Заказать реферат

Курсовая: ІСТОРИЧНА КАРТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ ШКОЛЯРІВ (ID:50188)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ІСТОРИЧНА КАРТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ ШКОЛЯРІВ (Код работы:50188)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Курсовая
Объем: 33 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50188
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 1421
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ 1. УМОВНО-ГРАФІЧНА НАОЧНІСТЬ, ЇЇ РОЛЬ І ВИДИ
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ ШКОЛЯРІВ
ЗАСОБАМИ КАРТОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
2.1. Формування картографічних вмінь та навичок учнів на
уроках історії
2.2. Методичні прийоми роботи учнів з картою
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ЛитератураАндреевская Н.В. Очерки методики истории (V-VII классы).
— Л...
Баханов К.О. Традиції та інновації в навчанні історії в школі:
дидактичний словник-довідник. — Запоріжжя...
Берлянт А.М. Карта рассказывает. — М...
Борзова Л.П. Игры на уроке истории: Метод. пособие для
учителя. — М…
Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней
школе. — М…
Гора П.В. Методические приемы и средства наглядного
обучения истории в средней школе: Пособие для
учителей. — М…
Десятов Д. Організація роботи учнів з контурною картою на
уроках історії Стародавнього світу // Історія України…
Десятов Д.Л. Методика використання наочності на уроках
історії стародавнього світу / За заг. ред. К.О.Баханова. — Х...
Десятов Д.Л. Методика розвитку історичного мислення
засобами наочності. — Х…
Козлова Н.В. Карта на уроках історії // Історія та
правознавство…
Копернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі:
Навчально-методичний посібник. — К…
Линко Г.М. Работа с исторической картой в восьмилетней
школе. — М…
Мельник Л.Г. Методика викладання історії в середній школі.
— К…
Полторак Д.И. и др. Методика использования средств
обучения в преподавании истории. — М…
Пометун О.І., Фрейман Г.А. Методика навчання історії в
школі. — К...
Пунский В.О. Формирование приемов логического
мышления // Преподавание истории в школе…
Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних
сполучень / Уклад. Л.О.Пустовіт та ін. — К...
Фідря О. Просторова компетенція та картографічні вміння й
навички у курсах шкільної історії // Історія в школах України…
Фідря О. Як розвивати знання (Процесуальні компетенції
учнів і вивчення історії). Навчання учнів процедури опису
(Стаття друга) // Історія в школах України…
Фідря О., Фідря Н. Просторова компетенція й картографічні
вміння та навички у шкільних курсах історії // Історія в
школах України…
Фідря О., Фідря Н. Просторова компетенція й картографічні
вміння та навички у шкільних курсах історії // Історія в
школах України...
Щенев В.А. Приемы учебной работы учащихся в курсах
физической географии. — М…
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Формування просторових уявлень в дошкільників (старший дошкільний вік)

  Вступ 3 1. Особливості сприйняття простору дітьми дошкільного віку 4 2. Методика роботи з розвитку просторових уявлень в дошкільників 9 3. Скласти картотеку дидактичних ігор і вправ, що використовуються в роботі з розвитку просторових уявлень в дітей конкретної вікової групи 12 Висновок 15 Список використаної літератури 16 Педагогіка (математика)
 • Теоретичні аспекти просторових уявлень в психології

  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти просторових уявлень в психології 5 2. Структура просторових уявлень дитини 7 3. Характеристика дітей з важкими порушеннями мови 9 4. Особливості формування просторових уявлень у дітей з важкими вадами мовлення 13 5. Діагностика просторових уявлень у дітей з важкими вадами мовлення про власне тіло 18 5.1 Діагностика просторових уявлень мовлення про власне тіло 18 5.2 Діагностика просторових уявлень про взаємовідношення зовнішніх об’єктів і тіла 20 6. Розвиток і уточнення просторових уявлень дітей з важкими вадами мовлення 22 Висновок 32 Список використаної літератури 34Вступ 3 1. Теоретичні аспекти просторових уявлень в психології 5 2. Структура просторових уявлень дитини 7 3. Характеристика дітей з важкими порушеннями мови 9 4. Особливості формування просторових уявлень у дітей з важкими вадами мовлення 13 5. Діагностика просторових уявлень у дітей з важкими вадами мовлення про власне тіло 18 5.1 Діагностика просторових уявлень мовлення про власне тіло 18 5.2 Діагностика просторових уявлень про взаємовідношення зовнішніх об’єктів і тіла 20 6. Розвиток і уточнення просторових уявлень дітей з важкими вадами мовлення 22 Висновок 32 Список використаної літератури 34
 • Мистецтво як засіб естетичного виховання молодших школярів

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Мистецтво як засіб естетичного виховання молодших школярів 8 1.1. Історичні засади формування естетичного виховання молодших школярів 8 1.2. Теоретичний аспект естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва 12 РОЗДІЛ 2. ЗАНЯТТЯ ЯК ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 19 2.1 Використання уроку образотворчого мистецтва як естетичне виховання молодших школярів 19 2.2 Використання уроку музики як естетичне виховання молодших школярів 22 2.3. Використання уроку праці як естетичне виховання молодших школярів 25 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31 ДОДАТКИ 33
 • Формування уявлень і понять про число у дітей 5-го року життя

