Заказать реферат

Исследование: Рекламна діяльність (ID:50123)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Рекламна діяльність (Код работы:50123)

Информация о работе Раздел: Реклама
Вид работы: Исследование
Объем: 24 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50123
Добавлена: 12.01.2011
Просмотров: 745
СодержаниеВступ 3
1. Основні засоби зовнішньої реклами, вивіски і їхні функції 4
2. Соціальна роль і проблема відповідальності рекламістів 8
3. Як приклади з періодичної преси виберіть рекламні
звертання, що на Вашу думку, в більшому ступені є: 1)
інформативними, 2) заохочувальними, 3) нагадувальними, 4)
підкріплювальними. Чи можна з цих зразків вибрати той,
котрий цілком можна віднести до того або іншого конкретного
виду реклами, аргументуйте свою відповідь. 10
Висновки 22
Список використаної літератури 24
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Господарський кодекс України № 436-IV вiд
16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18,
ст.144
2. Закон України "Про рекламу"/ Урядовий кур'єр.-
1996.-25 липня. С.6
3. Указ Президента України “Про заходи щодо
попередження недобросовісної реклами” // Голос України.-
1994.-№236.-С5.
4. Положення про порядок узгодження розміщення
реклами на транспортних засобах та встановлення
рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг
або червоних ліній міських вулиць і доріг. Затверджено:
Наказ Міністерства внутрішніх справ України 23 липня 2001
р. N 583. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1
серпня 2001 р. за N 652/5843
5. Ерошкина Е. Эффективность рекламы в прессе: а как
там у людей? // Рекламные идеи - YES. - 2001. - № 2. - С.
109.
6. Ляпина Т. В. Бизнес и коммуникации, или Школа
современной рекламы. - К.: "Альтерпрес", 2002. - С. 83.
7. Песоцкий Е. А. Современная реклама. Теория и
практика. - 2-е изд., переработ. и доп. - Ростов н/Д:
"Феникс", 2003.
8. Різун В. В. Маси: Тексти лекцій. - К.: ВПЦ "Київський
університет", 2003. - С. 87.
9. Надеин А. Технология рекламного взрыва //
Рекламные идеи - Yes! - 2002. - № 2. - С. 90-91.
10. 7. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. - М.: "Рефл-
бук"; К.: "Ваклур", 2003. Е. Г.
11. Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR: Учебное
пособие. - М.: Фаир - Пресс, 2001.-624с.
12. Джефкінс Ф. Реклама : Практ. Посіб.: Пер. з 4-го англ.
вид. / Доповнення і ред. Д. Ядіна. – К.: Т-во “Знання”, 2001
– 456с.
13. Катернюк А.В. Современные рекламные технологии:
коммерческая реклама: Учеб. пособие.- Ростов н/Д:
"Феликс", 2001.-320с.
14. Ковриженко М. Креатив в рекламе. Спб.: Питер, 2004
– 253 с.
15. Лук’янець І.Т. Рекламний менеджмент: Навч.посіб. -
2-ге вид.К.: КНЕУ, 2003. – 440с.
16. Обритько Б.А. Рекламний менеджмент К.: МАУП,
2002. – 320с.
17. Оганесян А.А. Рекламная деятельность (конспект
лекций). - М.: «Издательство ПРИОР». 2002.-160с.
18. Ромат Е.П. Реклама та рекламна діяльність. СПб:
Питер,
2003, - 465с.
19. Саркисян О.А. Транзитная реклама. – М.: РА «НЬЮ-
ТОН»,
2002 – 103с.
20. Сендидж Чарльз. Реклама: теория и практика, пер. с
англ.: - М.; "Сирин", при участии "МТ-ПРЕСС", 2001 - 620с.
21. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. – Спб.:
Питер,
2002 – 304с.
22. Феофанов О.А., Реклама: новые технологии в России
- С.-Пб; Издательство "Питер", 2000 – 384с .
23. Фурман А. Когда реклама имеет смысл//М.А.ОЕ.-
2002.-№сент-окт -с.124-126.
24. Хопкинс Клод. Реклама. Научный подход - М., "Альфа-
Пресс", 2000 - 96с.
25. Школьник Л., Школьник М. Фабрика рекламных идей,
или 600 историй для вашего бизнеса. - М: Р-Валент, 2000. -
232с.
26. Эрнст Зекели. Для реламиста потребитель - бог //
М.А.ОЕ. - 2002. - №3(9) - с.32-35.
Дополн. информацияБільш детально про роботу можна дізнатися за телефоном
093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Збутова діяльність підприємства

