Заказать реферат

Курсовая: ОБВИНУВАЧЕНИЙ (ID:50194)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ОБВИНУВАЧЕНИЙ (Код работы:50194)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50194
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 1141
СодержаниеВСТУП
Розділ 1. Загальна характеристика процесуального статусу
обвинуваченого
Розділ 2. Права та обов’язки обвинуваченого
Розділ 3. Гарантії захисту конституційних прав обвинуваченого
у кримінальному судочинстві
Розділ 4. Особливості процесуального статусу неповнолітнього
обвинуваченого
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураАктуальные проблемы правовой защиты личности в
уголовном судопроизводстве: Сб. науч. тр. / Ред. кол.
Л.Л.Кругликов (отв. ред.) и др. — Ярославль...
Бойцова Л., Бойцов В., Руднев В. Уполномоченный по
делам несовершеннолетних // Советская юстиция...
Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України. — К...
Конвенція про права дитини // Збірник законодавчих актів і
нормативних ...
Конституція України. — К.: ...
Копетюк М. Процесуальний статус неповнолітнього
обвинуваченого // Юридична Україна…
Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии
неприкосновенности личности обвиняемого МВД СССР...
Кримінально-процесуальне право / За ред. Ю.П.Аленіна. —
Х...
Кримінально-процесуальний кодекс України. — ...
Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-
практичний коментар / За ред. В.Т.Маляренка,
В.Г.Гончаренка. — К...
Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-
практичний коментар / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. —
К...
Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-
практичний коментар / За ред. В.Т.Маляренка,
В.Г.Гончаренка. — К…
Лобойко Л.М. Кримінальне процесуальне право: Курс
лекцій. — К...
Льовкін В. Поняття і види показань обвинуваченого в
кримінальному процесі України // Право України…
Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй,
що стосуються відправлення правосуддя щодо
неповнолітніх («Пекінські правила») // Збірник законодавчих
актів і нормативних документів з питань соціально-правового
захисту дітей. — К…
Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція,
Англія, США. — К...
Нікандров В.І. Участь батьків неповнолітнього підозрюваного
і обвинуваченого в кримінальному процесі // Держава і
право…
Озерська А. Гарантії захисту конституційних прав
обвинуваченого у кримінальному судочинстві // Право
України…
Сімейний кодекс України. — К...
Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України.
— К...
Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до
Кримінально-процесуального кодексу України...
Удалова Я.Д. Кримінальний процес України. Загальна
частина. — К...
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  Вступ 3 1. Обвинувачений та підозрюваний 5 2. Захисник у кримінальному процесі 6 4. Потерпілий 10 5. Цивільний позивач та цивільний відповідач 11 Висновок 13 Використана література: 14
 • Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист як принцип кримінального процесу

  Вступ 3 1. Правовий статус підозрюваного, обвинуваченого, підсудного у кримінальному процесі 5 1.2. Підозрюваний 5 1.2. Обвинувачений 7 1.3. Підсудний 9 2. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист в системі принципів кримінального процесу 11 2.1. Загальна характеристика принципів кримінального процесу 11 2.2. Основні положення принципу забезпечення підозрюваному, обвинувачуваному, підсудному права на захист 13 3. Застосування принципу забезпечення підозрюваному, обвинувачуваному, підсудному права на захист: аналіз постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 24 жовтня 2003 р. 17 3.1. Процесуальні засади участі захисника у кримінальній справі: порядок допуску до участі у справі, коло осіб 17 3.2. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний: зміст використання прав 20 3.3. Участь захисника при проведені слідчих дій та дізнання 23 3.4. Роль суду у реалізації принципу забезпечення права на захист 24 4. Проблеми захисту на досудовому слідстві 30 Висновок 36 Список використаної літератури 39
 • Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі України

  ВСТУП 1. Пред’явлення обвинувачення та роз’яснення обвинуваченому його процесуальних прав. 2. Встановлення місця перебування обвинуваченого і оголошення його в розшук. 3. Права обвинуваченого 4. Обов’язки обвинуваченого ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Забезпечення обвинуваченому права на захист

  Вступ. Забезпечення права на захист Обвинувачений. Процесуальні права і обов`язки обвинуваченого (підсудного). Захисник. Обов`язкова участь захисника. Відмова від захисника. Порядок призначення захисника. Процесуальні права і обов`язки захисника. Захист у кримінальному судочинстві. Висновки. Використана література: Сноски
 • Одержання хабара (ст. 368 КК)

