Заказать реферат

Курсовая: Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій в Україні (ID:50049)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій в Україні (Код работы:50049)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 38 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 50049
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1243
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5
1.1. Мета й функції митного регулювання 5
1.2. Методи здійснення митного регулювання 8
1.3. Регулювання митної діяльності у форматі міжнародної
економічної діяльності України 9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ МИТНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ
ОПЕРАЦІЙ 13
2.1. Аналіз основних аспектів діяльності митного органу при
митному контролі товарів ВАТ “Київгума” 13
2.2. Документальне забезпечення проведення митного
контролю та митного оформлення 22
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПІЛЬГОВИХ РЕЖИМІВ 30
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
ДОДАТКИ
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Митний кодекс України від 11.07.2002 // Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2002, N 38-39.
2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 року №
2341-ІІІ
3. Закон України "Про єдиний митний тариф" від 5
лютого 1992 р. N 2097-ХІІ
4. Інструкція про порядок обчислення та справляння
державного мита, затв. Наказом від 22 квітня 1993 року №
15.
5. Указ Президента України "Про символіку Державної
митної служби України" від 27 червня 2003 року
6. Положення про Державну митну службу України від
08.02.1997 року
7. Порядок здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації. Затверджений Наказом № 314 Державної митної
служби України 20.04.05
8. Митна конвенція про міжнародне перевезення
вантажів із застосуванням книжки МДП (міжнародних
дорожніх перевезень)
1975 року
9. Меморандум про порядок подання взаємодопомоги
між Державною митною службою України і Міністерством з
державних доходів Республіки Вірменія від 1 березня 2001
року
10. Бабін А.С. Основы внешнеэкономической политики. -
М., 2003.
11. Балабанов. Внешнеэкономические святи. - М., 2007.
12. Басай В.Д., Фріс П.Л. Організована злочинність і
контрабанда. Митна справа. – К., 2003
13. Бєрежнюк І. Г. Оншикевич В. А., Корнійчук О. Т.,
Войцещук А. Д. Експорт товарів. Загальні умови. Митне
оформлення зовнішньоекономічної діяльності: методичні
рекомендації та зразки заповнення документів. -
Хмельницький, 2002.
14. Боліцок М. УАСІЗ в Україні // Прес-служба ДМСУ
15. Герчікова Т.В.. Международные экономические
организации: регулирование мирохозяйственных связей и
предпринимательской деятельности. - М., 2004.
16. Гуцалюк М.В. Інформаційні технології у професійній
підготовці працівників правоохоронних органів // Науковий
вісник Національної академії внутрішніх справ України.– К.,
2008.– № 1. – С. 145-147.
17. Державне регулювання економіки: Підруч. для ВНЗ. -
2-ге вид. / За ред. І.P. Михасюка. - К., 2007.
18. Дудчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч.
Посібник. – К.: КНЕУ, 2008 – 310 с.
19. Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів
/ Упорядник О.В. Старцев. – К.: Істина, 2000 – 352 с.
20. Жуков С.М.. Міжнародні економічні відносини. - М.,
2003.
21. Зовнішньоекономічна діяльність / В. М. Ільницький, І.
М. Томільцев, І. В. Голодець та ін. - К., 2003. Ч. 3.
22. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.:
Знання-Прес, 2002.
23. Ковалевський І.С. Зовнішньоекономічна діяльність
України. – Харків, 2005.
24. Кримінальне право і законодавство України. Частина
особлива. Курс лекцій/ за ред. М. Й. Коржанського. – К.,
2006
25. Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес: Учеб.
для сред. спец. учеб, завед. - 2-е изд. - М.,2006.
26. Міжнародне економічне право. Підручник. – К., 2007.
27. Основи митої справи: навч. посіб. За ред. П.В. Пашка.
- 2-ге вид., перероб. і до. К.: Т-во "Знання", КОО, 2007.
28. Рамусь И. П. Таможенно-тарифное регулирование
внешнеэкономической деятельности в Украине. - К.,2004.
29. Терещенко С. Основи митного законодавства України:
Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності.
– К.: АТ “Август”, 2008 – 422 с.
30. Тимченко С.М Судові та правоохоронні органи України.
Навчальний посібник. - 2006, 300 ст.
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік експортно-імпортних операцій

