Заказать реферат

Курсовая: Польсько-українські культурні відносини (ID:50067)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Польсько-українські культурні відносини (Код работы:50067)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Курсовая
Объем: 59 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50067
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1018
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НАПРЯМКИ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНИХ
ВІДНОСИН У ХІХ СТОЛІТТІ 5
1.1. Витоки, особливості та фактори взаємовпливу української
та польської культури 5
1.2. Релігійне спрямування та трансформації
українсько-польських взаємин 9
РОЗДІЛ ІІ. ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗБЛИЖЕННЯ
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН У
ТРАДИЦІЙНІЙ ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ 16
2.1. Проникнення польської етнокультури у
побутове життя українців 16
2.2. Характеристика напрямків українсько-польських
наукових та народознавчих зв’язків 26
РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ
ЗВ’ЯЗКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ У ЛІТЕРАТУРНІЙ
ТА МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 33
3.1. Взаємопроникнення і взаємообмін національних елементів
культури у літературі та мистецтві України й Польщі періоду
бароко та доби Просвітництва 33
3.2. „Українська школа” у польській літературі 36
3.3. Фази польсько-українських літературних взаємин 39
3.4. Розвиток українсько-польських мистецьких взаємин 50
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 57
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Антонович Д. / Українська культура: Лекції / За ред. Д. Антоновича.– К., 1993. – 245с.
2. Бабенко П.В. Трансформація греко-католицизму в Австро-Угорській імперії // Людина і світ. – 2002. – № 4. – С. 21-29.
3. Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах. — К.: Освіта, 1998. — С. 115.
4. Вервес Г. Д. Іван Франко і питання українсько-польських літературно-громадських взаємин. — К., 1957. – 217с.
5. Воропай О. Звичаї нашого народу: В 2-х кн. – К., 1991. – 600с.
6. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. — Луцьк: Вежа, 2000. – 380с.
7. Головко О.Б. До питання про початок міждержавних відносин Київської Русі й Польщі у Х ст. // УІЖ. – 1983. – № 6. – С. 113 – 118.
8. Головатюк А.В. Подоржній діарій (по землі польської держави)// Наш край. 1993. – №. 3 – 4 (5 – 6). – С. 85 – 86.
9. Гнатюк В. Польський літератор М.А.Грабовський і його приятелювання з П.О.Кулішем // Записки історичного відділу (Всеукраїнська Академія Наук). — K., 1928. – 145с.
10. Грушевський М. Історія української літератури: В 5 т. — Нью-Йорк, 1960. — Т. 5. — С. 215-220.
11. Дей О. І. Український фольклор у слов’янських літературах. – К., 1963. – 350с.
12. Єфремов С. Історія українського письменства. – Т. 1. – К., 1924. – 516с.
13. Заставний Ф. Д. Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах). — Львів: Світ, 1991. — С. 63.
14. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. - Львів, 2002. – 752 с.
15. Історія України, всесвітня історія у сучасному баченні: /Співавтори Є.М.Страшко, П.П.Овдієнко, Л.М.Мицик, І.М.Конончук.Навчальний посібник для абітурієнтів та старшокласників. – Ніжин, 1996.- 98 с.
16. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів./Під ред Головка А.В. – К.: Академвидав, 2003. - 656 с.
17. Исаевич Я.Д.. Украинско-польские связи в истории книгопечатания (1574-1648)//Культурные связи народов Вoстoчной Европы в XVIв. Проблемы взаимоотношения Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения /Под. ред. акад. Б.А.Рыбакова. – М.: Наука, 1976. – 580с.
18. Кирчів Р.Ф. Український фольклор у польській літературі (період романтизму). — К., 1971. – 216с.
19. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України. Події. Факти. Дати - К.: Зодіак-ЕКО, 1993 - с 97-98, с 109-115.
20. Кульчицький С.В. Новітня історія України // Укр.іст.журн. – 1991. - № 12. – С. 3-16.
21. Одарченко П. Національне відродження України і розвиток фольклористики та етнографії в ХІХ – на поч. ХХ ст. // НТЕ. – 1998. – № 4. – С. 44–49.
22. Плекан Ю.В. Політичні та ідеологічні аспекти українського питання в Австро-Угорській імперії // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика. – К.: Інститут історії України НАН України, 2002. - Вип.6. – С.74-84.
23. Руда О.В. Дослідження козацької проблематики в працях представників краківського історичного середовища зламу ХІХ–ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, ЛНУ ім. Франка, 2005. – Вип. 7. – С. 163–177.
24. Скрипник Г. Польська етнологія на межі століть // НТЕ. – 2007. – № 1. – С. 6-12.
25. Стоколос Н. „Дякую Богу і приймаю...” Ліквідація Уніатської церкви на Правобережній Україні у ХVІІІ – ХІХ ст. // Людина і світ. – 2000. – № 10. – С. 37-46.
26. Стоколос Н. Греко-католицькі і римо-католицькі відносини в Австро-Угорській імперії: проблема латинізації і уніатизації // Українське релігієзнавство. – 2000. – № 16. – С. 31-40.
27. Україна і Польща в період феодалізму: Зб. наук. пр. / АН УРСР. Ін-т історії України. Редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1991. – 140с.
28. Холмщина і Підляшшя: історико-етнографічне дослідження / Ред. колегія Валентина Борисенко, Михайло Лесів, Тетяна Кара-Васильєва, Юрій Гаврилюк, Василь Назарук, Володимир Сергійчик. – К.: Родовід, 1997. – 384 с.
29. Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури. // НТЕ. – 2001 – № 1-2 – С. 46-55.
30. Юзвенко В. А. Українська народно-поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. – К., 1961. – 475с.
Дополн. информация097-21-41-699;
066-748-74-41;
063-14-14-012;
ПродавецВера Гончар
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Українсько польські відносини

