Заказать реферат

Курсовая: МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (ID:50197)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (Код работы:50197)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 50 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50197
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 1079
СодержаниеВ С Т У П
Розділ I. Міжнародне приватне право — сутність, ознаки,
взаємодія національних правових систем
1.1. Теоретичні аспекти взаємодії національних правових
систем у міжнародному приватному праві в світовій та
вітчизняній науці
1.2. Зміст та значення взаємодії національних правових систем
у сфері міжнародного приватного права
Розділ ІІ. Суб’єкти міжнародного приватного права
2.1. Визначення суб’єктів міжнародного приватного права та їх
місце в складі міжнародних правовідносин
2.2. Ознаки суб’єктів міжнародного приватного права
Розділ ІІІ. Юридичні особи, як суб’єкти міжнародного
приватного права
3.1. Поняття юридичної особи. Види та місце юридичних осіб в
міжнародному приватному праві
3.2. Форми участі юридичних осіб в міжнародних відносинах
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЛитератураАнуфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. —
Т. 2. Особенная часть…
Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в
международном коммерческом обороте. — М...
Бевз В. Міжнародне право та міжнародне приватне право:
поняття, розмежування та визначення відповідної
термінології // Підприємництво, господарство і право…
Бирюков П.Н., Понедельчепко Н.М. Еще раз о
международном частном праве // Международное
публичное и частное право…
Богуславский М.М. Международное частное право. — М...
Богуславский М.М. Международное частное право:
Учебник. — М...
Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского
права. — М...
Вельяминов Г.М. Соотношение международного и
международного частного права // Московский журнал
международного права...
Дахно І.І. Міжнародне приватне право. — К...
Дмитриева Г.К., Довгерт А.С., Панов В.П., Шебанова Н.А. и
др. Международное частное право. — М...
Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації.
— К...
Корецкий В.М. Избранные труды: В 2 кн. — К...
Кудлай О.П., Сахновська К.Б. Проблемні питання взаємодії
національних правових систем як принципу міжнародного
приватного права // Наше право...
Кузьменко А. Проблеми теоретичного визначення
сучасного суб’єкта міжнародного приватного права //
Юридичний журнал…
Лунц Л.А. Международное частное право: Особенная
часть. — М…
Международное частное право: современные проблемы. —
М...
Международное частное право: Учебник / Под ред.
Н.И.Марышевой. — М…
Мельник О.Ю. Концесійні угоди: досвід правового
регулювання в СРСР. // Вісник господарського
судочинства…
Мережко О. Співвідношення міжнародного і національного
права // Юридичний журнал…
Михеева Е. Договор, от которого зависит будущее.
Сравнительный аспект правового регулирования
концессионных отношений // Юридическая практика…
Міжнародне приватне право / За ред. В.М.Гайворонського,
В.П.Жушмана. — К…
Нефедов А. Совместная деятельность без создания
юридического лица // Бизнес …
Передерієв Є. Система міжнародного приватного права //
Вісник прокуратури. …
Плешонкова Л. Совместная деятельность на территории
Украины без создания юридического лица // Баланс…
Рубанов А.А. Теоретические основы международного
взаимодействия национальных правовых систем. — М...
Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. —
К...
Хєда С.М. Правове регулювання участі іноземних юридичних
осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий
аспект). — К…
Чубарь А. Организационно-правовые формы деятельности
транснациональных корпораций на территории Украины //
БИЗНЕС...
Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Академічний
курс. — К…
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна робота міжнародне приватне право

  Вступ 3 1. Положення про арбітражні збори та витрати 4 2. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду 10 Висновок 37 Література 39
 • Міжнародне приватне право

  Вступ 3 1. Колізійні норми: загальна характеристика, структура та види 4 2. Колізія і питання права власності за законодавством України 12 Висновок 18 Список використаної літератури 20
 • Міжнародне приватне право

  ЗМІСТ 1. Види та загальна характеристика джерел міжнародного права 2 2. Закон автономії волі сторін 8 Список використаних джерел 17
 • Міжнародне гуманітарне право

  Міжнародне гуманітарне правоМіжнародне гуманітарне право
 • ПРАВО ЛЮДИНИ НА НЕВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ

