Заказать реферат

Курсовая: ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄС (ID:50202)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄС (Код работы:50202)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 38 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50202
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 820
СодержаниеВСТУП
Розділ І. Загальна характеристика права ЄС та права України
1.1. Правова природа Європейського Союзу
1.2. Правова система України: розвиток та особливості
функціонування на сучасному етапі
Розділ II. Гармонізація права України з правом Європейського
Союзу
2.1. Проблематика інтеграції України до Європейського Союзу
2.2. Принципи гармонізації права України до права
Європейського Союзу
Розділ ІІІ. Перспективи взаємовідносин України та ЄС
3.1. Теоретико-правові проблеми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу
3.2. Правові передумови для створення асоціації України з
Європейським Союзом
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЛитератураАндрійчук О. Роль загальних правових принципів у процесі
застосування європейського права // Юридичний журнал…
Березовська І.А. Правова природа асоціації в праві
Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних
відносин: Зб. наук. пр. — К...
Березовська І.А. Правове регулювання відносин України з ЄС
в світлі перспективи створення асоціації // Актуальні
проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. — К…
Березовська І.А. Правові засади створення асоціацій у
практиці Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних
відносин: Матеріали науково-теоретичної конференції для
молодих учених Інституту міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 24-
25 квітня 2003 р.). — К…
Брацук І. Конституційно-правовий механізм взаємодії права
Європейського Союзу та національного права держав-членів
// Підприємництво, господарство і право…
Веселовський А. Відносини Україна — ЄС: частина
майбутнього, що минула // Міжнародний огляд…
Грицяк І. Основні принципи права Європейського Союзу та
їх застосування в державному управлінні // Вісник
Національної академії державного управління при
Президентові України…
Друзенко Г. Реформування законодавства України до
законодавства Європейського Союзу в контексті підготовки
проекту Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства ЄС // …
Европейское право / Под ред. Л.М.Энтина. — М…
Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського
Союзу» від 18.03.2004 року // Відомості Верховної Ради
України…
Зеркаль О.В. Інституційний механізм адаптації законодавства
України до законодавства ЄС // …
Капіца Ю. Наближення законодавства України до
законодавства ЄС відповідно до Угод про партнерство та
співробітництво між Європейським Союзом та Україною: цілі
та методи // Український правовий часопис…
Катеринчук І. Проблема управління адаптацією права
України до права ЄС у вітчизняній та зарубіжній думці //
Підприємництво, господарство і право…
Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу. — К…
Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу — особлива
модель регулювання міждержавних відносин // Право
України…
Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних
правових систем з правом ЄС. — К…
Лаба О.В. Правова система України: механізми взаємодії з
правової системою Ради Європи // Часопис Київського
університету права…
Лаба О.В. Правовий статус органів Європейського Союзу
(теоретико-правові аспекти) // Держава і право: Зб. наук.
праць. Юридичні і політичні науки. — К.: …
Москаленко О.М. Критерії визначення джерел міжнародного
права // Вісник Національного університету внутрішніх
справ…
Москаленко О.М. Міжнародний договір як джерело права
Європейського Союзу // Актуальні проблеми державного
управління…
Москаленко О.М. Специфіка прецедентного права Суду
Європейського співтовариства // Актуальні проблеми
державного управління….
Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних
відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і
практика). — К…
Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П., Шимон С.І. та ін. Теорія
держави і права України — К…
Право Европейского Союза в вопросах и ответах / Под ред.
С.Ю.Кашкина. — М…
Смирнова К.В. До проблеми ієрархії джерел права
Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних
відносин: Збірник наукових праць. Матеріали науково-
теоретичної конференції молодих вчених…
Смирнова К.В. Зовнішні джерела права Євросоюзу, що
регулюють відносини з третіми країнами // Актуальні
проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць…
Смирнова К.В. Ієрархія джерел права Європейського Союзу
// Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник
наукових праць…
Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу,
затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998
року // Офіційний вісник України...
Сюр Н.В. Напрями реформування правової системи України
у європейській інтеграції // Науковий вісник НАВСУ…
Сюр Н.В. Нормативно-правова основа та інституціональне
забезпечення співробітництва між Україною та ЄС //
Науковий вісник НАВСУ…
Сюр Н.В. Шилінгов В.С. Теоретико-правові проблеми
адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу // Науковий вісник НАВСУ…
Топорнин Б.Н. Европейское право. — М…
Угода про партнерство і співробітництво з Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами // …
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Економічне співробітництво між Україною та СНД

