Заказать реферат

Курсовая: ПИСЬМОВІ ДОКАЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ (ID:50175)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПИСЬМОВІ ДОКАЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ (Код работы:50175)

Информация о работе Раздел: Гражданский процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50175
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 1081
СодержаниеВ С Т У П
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика доказів у цивільному
процесі
1.1. Поняття доказів
1.2. Види доказів
РОЗДІЛ 2. Письмові докази в цивільному процесі
2.1. Поняття та значення письмових доказів у цивільному
процесі
2.2. Класифікація письмових доказів
РОЗДІЛ 3. Особливості дослідження та оцінка письмових
доказів
В И С Н О В К И
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураГурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому процессу.
— М…
Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В.,
Ткаченка В.Д., Петришена О.В. — X…
Закон України «Про електронні документи та електронний
документообіг» від 22 травня 2003 p. // ВВР України…
Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право. — К…
Коломыцев В.И. Письменные доказательства по
гражданским делам. — М…
Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний
коментар до Цивільного процесуального кодексу України. —
К…
Кройтор В.А. Гражданский процесс. — Х...
Лазько О.М. Докази та засоби доказування у цивільному
процесі // Юриспруденція: теорія і практика…
Лазько О.М. Особливості формування сучасної теорії
доказування у цивільному процесуальному праві України:
історично-правовий аспект // Юриспруденція: теорія і
практика…
Науково-практичний коментар Цивільного процесуального
кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. — К…
Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинстві.
— О…
Правознавство: словник термінів / За ред. В.Г.Гончаренка. —
К…
Треушников M.К. Доказательства и доказывание в советском
гражданском процессе. — М…
Треушников М.К. Судебные доказательства. — М…
Трусов А.Л. Основы теории судебних доказательств. — М…
Фарковець М. Поняття та особливості доказів і доказування
у цивільному процесі // Юридичний журнал…
Фурса С.Л., Фурса Є.І., Щербак С.Л. Цивільний
процесуальний кодекс України: Науково-практичний
коментар: У 2 т. / За ред. С.Я.Фурси. — К…
Цивільне процесуальне право України / За ред. С.С.Бичкової.
— К…
Цивільний процес / За ред. Ю.В.Білоусова. — К…
Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості
Верховної Ради України…
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-
практичний коментар / За ред. Є.О.Харитонова,
О.І.Харитонової, В.В.Васильченка, Н.Ю.Голубєвої. — Х…
Чорнооченко С.І. Цивільний процес України. — К…
Штефан М.Й. Цивільний процес. — К…
Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України. — К…
Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України. — К…
Юридичний словник / За ред. Б.М.Бабія, Ф.І.Бурчака,
В.М.Корецького, В.В.Цвєткова. — К…
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Засоби доказування в цивільному процесі

  Вступ 3 1. Поняття і види доказів 4 2. Засоби доказування 7 2.1. Пояснення сторін і третіх осіб 8 2.2. Показання свідків 10 2.3. Письмові докази 13 2.4. Речові докази 16 2.5.Висновки експертів 18 Висновок 20 Література: 23
 • Речові докази в цивільному процесі: поняття, види, особливості дослідження й оцінки.

  З М І С Т В С Т У П 2 1.Поняття та види доказів у цивільному процесі. 4 2.Поняття речових доказів 9 3.Витребування речових доказів. Зберігання, розпорядження речовими доказами. 14 4.Процесуальний порядок дослідження речових доказів 18 5.Оцінка речових доказів 21 В И С Н О В К И: 22 Список використаної літератури: 26
 • Письмові докази в цивільному процесі: поняття, види, особливості дослідження.

  З М І С Т В С Т У П 2 1. Поняття письмових доказів 4 2. Класифікація письмових доказів 9 3. Процесуальний порядок витребування письмових доказів 14 4. Дослідження письмових доказів. 17 Вирішення суперечки про підробку письмового доказу 5. Оцінка письмових доказів 21 В И С Н О В К И : 23 Список використаної літератури: 26
 • Контрольна з цивільного права

  1) Поняття і значення підсудності. Види підсудності. 2) Адміністративна і кримінальна відповідальність за правопорушення цивільному судочинстві. 3) Письмові докази: їх види, порядок витребування, спір про підробку документів. 4) Задачі. Література.
 • Докази і доказування у господарському процесі

  Вступ 3 1. Сутність доказів та процес доказування у господарському процесі 4 2. Письмові докази в господарському процесі 10 3. Суб’єкти процесу доказування в господарських судах України 16 Висновок 20 Список використаних джерел 21
 • ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи процесу доказування 5 1.1. Поняття судових доказів і доказування. Класифікація доказів 5 1.2. Предмет доказування і порядок його визначення в цивільній справі. Обов'язок доказування 9 1.3. Обставини, що не підлягають доказуванню 12 Розділ 2. Засоби доказування у цивільному процесі 15 2.1. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників 16 2.2. Показання свідків 18 2.3. Висновки експертів 20 2.4. Письмові та речові докази 23 2.5. Забезпечення доказів 28 2.6. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оцінка доказів 30 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
 • ПРОЦЕС ДОКАЗУВАННЯ ТА ЙОГО СУБ'ЄКТИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи процесу доказування 8 1.1. Поняття судових доказів і доказування. Класифікація доказів 8 1.2. Предмет доказування і порядок його визначення в цивільній справі. Обов'язок доказування 15 1.3. Обставини, що не підлягають доказуванню 20 Розділ 2. Підстави, процесуальні форми і види участі у процесі доказування органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, прокурора, представника та суду 23 2.1. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб 23 2.2. Завдання органів прокуратури у цивільному процесі 34 2.3. Поняття та значення процесуального представництва 46 2.4. Участь суду у доказовій діяльності 63 Розділ 3. Засоби доказування у цивільному процесі 78 3.1. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників 79 3.2. Показання свідків 82 3.3. Висновки експертів 87 3.4. Письмові та речові докази 92 3.5. Забезпечення доказів 98 3.6. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оцінка доказів 101 ВИСНОВКИ 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 111
 • Докази і доказування в цивільному процесі (за новим цивільним процесуальним кодексом)

  Вступ ..................................................................... 3 1. Основні поняття й значення доказів і доказування у цивільному процесі ................................ 5 1.1. Положення нового Цивільного процесуального кодексу щодо доказів і доказування ........................... 5 1.2. Поняття доказів і доказування ............................. 7 2. Функції і види доказів .......................................... 11 2.1. Функції доказів .................................................. 11 2.2. Види доказів ..................................................... 13 3. Предмет доказування по цивільній справі ................ 17 Висновки .............................................................. 22 Використана література .................................... 23
 • Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі

  Вступ 3 1. Поняття та значення процесуального представництва 4 2. Види представництва у цивільному процесі 7 3. Повноваження представника в суді 9 4. Адвокат у цивільному процесі 11 Висновок 14 Список використаної літератури 16
 • Контрольна робота з господарського процесу

  1. Визначити поняття та правовий механізм застосування судових штрафів у господарському процесі 3 2. Охарактеризувати письмові докази, як засоби доказування у господарському процесі 7 3. Скласти проект ухвали, про скасування ухвали, про вжиття запобіжних заходів 11 Список використаної літератури: 15

©: 2011-2022 infoworks.ru