  Вступ 3 Розділ І Міжнародні зв’язки України з Польщею 9 1.1 Польсько-Українські відносини як складова архітектури сучасної Європи. Нові відкриття у взаєминах між Польщею та Україною 9 1.2 Напрямки співробітництва України з Польщею. 14 1.3. Україна в Європі: погляд із Варшави 18 Розділ ІІ Здобутки Польсько-Українських відносин за останні тринадцять років 23 2.1. Українсько-Польські відносини в пострадянський період 23 2.2. Українсько-Польські відносини на новому етапі серйозних випробувань 34 2.3. Рік Польщі в Україні: установче засідання оргкомітету 38 Розділ ІІІ. Еволюція стратегії та баланс взаємовідносин України і Польщі 40 Висновок 50 Список використаної літератури 55Вступ 3 Розділ І Міжнародні зв’язки України з Польщею 9 1.1 Польсько-Українські відносини як складова архітектури сучасної Європи. Нові відкриття у взаєминах між Польщею та Україною 9 1.2 Напрямки співробітництва України з Польщею. 14 1.3. Україна в Європі: погляд із Варшави 18 Розділ ІІ Здобутки Польсько-Українських відносин за останні тринадцять років 23 2.1. Українсько-Польські відносини в пострадянський період 23 2.2. Українсько-Польські відносини на новому етапі серйозних випробувань 34 2.3. Рік Польщі в Україні: установче засідання оргкомітету 38 Розділ ІІІ. Еволюція стратегії та баланс взаємовідносин України і Польщі 40 Висновок 50 Список використаної літератури 55
 • Українсько-польсько-литовська доба і козацтво

  Вступ 1. Литовсько-польська доба української історії (XIV – перша половина XVIIст.) 2. Українські землі під владою Речі Посполитої 3. Причини виникнення козаччини Висновок Список використаної літератури
 • Білорусько-українські міждержавні відносини на сучасному етапі

