Заказать реферат

Курсовая: СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ID:50183)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (Код работы:50183)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 34 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50183
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 1215
СодержаниеВступ
Розділ І. Загальна характеристика соціальної допомоги як виду
соціального забезпечення
Поняття соціальної допомоги
Класифікація соціальної допомоги
Порядок призначення державних соціальних допомог
Розділ ІІ. Призначення окремих видів соціальної допомоги
2.1. Державні допомоги сім'ям з дітьми
2.2. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям
2.3. Соціальна допомога інвалідам та особам, які не мають
права на пенсію
2.4. Призначення субсидії для оплати житлово-комунальних
послуг
Висновки
Список використаних джерел та літератури
ЛитератураАндреев B.C. Право социального обеспечения в СССР:
Учебник. — М...
Білик І. Державна соціальна допомога особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам // Право України. …
Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і
розвиток в Україні. — К…
Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право
социального обеспечения. — М…
Допомога малозабезпеченим родинам // Соціальний
захист…
Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від
21 листопада 1992 р. №2811-ХІІ у редакції від 22 березня
2001 р. // Відомості Верховної Ради України…
Закон України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям» № 1768-ІІІ від 1.06.2000 року //
Відомості Верховної Ради України…
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18 травня
2004 р. // Офіційний вісник України...
Закон України «Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності» від 23 вересня 1998 р. // Офіційний
вісник України…
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения
России. — М…
Иванова Р.И. Правоотношения по социальному
обеспечению в СССР. — М…
Мачульская Е.Е., Горбачева М.А. Право социального
обеспечения. — М…
Понікаров В.В. Пенсійне та соціальне забезпечення. — Х…
Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання
щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка
проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
потребує постійного стороннього догляду, на догляд за
ним» від 2 серпня 2000 р. №1192 // Офіційний вісник
України…
Право социального обеспечения / Под общ. ред.
И.З.Гущина. — Минск...
Право соціального забезпечення / За ред. П.Д.Пилипенка.
— К...
Синчук С.М., Буряк В.Я. Право соціального забезпечення
України. — К…
Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні. — X…
Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні:
Підручник. — X…
Система соціальної допомоги на шляху перетворень //
Соціальний захист…
Соціальні допомоги, пільги та послуги за законодавством
України: Збірник нормативних актів / Упорядн. Т.М.Додіна,
Г.І.Чанишева. — Х…
Указ Президента України «Про основні напрями
реформування пенсійного забезпечення в Україні» від 13
квітня 1998 р. № 291/98 // Офіційний вісник України…
Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення. — К…
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Соціальний захист людей з особливими потребами на місцевому рівні

  Вступ ........................................................................................................ 3 1. Теоретичні основи соціального захисту людей з особливими потребами ............................................................................................ 5 1.1. Сучасне положення системи соціального забезпечення в України .. 5 1.2. Сутність соціального захисту людей з особливими потребами ....... 9 1.3. Соціальне забезпечення й соціальна допомога ..................................... 13 1.4. Соціальна реабілітація й соціальна добродійність ........................... 14 2. Соціальний захист інвалідів ............................................................ 17 3. Практичні заходи соціального захисту людей з особливими потребами на місцевому рівні .......................................................... 19 3.1. Цільова "Програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення" .................................................................... 19 3.2. Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ...................... 20 3.3. Допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам ....... 22 3.4. Допомога на догляд ................................................................................... 24 Висновки ................................................................................................. 26 Використана література .................................................................... 28
 • Цільові програми соціального захисту. Форми медичного і санаторно-курортного обслуговування

  Предмет: адресна соціальна допомога ВСТУП 3 1. Державне соціальне страхування 4 2. Державна соціальна допомога як форма соціального захисту 6 2.1. Підстави, форми та принципи надання державної допомоги 6 2.2. Спеціальний соціальний захист 8 2.3. Додатковий соціальний захист 9 3. Особливості медичного і санаторно-курортного обслуговування 11 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 18
 • Державна соціальна допомога людям з вадами зору

  Вступ 3 1. Теоретико-правові основи соціального захисту інвалідів по зору 5 2. Державна соціальна допомога людям з вадами зору 8 Висновки 12 Список використаної літератури 13Вступ 3 1. Теоретико-правові основи соціального захисту інвалідів по зору 5 2. Державна соціальна допомога людям з вадами зору 8 Висновки 12 Список використаної літератури 13
 • Соціальні пільги: сучасний стан і перспективи розвитку

  Ключові слова: пільга, соціальна пільга, соціальний ризик, вид соціального забезпечення, адресна грошова допомога, рівень забезпеченості, система пільг.розглядається чинна система соціальних пільг в Україні, підстави їх надання. Роз- криваються недоліки сучасної системи пільг, їх надмірний фінансовий тягар на бюджет, недос- коналість пільг як виду соціального забезпечення. Пропонуються шляхи удосконалення, зокрема, заміна пільг адресною грошовою допомогою.
 • Малозабезпечена сім'ї як соціальний інститут

