Заказать реферат

Курсовая: Культура Середньовічної Японії (ID:50059)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Культура Середньовічної Японії (Код работы:50059)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Курсовая
Объем: 46 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50059
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1188
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. РЕЛІГІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЯПОНІЇ 5
1.1. Поняття та особливості синтоїзму 5
1.2. Становлення, основні ідеї та значення буддизму 7
1.3. Дзен-буддизм 12
1.4. Місце конфуціанства серед релігій середньовічної Японії 16
1.5. Релігійний синкретизм у середньовічній Японії 21
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЯПОНІЇ 25
2.1. Унікальність та специфіка культури середньовічної Японії 25
2.2. Характеристика напрямків культури середньовічної Японії 27
РОЗДІЛ ІІІ. КУЛЬТУРА ЗРІЛОГО ФЕОДАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА 31
3.1. Демократизація культури середньовічної Японії 31
3.2. Культура Японії початків входження у період Нового часу 34
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Андріяненко В. І. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. — Луганськ, 2007. — 176c.
2. Афонін В. О., Афонін Ю. В., Зюзіна Т. О. Історія і теорія культури. — Луганськ, 2002. — 367с.
3. Безвершук Ж. О. Історія культури в термінах і назвах: Словник-довідник. — К. : Вища школа, 2003. — 400с.
4. Білоконенко С.П., Гонтар О.В., Котова Н.О. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник. — К., 2007. — 237с.
5. Бінгем Д., Чандлер Ф., Таплін С.. Всесвітня історія: повна ілюстрована енциклопедія. — К. : Країна Мрій, 2007. — 416c.
6. Васильєв Л.С. Історія релігій Сходу. — К.: «Наукова думка», 2005. — 485с.
7. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. — М.: Юрайт, 1998. — 669с.
8. Гуревич П. С. Людина і культура. — М., 1989. — 620с.
9. Завадская Е. Культура Сходу в сучасному західному світі. — К., 1977. —450с.
10. Закович М.М., Зязюн І.А, Семашко О.М. Українська та зарубіжна культура. — К.: Знання, КОО, 2000. — 622 с.
11. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А.. Релігієзнавство. — К.: Наукова думка, 2004. — 480с.
12. Коваленко О. О. Місце і роль переселенців часів яйої та кофун у формуванні японського етносу в працях японських дослідників другої половини XX ст. // Східний світ. — 2004. — № 1. — с.80-85.
13. Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: навчальний посібник. — Львів, 2003. — 480с.
14. Лановий А.В. Українська та зарубіжна культура. — К., 2005. — 385с.
15. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. — К., 1995. — 450с.
16. Левчук Л.Т., Гриценко В.С., Єфименко В.В. та ін. Історія світової культури —К., Либідь, 2003. – 525с.
17. Малерб М.К. Религии человечества. — М.—СПб., 1997. — 250с.
18. Паскаль Б.Д. Думки про релігію. — Львів, 1995. — 420с.
19. Поликарпов В.С. История религий. — М.: «Гардарика», «Экспертное бюро», 2007. — 480с.
20. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 350с.
21. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. — К.: Академвидав, 2009. — 625с.
22. Резаненко В. Ф. Семантическая структура иероглифической письменности (базовые структурные элементы). — К.: КГУ, 1985. — 350с.
23. Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. — К.: «Аквілон-Прес», 1997. — 420с.
24. Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки: Постсередньовічний Схід. — К.: Либідь, 2007. — 525с.
25. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. — К.: Видавничий центр «Академія», 2008. — 425с.
26. Степанянц М. Т. Східна філософія. — М., 1997. —580с.
27. Шейко В.М., Гаврюшенко О.А., Кравченко О.В. Історія світової культури. — К.: Кондор, 2006. — 408 с.
ПродавецВера Гончар
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Основні культурні надбання культурно-історичних епох

  Культура Стародавнього Сходу Культура античного світу Культура Середньовічної Європи Культура епохи Відродження Культура епохи Просвітництва Культура ХХ століття
 • Культура Середньовічної Європи

  Вступ Розділ 1. Історичні передумови формування середньовічної куль­тури Розділ 2. Характерні риси культури раннього середньовіччя Розділ 3. Культура Європи ІХ—ХІІІ століть Висновки Список використаної літератури
 • Культура Японії

  1. Характеристика культурного регіону Японії 2 2. «Хейке моногатари» («Слово про дім Тайра») 7 Список літератури 131. Характеристика культурного регіону Японії 2 2. «Хейке моногатари» («Слово про дім Тайра») 7 Список літератури 13
 • Середньовічна культура

  1. Світоглядні засади та характерні риси середньовічної культури 3 2. Візантійська культура 9 3. Романська та готична епохи західноєвропейської культури 12 Література 16
 • Конституційний устрій Японії

  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика конституції японії 4 2. Конституційно-правовий статус органів вищої влади японії 6 3. Особливості судової влади японії 16 Висновок 18 Використана література 19
 • Особливості організації харчування туристів з Японії

  Вступ 3 І. Етнічні особливості народу Японії 6 1.1. Формування національної кухні Японії та фактори які вплинули на її формування 6 1.2. Характеристика та аналіз туристичного потоку в Україну туристів з Японії 10 ІІ. Особливості харчування туристів з Японії в Україні 13 2.1. Національні смаки та особливості національного харчування туристів з Японії 13 2.2. Національна українська кухня, як база харчування туристів з Японії 19 2.3. Національна українська кухня, як предмет туристичного інтересу і пропозиції для туристів з Японії 23 2.4. Організація харчування туристів з Японії в закладах ресторанного господарства м. Києва 25 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додатки 37
 • Культура Середньовіччя

  1. Історичні передумови формування середньовічної культури. 2. Характерні риси культури раннього Середньовіччя.1. Історичні передумови формування середньовічної культури. 2. Характерні риси культури раннього Середньовіччя.
 • Зовнішня політика Японії після другої світової війни

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ У ПІСЛЯ ВОЄННИЙ ПЕРІОД 5 1.1. Японія у післявоєнний період 5 1.2. Економічна стратегія повоєнної відбудови в Японії 7 2. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 11 2.1. Аналіз ЗЕД Японії 11 2.2. Динаміка та структура торгівлі товарами та послугами Японії та України протягом 2005-2009 рр. 15 2.3 Перспективи розширення торгівлі товарами та послугами між Японією та Україною на найближчий період 22 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
 • Контрольна з культури

  1. Культура, визначення, походження 3 2. Матеріальна духовна культура співвідношення між ними. 4 3. Національна культура 5 4. Цивілізація та її риси 5 5. Трипільська культура 7 6. Антична культура Греції 8 7. Антична культура Риму 9 8. Візантійська культура 10 9. Романська культура 11 10. Готична культура 12 11. Ренесанс 13 12. Бароко в культурі 15 13. Просвітництво 16 14. Авангардна культура 18 15. Модерн в культурі в Європі та Україні 19 Перелік використаної літератури 23
 • Розміщення продуктивних сил Японії

  Вступ 3 1. Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Японії 4 2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Японії: історичні , природні, демографічні, екологічні 7 3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу території 11 4. Особливості розміщення і територіальна структура провідних галузей господарства Японії 13 4.1. Енергетика і промисловість 13 4.2. Сільське господарство 16 4.3. Транспорт 17 4.4. Туризм 21 5. Економічні зв٬язки Японії 24 6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил 29 Висновки 32 Список використаної літератури 34

©: 2011-2022 infoworks.ru