  ВСТУП……………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-правові засади зародження права невтручання в приватне життя в України та світі 1.1.Історичні аспекти формування права на невтручання у приватне життя людини………………………………….………………………………………….7 1.2.Концептуальні засади основних прав і свобод людини та громадянина……………………………………………………………………...22 РОЗДІЛ 2. Правовий механізм забезпечення реалізації права на невтручання в приватне життя в Україні 2.1.Поняття «приватного життя людини»……………………………………..26 2.2.Гарантії держави щодо невтручання у приватне життя людини…………35 2.3.Відповідальність за втручання у приватне життя людини за законодавством України………………………………………………………..47 РОЗДІЛ 3. Перспективи забезпечення гарантування права на невтручання у приватне життя людини 3.1.Рішення Європейського суду з прав людини: характеристика концептуально-методологічних засад їх обґрунтування……………………..53 3.2.Пропозиції щодо змін до другого та третього розділів Конституції України…………………………………………………………………………..61 3.3. Аналіз проекту закону України “Про захист прав користувачів телекомунікацій”………………………………………………….…………….69 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………..74 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………79
 • ПРАВО ЛЮДИНИ НА НЕВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ»

  ВСТУП……………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-правові засади зародження права невтручання в приватне життя в України та світі 1.1.Історичні аспекти формування права на невтручання у приватне життя людини………………………………….………………………………………….7 1.2.Концептуальні засади основних прав і свобод людини та громадянина……………………………………………………………………...22 РОЗДІЛ 2. Правовий механізм забезпечення реалізації права на невтручання в приватне життя в Україні 2.1.Поняття «приватного життя людини»……………………………………..26 2.2.Гарантії держави щодо невтручання у приватне життя людини…………35 2.3.Відповідальність за втручання у приватне життя людини за законодавством України………………………………………………………..47 РОЗДІЛ 3. Перспективи забезпечення гарантування права на невтручання у приватне життя людини 3.1.Рішення Європейського суду з прав людини: характеристика концептуально-методологічних засад їх обґрунтування……………………..53 3.2.Пропозиції щодо змін до другого та третього розділів Конституції України…………………………………………………………………………..61 3.3. Аналіз проекту закону України “Про захист прав користувачів телекомунікацій”………………………………………………….…………….69 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………..74 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………79
 • Етапи становлення міжнародного приватного права

  Зміст 2 ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Етапи становлення міжнародного права та стан наукового вивчення основних проблем міжнародного приватного права 7 РОЗДІЛ 2. Міжнародне приватне право в системі міжнародних відносин 19 2.1. Поняття та зміст міжнародного приватного права 19 2.2. Природа норм в міжнародному приватному праві та його місце в системі права 28 2.3. Система міжнародного приватного права 34 РОЗДІЛ 3. Методи регулювання у міжнародному приватному праві 37 3.1. Колізійні норми 37 3.2. Матеріальне право 39 3.3. Метод правового регулювання 40 ВИСНОВКИ 48 Cписок використаної літератури 51Зміст 2 ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Етапи становлення міжнародного права та стан наукового вивчення основних проблем міжнародного приватного права 7 РОЗДІЛ 2. Міжнародне приватне право в системі міжнародних відносин 19 2.1. Поняття та зміст міжнародного приватного права 19 2.2. Природа норм в міжнародному приватному праві та його місце в системі права 28 2.3. Система міжнародного приватного права 34 РОЗДІЛ 3. Методи регулювання у міжнародному приватному праві 37 3.1. Колізійні норми 37 3.2. Матеріальне право 39 3.3. Метод правового регулювання 40 ВИСНОВКИ 48 Cписок використаної літератури 51
 • Міжнародне туристичне право

  План 1. Міжнародне туристичне право 3 Контроль за виконанням умов безпеки туристичних послуг 3 2. Господарське право 11 1. Правовий режим майна державних підприємств 11 2. Основні обов'язки орендаря 22 Список використаної літератури 25
 • Міжнародне туристичне право

  ПЛАН 1. Міжнародне туристичне право – складова частина міжнародного права……………………………………………………..с. 3 2. Іноземці. Їх правовий статус за законодавством зарубіжних країн…………………………………………………………………………....с. 5 3. Визначення туристських формальностей в документах міжнародних конференцій. Їх види…………………………………….....................................с. 11 Література………………………………………………………………....с. 15
 • Римське право класичного та посткласичного періоду

  Вступ 2 1. Джерела права 3 2. Приватне та публічне право 6 3. Форми цивільного процесу в Римі 15 Висновок 17 Список використаної літератури 19

©: 2011-2022 infoworks.ru