  Вступ 3 1. Одержання хабара в системі злочинів у сфері службової діяльності 5 2. Одержання хабара: кримінально-правова характеристика 13 2.1. Юридичний склад одержання хабара 13 2.2. Кваліфіковані склади одержання хабара 16 3. Судова практика у справах про хабарництво 21 4. Сучасні проблеми боротьби з корупцією 32 Висновок 36 Задача 1 39 Косолапов та Волченко знали, що бухгалтер підприємства поїхав у банк за грошима, де мав отримати 3 000 гривень. Коли бухгалтер повернувся назад на перехресті доріг вони зупинили його автомобіль і, погрожуючи пістолетом поставили вимогу віддати гроші. Бухгалтер відповів, що грошей він не одержав Тоді Косолапов та Волченко обшукали потерпілого і, не знайшовши грошей зняли з нього піджак і наручний годинник на загальну суму 300 гривень Кваліфікуйте дії винних осіб. Задача 2 40 Коваль був притягнутий до відповідальності як обвинувачений за ч. 3 ст. 206 КК України Бажаючи допомогти своему брату уникнути відповідальності зі цей злочин, його брат Коваль Петро прибув на квартиру до свідка Туровського і попросив дати "потрібні" для брата Миколи свідчення. Туровський погодився і дав на слідстві і в суді такі свідчення, за що отримав від Коваля Петра 200 гривень. Кваліфікуйте дії Коваля Петра і Туровського. Список використаної літератури 42 Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є кримінально-правовий аналіз одержання хабара та з`ясування його місця в системі злочинів у сфері службової діяльності.
 • Питання на екзамен з Кримінальне процесуальне право шпори

