Заказать реферат

Курсовая: Нормативно-правове регулювання готельної індустрії (ID:50081)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Нормативно-правове регулювання готельної індустрії (Код работы:50081)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 51 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 50081
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1485
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Загальні засади нормативно-правового
регулювання готельної індустрії в Україні 5
1.1. Місце готелів в системі забезпечення туризму 5
1.2. Типізація та сертифікації готелів в Україні 8
Розділ 2. Умови та принципи здійснення підприємницької
діяльності підприємствами готельного господарства 13
2.1. Нормативно-правова основа підприємницької діяльності
в Україні 13
2.2. Зміст, види та принципи підприємницької діяльності
18
Розділ 3. Окремі питання правового регулювання готельної
індустрії
України 22
3.1. Нормативно-правове регулювання користування
готелями та надання готельних послуг 22
3.2. Аналіз виконання правил користування готелями та
надання готельних послуг в готелях м. Києва 38
3.3. Правове регулювання діяльності міні-готелів 45
Висновки 48
Список використаної літератури та джерел 51
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України
2. Закон України “Про туризм” // Відомості Верховної Ради
(ВВР), 1995, N 31, ст.241
3. Про внесення змін до Закону України “Про туризм”
(№1282–IV від 18.11.03 р.) // Відомості Верховної Ради
України, 2004, №13, Ст. 180.
4. Закон України “Про курорти”
5. Господарський кодекс України № 436-IV вiд
16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18,
ст.144
6. Господарський процесуальний кодекс, з постатейним
матері¬алом / Укладач В. Е. Беляневич. — К.: Юстініан,
2002. — 544 с
7. Указ Президента України "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" від 3 жовтня 1992 р.
8. Закон України "Про господарські товариства" від 19
вересня 1991 p.
9. Закон України "Про режим іноземного інвестування"
від 19 березня
1996 р.
10. Закон України "Про державну статистику" (в редакції
закону від 13 липня 2000 р.)
11. Закон України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" від 1 червня 2000 р.
12. Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за
участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 р.
13. Положення про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740.
14. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та
ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне
регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./
Київський ун-т туризму, економіки і права. – К.: Знання
України, 2002. – 352с.
15. Лук’янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мініч І.М. Унифіковані
технології готельних послуг: Навч. посіб/ за ред. проф В.К.
Федорченко. – К.: Выща шк., 2001. – 237с.
16. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні:
Станом на 1 трав. 2002 р. / Київський ун–т туризму,
економіки і права / В.К. Федорченко (ред.), Л.В. Малюга
(упоряд.). — К. : Юрінком Інтер, 2002. — 640с.
17. Ресторанне господарство і туристична індустрія у
ринкових умовах: Зб. наук. пр. / Київський національний
торговельно-економічний ун-т / М.І. Пересічний (відп.ред.).
– К.: КНТЕУ, 2004. – 208с.
18. Ресторанне господарство і туристична індустрія у
ринкових умовах: Зб. наук. праць / Київський національний
торговельно-економічний ун-т / М.І. Пересічний (відп.ред.).
– К.: КНТЕУ, 2003. – 304с.
19. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч.
посіб. – К.: Кондор, 2005. – 408с.
20. Смаль І. Туристична індустрія України: сучасний стан
та перспективи розвитку.//Туристично-краєзнавчі
дослідження. Випуск 5. – К., 2008. С.121.
21. Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні
особливості: Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ.конф.,
Київ, 10-11 жовтня, 2001р. – К.: Вид-во “КІТЕП”, 2008.
22. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч.посіб./За
ред. В.К. Федорченка, Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.
Мініч. – К.: Вища шк., 2009. –237с.
23. Щербина В.С. Господарське право. – К.: Юрінком
Інтер, 2003
Дополн. информацияРобота виконана з урахуванням сучасних законодавчих
аспектів, має практичний харктер. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Розвиток готельної індустрії

  1. Сучасний стан готельної індустрії 3 2. Розвиток світової готельної індустрії 4 Висновок 7 Список використаної літератури 81. Сучасний стан готельної індустрії 3 2. Розвиток світової готельної індустрії 4 Висновок 7 Список використаної літератури 8
 • Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності в Україні

  ВСТУП 3 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 5 1.1. Значення нормативно-правового регулювання в туристичній діяльності України 5 1.2. Світовий досвід правового регулювання туристичної діяльності 7 1.3. Історичні етапи нормативно-правового регулювання туризму в Україні 10 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 15 2.1. Сучасний стан нормативно-правової бази в Україні 15 2.2. Місце Закону України «Про туризм» в регулюванні туристичної діяльності в Україні 19 2.3. Нормативно-правове регулювання ліцензування та сертифікації туристичної діяльності в Україні 24 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 32 3.1. Організаційно-економічні та правові заходи щодо вирішення основних проблем в туристичній сфері 32 3.2. Іноземний досвід регулювання туристичної діяльності та його використання в Україні 38 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 48
 • Нормативно правове регулювання лікувально-профілактичних установ (вступ до фаху)