  Вступ 2 1. Завдання роздрібної торгівлі по підвищенню ефективності збуту товарів. 3 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 3. Фактори, які впливають на ефективність збуту товарів 9 4. Рекламна діяльність підприємства 13 5. Стимулювання збуту 17 6. Вдосконалення товарів 26 Висновок 28 Список використаної літератури 29Вступ 2 1. Завдання роздрібної торгівлі по підвищенню ефективності збуту товарів. 3 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 3. Фактори, які впливають на ефективність збуту товарів 9 4. Рекламна діяльність підприємства 13 5. Стимулювання збуту 17 6. Вдосконалення товарів 26 Висновок 28 Список використаної літератури 29
 • Комерційна діяльність фірмового магазину

  Вступ. 3 1. Роль і задачі комерційної діяльності універсальних (спеціалізованих) торгових підприємств в ринкових умовах 5 2. Характеристика магазину “Ронекс 2” 7 3. Формування асортименту та вивчення попиту покупців в універсальному (спеціалізованому) магазині 13 4. Розміщення, показ, зберігання товарів 15 5. Форми продажу і методи обслуговування в універсальному (спеціалізованому) магазині 17 6. Рекламна діяльність в універсальному (спеціалізованому) магазині 24 7. Висновки і пропозиції 27 Перелік використаної літератури 31 Додатки
 • Рекламна діяльність

  1. Дослідження ринку при організації реклами. 3 1.1 Визначення і постановка цілей реклами. 3 1.2 Вивчення об’єкту реклами. 3 1.3 Планування кінцевого результату та виділення цільової групи. 4 2. Політична пропаганда, як основний вид радянської реклами. 7 Список літературних джерел. 11
 • Реклама і рекламна діяльність

  Зміст 1. Як розрахувати індекс росту товарообігу? 3 2. Як можна оптимізувати заходи рекламної компанії? Поясніть на прикладі 6 3. Поясніть такі поняття: 14 - просте відшкодування з відстрочкою 14 - система саморегулювання 14 Список використаної літератури 17
 • Бізнес-план професійної кар

  1. Бізнес - планування як концепція забезпечення ефективного функціонування підприємства 3 2. Бізнес – план проекту «Схід» 9 Концепція. 9 Планування. 9 Конкуренти 10 Контракт. 10 Студія (I етап) 11 Вибір репертуару. 11 Запис пісень на студії. 11 Робота з артистом. 11 Коректування Проекту (II етап) 12 Перші виступи. 12 «Перша Хвиля» (III етап) 12 Зйомка відеокліпу. 12 Випуск першого CD. 12 Промоушн. Рекламна компанія «Перша хвиля». 13 Постановка концертної програми. 14 Концертний графік (IV етап) 15 Побудова концертного графіку. 15 Включення концертної програми. 15 Гастрольна робота (V етап) 16 Гастрольно-концертна діяльність. 16 Студійна робота. 16 «Друга хвиля» (VI етап) 17 Рекламна компанія. 17 Перша професійна ступінь (VII етап) 17 Додатки 19 Бюджет проекту 19 Фінансові відносини учасників проекту. 22 КОНТРАКТ 23 Використана література 28
 • Отчет по практике МАУП

  Зміст Вступ Розділ 1. Ознайомлення з підприємством Розділ 2. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства Розділ 3. Організаційна структура управління підприємством Розділ 4. Робочий день керівника Розділ 5. Управління персоналом Розділ 6. Аналіз кадрової роботи Розділ 7. Маркетингова діяльність на підприємстві Розділ 8. Рекламна діяльність підприємства Розділ 9. Аналіз ринку. Перспективи розвитку. Конкурентоспроможність продукції та задоволення потреб споживачів Розділ 10. Документообіг на підприємстві Розділ 11. Практика антикризового управління на підприємстві Розділ 12. Виконання індивідуального завдання Додатки
 • Рекламна діяльність роздрібного торговельного підприємства і шляхи підвищення її ефективності (на прикладі ПП)

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації рекламної діяльності підприємства 6 Розділ 2. Аналіз рекламної програми підприємства та рекламних засобів 17 Розділ 3. Оцінка ефективності реклами в магазині. 24 Висновки. 41 Список використаної літератури 43
 • Реклама і рекламна діяльність