  Вступ 3 Розділ І. Малозабезпечена сім'ї як соціальний інститут 6 1.1 Функції та основні параметри малозабезпеченої сім'ї 6 1.2. Типологія малозабезпечених сімей 11 Розділ ІІ. Імперативи боротьби з бідністю і раціоналізації соціальної допомоги 14 2.1 Основні проблеми в малозабезпеченій сім'ї 14 2.2 Особливості соціальної роботи працівників з малозабезпечиними 15 Розділ ІІІ. Соціальна допомога в системі державних фінансів 21 3.1 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 21 3.2 Перспективи та шляхи поліпшення соціального захисту малозабезпечиними 24 Висновок 28 Список використаної літератури 30Вступ 3 Розділ І. Малозабезпечена сім'ї як соціальний інститут 6 1.1 Функції та основні параметри малозабезпеченої сім'ї 6 1.2. Типологія малозабезпечених сімей 11 Розділ ІІ. Імперативи боротьби з бідністю і раціоналізації соціальної допомоги 14 2.1 Основні проблеми в малозабезпеченій сім'ї 14 2.2 Особливості соціальної роботи працівників з малозабезпечиними 15 Розділ ІІІ. Соціальна допомога в системі державних фінансів 21 3.1 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 21 3.2 Перспективи та шляхи поліпшення соціального захисту малозабезпечиними 24 Висновок 28 Список використаної літератури 30
 • Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку

  Вступ 2. Розділ 1.Основні теоретичні і правові засади соціальної політики України стосово людей похилого віку 4. 1.1. Поняття соціальної геронтології, історичні аспекти її розвитку 5. 1.2. Законодавчі основи забезпечення життєдіяльності осіб похилого віку 10. Розділ 2. Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення в Україні 12. 2.1. Обов'язкове державне пенсійне страхування 13. 2.2. Обов'язкове державне соціальне страхування 14. 2.3. Соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань з Державного бюджету України 14. 2.4. Забезпечення за рахунок коштів соціальних фондів підприємств, творчих об’єднань, благодійних організацій і приватних добровільних внесків громадян 15. 2. 5. Утримання непрацездатних громадян у державних, комунальних і інших установах соціального призначення 16. 2.6. Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям і непрацездатним громадянам за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів 17. 2.7. Недержавне пенсійне забезпечення 18. Розділ 3. Система державних органів управління в сфері соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку, їх організаційна форма та повноваження 19. 3.1. Міністерство праці і соціальної політики України 21. 3.2. Пенсійний фонд України 23. 3.3. Державні адміністрації 24. 3.4. Повноваження районних управлінь праці і соціального захисту населення 25. Висновки 28. Список літератури 30.
 • Законодавство про соціальний захист і охорону здоров’я

  Зміст 1. Соціальне забезпечення: поняття, функції. 2. Соціально-забезпечувальні відносини та їх види в Україні. 3. Поняття та предмет права соціального забезпечення. 4. Метод права соціального забезпечення. 5. Система права соціального забезпечення. 6. Функції права соціального забезпечення. 7. Принципи права соціального забезпечення. 8. Джерела права соціального забезпечення України: загальна характеристика. 9. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у сфері права соціального забезпечення. 10. Поняття, види та ознаки страхових пенсій. 11. Пенсії за віком: загальна характеристика. 12. Пільгові підстави на пенсію за віком. 13. Пенсії в разі інвалідності. 14. Пенсії в разі втрати годувальника. 15. Порядок призначення та виплати пенсій. 16. Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог. 17. Субсидії на житлово-комунальні послуги. 18. Допомоги малозабезпеченим сім’ям. 19. Допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 20. Допомога на поховання як вид державної соціальної допомоги. 21. Порядок призначення та виплати державних соціальних допомог. 22. Юридичні гарантії права на охорону здоров’я.
 • Правовідносини у сфері соціального забезпечення

  Вступ 4 1. Загальна характеристика соціально-забезпечувальних правовідносин 6 2.1. Поняття, види та особливості соціально-забезпечувальних правовідносин 6 1.2. Підстави виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин 10 2. Обє’кти соціально-забезпечувальних відносин 13 2.1. Пенсія як обє’кт соціально-забезпечувальних правовідносин 13 2.2. Соціальна допомога як обє’кт соціально-забезпечувальних правовідносин 20 2.3. Обєкти соціально-забезпечувальних правовідносин: соціальна пільга та соціальне обслуговування 22 3. Суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 24 3.1. Поняття і види суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин 24 3.2. Громадяни як суб'єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 30 3.3. Державні органи та установи як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 38 Висновки 40 Список використаної літератури: 42
 • Соціальне забезпечення і соціальний захист, їх співвідношення

  Вступ 3 1. Сутність соціального захисту та його функції 4 2. Поняття соціального забезпечення 9 3. Співвідношення соціального забезпечення та соціального захисту 13 Висновок 17 Список використаної літератури 18
 • Допомога малозабезпеченим сімям

  Вступ 3 1. Соціальна роботи з особами з обмеженими можливостями в Швеції 4 2. Моніторинг стану соціального захисту малозабезпечених сімей 5 Висновок 8Список використаної літератури 9Вступ 3 1. Соціальна роботи з особами з обмеженими можливостями в Швеції 4 2. Моніторинг стану соціального захисту малозабезпечених сімей 5 Висновок 8Список використаної літератури 9

©: 2011-2022 infoworks.ru