Заказать реферат

Курсовая: Оперативний аналіз реалізації та рентабельності продукції (ID:50075)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Оперативний аналіз реалізації та рентабельності продукції (Код работы:50075)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Курсовая
Объем: 50 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 50075
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 800
СодержаниеВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА
РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 5
1.1. Зміст реалізації продукції та фактори, що на неї впливають
5
1.2. Поняття рентабельності продукції підприємства 11
1.3. Методика аналізу рентабельності підприємства 13
2. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА
ТОВ «МІХСЕР» 19
2.1. Загальна характеристика та технічно-економічні показники
підприємства 19
2.2. Аналіз реалізації продукції 30
2.3. Аналіз рентабельності продукції 32
3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ОБСЯГУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ 39
ВИСНОВКИ 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50
ДОДАТКИ 52
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического
анализа. — М.: Финансы и статистика,2000. — 416 с.
2. Бандурка А. М., Червяков И. М., Посылкина О. В.
Финансово-экономический анализ: Учебник. — Харьков: Ун-
т МВД, 1999.
3. Бланк И. С. Основы финансового менеджмента. — К.:
Ника-Центр, Єльга, 1999. — Т.1.
4. Бланк І.О. Управління прибутком. – К.: Ніка-Центр,
1998.
5. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний
аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. —
Житомир: ЖІТІ, 2000. — 416 с.
6. Ефимова О. В. Финансовый анализ. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Бухгалтерский учет,2004.
7. Івахненко В. М., Горбаток М. І., Льовочкін В. С.
Економічний аналіз. — К.: КНЕУ, 1999. — 176 с.
8. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз
господарської діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. — 204 с.
9. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и
процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2001.
10. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності
підприємств. — К.: Знання, 2000.
11. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів
та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — Київ:
КНЕУ, 1999. — 132 с.
12. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та
фінансового стану підприємства.-К.:КНЕУ, 1999. - 458 с.
13. Овсийчук М. Ф. Финансовый менеджмент. Методы
инвестирования капитала. — М.: Юрайт, 1999.
14. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств. –
К.:КНЕУ,2002. -565 с.
15. Русак Н. А., Стражев В. И., Мигун О. Ф. и др. Анализ
хозяйственной деятельности в промышленности. 4-е изд. —
Минск: Вишэйшая шк.,2001. — 398 с.
16. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. — Минск: Новое
знание,2004. — 688 с.
17. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ
финансових отчетов. — М.: Инфра-М, 1998.
18. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С.
Стояновой. — М.: Перспектива, 1999.
19. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б.
Поляка. — М.: Финансы, 1999.
20. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М.
Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2004.
21. Фінансова звітність за національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку. — 2-ге вид. — К.:
Лібра, 2002.
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Аналіз рентабельності та конкурентоспроможності продукції підприємства

  ВСТУП 2 1 ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 4 1.1 Конкурентоспроможність продукції 4 1.2 Рентабельність виробу 10 2 АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ МК «ЮВІЛЕЙНИЙ» 13 2.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності досліджуваного об’єкту 13 2.2 Дослідження конкурентоспроможності та рентабельності продукції підприємства 23 ВИСНОВКИ 33 Додаток А Звіт про фінансові результати Київської філії ТОВ МК «Ювілейний»за 2006 рік 36 Додаток Б Баланс Київська філія ТОВ МК «Ювілейний» за 2006 рік 38
 • Методи планування виручки від реалізації

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні засади формування виручки від реалізації 6 1.1. Виручка від реалізації продукції – основне джерело доходів підприємства 6 1.2. Методи відображення виручки від реалізації продукції 11 1.3. Чинники, які впливають на величину виручки від реалізації продукції 13 Розділ 2. Планування та методи розрахунку виручки від реалізації продукції 16 2.1. Метод прямого розрахунку 17 2.2. Розрахунковий метод 20 3. Інші методи планування виручки від реалізації 22 Розділ 3. Оперативний контроль за надходженням виручки від реалізації 27 Розділ 4. Вплив ціноутворення на планування виручки 31 Висновки 34 Список використаної літератури 36Вступ 3 Розділ І. Теоретичні засади формування виручки від реалізації 6 1.1. Виручка від реалізації продукції – основне джерело доходів підприємства 6 1.2. Методи відображення виручки від реалізації продукції 11 1.3. Чинники, які впливають на величину виручки від реалізації продукції 13 Розділ 2. Планування та методи розрахунку виручки від реалізації продукції 16 2.1. Метод прямого розрахунку 17 2.2. Розрахунковий метод 20 3. Інші методи планування виручки від реалізації 22 Розділ 3. Оперативний контроль за надходженням виручки від реалізації 27 Розділ 4. Вплив ціноутворення на планування виручки 31 Висновки 34 Список використаної літератури 36
 • Рентабельність та конкурентоспроможність продукції на підприємстві

