Заказать реферат

Курсовая: ПІДВІДОМЧІСТЬ — ПІДСУДНІСТЬ (ID:50217)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПІДВІДОМЧІСТЬ — ПІДСУДНІСТЬ (Код работы:50217)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Курсовая
Объем: 33 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50217
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 1076
СодержаниеВ С Т У П
Розділ I
ПІДВІДОМЧІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
1.1. Поняття і види підвідомчості
1.2. Підвідомчість окремих категорій цивільних справ суду
1.3. Наслідки порушення правил підвідомчості цивільних справ
суду
Розділ ІІ
ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
2.1. Поняття підсудності цивільних справ
2.2. Види підсудності
2.3. Наслідки порушення правил підсудності
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ЛитератураБичкова С.С. Окремі питання визначення підвідомчості
кількох пов'язаних між собою вимог // Молодь у юридичній
науці: Збірник тез Міжнародної науково-практичної
конференції молодих учених «П'яті осінні юридичні
читання» (27-28 жовтня 2006 р., м. Хмельницький): У 5-ти
частинах. — Ч. 4: Цивільне процесуальне право. Трудове
право. Право соціального забезпечення. Земельне право.
Аграрне право. Екологічне право. — Хмельницький:
Видавництво ХУУП...
Васильев С.В. Судопроизводство по делам о возмещении
вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при
исполнении им трудовых обязанностей. — Х...
Васильєв С.В. Цивільний процес України. — Х.: Еспада...
Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості
Верховної Ради України...
Гусаров К.В. Загальні та третейські суди в системі цивільної
юрисдикції // Проблеми правознавства та правоохоронної
діяльності...
Житловий Кодекс УРСР (зі змінами та доповненнями) //
http://zakon.rada.gov.ua...
Закон України «Про Конституційний Суд України» //
Відомості Верховної Ради України..
Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища» від 25.06.1991 р. (зі змінами і доповненнями)
// Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)» // Відомості Верховної Ради
України...
Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.
// Відомості Верховної Ради...
Закон України «Про тваринний світ» // Відомості Верховної
Ради України...
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради
України...
Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право. — К.: Центр
учбової літератури...
Кодекс законів про працю України // http://www.jobs.ua...
Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради
України...
Конституція України. — К.: Парламентське видавництво...
Кузьменко С. Особливості визначення питання підвідомчості
по спорах за позовами про звільнення майна з-під арешту в
органах цивільної юрисдикції // Підприємництво,
господарство і право...
Кухнюк Д. Судова підвідомчість житлових спорів // Право
України...
Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради
України...
Ocипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. —
Свердловск...
Павлик П.М. Процесуальна документація. — К.: Центр
учбової літератури...
Сімейний кодекс України. — К.: Парламентське
видавництво...
Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України:
Науково-практичний коментар. — X.: Ксилон...
Тертышников В.И. Гражданский процесс. Конспект лекций.
— Х...
Тимченко П.М. Проблемы судебной подведомственности.
— X...
Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний
процесуальний кодекс України: Науково-практичний
коментар: У 2 т. / За ред. С.Я.Фурси. — К.: Видавець Фурса
С.Я...
Цивільне процесуальне право України / За ред. С.С.Бичкової.
— К.: Атіка...
Цивільне процесуальне право України: Академічний курс /
За ред. С.Я.Фурси. — К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ...
Цивільний кодекс України. — К.: Видавнича компанія
"Воля"...
Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості
Верховної Ради України...
Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України. — К.:
Юрінком Інтер…
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Підвідомчість і підсудність цивільних справ

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Поняття та види цивільної юрисдикції 4 2. Цивільна юрисдикція суду. Наслідки порушення правил підвідомчості цивільних справ 6 3. Підвідомчість окремих категорій цивільних справ суду 8 3.1. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин 8 3.2. Підвідомчість справ, що виникають з житлових правовідносин 10 3.3. Підвідомчість справ, що виникають із земельних правовідносин 11 3.4. Підвідомчість справ, що виникають з сімейних правовідносин 12 3.5. Підвідомчість справ, що виникають з трудових правовідносин 14 3.6. Підвідомчість справ, що виникають з інших правовідносин 17 4. Поняття підсудності цивільних справ 19 5. Види підсудності цивільних справ 21 6. Наслідки порушення правил підсудності. Передача справи з одного суду до іншого 29 В И С Н О В К И: 31 Список використаної літератури: 33
 • Підвідомчість і підсудність цивільних справ.

