Заказать реферат

Курсовая: Автономна республіка Крим як інститут конституційного права (ID:50125)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Автономна республіка Крим як інститут конституційного права (Код работы:50125)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 33 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 50125
Добавлена: 12.01.2011
Просмотров: 673
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ
КРИМ 5
РОЗДІЛ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ
ОРГАНІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 15
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ НАУКОВО-ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ
ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 22
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР. –
1996. - №30. – Ст. 141.
2. Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена
Законом України від 23 грудня 1998 року // ВВР. – 1999. -
№5-6. – Ст. 43.
3. Адміністративна діяльність органів ВС / За заг. ред.
Голосніченка І.П., Кондратьєва Я. Ю. – К., 2003. – 130 с.
4. Алексеев А.А. Правовое государства – судьба
социализма. – М., 2004. – 225 с.
5. Грушевський М. Очерк истории украинского народа. –
К., 1991. – 280 с.
6. Еникеева З.Т. Автономная республика – советское
социалистическое государство. – М.: Юридическая
литература, 1964. – 83 с.
7. Загальна теорія держави і права: [Підручник для
студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів] /
За ред. М.В, Цвіна. – Харків.: Право. – 2002.
8. Конституційне право України // За ред. В.Я. Тація, В.Ф.
Погорілка. Укр. центр. правн. студій. 1999.- с.162.
9. Конституційне право України. Підручник для студентів
вищих навч. закладів / За ред. Ю.М. Годики, В.С.
Журавський. –К: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002.
10. Копиленко О.Л.Українська ідея М. Грушевського:
історія і сучасність. Копиленко О., Копиленко М. Український
федералізм. Місцеве та регіональне самоврядування
України. Вип. 1–2 (6–7). – К., 2002. – 168 с.
11. Корнієнко М. Пошук варіантів продовжується. Місцеве
та регіональне самоврядування України. – Вип. 1–2 (6–7). –
2005. – 168 с.
12. Кривенко Л.Т. Державне управління: теорія і
практика. – К., 2002. – 265 с.
13. Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і
організація державної влади та місцевого самоврядування. –
К., 2004. – 145 с.
14. О.Ф.Фрицький. Конституційне право України.
Підручник – К. – 2002. – 368 с.
15. Погорілко В. Конституційне право – К: Юрінком інтер,
1997.- 482 с.
16. Сергійчук В. Український Крим. – Київ. Українська
Видавнича Спілка. – 2001. – 304 с.
17. Ставнійчук М.І. Конституційно–правові основи виборів
до органів державної влади в Україні. Конституційно–правові
форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії
і практики. До 14–ї річниці незалежності України. – К.:
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
2005. – 356 с.
18. Суріков А. Теорія держави і права. – Київ. – Одеса. –
1997.
19. Турченко Ф.Г. Новейшая история Украины. 1946 –
2004 годы. – Ч. 2. – К., 2005. – 240 с.
20. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2–х т.:
Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти /За
ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 2–ге, перероб. і доп.: Том 2:
Лютий 1917 р. – 1996 р. /Уклад.: Гончаренко В.Д., Рогожин
А.Й., Святоцький О.Д. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре». –
2000. – 728 с.
21. Цвік М.В. Вибори – пріоритетна форма безпосередньої
демократії. Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація,
В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Український центр
правничих студій, 2003. – 376 с.
22. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн:
Підручник для студентів юрид. вищих навчальних закладів і
фак. / Міжнародний фонд «Відродження». – К.: Артек:
Вища школа, 1997. – 262 с.
Дополн. информацияБільш детально про роботу можна дізнатися за телефоном
093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Конституційний статус АРК

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України 4 2. Основи конституційного статусу Автономної Республіки Крим 6 3. Конституція АР Крим 8 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • ДЕРЖАВА. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  ЗМІСТ Вступ. 3 1. Поняття суб’єктів цивільного права 6 2. Характеристика держави як суб’єкта цивільного права. 8 2.1.Загальна характеристика та основні ознаки держави. 8 2.2.Особливості правосуб’єктності України. 10 2.3. Участь держави у цивільних правовідносинах. 13 3. Автономна Республіка Крим як суб’єкт цивільних правовідносин. 16 3.1. Правовий статус Автономної Республіки Крим. 16 3.2. Юридичні передумови правосуб’єктності АРК. 18 4. Територіальна громада як суб’єкт цивільного права. 20 4.1. Поняття територіальної громади як основного носія функцій місцевого самоврядування. 20 4.2. Зміст цивільної правосуб’єктності територіальних громад. 23 Висновки. 27 Список використаної літератури. 30
 • Юридична особа як суб`єкт цивільного права

  Вступ 3 1. Юридична особа як суб`єкт цивільного права 4 2.Автономна Республіка Крим, як невід'ємна складова частина України 7 Висновок 9 Список використаної літератури 10Вступ 3 1. Юридична особа як суб`єкт цивільного права 4 2.Автономна Республіка Крим, як невід'ємна складова частина України 7 Висновок 9 Список використаної літератури 10
 • Суб’єкти конституційного права України

  ПЛАН ВСТУП 3 1. Громадяни України, особи без громадянства та іноземці 4 2. Органи державної влади України 4 3. Народні депутати та посадові і службові особи. 6 4. Територіальні громади, органи та інші суб’єкти місцевого самоврядування 8 5. Автономна Республіка Крим 9 Використана література 13
 • Розвиток конституційного права

  Вступ 3 1. Розвиток науки конституційного права у світі 5 1.1. Розвиток конституційних ідей до ХХ століття 5 1.2. Розвиток науки конституційного права в наш час 11 2. Розвиток конституційного права в Україні 17 3. Глобалізація, як вирішальний чинник конституційного права на сучасному етапі 27 Висновки 30 Перелік використаної літератури 33
 • Поняття конституційного ладу України

  Вступ 2 1. Загальна характеристика конституційного ладу 4 2. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут 7 3. Принципи конституційного ладу України 10 4. Роль конституційного ладу в розбудові української держави 20 Висновки 24 Список використаних джерел 27
 • Предмет, джерела і функції науки конституційного процесуального права в Україні

  Вступ 2 І. Конституційне процесуальне право, як галузь конституційного права України 5 1.1 Конституційне право України, конституційно-правові норми та їх процесуальний характер 5 1.2 Наука конституційного процесуального права як окрема галузь конституційного права 10 1.3 Джерела конституційного процесуального права 14 ІІ. Побудова дисципліни конституційного процесуального права України 16 2.1 Конституційне процесуальне право як учбова дисципліна 16 2.2 Структура побудови предмету конституційного процесуального права України 19 Висновок 25 Список використаних джерел 27
 • Поняття конституційного ладу України

  Вступ 3 1. Загальна характеристика конституційного ладу України 5 2. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут 13 3. Принципи конституційного ладу України 21 4. Роль конституційного ладу в розбудові Української держави 24 Висновки 27 Література: 28
 • Поняття конституційного ладу України

  Вступ 1. Загальна характеристика конституційного ладу України 2. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут 3. Принципи конституційного ладу України 4. Роль конституційного ладу в розбудові української держави Висновки Список використаних джерел
 • Поняття конституційного ладу України

  Зміст роботи Вступ ……………………………………………………………………….2 1. Загальна характеристика конституційного ладу України …..4 2. Засади конституційного ладу як загальний конституційно-правовий інститут ……………………………………………..10 3. Принципи конституційного ладу України …………………..33 4. Гарантії конституційного ладу України ……………………..39 Висновки ………………………………………………………………….49 Список використаних джерел ………………………………………….51

©: 2011-2022 infoworks.ru