  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1 Економічна сутність рентабельності продукції, методика її оцінки 5 1.2 Поняття конкурентоспроможності продукції. Вибір бази порівняння та засоби оцінки конкурентоспроможності 13 2 ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ “КСК “ЧЕКСІЛ” 17 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 17 2.2 Факторний аналіз рентабельності підприємства 17 2.3 Оцінка конкурентних позицій підприємства 17 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ “КСК “ЧЕКСІЛ” 17 ВИСНОВКИ 17 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17 ДОДАТКИ 17
 • Аналіз формування прибутку підприємства ЗАТ “ХХХ”

  Вступ ............................................................................................................... 4 1. Характеристика ЗАТ “ххх” ................... 6 2. Маркетингові дослідження...................... 10 3. Аналіз ЗАТ “ххх”................................... 12 3.1. Поняття прибутку та рентабельності............. 12 3.2. Система показників рентабельності................ 16 3.2.1. Аналіз фінансової рентабельності....................... 16 3.2.2. Аналіз рентабельності продукції....................... 18 3.3. Аналіз прибутку ЗАТ «ххх»............................... 19 3.4. Заходи та пропозиції ....................................... 26 Висновки ................................................................ 27
 • Аналіз інтенсивності використання засобів рентабельності

  1. Аналіз інтенсивності використання засобів рентабельності 3 2. Задача 7 Приведено дані, що характеризують виконання плану реалізації продукції і ритмічність її виробництва на підприємствах (підрозділах) промислового об'єднання: Порядковий номер підприємства Виконання плану реалізації продукції, % Ритмічність виробництва продукції 1 103,8 0,98 2 101,0 0,96 3 96,8 0,90 4 104,1 0,97 5 100,6 0,95 6 101,9 0,93 7 95,3 0,92 8 96,5 0,91 9 105,0 0,87 10 107,0 0,89 11 106,5 0,88 12 101,8 0,97 На підставі приведених даних потрібно: 1. Скласти групову таблицю, що визначає залежність ступеня виконання плану випуску продукції від ритмічності її виробництва з розбивкою на три групи: до 0,90 ; 0,91-0,95; понад 0,95. 2. Розрахувати коефіцієнт парної кореляції, що показує залежність результативного показника (виконання плану реалізації продукції) від факторного (ритмічності виробництва продукції). 3. Вважаючи форму зв'язку цих показників лінійною побудувати рівняння регресії. 4 Скласти розробну і узагальнюючу таблицю та проаналізувати обчислені показники, попередньої охарактеризувати економічний зміст коефіцієнтів кореляції і регресії. Список використаної літератури 13
 • Аналіз рентабельності продукції підприємства

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Рентабельність продукції та її показники 5 1.2. Аналіз показників рентабельності продукції 8 2. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 16 2.1. Аналіз рентабельності продукції 16 2.2. Аналіз резервів зростання прибутку і рентабельності 20 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТКИ 29 Метою курсової роботи є дослідження деяких сучасних методів фінансового аналізу для розрахунку показників рентабельності на підприємствах України. Оскільки основним джерелом для аналізу в Україні є бухгалтерська звітність, в першому розділі досліджується методика аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства, включаючи побудову порівняльного аналітичного балансу. Окремі показники бухгалтерської звітності можуть бути використані для побудови моделей формування та розподілу фінансових результатів підприємства, а також при аналізі динаміки та структури цих результатів, про що мова йтиме в роботі. Завданням цього дослідження є не лише опис, але й практичний показ застосування методів фінансового аналізу для розрахунку показників рентабельності у виробничій практиці вітчизняних підприємств. Об’єктом дослідження є рентабельність продукції і фактори, що на неї впливають. Предметом дослідження є методи та завдання аналізу рентабельності продукції.
 • Облік готової продукції та її реалізації

  Вступ 2 1. Економічна сутність та значення готової продукції та її реалізації 4 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 11 3. Формування первісної і фактичної собівартості продукції 15 4. Облік реалізації готової продукції 17 5. Шляхи вдосконалення обліку готової продукції та її реалізації 26 Висновки і пропозиції 31 Література 35 Додаток А. Модель факторної системи обсягу реалізації продукції 38
 • Економічний аналіз діяльності поліграфічного підприємства (за матеріалами ЗАТ "Укратиппроект")

