Заказать реферат

Исследование: Страховий менеджмент (КНЕУ) (ID:50085)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Страховий менеджмент (КНЕУ) (Код работы:50085)

Информация о работе Раздел: Страхование
Вид работы: Исследование
Объем: 25 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50085
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1114
СодержаниеЗавдання 1
З’ясувати, яка система страхового захисту від втрат,
зумовлених ризиковими обставинами, діє на підприємстві (в
установі, організації), що являється базою проходження
практики (або місцем роботи) студента. Із цією метою:
• дати характеристику основних ризиків, притаманних
діяльності підприємства (установи, організації);
• указати з яких джерел покриваються втрати,
зумовлені непередбачуваними ризиковими обставинами (за
рахунок субсидій із бюджету, резервного фонду
підприємства, з фондів страхових організацій, інших
джерел);
• які саме види страхування при наявності відповідних
об’єктів не використовуються підприємством (установою);
• чим мотивується повна або часткова відмова від
страхування? Яку вигоду або втрати несе підприємство від
такого рішення?

Завдання 2
За даними річного статистичного огляду Держфінпослуг
(www.dfp.gov.ua) та даними оприлюдненої фінансової
звітності страховика:
• здійснити аналіз фінансових показників діяльності
страхових компаній України за останні три роки. Визначити
темпи зрос¬тання (зменшення) таких сумарних показників:
страхових премій та страхових ви¬плат, їх структури, рівня
страхових виплат у цілому і за основними класами або
видами страхування, наявності сплачених статутних фондів,
власного капіталу, страхових резервів. Зробити висновки;
• визначити на страховому ринку України місце
страхових компаній, розташованих поблизу бази практики
(місця роботи). Прокоментувати частку цих страховиків у
страхових преміях та страхових ви¬платах, рівні виплат за
видами страхування, сплачених статутних фондах,
власному капіталі, страхових резервах. Зробити висновки.

Вибіркові завдання

Завдання 1
Провести ранжування наведених нижче чинників,
розмістивши в порядку спадання їх значення. Дати коментар
впливу кожного чинника на вибір надійної страхової
компанії.
• Розмір власного капіталу страхової компанії.
• Обсяг страхових премій, отриманих за минулий рік.
• Співвідношення між страховими преміями і виплатами.
• Рівень рентабельності страхової компанії.
• Тривалість діяльності компанії на ринку.
• Склад основних акціонерів компанії.
• Основні перестраховики з якими має угоди компанія.
• Наявність страхових резервів.
• Культура обслуговування клієнтів.
ЛитератураВибіркові завдання

Завдання 1
Провести ранжування наведених нижче чинників, розмістивши
в порядку спадання їх значення. Дати коментар впливу
кожного чинника на вибір надійної страхової компанії.
• Розмір власного капіталу страхової компанії.
• Обсяг страхових премій, отриманих за минулий рік.
• Співвідношення між страховими преміями і виплатами.
• Рівень рентабельності страхової компанії.
• Тривалість діяльності компанії на ринку.
• Склад основних акціонерів компанії.
• Основні перестраховики з якими має угоди компанія.
• Наявність страхових резервів.
• Культура обслуговування клієнтів.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Франчайзинг как форма совместного предпринимательства в международном бизнесе

  Литература 1. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент. К.:КНЕУ, 1998 2. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. К:КНЕУ, 1998р. 3. Сорокина Т. Франчайзинг в розничных сетях.// Журнал "Управление компанией" от 29.08.2003
 • Франчайзинг как форма совместного предпринимательства в международном бизнесе

  1. Франчайзинг как форма совместного предпринимательства в международном бизнесе 3 Литература 9 1. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент. К.:КНЕУ, 1998 2. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. К:КНЕУ, 1998р. 3. Сорокина Т. Франчайзинг в розничных сетях.// Журнал "Управление компанией" от 29.08.2003
 • Контрольна страховий менеджмент

  Варіант 2. Зміст Завдання 1 3 Завдання 2 6 Завдання 3 10 Список літератури 13
 • Зарубіжний досвід функціонування страхових ринків

  План 1. Загальний огляд закордонних страхових ринків 3 2. Страховий бізнес Великобританії 6 3. Страховий ринок Німеччини 7 4. Розвиток страхової діяльності в закордонних країнах 8 Література 10
 • Менеджмент персоналу

  Вступ......................................................................................................3 1. Персонал організації та його характеристики...............................4 2. Кадрова служба підприємства .......................................................6 3. Прогнозування чисельності персоналу........................................11 4. Оцінки претендентів на вакантні місця.......................................14 Висновки.............................................................................................19 Література...........................................................................................20 1. Управление персоналом Под ред. Т.Ю.Базарова. "Центр Кадровых Технологий - XXI век". М. 2001 2. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. Посібник. – КНЕУ, 1998. Покропивний С.Ф. Колот В.М. 3. Менеджмент на промышленном предприятии. Л.И.Кошкин, А.Е.Хачатуров, И.С.Булатов, 2000. Электронная версия, "Эколайн", 2000. - http://www.cci.glasnet.ru/mc/
 • Імідж-реклама

