Заказать реферат

Курсовая: Вибір оптимального варіанту організації виробничого процесу у часі (ID:50111)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Вибір оптимального варіанту організації виробничого процесу у часі (Код работы:50111)

Информация о работе Раздел: Технология отрасли
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 50111
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 906
СодержаниеВступ 3
1. Розрахувати тривалість технологічного циклу обробки
заданої партії виробів «n» для заданої партії виробів «р» при
послідовному, паралельному та змішаному (послідовно-
паралельному) видах рухів предметів праці при Сі=1 і Сі≥1,
побудувати графіки руху. Проаналізувати тривалість
технологічного циклу, зробити висновки. Побудувати
циклограму тривалості технологічного циклу. 6
2. Проаналізувати вплив на тривалість технологічного циклу
розміру партії обробляємих виробів «n» (р=1 шт.).
Побудувати графіки залежності Тц=f(n) для 3-х видів руху
(Сі=1 шт.). Зробити висновки. 12
3. Проаналізувати вплив на тривалість технологічного циклу
розміру передаточної (транспортної) партії виробів «р» (при
заданій партії обробляємих виробів n=nз), Сі=1шт.;
побудувати графіки залежності Тц=f(р), а також Тц=f(n,р).
Зробити висновки 14
4. Провести закріплення операцій технологічного процесу
між робочими місцями 18
5. Вибрати оптимальний варіант запуску виробів у
виробництво
(з точки зору виду руху предметів праці, розміру
транспортної партії при встановленому Вами розподілу
операцій між робочими місцями). 19
Побудувати графік запуску для вибраного варіанту. 19
6. Перевірити можливість використання мінімально-
уривчастої системи організації виробничого процесу в часі
для оптимального варіанту. Побудувати графік. Зробити
висновки. Дати рекомендації. 21
Висновки 23
Список використаної літератури 25
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Економіка підприємства: Посібник / За ред. П.С. Харіва.
– Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 500 с.
2. Загорулько В.М. Организация материально-
технического обеспечения. Конспект лекций.–К.: КМУЦА,
1999.–146с.
3. Казарцев В.В. Виробничий менеджмент.: Навчальний
посіб.:
2001.–136с.
4. Карданская Н.Л., Чудаков А.Д. Системы управления
производством: анализ и проектирование. – М.: русская
деловая литература, 2007. – 240с.
5. Курочкин А.С. Операционный менеджмент.: Учебное
пособие.– К.: МАУП, 2000.–144с.
6. Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы для
предпринимателей. – К.: МП «Леся», 2005. – 368с.
7. Новицкий Н.И. Организация производства на
предприятии. Учебное пособие.–М.: 2002.–396 с.
8. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник.
К.: КНЕУ, 2006 – 450с.
9. Томпсон А., Формби Д. Економіка фірми: пер. с англ.

М.: Бином, 2006. – 544 с.
10. Фатхутдинов А.В. Организация производства:
Учебник.–М.: ИНФРА-М, 2006.–672с.
Дополн. информацияБільш детально про роботу можна дізнатися за телефоном
093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Організація виробничого процесу у часі та просторі

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації виробничого процесу у часі та просторі 5 1.1. Поняття та класифікація виробничого процесу в операційній системі підприємства 5 1.2. Основні принципи організації виробничого процесу на підприємстві 5 1.3. Сутність організації виробничого процесу у часі та просторі 9 Розділ 2. Методологічні відходи до організації виробничого процесу 22 2.1. Методи аналізу організації виробничого процесу 22 2.2. Моделювання виробництва процесів у часі та просторі 22 Розділ 3. Практика організації виробничого процесу на прикладі "підприємство" 41 3.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства 41 3.2. Оцінка технологічного циклу виробничої діяльності підприємства 41 3.3. Аналіз організації виробничого процесу 49 3.4. Фактори впливу на ефективність організації виробничого процесу у часі та просторі 58 Розділ 4. Підвищення ефективності організації виробничого процесу на прикладі "підприємство" 63 4.1. Заходи що до підвищення ефективності організації виробничого процесу на підприємстві 63 4.2. Модель управління та організації вдосконалення виробничого процесу підприємства 70 ВИСНОВКИ 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85 ДОДАТКИ 87
 • Організація виробничого процесу в часі

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Поняття виробничого процесу: його формування, структура та принципи організації..................................................5 Розділ 2. Організація виробничого процесу на підприємстві ....................12 Розділ 3. Фактори та резерви підвищення ефективності виробничої діяльності СП “Фішер-Мукачево .................................................22 Висновки...........................................................................................................30 Список використаної літератури.....................................................................33
 • Контрольна робота з логістики

  Вступ 3 1. Етапи формування, умови створення, принципи функціонування й розвитку логістичних систем 4 2. Юнімодальні, мультимодальні системи доставки товарів 8 3. Сутність завдання та функції торговельної логістики. Обслуговування споживача, елементи та критерії 9 4. Вибір оптимального постачальника 10 5. Аналіз практичної діяльності підприємства оптової торгівлі у сфері логістики 13 6. Логістична система ЗАТ «__» 14 7. Вибір оптимального варіанту перевезення вантажу 16 Висновок 18 Література 19
 • Контрольна робота з організації виробництва