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика взаємовідносин України з СНД 1.1. Відносини України із Росією 1.2. Зовнішньоекономічні зв'язки з пострадянскими країнами Розділ 2. Інтеграційні відносини України з країнами СНД 2.1 Співробітництво з країнами-учасницями СНД 2.2 Вільна торгівля в рамках СНД Розділ 3. Перспективи взаємовідносин України з СНД Висновки Список використаної літератури Додатки
 • ПРАВОВІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ СОЦІАЛЬНО – КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

  Вступ 2 Загальні риси трансформаційного процесу. 5 Правові основи управління у соціально-культурних процесах. 9 Правові основи процесу регулювання діяльності закладів і установ культури 32 Висновок 37 Перелік використаної літератури 39
 • ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ КРАЇНАМИ СНД

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальна характеристика економічних взаємовідносин країн СНД 5 1.1. Відносини України із Росією 5 1.2. Зовнішньоекономічні зв'язки пострадянских країн 15 Розділ 2. Інтеграційні відносини країн СНД 19 2.1 Співробітництво України з країнами-учасницями СНД 19 2.2 Вільна торгівля в рамках СНД 26 Розділ 3. Перспективи взаємовідносин України з СНД 29 ВИСНОВКИ 34 Список використаної літератури 37 ДОДАТКИ 38
 • Правові форми взаємовідносин держави й комерційних корпорацій

  ВСТУП 3 1. ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО 5 1.1. Держава та громадянське суспільство 5 1.2. Форми взаємовідносин держави з юридичними особами 10 2. ДЕРЖАВА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО 16 2.1. Загальна характеристика державного регулювання економікою 16 2.2. Поняття та загальна характеристика підприємництва 19 2.3. Державне підприємництво у системі державного регулювання ринкової економіки 23 3. ВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ’ЄКТАМИ 27 3.1. Основні правові форми відносин між державою та комерційними підприємствами 27 3.2. Основні проблемні питання у правовідносинах між державою та комерційними підприємствами та шляхи їх подолання 31 ВИСНОВОК 35 ЛІТЕРАТУРА 36
 • Україна і СНД - проблеми і перспективи

  Вступ....................................................................................................................3 Розділ 1. Розпад СРСР і створення СНД..........................................................5 1.1. Внутрішні та зовнішні чинники розпаду СРСР................................5 1.2. Розпад СРСР і зміни в статусі УРСР як союзної республіки........16 1.3. Утворення СНД і Україна.................................................................21 Розділ 2. Особливості політичних відносин України і СНД........................32 2.1. Політичні взаємини України з державами СНД ............................32 2.2. Субрегіональне співробітництво України на пострадянському просторі................................................................45 2.3. Зміни у стосунках після президентських виборів 2004 року в Україні............................................................................50 Розділ 3. Зовнішньоекономічне співробітництво України і СНД................57 3.1. Загальна характеристика взаємовідносин України з СНД ............57 3.2. Інтеграційні відносини України з країнами СНД............................71 3.3. Перспективи взаємовідносин України з СНД..................................80 Висновки.............................................................................................................86 Список використаної літератури......................................................................92 Додатки...............................................................................................................96
 • ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЮ. СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 1. Правові основи бюджетного устрою 4 2. Система бюджетного устрою України 7 ВИСНОВОК 10 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 11
 • ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  ВСТУП 4 Розділ 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні 6 Розділ 2. Повноваження місцевих органів самоврядування 14 Розділ 3. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування 28 ВИСНОВКИ 34 Список використаної літератури 36
 • Поняття і предмет місцевого самоврядування

  ВСТУП 4 Розділ 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні 6 Розділ 2. Повноваження місцевих органів самоврядування 14 Розділ 3. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування 28 ВИСНОВКИ 34 Список використаної літератури 36
 • Місцеве самоврядування в Україні

  Вступ Розділ 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні Розділ 2. Повноваження місцевих органів самоврядування Розділ 3. Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування Висновки Список використаної літератури
 • Правові основи управління

  Вступ 3 1.Зміст, особливості та правові основи управління в галузі оборони 5 2.Зміст, особливості та правові основи управління в галузі охорони державного кордону 10 3. Зміст, особливості та правові основи управління в галузі митного контролю. 16 Висновки 24 Список використаної літератури 26Вступ 3 1.Зміст, особливості та правові основи управління в галузі оборони 5 2.Зміст, особливості та правові основи управління в галузі охорони державного кордону 10 3. Зміст, особливості та правові основи управління в галузі митного контролю. 16 Висновки 24 Список використаної літератури 26

©: 2011-2022 infoworks.ru