  Зміст Вступ 2 1. Зовнішня політика Білорусії 4 2. Економічні відносини з Україною 7 3. Відносини з приводу території та кордонів 9 Висновок 11 Список використаної літератури: 14
 • Історико-культурні ресурси Іспанії

  Зміст Вступ 3 1. Історико-культурні ресурси Мадриду та центральної Іспанії 4 2. Історико-культурні ресурси Каталонії 7 3. Історико-культурні ресурси Валенсії 9 4. Історико-культурні ресурси областей Мурсія, Андалусія 11 5. Історико-культурні ресурси Кастільї та Леону 12 6. Історико-культурні ресурси острівної Іспанії 13 Висновки 16 Література 17
 • Хорватсько-українські відносини на сучасному етапі

  Зміст Вступ 4 Розділ I. Стан наукової розробки проблеми та джерельна база 7 І.1. Історіографічний аналіз проблеми 7 1.2. Аналіз джерельної бази 17 Розділ ІІ. Початок встановлення хорватсько – українських відносин 22 2.1. Передумови встановлення взаємних відносин 22 2.2. Головні етапи хорватсько – українських відносин 30 Розділ ІІІ. Розвиток хорватсько – українських відносин 56 3.1. Відносини у сфері торгівлі 56 3.2. Відносини у сфері науки 64 3.3. Відносини у сфері культури 72 Висновки 79 Список використаних джерел та літератури 83
 • Українські меценати - покровителі освіти і культури 1792-1917

  Вступ 1. Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій 2. Меценатство в Україні кін. ХVІІІ-ХІХ ст 3. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття Висновки Список використаних джерел
 • Культурно-національний рух в Україні як протидія польсько-литовській колонізації (друга половина ХVІ-ХVІІ століття)

  Вступ 3 Розділ І. Загальна культурно-історична характеристика періоду 5 Розділ ІІ. Національно-політична культура суспільства як чинник протидії польсько-литовській колонізації 12 2.1. Політична свідомість української шляхти. "Руський народ". 12 2.2. Політична культура козацтва. 15 2.3. За церкву й народність. 18 Розділ ІІІ. Національний культурно-мистецький рух в Україні другої половини ХVІ-ХVІІ ст. 22 3.1. Старе й нове господарство. 22 3.2. Український культурно-національний рух другої половини XVI ст. 31 3.3. Українське мистецтво XVII ст. 36 Висновки 40 Перелік використаної літератури 43
 • Світові маркетингові асоціації

  Вступ 3 1. Російські та українські маркетингові асоціації 4 2. Маркетингові асоціації США 7 3. Провідні маркетингові організації Європи та Азії 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12Вступ 3 1. Російські та українські маркетингові асоціації 4 2. Маркетингові асоціації США 7 3. Провідні маркетингові організації Європи та Азії 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12
 • Українські січові стрільці 1914-1918р

  Зміст Українські січові стрільці 1914-1918 років 2 Список використаної літератури 9
 • РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  Вступ Розділ І. 1.1. Політичний вимір українсько-російських взаємовідносин 1.2. Проблема невизначеності українсько-російського кордону 1.3. Автономна Республіка Крим (АРК) — територія міждержавних суперечок 1.4. Зміни пріоритетів у міждержавних стосунках після «помаранчевої революції» в Україні Розділ ІІ. Економічна співпраця України та Росії 2.1. Проблеми врегулювання відносин в ПЕК 2.2. Співпраця в сфері воєнно-промислового комплексу (ВПК) 2.3. Проблеми створення зони вільної торгівлі Розділ ІІІ. Відносини України з Росією в гуманітарній сфері 3.1. Політика держав щодо національних меншин 3.2. Вплив РПЦ на церковне життя в Україні 3.3. Відносини України з Росією в інформаційній сфері Висновки Список використаної літератури

©: 2011-2022 infoworks.ru