  1. Загальні закони організації. 1 2.Основи організації виробничого процесу в часі і просторі. 2 3. Показники використання виробничої потужності підприємства. 3 4. Організація НДР, винахідництва і патентної служби на підприємстві. 5 5. Організація ремонтного господарства на підприємстві. 5 6. Нормування та облік витрат енергоресурсів. 7 7. Показники якості продукції. 8 8. Організація робочого місця та його обслуговування. 9
 • Принципи раціональної організації виробничого процесу. Особливості їх застосування в сучасних умовах

  Вступ 3 1.1. Системно-інтеграційне моделювання сучасного підприємства 6 1.1. Аналіз виробничого процесу як основи конкурентоспроможності підприємства 6 1.2. Склад виробничого процесу 9 1.3. Напрямки організації виробничого процесу 15 2. Організаційно-економічне значення принципів раціональної організації виробничого процесу 23 2.1. Основні принципи раціональної організації виробничого процесу 23 2.2. Принцип ритмічності 24 2.3. Принцип спеціалізації 24 2.4. Принцип прямоточності 25 2.5. Принцип пропорційності 25 2.5. Принцип паралельності 26 2.7. Принцип безперервності 26 2.8. Принцип автоматичності 26 2.9. Принцип гнучкісті 27 3. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 29 3.1. Управління реалізацією інновацій 29 3.2. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 34 3.3. Форми і методи підвищення ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах 36 Висновки 43 Література 47 Метою роботи є узагальнення теоретичних положень та методичних підходів до визначення сутності процесу раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства та змін зовнішнього середовища, тобто процесу реалізації однієї із основних його властивостей як системи, визначення змісту управління цим процесом і обґрунтування рекомендацій щодо його удосконалення. Об'єктом дослідження є принципм раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища в умовах ринкової трансформації. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади ефективного управління процесом раціональної організації виробництва промислових підприємств до ринкових умов господарювання на прикладі ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод"
 • Виробничий процес на підприємстві ВАТ Макаронна фабрика

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти виробничого процесу на підприємстві 5 1.1. Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємства 5 1.2. Формування та структура виробничого процесу 6 1.3. Принципи організації виробничого процесу 9 Розділ ІІ. Проблемно-аналітичні аспекти формування виробничої структури 12 2.1. Характеристика діяльності підприємства 12 2.2. Організація виробничого процесу 13 2.3. Аналіз виробничої структури підприємства 14 2.4. Шляхи покращення виробничого процесу на підприємстві 19 Висновки 23 Список використаної літератури 24 Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти виробничого процесу на підприємстві 5 1.1. Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємства 5 1.2. Формування та структура виробничого процесу 6 1.3. Принципи організації виробничого процесу 9 Розділ ІІ. Проблемно-аналітичні аспекти формування виробничої структури 12 2.1. Характеристика діяльності підприємства 12 2.2. Організація виробничого процесу 13 2.3. Аналіз виробничої структури підприємства 14 2.4. Шляхи покращення виробничого процесу на підприємстві 19 Висновки 23 Список використаної літератури 24
 • Управління виробничим процесом на підприємстві

  Вступ 3 1. ВИРОБНИЦТВО ЯК ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА 5 1.1. Поняття системи виробничої діяльності 5 1.2. Побудова виробничої системи 7 1.3. Виробнича і загальна структура підприємства 14 2. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 21 2.1. Структура виробничого процесу 21 2.2. Принципи організації виробничого процесу 23 3. Управління виробничим процесом на підприємстві ВАТ «Київпластв» 27 3.1. Коротка характеристика підприємства 27 3.2. Управління виробничим процесом на підприємстві 29 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 Метою даної курсової роботи є розкриття системи управління виробничим процесом на підприємстві. Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: - розкрити сутність виробництва як операційної системи; - охарактеризувати структуру та принципи організації виробничого процесу на підприємстві; Об’єктом роботи є виробничий процес на промисловому підприємстві. Предметом роботи є система управління виробничим процесом на підприємстві ВАТ “Київпластв”.
 • Методика використання педагогічних технологій на заняттях

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 5 РОЗДІЛ 2. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 14 УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯЗА ДОПОМОГОЮ 14 ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 14 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 19 РОЗДІЛ 4. БРИГАДНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 35 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
 • Вибір оптимальних каналів розподілу при збуті продукції матеріально

  Вступ / Розділ 1. Суть процесу розповсюдження товарів. Канали розподілу товарів / Розділ 2. Вибір оптимального каналу збуту ТОВ „Стимул” / Розділ 3. Покращення товароруху на ТОВ „Стимул” / Висновки / Список використаної літератури
 • Управління виробничим процесом на підприємстві

  Вступ 3 1. ВИРОБНИЦТВО ЯК ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА 5 1.1. Поняття системи виробничої діяльності 5 1.2. Побудова виробничої системи 7 1.3. Виробнича і загальна структура підприємства 14 2. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦЇЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 20 2.1. Структура виробничого процесу 20 2.2. Принципи організації виробничого процесу 21 3. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 25 3.1. Поняття виробничої програми підприємства 25 3.2. Основні розділи й показники виробничої програми підприємства 25 3.3. Розробка виробничої програми підприємства 36 3.4. Економічне й технічне обґрунтування виробничої програми підприємства 40 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

©: 2011-2022 infoworks.ru