • Готельні послуги в готелі "Козацький2

  І. Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладі готелю „Козацький” 2 1.1. Загальна характеристика готелю „Козацький” 2 1.1.1. Місце розташування, підпорядкованість, призначення, місткість, поверховість, рівень комфорту 2 1.1.2. Склад основних функціональних груп приміщень 3 1.1.3. Функціональна схема готелю „Козацький” 6 1.1.4. Планувальна організація технологічного процесу приміщень житлового поверху 7 2.1. Технологія обслуговування на житловому поверсі готелю. 12 2.2.1. Структура технологічного процесу експлуатації приміщень житлового поверху готельного підприємства: технологічні цикли, технологічні операції 12 2.2.2. Автоматизація технологічних процесів готельних послуг в готелі „Козацький” 14І. Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладі готелю „Козацький” 2 1.1. Загальна характеристика готелю „Козацький” 2 1.1.1. Місце розташування, підпорядкованість, призначення, місткість, поверховість, рівень комфорту 2 1.1.2. Склад основних функціональних груп приміщень 3 1.1.3. Функціональна схема готелю „Козацький” 6 1.1.4. Планувальна організація технологічного процесу приміщень житлового поверху 7 2.1. Технологія обслуговування на житловому поверсі готелю. 12 2.2.1. Структура технологічного процесу експлуатації приміщень житлового поверху готельного підприємства: технологічні цикли, технологічні операції 12 2.2.2. Автоматизація технологічних процесів готельних послуг в готелі „Козацький” 14
 • Організація продовольчого постачання підприємств ресторанного бізнесу

  Вступ 3 1. Загальна характеристика організаційної та господарської діяльності підприємства 4 1.1. Характеристика ресторану “Козацький” 8 2. Організація продовольчого постачання підприємств ресторанного бізнесу. 12 2.1. Визначення потреби підприємств суспільного харчування в сировині і напівфабрикатах 13 2.1.1. Мета продовольчого забезпечення 14 2.1.2. Форми постачання та вибір постачальника 16 2.1.3. Управління складським господарством підприємства 18 2.1.4. Управління транспортним господарством підприємства 20 2.1.5. Оптимізація маршрутів доставки товарів 21 2.2. Продовольче постачання на прикладі ресторану “Козацький” 24 3. Удосконалення організації продовольчого постачання підприємств готельного господарства. 31 Висновки 34 Використана література: 36 Додаток 37
 • Народний одяг

  Зміст Вступ 3 1. Генеза розвитку виробництва народного одягу 4 2. Сучасний стан розвитку українського костюму 12 3. Аналіз і характеристика виконання. 17 4. Альбом замальовок 19 Висновки 25 Список використаної літератури 26
 • Контрольна робота з маркетингу

  1. Сутність основних напрямків маркетингових досліджень 3 2. Охарактеризувати основні види і стратегії конкуренції. Напрямки визначення конкурентноздатності товару і фірми 8 3. Навести приклади функціональної видової і предметної конкуренції на товарах: електропобутові прилади, телевізори, зимові жіночі чоботи, дитячий демісезонний одяг 15 Список літератури 17
 • Контрольна з маркетингу

  1. Сутність основних напрямків маркетингових досліджень 4 2. Охарактеризувати основні види і стратегії конкуренції. Напрямки визначення конкурентоздатності товару і конкурентоздатності фірми 8 3. Навести приклади функціональної, видової і предметної конкуренції по товарах: електропобутові прилади, телевізори, зимові жіночі чоботи, дитячий демісезонний одяг 26 Список використаної літератури 27
 • Маркетинг

  1. Сутність основних напрямків маркетингових досліджень 4 2. Охарактеризуйте основні види і стратегії конкуренції. Напрямки визначення конкурентоздатності товару і конкурентоздатності фірми 7 3. Навести приклади функціональної видової і предметної конкуренції по товарах: електропобутові прилади телевізори зимові жіночі чоботи дитячий демісезонний одяг 13 Висновки 15 Список використаної літератури 17
 • Контрольна робота з економічного аналізу

  ЗМІСТ 1. Особливості економічного аналізу в комерційних структурах 3 Задача 22. 18 Задача 22. Визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни структури та обсягу випуску продукції за умови незмінних цін. Вихідні дані: Виріб Оптова ціна за І тис. умовних банок, гри. Обсяг виробництва продукції, тис. умов, банок План Факт Томатна паста 2,55 60 49,3 Кетчуп "Гострий 3,40 34 40,1 Кетчуп "Козацький" 3,80 42 50,6 Соус "Кубанський" 3,60 80 80 Соус "Господарочка" 4,00 45 47,3 Список літератури 21
 • Хутряні вироби. Хутряні напівфабрикати весняні, зимові

  1. Загальна характеристика хутряних виробів 2 2. Основні споживчі властивості одягу 4 3. Класифікація хутрово-хутряної сировини 4 4. Стандартизація і сортування сировини 6 5. Класифікація і асортимент хутряних виробів 9 6. Овчинно-шубні вироби нагольні 12 7. Одяг на хутряній підкладці 13 Список використаної літератури 15
 • Організація харчування туристів з США (на прикладі ресторану)

  Вступ 3 1. Етнічні особливості народу США 6 1.1. Формування національної кухні США та фактори, які вплинули на формування 6 1.2. Характеристика та аналіз туристичного потоку в Україну туристів з США 9 2. Особливості харчування туристів з США в Україні 17 2.1. Національні смаки та особливості національного харчування туристів з США 17 2.2. Національна українська кухня, як база харчування для туристів з США 20 2.3. Національна українська кухня, як предмет туристичного інтересу і пропозиції для туристів з США 26 2.4. Організація харчування туристів з США в ресторанному комплексі „Козацький стан” 30 Висновки 34 Список використаної літератури та джерел 36 Додатки 38-51

©: 2011-2020 infoworks.ru