Заказать реферат

Курсовая: КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ID:50223)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (Код работы:50223)

Информация о работе Раздел: Гражданский процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 31 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50223
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 1521
СодержаниеВСТУП
Розділ І
Загальна характеристика касаційного провадження
1.1. Поняття та значення касаційного провадження
1.2. Порядок касаційного оскарження
Розділ II
Розгляд справи у касаційній інстанції
2.1. Порядок підготовки та розгляду справи у касаційній
інстанції
2.2. Рішення касаційної інстанції
Розділ ІІІ
Проблеми та шляхи реформування правового регулювання
касаційного оскарження судових рішень
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ЛитератураБорисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским
делам. — М...
Бородін М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку
// Право України...
Васильєв С.В. Цивільний процес України. — Х.: Еспада...
Еременко М.С. Право на справедливое судебное
разбирательство в гражданском процессе: практика
Европейского суда по правам человека // Российский
ежегодник гражданского и арбитражного процесса...
Ємельянова І.І. Теоретичні та практичні аспекти
апеляційного і касаційного перегляду судових рішень у
цивільному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції
України...
Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к
правосудию / Судебная реформа в прошлом и настоящем.
— М...
Здрок О.Н. Гражданский процесс зарубежных стран. — М...
Зейкан Я.П. Захист у цивільній справі: Науково-практичний
коментар. — К...
Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу
України. — К.: Юридична практика...
Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право. — К.: Центр
учбової літератури...
Конвенція про захист прав людини та основоположних
свобод. Застосування в Україні. — К.: Міністерство юстиції
України...
Кройтор В.А. Гражданский процесс. — Х...
Луспеник Д. Несистемність змін до ЦПК // Юридичний вісник
України...
Луспеник Д., Сакара Н. Українська модель касаційного
оскарження рішень у цивільних справах: проблеми та
перспективи удосконалення (спрощення) // Право
України...
Оніщук М. Удосконалення правосуддя: засади
реформування // Юридичний вісник України...
Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій
України” щодо забезпечення касаційного розгляду цивільних
справ: Закон України від 22 лютого 2007 р. // Відомості
Верховної Ради України...
Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р.
// Відомості Верховної Ради...
Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и
гражданский процесс в современной России — М...
Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в
механизме судебной защиты. — М...
Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України.
Науково-практичний коментар. — Харків...
Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний
процесуальний кодекс України: Науково-практичний
коментар: У 2 т. / За ред. С.Я.Фурси. — К.: Видавець Фурса
С.Я.: КНТ...
Цивільне процесуальне право / За ред. Ю.В.Білоусова. — К.:
Прецедент...
Цивільне процесуальне право України / За ред. С.С.Бичкової.
— К...
Цивільне процесуальне право України: Академічний курс /
За ред. С.Я.Фурси. — К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ...
Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості
Верховної Ради України...
Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України. — К.:
Юрінком Інтер...
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Процес доказування та його субєкти в цивільному процесі України

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 7 1.1. Поняття, мета, етапи і елементи доказування в цивільному процесі 7 1.2. Етапи доказової діяльності 21 1.3. Поняття предмету і фактів доказування 31 РОЗДІЛ ІІ. СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 39 2.1. Сторони, як суб’єкти доказування в цивільному процесі 39 2.2. Інші особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти доказування 44 2.3. Участь суду у визначення предмету доказування і визначеності доказового матеріалу 54 2.3.1. Позовне провадження 54 2.3.2. Окреме провадження 60 2.3.3. Наказове провадження 71 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83 ДОДАТКИ 87
 • Касаційне провадження в цивільному судочинстві.