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Загальна характеристика юрисдикції (підвідомчості). 4 2. Види судової юрисдикції (підвідомчості) 18 3. Підсудність цивільних справ 22 4. Наслідки порушення правила підсудності. Передача справи з одного суду до іншого 30 В И С Н О В К И: 31 Список використаної літератури: 32
 • Поняття та види підсудності

  Вступ Розділ 1. Поняття підсудності; 1.1.Види підсудності; 1.2.Принципи підсудності; Розділ 2. Загальні положення підсудності за її видами; 2.1.Родова (предметна) підсудність; 2.2. Спеціальна (персональна) підсудність; 2.3. Територіальна (місцева) підсудність; 2.4. Підсудність за зв’язком справ; 2.5.Альтернативна підсудність; Розділ 3. Передача справи за підсудністю; Розділ 4. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею; Висновок Використана література
 • Цивільно-процесуальне право

  1. Сторони та треті особи в цивільному процесі 2 2. Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі. 5 3. Підсудність та підвідомчість 8 4. Цивільні процесуальні правовідносини 12 5. Предмет доказування в цивільні справі. Факти, що не підлягають доказуванню 13 Список використаних джерел 14
 • Підсудність цивільних справ

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСУДНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 5 1.1. Поняття підсудності цивільних справ 5 1.2.Підсудність цивільних справ за ознаками 14 1.3.Підсудність цивільних справ з іноземним елементом 21 1.4.Підсудність справ Верховному Суду України 29 РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДСТАВИ РОЗГЛЯДУ ПІДСУДНОСТІ ПО СПРАВАМ 37 2.1.Підстави розгляду підсудності згідно напрямку правової реформи 37 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ПОКРАЩЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСУДНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 42 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63 "
 • Підсудність господарських справ

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття підвідомчості та підсудності справ господарським судам 7 2. Види підсудності 10 2.1. Родова та територіальна підсудність справ 10 2.2. Інші види підсудності 11 3. Визначення підсудності в справах з іноземним елементом господарськими судами України 14 Висновки 22 Література: 24 Метою даної роботи є розкриття поняття підсудності справ господарським судам України, визначання та описання видів підсудності та звернення уваги на таку проблему, як визначення підсудності в справах із іноземним елементом господарськими судами України. Оскільки у господарському процесуальному законодавстві поняття підсудності дуже тісно пов’язане із поняттям підвідомчості господарських справ суду, то у даній роботі також приділяється увага даній проблематиці. Об’єктом дослідження даної роботи є поняття підсудності в господарско-процесуальному законодавстві України. В укрїнському законодавстві підсудність – це розмежування компетенції стосовно розгляду справ між окремими господарськими судами. Під час написання курсової роботи у якості джерел були використані Господарський процесуальний кодекс України, науково-практичний коментар до нього, роз’яснення Вищого Господарського (арбітражного) суду України а також наукові праці вітчизняних та іноемних вчених, присвячені даній проблематиці, а саме монографія Т. Андреевої “Про підвідомчість і підсудність справ арбітражним судам” та підручник С.В. Васильєва “Хозяйственное судопроизводство Украины». В якості джерел також використовувались газетні публікації, присвячені даній темі, інформація, розміщена на сторінках інших періодичних видань.
 • Контрольна робота з цивільного процесу

  1. Санкції цивільного процесуального права 3 2. Територіальна підсудність та її види 6 Задача 11 Неповнолітній Фоменко (17 років) був звільнений з роботи без згоди Комісії у справах неповнолітніх в зв'язку із скороченням штату. Вважаючи своє звільнення незаконним, Фоменко пред'явив позов до заводу "Металіст" про поновлення на роботі і просив викликати в суд свідками начальника цеху, який зробив подання про звільнення, і начальника відділу кадрів, який підготував наказ про звільнення. Вкажіть підвідомчість цивільних справ. Визначить сторони та цивільну процесуальну правосуб 'єктність учасників процесу. Література: 13
 • Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних прав

  Вступ 4 1. Адміністративна юстиція в Україні –становлення та розвиток 6 2. Загальна характеристика адміністративної юрисдикції. 11 3. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ відповідно до положень Кодексу Адміністративного судочинства України 14 4. Особливості розмежування компетенції адміністративних і господарських судів. 19 Висновки 28 Список використаної літератури 32
 • Поняття і зміст деруправління. Види адміністративних стягнень. Підвідомчість справ про адміністративне провадження

  Вступ.............................................................................................................3 1. Поняття і зміст форм держуправління і їх види...................................4 2. Види адміністративних стягнень, характеристика...............................8 3. Підвідомчість справ про адміністративне провадження....................10 Задача...........................................................................................................14 Висновок......................................................................................................16 Використана література..............................................................................17
 • Особливостi розгляду справ по спорам, що випливають з шлюбно-сiмейних вiдносин

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СПОРІВ 6 РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СПОРІВ 25 2.1. Складання позову та його характерні риси 25 2.2. Підвідомчість та підсудність шлюбно-сімейних справ 34 2.3. Порушення шлюбно-сімейних справ 39 2.4. Підготовка справи до розгляду 49 2.5. Розгляд справи по суті 54 2.6. Рішення по справі 58 РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 69 ВИСНОВКИ 74 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 77

©: 2011-2022 infoworks.ru