  Вступ 3 1. Створення іміджу та позиціювання товару 4 2. Створення фірмового стилю 8 3. Використання товарного знака іншої компанії. Вигоди франчайзингу 13 Висновок 15 Література 17 1. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент. К.:КНЕУ, 1998 2. Ирина Спиридонова. Организация рекламной кампании. К:НТК, 2001 3. Наумов. В.Н. Маркетинг сбыта. М:Финансы и статистика, 1999 г. 4. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, ефективність, організація. К:КНЕУ, 1997р. 5. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1992. 6. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996. 7. Мавричева Н.Е. Сейлз промоушен как кратчайший путь к покупателю // Маркетинг и маркетинговые исследования - 1996. - 1. - С. 45-49. 8. Моррис Р. Маркетинг: ситуация и примеры. - М.: ЮНИТИ, 1996.
 • Стратегічний менеджмент

  1. Поняття економічної стратегії фірми 2 2. Розрахунок економічної ефективності провадження окремих розділів стратегічного плану розвитку підприємництва 8 3. Модифікація цін 12 Література 14 1. Артемова Л.В. Інвестиції й інновації. Словник-довідник від А до Я, 1998. 2. Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: Монография. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 244с 3. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1995. 4. Ириков В., Леонтьев С. Приступаем к стратегическому планированию.// PC Week/RE'98 5. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999
 • Різновиди інвестиційних ресурсів і джерела їх формування

  1.Обсяги і форми інвестицій 3 2. Джерела формування інвестиційних ресурсів і методи фінансування 7 Література 14 1) Дуган Л. Розробка стратегії: минуле, сучасність та майбутнє. Чернівці: Регіональне представництво УЦРП РПС, 2001 2) З.Е.Шершньова, С.В.Оборська. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999 3) Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – К.:Киевское инвестиционное агентство, 1997. 4) Менеджмент на промышленном предприятии. Л.И.Кошкин, А.Е.Хачатуров, И.С.Булатов, 2000. Электронная версия, "Эколайн", 2000. - http://www.cci.glasnet.ru/mc/ 5) Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. Посібник. – КНЕУ, 1998. Покропивний С.Ф. Колот В.М. 6) Современный бизнес: Учеб. в 2 т. T. 1 . / Пер. с англ. Д. Дж. Речмен, М. X. Мескон, К. Л. Боуви, Дж. В. Тилл. — М.: Республика, 1995.
 • Страхова справа

  1. Поняття про терміни: страховий агент, страховий брокер, страхове поле, страховий портфель, страхове агентство. 3 2. Права і обов’язки страховика при страхуванні майна підприємств. 6 3. Страхування ризиків засновника. Об’єм відповідальності страховика. 12 Задача. 16 Підприємство застрахувало групу осіб на суму 10500грн. Платіж внесено разово і повністю з умовою участі страховика в прибутку страховика, що має вираження в нарахуванні 12% річних від обсягу внесеної суми і строку використання коштів страховиком. Нарахування річних проводиться наступним чином: з 1по3 місяці 0,25%, з 4 по 6 - 0,5%, 7- 0,75%, 8 і 9 - 1%, 10 і 11 - 2%, і 12 -3%. Яку виплату отримає клієнт, якщо договір страхування розірваний по закінченню 1 місяця, враховуючі що при достроковому припиненні договору до 3-х місяців клієнт втрачає право на участь в прибутку. Список використаної літератури 17
 • Інформаційний менеджмент та його місце в структурі управління

  1. Сутність інформаційного менеджменту 3 2. Інформаційні системи управління (ІСУ) та їх взаємозв’язок з діловими процесами 5 Література 11 1. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В. В. Дика. —М.: Финансы и статистика, 1996. 2. Койн К. Как упорядочить процесс разработки стратегии.// Стаття з сайту http://management.com.ua 3. Колесник А. П, Компьютерные системы в управлении финансами. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 312 с. 4. Кошкин Л.И. Хачатуров А.Е. Булатов И.С. Менеджмент на промышленном предприятии. К:"Эколайн", 2000 5. Петров М. В Информационные технологии как инструмент управления финансового директора. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001 6. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239с. 7. Скрипкин К. Г. Финансовая информатика. — М.: ТЕИС, 1997. — 160с. 8. Тришанков Л. Записки доброго автоматизатора или руководителю, обдумывающему компьютеризацию своего бизнеса. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001
 • Адресная рассылка

  1. Как проводить адресную рассылку, какие цели ставит перед собой адресная рассылка и каким кретериям она должна соответствовать 3 2. Как составить базу потенциальных заказщиков и по каким источникам получить информацию 4 3. Как презентовать фирму и услуги. Переговоры по результатам рассылки 5 Литература 7 1. Кривов’яз О.В. “Шляхи ефективного використання інтернет-технологій в підприємницькій діяльності”. Випускна робота., К:КІБіТ, 2002 р. 2. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент. К:КНЕУ, 1998 р. 3. Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе / Сост.: В. А. Седлинек и др. — Самара: СДП, 1992. 4. Айзенберг М. Менеджмент рекламы. — М.: ИнтелТех, 1993.

©: 2011-2022 infoworks.ru