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Можливості математичного розвитку дітей 5-го року життя. Значення дочислових уявлень для оволодіння числом 6 2. Методика навчання лічбі 9 2.1 Основні методи і прийоми навчання 9 2.2 Навчання лічби в межах 5 11 2.3 Показ незалежності числа предметів від їх просторових ознак 15 2.4 Порядкова лічба 16 2.5 Лічба груп предметів (множин), що сприймаються різними аналізаторами (слуховим, дотиково-руховим) 17 3. Застосування рахунку в різних видах дитячої діяльності 18 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23 ДОДАТКИ 24
 • Виховання духовності у молодших школярів в школі

  ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретичне обґрунтування проблеми формування духовності учнів у навчальному процесі 1.1. Зміст поняття "духовність", його критерії та рівні сформованості у молодших школярів 1.2. Читання як важливий засіб формування духовності у молодших школярів 1.3. Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі молодшого школяра Висновки до першого розділу. РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1. Визначення вихідного рівня сформованості духовності учнів до учіння 2.2. Дослідно-експериментальна програма формування духовності в учнів у навчальному процесі 2.3. Результати дослідно-експериментальної роботи по формуванню духовності в молодших школярів ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ ВИСНОВКИ Список використаної літератури Додатки
 • Виховання відповідального ставлення молодших школярів до власного здоров’я.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ І ДЕРЖАВИ 5 1.1. Теоретичні засади виховання відповідального ставлення учнів початкової школи до власного здоров’я 5 1.2. Психолого-педагогічні підходи до виховання відповідального ставлення молодших школярів до формування і збереження власного здоров’я 9 1.3. Аналіз сучасного стану проблеми виховання відповідального ставлення молодших школярів до власного здоров’я 14 РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я 18 2.1. Формування в учнів початкової школи правильних уявлень про здоров’я та здоровий спосіб життя 18 2.2. Формування та закріплення у молодших школярів умінь і навичок особистої гігієни 22 2.3. Формування відповідального ставлення до здоров’я в процесі організації ігрової діяльності молодших школярів 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТОК. ПЛАН УРОКУ ЗДОРОВ’Я І ХВОРОБИ. РІЗНІ ХВОРОБИ 41
 • Патріотичне виховання школярів

  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні засади патріотичного виховання школярів у сучасній школі 6 1.1. Патріотичне виховання школярів у історичному аспекті 6 1.2 Сутність, завдання і зміст патріотичного виховання школярів 10 2. Засоби патріотичного виховання молодших школярів при вивченні програми громадянської освіти 21 2.1. Формування патріотичних почуттів у процесі вивчення історичного матеріалу 21 2.2 Правознавча пропедевтика як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи 27 Висновки 33 Список літератури 35 Додатки
 • Основні методи формування колективу молодших школярів і управління ним

  Вступ 3 Розділ І. Колектив молодших школярів 5 1.1. Поняття шкільного колективу: суть, ознаки, функції, структура. 5 1.2. Особливості взаємовідносин першокласників в шкільному колективі. 11 Розділ ІІ. Методи й особливості формування колективу молодших школярів 16 2.1 Фактори що впливають на утворення колективу. 16 2.2. Способи виникнення міжособистісних відносин в групах молодших школярів. 18 2.3. Ігрова діяльність як головний чинник формування колективу молодших школярів. 21 2.4. Вплив дорослих з метою формування дитячого колективу. 23 Розділ ІІІ. Управління колективом молодших школярів 26 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 33
 • Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про сім'ю

  План. Вступ 3 1.Психолого-педагогічні дослідження проблеми формування уявлень про сім'ю 6 2.Аналіз програмових вимог з проблеми 8 3.Визначення рівнів уявлень дітей старшого дошкільного віку про сім'ю (констатуючий експеримент) 19 4.Система роботи з дітьми старшого дошкільного віку з формування уявлень про сім'ю (формуючий експеримент) 21 5.Аналіз результатів проведеної роботи (контрольний експеримент) 22 Висновки та педагогічні рекомендації. 24 Використана література. 25 Об'єкт дослідження - процес формування уявлень про сім'ю. Предмет дослідження – Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про сім'ю. Гіпотеза - формування в дітей дошкільного віку уявлень про сім'ю залежить від гармонічних подружніх і батьківсько-дитячих відношень в родині. Подружні відносини є одним з головних факторів, що впливають на психологічний мікроклімат у родині. Отже, вони обумовлюють стиль виховання, характер системи відносин “батьки – дитина” що, у свою чергу, визначає майбутнє дитини як сім'янина. Мета дослідження. Виходячи з даної гіпотези ми визначили мету дослідження – виявити формування в дітей повноцінних уявлень про сім'ю.
 • Методика вивчення розділів «Мова і мовлення»

  Вступ 1. Єдність інтелектуального та мовленнєвого розвитку молодших школярів. Формування уявлень про мову і мовлення 2. Походження української мови і її спільність з іншими слав’янськими мовами 2.1. Два види мовлення – усний і писемний. Походження та розвиток видів письма 2.2. Українська мова – мова українського народу 3. Виховання національної самоповаги через усвідомлення знати і любити рідну мову 4. Виховання культури усного та писемного мовлення. Формування основ мовного етикету молодших школярів Висновки Список використаної літератури

©: 2011-2022 infoworks.ru