  1. Поняття і завдання кримінального процесу. 2. Історичні форми кримінального процесу. 3. Предмет доказування в кримінальному процесі. Особливості предмету доказування в справах про злочини неповнолітніх. 4. Потерпілий, його права та обов’язки. 5. Захисник, його обов’язки та права. 6. Принцип недоторканості житла, таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. 7. Процесуальна форма і процесуальні гарантії: їх поняття та значення. 8. Принципи безпосередності та усності судового розгляду. 9. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. 10. Принцип незалежності і недоторканості суддів і підкорення їх лише закону. 11. Право людини на свободу та особисту недоторканість. 12. Принцип здійснення правосуддя у кримінальних справах виключно судами. 13. Міжнародні стандарти прав і свобод людини і громадянина і принципи кримінального процесу України. 14. Застава як запобіжний захід: поняття, підстави та порядок застосування. 15. Принцип з’ясування істини в кримінальному процесі. 16. Поняття доказів та їх джерел. Належність і допустимість доказів. 17. Цивільний позивач, цивільний відповідач. Їх права та обов’язки в кримінальному процесі. 18. Державна мова судочинства. 19. Принцип змагальності та диспозитивності судового розгляду. 20. Принцип вільної оцінки доказів. 21. Стадії кримінального процесу: поняття і коротка характеристика. 22. Поняття, значення і система принципів кримінального процесу України. 23. Кримінально-процесуальні функції: поняття, види, суб’єкти. 24. Принципи законності та публічності в кримінальному процесі. 25. Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів. 26. Речові докази, їх види, значення та оцінка. 27. Підстави для відводу судді, прокурора, слідчого і порядок його здійснення. 28. Свідки та їх показання в кримінальному процесі. 29. Участь спеціалістів у проведенні слідчих дій. 30. Порядок застосування звуко- і відеозапису, фотографування та кінозйомки при проведенні слідчих дій. 31. Прокурор і його повноваження в кримінальному процесі. 32. Поняття та види запобіжних заходів у кримінальному процесі України. 33. Висновок експерта. Його мета та значення. 34. Показання підозрюваного, їх предмет, значення й оцінка. 35. Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. 36. Взяття під варту. Підстави та порядок його обрання, зміни і скасування. Строки тримання під вартою.. 37. Чинність кримінально-процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб. 38. Показання обвинуваченого, їх предмет, значення і оцінка. 39. Класифікація доказів та їх джерел. 40. Процес доказування в кримінальній справі. Обов’язок доказування. 41. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі. 42. Принцип гласності судового процесу. 43. Органи дізнання. Особи, що провадять дізнання. Їх права та обов’язки. 44. Принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом. 45. Виїмка, її мета, види та порядок провадження. 46. Очна ставка. 47. Обвинувачений, його права та обов’язки. 48. Особливості виклику на допит неповнолітніх свідків і потерпілих слідчим. 49. Підстави та порядок об’єднання і виділення кримінальних справ. 50. Окреме доручення слідчого. Доручення слідчого органу дізнання. 51. Органи та посадові особи, які мають право порушити кримінальну справу. 52. Приводи й підстави для порушення кримінальної справи. Строки та способи перевірки заяв і повідомлень про злочин. 53. Обшук, його мета, види, підстави та порядок проведення. 54. Форми закінчення дізнання і досудового слідства. 55. Розслідування кримінальної справи кількома слідчими. 56. Пред’явлення для впізнання осіб і предметів. 57. Порядок виклику та допиту обвинуваченого слідчим. 58. Підозрюваний, його права та обов’язки. 59. Порядок виклику та допиту свідків і потерпілих слідчим. 60. Строки дізнання та досудового слідства. Порядок продовження строку досудового слідства. 61. Слідчий, його права та обов’язки. Начальник слідчого відділу. 62. Дії та рішення прокурора у справі, яка надійшла до нього з обвинувальним висновком 63. Підстави та порядок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. 64. Ексгумація трупа: поняття, підстави та порядок проведення. 65. Права підозрюваного і обвинуваченого при призначенні експертизи. Порядок ознайомлення їх з висновком експерта. 66. Подання органу дізнання, слідчого, прокурора, його зміст, значення, строки виконання. 67. Підстави та порядок відсторонення обвинуваченого від посади. 68. Порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку. 69. Підстави та порядок закриття кримінальної справи слідчим. Оскарження постанови про закриття кримінальної справи. 70. Підстави та порядок зупинення і відновлення досудового слідства. Оголошення розшуку обвинуваченого. 71. Підстави та порядок притягнення особи як обвинуваченої. 72. Особливості пред’явлення обвинувачення неповнолітнім, глухим, сліпим та німим. 73. Первинна, додаткова, повторна, комісійна та комплексна експертизи. 74. Підстави та порядок призначення експертизи. 75. Підстави та порядок зміни і доповнення обвинувачення на досудовому слідстві. 76. Порядок одержання зразків для експертного дослідження та їх зберігання. 77. Процесуальні особливості призначення судово-психіатричної експертизи. 78. Відтворення обстановки й обставин події. Мета та порядок проведення. 79. Освідування, його мета, види та порядок проведення. 80. Підстави і порядок відмови в порушенні кримінальної справи. 81. Підслідність кримінальних справ. 82. Особливості кримінально-процесуального провадження в Сполучених Штатах Америки. 83. Обвинувальний висновок, його значення, форма та зміст. Додатки до обвинувального висновку. 84. Законність та обґрунтованість вироку. Форма та зміст вироку. 85. Особливості кримінально-процесуального провадження у Франції. 86. Підстави та порядок провадження експертизи в суді. Допит експерта. 87. Огляд, його види, мета та порядок проведення. 88. Протокол судового засідання, його значення та зміст. Зауваження на протокол і порядок їх розгляду. 89. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. 90. Питання, що розглядаються суддею при попередньому розгляді справи. 91. Поняття та види підсудності кримінальних справ. 92. Особливості провадження у справах неосудних та осіб, що захворіли на душевну хворобу після вчинення злочину. 93. Підготовча частина судового засідання, її значення та зміст. 94. Питання, які вирішуються судом при виконанні вироку. 95. Виклик і допит судом свідків, потерпілих та підсудного. Оголошення їх показань. 96. Судові дебати. Підстави та порядок відновлення судового слідства. 97. Наслідки неявки в судове засідання учасників судового розгляду, перекладача, спеціаліста, свідків, експерта. 98. Розпорядок судового засідання. Заходи, що застосовуються до порушників порядку в судовому засіданні. 99. Законність та незмінність складу суду. 100. Особливості кримінально-процесуального провадження в Федеративній Республіці Німеччині. 101. Підстави та порядок зупинення виконання вироку, ухвали, постанови суду, які набрали законної сили. 102. Особливості провадження у справах осіб, котрі не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. 103. Підписка про невиїзд як запобіжний захід. Підстави та порядок обрання, зміни і скасування. 104. Порядок розгляду кримінальних справ у судах апеляційної інстанції. 105. Порядок розгляду кримінальних справ у судах касаційної інстанції. 106. Результати розгляду кримінальних справ у судах апеляційної та касаційної інстанцій 107. Суди, які розглядають справи в апеляційному і касаційному порядку.. 108. Особи, які мають право на апеляцію та касацію. 109. Строки перегляду вироків, ухвал і постанов у апеляційному порядку. 110. Строки перегляду вироків, ухвал і постанов у касаційному порядку. 111. Порядок звернення вироку до виконання. 112. Особливості кримінально-процесуального провадження в Великій Британії. 113. Порядок і строки апеляційного оскарження. 114. Основні риси касаційного провадження в кримінальному процесі України. 115. Окрема ухвала (постанова) суду, її значення, види та зміст. 116. Набрання вироком законної сили. Обов’язковість вироку суду. 117. Підстави для скасування чи зміни вироку, ухвали або постанови суду. 118. Окрема думка судді та її юридичне значення. 119. Порядок постановлення та проголошення вироку. 120. Судове слідство. 121. Особливості провадження в справах приватного і приватно-публічного обвинувачення.

©: 2011-2022 infoworks.ru