  Реклама і рекламна діяльність Варіант № 4 Зміст 1. Назвіть основні елементи системи маркетингових комунікацій (основні і синтетичні засоби). Візьміть як приклад конкретне підприємство і приведіть приклади використання названих засобів маркетингових комунікацій 2 2. Прокоментуйте твердження: «Оцінка ефективності реклами – найскладніша проблема теорії і практики реклами». Назвіть основні процедури посттестування. Укажіть на їхні переваги і недоліки 5 3. У чому розходження між брендом і торговельною маркою? Між брендингом і фірмовим стилем? Які елементи фірмового стилю Ви можете назвати? Чи обов`язкова присутність усіх цих елементів у фірмовому стилі конкретної фірми? Чому? 7 4. Візьміть як приклад будь-яке рекламне звертання і прокоментуйте зв’язок його характеристик з параметрами: відправника, посередника, одержувача 10 5. Який взаємозв`язок між комунікативною політикою, рекламною стратегією і тактикою рекламної діяльності? 13 6. Які фактори впливають на формування бюджету реклами в організації в максимальній мері? Назвіть основні етапи розробки рекламного бюджету. Проілюструйте свою відповідь на гіпотетичному прикладі. Які напрямки і які статті рекламних витрат будуть переважати у Вашій фірмі, що представляється? Чому? 15 7. Ви – керівник рекламного агентства. Змоделюйте гіпотетичну рекламну компанію. Обґрунтуйте свої дії на кожному з етапів компанії 17 Література 22
 • Економічна характеристика туристичного підприємства (за матеріалами ДП "Київпрофтур")

  І. Загальна характеристика туристичного підприємства та його видів 3 1. Характеристика підприємства практики та його організаційної структури 3 2. Характеристика туристичного продукту та видів туристичної діяльності 5 ІІ. Організація менеджменту 6 1. Реалізація функцій менеджменту 6 2. Застосування методів управління 8 3. Характеристика кадрової роботи організації 9 4. Характеристика АРМ менеджера 11 ІІІ. Маркетингова діяльність 12 1. Реалізація асортиментної та інноваційної політики підприємства 12 2. Організація збутової мережі 13 3. Комунікаційна політика підприємств 15 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 17 ІV. Ціноутворення та комерційна політика фірми 18 1. Ціноутворення на туристичний продукт (послуги) 18 2. Цінова політика та цінова стратегія туристичного підприємства 19 V. Фінансовий менеджмент 20 1. Структура та процес управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства. 20 2. Структура джерел фінансування туристичного підприємства 21 VІ. Рекламна діяльність туристичного підприємства 22І. Загальна характеристика туристичного підприємства та його видів 3 1. Характеристика підприємства практики та його організаційної структури 3 2. Характеристика туристичного продукту та видів туристичної діяльності 5 ІІ. Організація менеджменту 6 1. Реалізація функцій менеджменту 6 2. Застосування методів управління 8 3. Характеристика кадрової роботи організації 9 4. Характеристика АРМ менеджера 11 ІІІ. Маркетингова діяльність 12 1. Реалізація асортиментної та інноваційної політики підприємства 12 2. Організація збутової мережі 13 3. Комунікаційна політика підприємств 15 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 17 ІV. Ціноутворення та комерційна політика фірми 18 1. Ціноутворення на туристичний продукт (послуги) 18 2. Цінова політика та цінова стратегія туристичного підприємства 19 V. Фінансовий менеджмент 20 1. Структура та процес управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства. 20 2. Структура джерел фінансування туристичного підприємства 21 VІ. Рекламна діяльність туристичного підприємства 22
 • Рекламна діяльність модельної агенції "Літл-Модел"

  1. Організаційна характеристика діяльності модельного агентства 3 2. Маркетингова діяльність модельного агентства „Літл-Модел” 4 3. Сегментування ринку 6 4. Вивчення конкурентів та конкурентоспроможності агентства „Літл-Модел” 8 5. Застосування реклами в різних засобах масової інформації 9 Список використаної літератури 121. Організаційна характеристика діяльності модельного агентства 3 2. Маркетингова діяльність модельного агентства „Літл-Модел” 4 3. Сегментування ринку 6 4. Вивчення конкурентів та конкурентоспроможності агентства „Літл-Модел” 8 5. Застосування реклами в різних засобах масової інформації 9 Список використаної літератури 12

©: 2011-2022 infoworks.ru