Заказать реферат

Курсовая: ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ID:50179)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (Код работы:50179)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 38 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50179
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 787
СодержаниеВ С Т У П
РОЗДІЛ 1. Поняття екологічних прав
РОЗДІЛ 2. Нормативно-правове регулювання права на
безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне
середовище у вітчизняному та зарубіжному законодавстві
2.1. Вітчизняний досвід нормативно-правового регулювання
права на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне
середовище
2.2. Міжнародний досвід становлення права на безпечне для
життя і здоров'я навколишнє природне середовище
РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика права на безпечне для
життя і здоров'я навколишнє природне середовище
3.1. Зміст права на безпечне для життя і здоров'я навколишнє
природне середовище
3.2. Гарантії реалізації права на безпечне для життя і здоров'я
навколишнє природне середовище
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураАндрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій у схемах...
Андрейцев В.I. Право громадян на екологічну безпеку:
Проблеми конституційно-правового забезпечення // Право
України...
Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки. — К...
Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право
України. — К...
Бринчук М.М. Экологическое право (Право окружающей
среды). — М...
Винтер Г., Кремер Л. Экологическое право Европейского
Союза...
Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості
Верховної Ради України…
Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав
людини і громадянина // Право України...
Екологічне право України / За ред. А.П.Гетьмана та
М.В.Шульги. — Х...
Екологічне право України / За ред. В.К.Попова,
А.П.Гетьмана. — Х...
Екологічні права громадян: їх реалізація та захист // Юрист
Консультант...
Закон України «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку» від 9 лютого 1995 року // Відомості
Верховної Ради...
Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого
1995 р. // Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення» // Відомості
Верховної Ради України...
Закон України «Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру»…
Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16
жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища» від 25.06.1991 р. (зі змінами і доповненнями)
// Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня
1995 року // Відомості Верховної Ради....
Калиниченко П.А. Защита экологических прав в
законодательстве Европейского сообщества //
Экологическое право...
Кобецька Н.Р. Екологічне право України. — К...
Конституція України. — К…
Морозовська Т.В. Теоретико-концептуальні проблеми
екологічних прав громадян в Україні та країнах — членах ЄС
// Часопис Київського університету права...
Орлов М. Проблеми захисту природних прав людини і
юридичних осіб у сфері екології // Вісник Академії правових
наук України...
Основи екології та екологічного права / За ред. Ю.Д.Бойчука
і М.В.Шульги. — Суми...
Программа действий. Повестка дня на XXI век и другие
документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном
изложении. — Женева...
Расширение Европейского Союза и Россия / Под ред.
О.В.Буториной, Ю.А.Борко. — М…
Рябець К.А. Екологічне право України. — К…
Теория государства и права / Под ред. В.М.Корельского и
В.Д.Перевалова. — М...
Тищенко Г.В. Екологічне право. — К…
Третяк Т.О. Особливості змісту права громадян на
екологічну безпеку // Часопис Київського університету
права....
Цивільний кодекс України. — К…
Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. — К...
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Права людини в Україні. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище

  Вступ 1. Проблеми реалізації принципів та норм міжнародного права щодо прав людини в Україні 2. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище в Конститції та законодавстві України Висновок Список використаної літератури
 • Природне середовище та його роль в життєдіяльності людини

  Вступ 2 1. Загальні поняття життєвого середовища. Поняття «природне середовище» 3 2. Атмосфера. Гідросфера. Літосфера 5 3. Вплив людини на навколишнє природне середовище. Поняття «техносфера» 11 4. Негативні фактори навколишнього середовища, що впливають на людину 12 Висновок 13 Література 14
 • Розвиток екології

  1. Виникнення та розвиток екології 3 2. Вплив ТЕС, ГЕС та АЕС на навколишнє природне середовище. 6 Список використаної літератури 121. Виникнення та розвиток екології 3 2. Вплив ТЕС, ГЕС та АЕС на навколишнє природне середовище. 6 Список використаної літератури 12
 • Екологія Варіант 34

  Зміст 1. Хімічні забруднення та навколишнє середовище 2 2. Екологічне право в Україні 7 Тести 11 3. Природне середовище - це: 4. До абіотичних екологічних факторів відносяться: 5. Найпоширеніший порядок очищення стічних вод: 6. Порушення законодавства щодо охорони навколишнього середовища тягне собою 7. Стічні води це: 8. Процес, що пов'язаний із зростанням чисельності населення називається: Список використаної літератури 13
 • Природно-ресурсний потенціал України

  Вступ 1. Структура, розміщення та економічна оцінка ПРП України 2. Провідні галузі господарства України, що розвиваються під впливом її ПРП 3. Проблеми антропогенного впливу на навколишнє природне середовище 3.1. Екологічна безпека – основа життєдіяльності населення 3.2. Фактори екологічної небезпеки та їх вплив на навколишнє середовище 3.3. Сучасний стан проблем4. Найважливіші напрями раціоналізації використання охорони і відтворення ПРП України Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Природне середовище та його роль у життєдіяльності людини

  Вступ 3 1. Модель життєдіяльності людини 4 2. Природне середовище як критерій безпеки життєдіяльності. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми 6 Висновки 10 Список використаних джерел 11
 • Екологічне забруднення

  1.Військові конфлікти як фактори виникнення техногенних катастроф на прикладі Югославії та Іраку 2 2. Вплив ТЕС, ГЕС та АЕС на навколишнє природне середовище та виникнення техногенно небезпечних ситуацій. 10 Список використаної літератури 171.Військові конфлікти як фактори виникнення техногенних катастроф на прикладі Югославії та Іраку 2 2. Вплив ТЕС, ГЕС та АЕС на навколишнє природне середовище та виникнення техногенно небезпечних ситуацій. 10 Список використаної літератури 17
 • Чорнобиль

  Зміст 1 Вступ 2 1. Історія трагедії 2 2. Ситуація в найбільш постраждалих країнах 3 3. Наслідки катастрофи для здоров'я людей 4 4. Вплив на здоров'я в майбутньому 5 5. Психологічні і соціальні наслідки 6 6. Економічні наслідки 7 7. Вплив на навколишнє середовище 8 Висновки 8 Література 10
 • Безпека життєдіяльності

  1. Людина та взаємодія її з соціосферою. 3 2. Вплив руйнівних факторів надзвичайних ситуацій на безпеку життєдіяльності людини та навколишнє природне середовище. 6 3. Заходи інженерного захисту від надзвичайних ситуацій. 11 Список використаної літератури 12
 • Зовнішнє середовище

  ЗМІСТ 1. Природне середовище 3 2. Соціальне середовище 4 3. Соціальні групи 6 4. Колективний досвід 10 5. Індивідуальний досвід 11 6. Культура 13 Список використаної літератури 16

©: 2011-2022 infoworks.ru