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та методологічні аспекти експортно-імпортних операцій підприємств в сучасних умовах 6 1.1. Економічна сутність зовнішньоекономічних зв’язків підприємств 6 1.2. Особливості законодавчої бази експортно-імпортних операцій 11 1.3. Критичний огляд нормативно-правової бази експортно-імпортних операцій 18 1.4. Організаційно-економічна структура ВАТ “Чернігівський молокозавод” 20 Розділ 2. Організація та методика обліку експортно-імпортних операцій ВАТ “Чернігівський молокозавод” 23 2.1. Організація бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій 23 2.2. Методологія ведення обліку експортно-імпортних операцій 29 2.3. Особливості податкового обліку експортно-імпортних операцій 36 Розділ 3. Шляхи удосконалення експортно-імпортних операцій ВАТ “Чернігівський молокозавод” 50 Висновки 53 Список використаної літератури 56
 • Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств

  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні засади здійснення експортно-імпортних операцій господарюючими суб’єктами і організація міжнародних розрахунків 8 1.1 Експортно-імпортні операції підприємств, їх визначення та сутність 8 1.2 Механізм здійснення експортно-імпортних операцій та організація міжнародних розрахунків за ними 12 1.3 Система регулювання експортно-імпортних операцій в Україні 34 Розділ 2. Економіко-організаційний механізм розрахунків за експортно-імпортними операціями (на матеріалі ТОВ „...”) 43 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 43 2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 50 2.3 Дослідження механізмів здійснення експортно-імпортних операцій на підприємстві 55 Розділ 3. Вибір ефективних методів платежів і форм розрахунків за експортно-імпортними операціями 68 3.1. Забезпечення виконання платіжних зобов’язань за експортно-імпортними операціями 68 3.2. Економічне обгрунтування вибору методу платежу та форми розрахунку при здійсненні експортно-імпортних операцій 85 Висновки 103 Література 106 ДОДАТОК 1. Форми фінансування експортно-імпортних операцій 112 ДОДАТОК 2. Основні способи фінансування експортно-імпортних операцій 113 ДОДАТОК 3. Звітні дані ТОВ „...” за 2003 рр. 114 ДОДАТОК 4. Порівняльна характеристика ефективності використання методів платежів та форм розрахунків за експортно-імпортними операціями 117
 • Інкотермс як головний документ регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно - імпортними операціями підприємства

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно - імпортними операціями підприємства 5 1.1. Поняття та види експортно-імпортних операцій підприємства. Митні операції 5 1.2. Специфіка умов зовнішньоторговельного контракту при здійсненні експортно-імпортних операцій підприємства 12 1.3. Загальна характеристика Інкотермс та значення в регулюванні базисних умов поставки при управлінні експортно - імпортними та митними операціями підприємства 21 РОЗДІЛ 2. Зміст і дія Інкотермс на території України 35 2.1. Законодавче забезпечення та дія Інкотермс на території України 35 2.2. Зміст Інкотермс та особливості його застосування при регулюванні базисних умов поставки в управлінні експортно - імпортними операціями 42 2.3. Інкотермс та арбітраж міжнародної торгової палати 65 РОЗДІЛ 3. Інкотермс як головний документ регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно - імпортними операціями підприємства (на матеріалах ВАТ „...”) 73 3.1. Загальна характеристика підприємства та його зовнішньоекономічної діяльності 73 3.2. Аналіз схем експортно-імпортних операцій підприємства 78 3.3. Вибір оптимальних базисних умов поставки при управлінні експортно-імпортними операціями підприємства. Вдосконалення митного оформлення 89 ВИСНОВКИ 105 ЛІТЕРАТУРА 109 ДОДАТКИ 113 Додаток А. Звітні дані підприємства за 2002-2005 рр. 113
 • Інкотермс як головний документ регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно - імпортними операціями підприємства + Доповідь

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно - імпортними операціями підприємства 5 1.1. Поняття та види експортно-імпортних операцій підприємства. Митні операції 5 1.2. Специфіка умов зовнішньоторговельного контракту при здійсненні експортно-імпортних операцій підприємства 12 1.3. Загальна характеристика Інкотермс та значення в регулюванні базисних умов поставки при управлінні експортно - імпортними та митними операціями підприємства 21 РОЗДІЛ 2. Зміст і дія Інкотермс на території України 35 2.1. Законодавче забезпечення та дія Інкотермс на території України 35 2.2. Зміст Інкотермс та особливості його застосування при регулюванні базисних умов поставки в управлінні експортно - імпортними операціями 42 2.3. Інкотермс та арбітраж міжнародної торгової палати 65 РОЗДІЛ 3. Інкотермс як головний документ регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно - імпортними операціями підприємства (на матеріалах ВАТ „..”) 73 3.1. Загальна характеристика підприємства та його зовнішньоекономічної діяльності 73 3.2. Аналіз схем експортно-імпортних операцій підприємства 78 3.3. Вибір оптимальних базисних умов поставки при управлінні експортно-імпортними операціями підприємства. Вдосконалення митного оформлення 89 ВИСНОВКИ 105 ЛІТЕРАТУРА 109 ДОДАТКИ 113 Додаток А. Звітні дані підприємства за 2002-2005 рр. 113
 • Міжнародні розрахункові операції