  Вступ 3 1. Характеристика підприємства 5 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності поліграфічого підприємства 7 2.1.Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції 7 2.1.1. Аналіз асортименту продукції 7 2.1.2. Аналіз реалізації продукції 8 2.2. Аналіз використання трудових ресурсів і коштів на оплату праці 9 2.2.1. Аналіз використання трудових ресурсів 9 2.2.2. Аналіз використання робочого часу 13 2.2.3. Аналіз продуктивності праці 16 2.3. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та використання основних виробничих фондів 20 2.4. Аналіз витрат на виробництво продукції 26 2.5. Аналіз прибутку і рентабельності 27 Висновки і пропозиції 31 Література 33Вступ 3 1. Характеристика підприємства 5 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності поліграфічого підприємства 7 2.1.Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції 7 2.1.1. Аналіз асортименту продукції 7 2.1.2. Аналіз реалізації продукції 8 2.2. Аналіз використання трудових ресурсів і коштів на оплату праці 9 2.2.1. Аналіз використання трудових ресурсів 9 2.2.2. Аналіз використання робочого часу 13 2.2.3. Аналіз продуктивності праці 16 2.3. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та використання основних виробничих фондів 20 2.4. Аналіз витрат на виробництво продукції 26 2.5. Аналіз прибутку і рентабельності 27 Висновки і пропозиції 31 Література 33
 • Управління формуванням прибутку від реалізації продукії в ТОВ „Словянка”

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти аналізу прибутку від реалізації продукції 4 1.1. Огляд літературних джерел, законодавчих та нормативних актів, що регулюють формування прибутку від реалізації продукції 4 1.2. Методика аналізу прибутку від реалізації продукції 13 Розділ ІІ. Аналіз формування прибутку від реалізації продукії в ТОВ „Словянка” 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства та системи його управління 15 2.2. Аналіз основних фінансово-господарських показників діяльності підприємства 19 2.3. Аналіз динаміки і структури отримання прибутку від реалізації продукції 21 2.4. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції підприємства 25 Розділ ІІІ. Шляхи зростання прибутку від реалізації продукції в ТОВ „Словянка” 28 3.1. Оцінка прибутковості господарської діяльності підприємства 28 3.2. Резерви збільшення прибутку від реалізації продукції 29 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38
 • Фінансовий аналіз практична курсова, аналіз звітності

  1.1. Аналіз складу і джерел формування майна підприємства. 5 1.1.1. Складання порівняльного аналітичного балансу і аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства 5 1.1.2. Порівняння змін валюти балансу зі змінами фінансових результатів діяльності підприємства 7 1.1.3. Визначення частки інтенсивних і екстенсивних чинників змін виручки від реалізації продукції. 8 1.2. Аналіз ділової активності підприємства. 9 1.2.1. Визначення оборотності активів. 9 1.2.2. Визначення періоду операційного циклу. 10 1.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 11 1.3.1. Аналіз руху грошових коштів за основними напрямками діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової. 11 1.3.2. Аналіз структури і динаміки прибутку. 12 1.3.3. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. 13 1.3.4. Визначення критичних обсягів реалізації продукції 14 1.4. Аналіз рентабельності. 17 1.4.1. Розрахунок показників рентабельності. 17 1.4.2. Розрахунок рентабельності активів з використанням двофакторної моделі. 19 1.4.3. Розрахунок рентабельності власного капіталу з використанням три- та п'ятифакторної моделей. 20 1.4.4. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції 20 1.4.5. Аналіз рентабельності виробничих фондів 21 1.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 22 1.5.1. Складання агрегованого балансу і визначення типу фінансової стійкості. 22 1.5.2. Показники платоспроможності. 22 1.5.3. Показники ринкової стійкості. 22 1.6. Аналіз ліквідності балансу. 24 1.6.1. Групування активів балансу за ступенем ліквідності і пасивів та терміновістю зобов'язань. 24 1.6.2. Складання балансу ліквідності. 24 1.6.3. Розрахунок і аналіз узагальнюючих показників ліквідності балансу. 24 .1.7. Формулювання пропозицій щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 30 Література 31 Додаток 1. Баланс 32 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 35 Додаток 3. 36

©: 2011-2022 infoworks.ru