Заказать реферат

Курсовая: ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (ID:50187)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (Код работы:50187)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50187
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 874
СодержаниеВСТУП
Розділ 1. Поняття та класифікація підстав припинення права
власності
Розділ 2. Характеристика підстав припинення права власності
2.1. Добровільне припинення права власності
2.2. Підстави припинення права власності з об’єктивних
причин
2.3. Примусове вилучення у власника його майна
Висновки
Список використаних джерел
ЛитератураКонституція України. — К...
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435 //
Відомості Верховної Ради. …
Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради
України…
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради
України…
Кримінальний кодекс України // ВВР…
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. // …
Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від
13.07.2000 р. // …
Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від
16.03.2000 p. // …
Галянтич М. Реквізиція та конфіскація як способи
припинення права власності на житло // Юридична
Україна…
Дзера О.В. Чи потрібна цивільно-правова конфіскація у
новому ЦК України? Еволюція цивільного законодавства:
проблеми теорії і практики. — К...
Заіка Ю.О. Українське цивільне право. — К…
Іванов А. Умови застосування реквізиції в Україні //
Підприємництво, господарство і право…
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации / Под ред. Т.Е.Аболовой и А.Ю.Кабалкина. —
М…
Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України /
За ред. В.М.Коссака. — К…
Право власності в Україні / О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова,
О.А.Підопригора та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. —
К…
Пучковська І. Проблеми розвитку іпотеки в Україні // Вісник
Академії правових наук України…
Сіренко В.Ф. Про легальність та легітимність державної
влади. — К…
Третьякова И.П. Право частной собственности на жилой
дом. — Минск…
Харитонов Е.О., Саниахметова П.А. Гражданское право.
Цивилистика. Физические лица. Юридические лица.
Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское
право. Представительство: учеб. пособие. — К...
Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне
право України. — К…
Харченко О. Деякі питання підстав примусового
припинення права власності // Підприємництво,
господарство і право…
Харченко О. Окремі питання припинення права власності
помимо волі власника // Право України..
Харченко О.С. Націоналізація як підстава припинення права
власності // Підприємництво, господарство і право…
Харченко О.С. Правові проблеми застосування конфіскації в
цивільних правовідносинах// Держава і право: Збірник
наукових праць / Інститут держави і права ім.
В.М.Корецького НАН України. — К...
Цивільний Кодекс України: Науково-практичний коментар. —
Х…
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Право власності на землю

  Вступ 3 1. Правові засади права власності на землю 5 1.1. Поняття права власності на землю 5 1.2. Суб’єкти права власності на землю 6 1.3. Об’єкт права власності на землю 7 2. Правові підстави набуття та припинення права власності на землю 11 2.1. Набуття права власності на землю 11 2.2. Припинення права власності на землю 20 3. Захист права власності на землю 26 Висновок 32 Список використаної літератури 36-38 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є системний аналіз інституту права власності на землю у законодавстві України; визначення стану наукових розробок правових проблем, пов’язаних з набуттям та припиненням права власності на землю.
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 5 1.1. Поняття права власності 5 1.2. Зміст здійснення права власності 21 Розділ 2. Поняття припинення права власності 29 Розділ 3. Характеристика підстав припинення права власності 45 3.1. Способи відчуження власником майна 45 3.2. Викуп як спосіб припинення права власності 71 3.3. Загальна характеристика звернень на майно 81 3.4. Припинення юридичної особи чи смерть власника. 81 3.5. Реквізиція та конфіскація 86 3.6. Загальна характеристика інших способів припинення права власності 88 ВИСНОВКИ 91 Список використаної літератури 94
 • СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 5 Розділ 2. Поняття припинення права власності 10 Розділ 3. Характеристика підстав припинення права власності 14 3.1. Способи відчуження власником майна 14 3.2. Викуп як спосіб припинення права власності 16 3.3. Загальна характеристика звернень на майно 22 3.4. Припинення юридичної особи чи смерть власника. 22 3.5. Реквізиція та конфіскація 26 3.6. Загальна характеристика інших способів припинення права власності 27 ВИСНОВКИ 29 Список використаної літератури 31
 • ПІДСТАВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика права власності на природні ресурси 4 2. Зміна та припинення права власності на природні ресурси 9 ВИСНОВОК 11 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 12
 • Право комунальної власності

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика інституту права комунальної власності 7 1.1. Поняття права комунальної власності 7 1.2 Правовий статус об’єктів права комунальної власності 13 1.3 Суб’єкти права комунальної власності 37 Розділ 2. Підстави виникнення права комунальної власності та його здійснення 41 2.1. Характеристика підстав виникнення права комунальної власності 41 2.2 Правові основи управління об’єктами комунальної власності 52 2.3. Поняття та форми здійснення права комунальної власності 73 Розділ 3. Припинення права комунальної власності 76 Висновок 82 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 90-93
 • ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 5 Розділ 2. Поняття припинення права власності 10 Розділ 3. Характеристика підстав припинення права власності 15 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 6 1.1. Поняття власності і права власності. Види права власності 6 1.2. Зміст права власності 25 1.3. Здійснення права власності 29 1.4. Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності 32 Розділ 2. Набуття і припинення права приватної власності 36 2.1. Поняття та загальні положення набуття права приватної власності 36 2.2. Первісні (первинні) способи набуття права приватної власності 40 2.3. Вторинні (похідні) способи набуття права приватної власності 49 2.4. Припинення права приватної власності 51 Розділ 3. Характеристика окремих об'єктів права приватної власності 61 3.1. Особливості права приватної власності на землю (земельну ділянку) 61 3.2. Право приватної власності на житло 69 Розділ 4. Захист права приватної власності 80 4.1. Загальні положення захисту права приватної власності в Україні 80 4.2. Судова практика у справах за позовами про захист права приватної власності 96 ВИСНОВКИ 105 Список використаної літератури 108
 • Підстави виникнення права власності

  Вступ 1. Загальне поняття власності і права власності 2. Підстави виникнення права власності 2.1. Загальні положення про набуття права власності 2.2. Первинні способи набуття права власності 2.3. Похідні (вторинні) способи набуття права власності 3. Виникнення права власності на підставі набувальної давності Висновки Список використаних джерел Висновки
 • Право власності. Загальні положення

  1. Поняття власності та права власності 3 2. Зміст та форми права власності 4 3. Способи набуття і припинення права власності 10 4. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі 11 Література. 14
 • Тема: Підстави виникнення приватної власності.

  З М І С Т В С Т У П 2 Розділ 1. Історичний аспект розвитку права приватної власності. 5 Розділ 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян. 21 2.1.Виникнення у громадян права власності на доходи від участі в суспільному виробництві. 23 2.2. Виникнення права власності на доходи громадян від індивідуальної праці та підприємницької діяльності. 25 2.3. Виникнення у громадян права приватної власності внаслідок приватизації об'єктів державної власності. 32 Розділ 3. Здійснення громадянами права приватної власності. 38 В И С Н О В К И: 42 Список використаних джерел: 48

©: 2011-2022 infoworks.ru