  1. Механізм здійснення експортно-імпортних операцій та організація міжнародних розрахунків за ними 2 2. Дослідження механізмів здійснення експортно-імпортних операцій на підприємстві 7 Література 19 Додаток 1. Форми фінансування експортно-імпортних операцій 20 Додаток 2. Основні способи фінансування експортно-імпортних операцій 20 Додаток 3. Порівняльна характеристика ефективності використання методів платежів та форм розрахунків за експортно-імпортними операціями 21
 • Облік та оподаткування експертно–імпортних операцій

  ВСТУП 3 1. Економічний суть експертно – імпортних операцій 5 1.1. Поняття та види експортних операцій 5 1.2. Імпортні операції та засади їх здійснення 12 2.Економіко - правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд нормативної літератури 17 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ДП з ІІ “Агрі Юкрейн 2001” 20 4.Документальне забезпечення експортно – імпортних операцій 25 5. Синтетичний та аналітичний облік експортно – імпортних операцій 35 6. Шляхи удосконалення обліку експортно – імпортних операцій 46 Висновки та пропозиції 48 Список використаних джерел 50 Додатки 52
 • Оцінка ефективності експортно-імпортних операцій підприємства

  ВСТУП 5 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1. Експортно-імпортні операції в системі зовнішньоекономічної діяльності підприємств 8 1.2. Методики оцінки ефективності імпортних операцій підприємства 15 1.3. Визначення ефективності експортних операцій підприємства 24 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА УІСП “ВЕНЕТО” 35 2.1. Місце та роль УІСП “Венето” на ринку ортопедичних матраців України 35 2.2. Організація та методика аналізу експортно-імпортних операцій УІСП “Венето” 46 2.3. Аналіз та оцінка ефективності здійснення експортно-імпортних операцій підприємств УІСП “Венето” 60 РОЗДІЛ ІІІ.ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНН ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ УІСП «ВЕНЕТО» 69 3.1. Визначення резервів щодо підвищення ефективності здійснення експортних операцій 69 3.2. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності експортно-імпортних операцій підприємства 76 ВИСНОВКИ 84 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88 ДОДАТКИ 95
 • Зовнішньоторгівельні операції України

  Вступ 3 1. Загальна характеристика експортно-імпортних операцій в Україні станом на 2004 рік 4 2. Проблематика введення імпортних операцій в Україні 14 Висновок 19 Список літератури 21Вступ 3 1. Загальна характеристика експортно-імпортних операцій в Україні станом на 2004 рік 4 2. Проблематика введення імпортних операцій в Україні 14 Висновок 19 Список літератури 21
 • Управління зовнішньоторговельними операціями й особливості укладання відповідних контрактів

  ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 3 1.1 Економічна сутність організації експортно-імпортних операцій 3 1.2 Методи оцінки ефективності експортно-імпортних операцій підприємства 8 2. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТОРГОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «Назва» 14 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 14 2.2 Оцінка процесу здійснення експортно-імпортних операцій на основі міжнародного договору купівлі-продажу 20 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ТОВ «Назва» 27 3.1 Оцінка перспектив нарощування обсягів зовнішньоекономічних операцій 27 3.2 Напрямки вдосконалення стратегії діяльності підприємства 31 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38-42
 • Митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 6 1.1. Законодавчі підстави митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 6 1.2. Форми і методи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 23 Розділ 2. Основні етапи розвитку митно-тарифного регулювання в Україні 35 2.1. Становлення митно-тарифного регулювання експортно-імпортних операцій в Україні 35 2.2. Практичний досвід митно-тарифного регулювання торгівлі насінням соняшника в Україні (застосування експортного мита 45 Розділ 3. Митно-тарифне регулювання у контексті інтеграції України Світової організації торгівлі 54 3.1. Розвиток зовнішньоторгівельних операцій в Україні та їх митно-тарифне регулювання 54 3.2. Інтеграція митного законодавства до норм ГАТТ/СОТ та пропозиції щодо вирішення окремих проблем з питань митно-тарифного регулювання в Україні 62 Висновки 71 Список літератури 74 Додатки 77

©: 2011-2022 infoworks.ru