  Вступ 3 1. Державне регулювання системи охорони здоров’я України 4 2. Нормативно-правове регулювання діяльності лікувально-профілактичних установ 7 3. Державне регулювання якості медичної допомоги 15 4. Основи трудоправового статусу медичних працівників 16 Висновки 19 Література 20
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика банківської діяльності 1.1. Поняття, види та правове становище банків 1.2. Правові основи діяльності НБУ 1.3. Повноваження НБУ щодо регулювання банківської діяльності РОЗДІЛ 2 Правове регулювання проведення банківських операцій в Україні 2.1. Загальна характеристика банківських операцій 2.2. Пасивні та активні банківські операції 2.3. Правове регулювання розрахункових банківських операцій РОЗДІЛ 3 Нормативно-правове забезпечення банківської діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід 3.1. Характеристика нормативно-правової бази, що регулює діяльність банків в Україні 3.2. Зарубіжний досвід регулювання банківської діяльності 3.3. Проблеми і перспективи правового регулювання діяльності банків в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Сучасний стан та перспективи розвитку готельної індустрії харковської області

  Зміст Вступ 3 1. Індустрія гостинності в Україні та регіонах. Аналіз стану розвитку 4 2. Характеристика Харківської області як об’єкта дослідження. 5 2.1. Економічний аналіз Харківщини та потреба в розвитку готельної індустрії 5 2.2. Короткий огляд ринку готельних послуг Харківської області 7 3. Туризм та перспективи його розвитку Харківської області 10 Висновки 13 Список використаних джерел 14
 • Характеристика нормативно-правовіх актів, що регулюють діяльність у галузі міжнародного туризму

  ВСТУП 3 1. Міжнародно-правове регулювання туризму 3 2. Особливості нормативно-правового регулювання туризму в Україні. 7 ВИСНОВКИ 10
 • Правове регулювання обігу земельних ділянок в Україні

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 Розділ 1. Нормативно-правове регулювання обігу земельних ділянок в Україні……………………………………………………………с. 6 1.1. Поняття та принципи обігу земельних ділянок в Україні.…………….....................................................................с. 6 1.2. Нормативно-правова база регулювання обігу земельних ділянок в Україні…………..............................................с. 11 Розділ 2. Проблеми правового регулювання обігу земельних ділянок………………………………………………………с. 45 2.1. Види правочинів зі земельними ділянками.............с. 45 2.2. Проблемні аспекти приватизації земель.………………с. 54 2.3. Право користування землею та оренда землі.………с. 73 2.4. Загальна характеристика права земельного сервітуту та добросусідства...…………………………………………………………с. 85 Розділ 3. Правове регулювання реєстрації переходу нерухомого майна………………………………………………………с. 94 3.1. Реєстрація права на земельні ділянки.…………………с. 94 3.2. Правові аспекти обмеження прав на землю.………с. 105 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….с. 115 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………с. 118
 • Розвиток і розміщення готельної мережі в Донецькому економічному районі України

  Вступ 3 1. Місце і значення розвитку готельної мережі в Донецькому економічного районі 5 2. Передумови розвитку і розміщення готельної мережі в Донецькому економічному районі України 7 3. Сучасний рівень розвитку готельної мережі в Донецькому економічному районі 15 4. Особливості розміщення готельної мережі в Донецькому економічному районі 20 5. Проблеми та перспективи розвитку готельної мережі в Донецькому економічному району 26 Висновок 32 Список літератури 34 Додаток 37
 • Державне нормативно-правове регулювання підприємництва в Україні

  Вступ 3 1. Поняття та зміст підприємництва 4 2. Господарський кодекс України як основа нормативно-правового регулювання підприємництва 6 3. Регулювання підприємництва за допомогою Закону України „Про власність” 10 4. Систематизація законодавства з питань підприємництва 12 Висновки 17 Список використаної літератури 19
 • ОСНОВНІ НОРМИ ПРАВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Правове регулювання створення транснаціональних корпорацій (ТНК) РОЗДІЛ 2. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на універсальному рівні РОЗДІЛ 3. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на регіональному рівні РОЗДІЛ 4. Адаптація ТНК до умов наддержавного регулювання їх діяльності та проблеми нормативно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій Висновки Список використаних джерел і літератури

©: 2011-2022 infoworks.ru