  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Касаційне провадженя в цивільному судочинстві країн романо-германського права. 4 Розділ 2. Характеристика системи касаційного оскарження в Україні. 13 2.1. Суть та значення касаційного провадження. 16 2.2. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації. 18 Розділ 3. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції. 3.1 Порушення касаційного провадження. 22 3.2. Підготовка справи до касаційного розгляду. 23 3.3. Судовий розгляд справи в касаційному суді. 25 3.4. Повноваження суду касаційної інстанції. 27 Висновки: 30 Використана література: 34
 • Процес доказування та його субєкти в цивільному процесі України

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 7 1.1. Поняття, мета, етапи і елементи доказування в цивільному процесі 7 1.2. Етапи доказової діяльності 21 1.3. Поняття предмету і фактів доказування 31 РОЗДІЛ ІІ. СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 39 2.1. Сторони, як суб’єкти доказування в цивільному процесі 39 2.2. Інші особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти доказування 44 2.3. Участь суду у визначення предмету доказування і визначеності доказового матеріалу 54 2.3.1. Позовне провадження 54 2.3.2. Окреме провадження 60 2.3.3. Наказове провадження 71 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83 ДОДАТКИ 87
 • Касаційне провадження в цивільному процесі

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Суть та значення касаційного провадження 4 2. Право касаційного оскарження 6 3. Порядок касаційного оскарження рішень і ухвал суду 10 4. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції 15 5. Повноваження суду касаційної інстанції 20 В И С Н О В К И: 24 Список використаної літератури: 27
 • Завдання органів прокуратури в цивільному процесі

  Вступ 3 Розділ І. Основні положення діяльності прокурора в цивільному процесі 5 1.1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі. 5 1.2. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора. 6 1.3. Стадії цивільного судочинства і досудове представництво. 8 Розділ ІІ. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі 12 2.1. Підстави і процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі. 12 2.2. Відкриття цивільного провадження. 14 2.3. Вступ прокурора у цивільний процес. 17 Розділ ІІІ. Участь прокурора в цивільному процесі 22 3.1. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції. 22 3.2. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових рішень і ухвал. 27 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Касаційне провадження як остання інстанція захисту прав в Україні (ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС)

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. 5 РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. 10 РОЗДІЛ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ. 15 РОЗДІЛ 4. ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ, УХВАЛ, ЩО НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ, У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ТА ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ. 21 ВИСНОВОК 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29-30 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження вивчити поняття та перебіг касаційного провадження, а зокрема, розкрити зміст касаційного провадження в цивільно-процесуальному праві України, охарактеризувати повноваження касаційної інстанції та дослідити перебіг касаційного провадження за законодавством України. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання цивільного процесу взагалі, а також питання щодо оскарження рішень. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики стадії касаційного провадження у цивільному процесі, його сутність та значення. У другому розділі розкриваються питання реалізації права на касаційне оскарження. Третій розділ містить правову характеристику повноважень суду касаційної інстанції. Четвертий розділ розкриває питання, повязані із переглядом рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.
 • Очна ставка - відмінність від допиту. Касаційне провадження

  1. Очна ставка: відмінність від допиту...................................................3 2. Касаційне провадження........................................................................8 Задача........................................................................................................19 Використана література..........................................................................20
 • Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі

  Вступ 3 1. Поняття та значення процесуального представництва 4 2. Види представництва у цивільному процесі 7 3. Повноваження представника в суді 9 4. Адвокат у цивільному процесі 11 Висновок 14 Список використаної літератури 16
 • Порядок виконавчого провадження в цивільному процесі

  ЗМІСТ Вступ 2 Розділ І. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження 4 1.1. Відкриття виконавчого провадження 4 1.2. Добровільне та примусове виконання рішення суду 6 1.3. Стягнення на майно боржника 8 Розділ ІІ. Строки здійснення виконавчого провадження 18 Висновки 23 Список використаних джерел 26
 • Наказне провадження в цивільному процесі України

  З М І С Т В С Т У П 2 1. Поняття, сутність та особливості наказного провадження 4 2. Порушення наказного провадження 10 3. Судовий наказ: порядок видачі та скасування, набрання законної сили. 14 В И С Н О В К И: 18 Список використаної літератури: 22

©: 2011-2022 infoworks.ru