Заказать реферат

Курсовая: РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОГО ПРОЕКТУ КОМПАНІЇ «ТОРЧИН» (ID:50345)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОГО ПРОЕКТУ КОМПАНІЇ «ТОРЧИН» (Код работы:50345)

Информация о работе Раздел: Маркетинг
Вид работы: Курсовая
Объем: 26 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50345
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 1037
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві 4
2. Маркетингові дослідження 9
3. Маркетингова товарна політика. Планування нових товарів 14
4. Маркетингова цінова політика 17
5. Комплекс маркетингових комунікацій 21
6. Управління каналами розподілу 24
Висновок 25
Список використаних джерел 26
ЛитератураСписок використаних джерел
1. Алешина И.В. Паблик Рілейшнз для менеджеров. М:ИКФ «ЭКМОС», 2002 г., 480 с.
2. Армстронг Г. Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання. : Пер. з англ. : Уч. пос. — М. : Видавничий дім "Вільямс", 2001. — 608 с.
3. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту. –К.: ВД «Професіонал», 2004. – 224 с.
4. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. –К.: ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.
5. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.:КНЕУ, 2001. -240 с.
7. Корнійчук Т. Лояльність — це не знижки, а любов до бренду // Галицькі контракти. -2002. -№52.
8. Маркетингове стратегічне планування: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Н.В. Куденко / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp.
9. Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / А.О. Старостіна / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 35 с. — укp.
10. Моделювання процесів маркетингових досліджень на підприємстві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.О. Солодов / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.
11. Моторин В. Средство от конкурентов. // Торговое оборудование. -2002. -№4.
12. Ньюсом Даг, Терк Джуди Ван Слайк, Крукеберг Дин. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. -7-е изд. Пер. с.англ. - М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 628 с.
13. Основні етапи розробки анкети в процесі маркетингових досліджень // Маркетинг в Україні. – 2002. -№4.
14. Парамонова Т.Н. Рамазанов И.А. Мерчандайзинг: Учебное пособие. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 144 с.
15. Позиціонування брендів: українські проблеми. // Маркетинг в Україні. -2002. -№3.
16. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с.
17. Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / В.І. Коршунов / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 36 с. — укp.
18. Шляхи ефективного використання Інтернет-технологій в підприємницькій діяльності: Випускна робота спеціаліста: 08.06.01 / О.В. Кривовяз / КІБІТ. — К., 2002. — 81 с.
19. http://www.nestle.ua
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Розробка гіпотези продуктово-ринкової стратегії в компанії ЗАТ ВТШФ „Каштан” на ринку в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства 5 1.1.Стисла характеристика підприємства 5 1.2.Аналіз товарного асортименту 9 1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 9 Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 12 2.1.Аналіз макро маркетингового середовища 12 2.2.Аналіз мікро маркетингового середовища 17 Розділ 3.Розробка гіпотези ринкової стратегії 19 Розділ 4.Гіпотеза продуктової стратегії 27 Висновки 35 Список літератури 36
 • Розробка гіпотези продуктово-ринкової стратегії в компанії ЗАТ ВТШФ „Каштан” на ринку в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства 5 1.1.Стисла характеристика підприємства 5 1.2.Аналіз товарного асортименту 9 1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 9 Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 12 2.1.Аналіз макро маркетингового середовища 12 2.2.Аналіз мікро маркетингового середовища 17 Розділ 3.Розробка гіпотези ринкової стратегії 19 Розділ 4.Гіпотеза продуктової стратегії 27 Висновки 35 Список літератури 36
 • Розробка гіпотези продуктово-ринкової стратегії в компанії ТОВ „Опорядбуд” на ринку в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства 4 1.1.Стисла характеристика підприємства 4 1.2.Аналіз товарного асортименту 5 1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 10 Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 12 2.1.Аналіз макро маркетингового середовища 12 2.2.Аналіз мікро маркетингового середовища 22 Розділ 3.Розробка гіпотези ринкової стратегії 25 Розділ 4.Гіпотеза продуктової стратегії 29 Висновки 33 Список літератури 35
 • Розробка гіпотези продуктово-ринкової стратегії в компанії ТОВ “ КСК-ПЛАСТ” на ринку в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства 5 1.1.Стисла характеристика підприємства 5 1.2.Аналіз товарного асортименту 8 1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 11 Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 12 2.1.Аналіз макро маркетингового середовища 12 2.2.Аналіз мікро маркетингового середовища 16 Розділ 3.Розробка гіпотези ринкової стратегії 19 Розділ 4.Гіпотеза продуктової стратегії 24 Висновки 28 Список літератури 29
 • Розробка гіпотези продуктово-ринкової стратегії в компанії ТОВ “ КСК-ПЛАСТ” на ринку в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства 5 1.1.Стисла характеристика підприємства 5 1.2.Аналіз товарного асортименту 8 1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 11 Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 12 2.1.Аналіз макро маркетингового середовища 12 2.2.Аналіз мікро маркетингового середовища 16 Розділ 3.Розробка гіпотези ринкової стратегії 19 Розділ 4.Гіпотеза продуктової стратегії 24 Висновки 28 Список літератури 29
 • Розробка гіпотези продуктово-ринкової стратегії в компанії ТОВ „Опорядбуд” на ринку в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства 4 1.1.Стисла характеристика підприємства 4 1.2.Аналіз товарного асортименту 5 1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 10 Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 12 2.1.Аналіз макро маркетингового середовища 12 2.2.Аналіз мікро маркетингового середовища 22 Розділ 3.Розробка гіпотези ринкової стратегії 25 Розділ 4.Гіпотеза продуктової стратегії 29 Висновки 33 Список літератури 35
 • Розробка гіпотези продуктово-ринкової стратегії в компанії ТОВ „Комп’ютерні системи” на ринку в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства 4 1.1.Стисла характеристика підприємства 4 1.2.Аналіз товарного асортименту 5 1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 8 Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 9 2.1.Аналіз макро маркетингового середовища 9 2.2.Аналіз мікро маркетингового середовища 14 Розділ 3.Розробка гіпотези ринкової стратегії 17 Розділ 4.Гіпотеза продуктової стратегії 22 Висновки 32 Список літератури 34
 • Розробка гіпотези продуктово-ринкової стратегії в компанії ТОВ „Комп’ютерні системи” на ринку в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз діяльності підприємства 4 1.1.Стисла характеристика підприємства 4 1.2.Аналіз товарного асортименту 5 1.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 8 Розділ 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 9 2.1.Аналіз макро маркетингового середовища 9 2.2.Аналіз мікро маркетингового середовища 14 Розділ 3.Розробка гіпотези ринкової стратегії 17 Розділ 4.Гіпотеза продуктової стратегії 22 Висновки 32 Список літератури 34
 • Маркетингові дослідження споживчих мотивацій на ринку взуття

  ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ЧИННИКІВ МАКРО- ТА МІКРОМАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1. Чинники макромаркетингового середовища 11 1.1.1. Політичні чинники 11 1.1.2. Економічні чинники 12 1.1.3. Природні чинники 14 1.1.4. Демографічні чинники 15 1.1.5. Науково-технічні чинники 16 1.1.6. Культурні чинники 17 1.2. Чинники мікромаркетингового середовища 18 1.2.1. Компанія 18 1.2.2. Споживачі 19 1.2.3. Постачальники 19 1.2.4. Конкуренти 19 1.3. Зведена таблиця основних чинників 19 1.4. Визначення проблеми та аналіз альтернативних шляхів її вирішення 25 1.5. Розробка гіпотези сегментування 27 РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 29 2.1. Мета маркетингового дослідження 29 2.2. Пошукові питання 29 2.3. Аналіз джерел вторинної інформації 30 2.4. Методологія збору первинної маркетингової інформації 32 2.4.1. Профіль респондентів 33 2.4.2. Вибір та обґрунтування методів збору первинної інформації 33 2.4.3. Організаційні питання проведення збору первинної інформації 34 2.4.4. Розробка анкет 34 2.4.5. Таблиця відповідності пошукових питань питанням анкети 36 2.7. Результати маркетингового дослідження 38 РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 48 3.1. Планування вибірки 48 3.2. Аналіз результатів маркетингового дослідження 48 РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ПОСЛУГ 62 4.1. Характеристика послуг 62 4.2. Асортиментна політика 62 РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЯ ЗБУТУ ТА ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ 65 5.1. Мета та інструменти просування 65 5.2. Оптимізація інтернет-каталогу компанії з метою просування в пошукових системах 67 5.3. Формування комплексу маркетингових комунікацій 70 РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 75 6.1. Характеристика проекту 75 6.2. Прогноз ефективності запропонованих заходів 76 6.3. Оцінка ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту 78 ВИСНОВКИ 84 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 86 ДОДАТОК А. Анкета для опитування потенційних клієнтів компанії „...” 90 ДОДАТОК Б. Анкета для опитування експертів 97
 • Маркетингове дослідженя ринку нерухомості

  "Вступ 3 1. Загальна характеристика ринку діяльності підприємства 6 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 14 2.1. Аналіз макромаркетингового середовища 14 2.2. Аналіз мікромаркетингового середовища 21 3. Розробка та аналіз альтернатив і постановка цілей дослідження 28 3.1. Стратегічний етап 28 3.2. Вибір альтернатив, формування цілей дослідження 29 4. Розробка дослідницьких задач 31 4.1. Визначення необхідної інформації 31 4.2. Список пошукових задач 31 5. Організація і планування маркетингового дослідження 34 5.1. Профіль респондентів 34 5.2. Метод збору інформації 34 5.3. План вибіркового спостереження 34 5.4. Розробка анкет 35 6. Результати попереднього маркетингового дослідження 40 6.1. Аналіз первинної маркетингової інформації 40 6.2. Аналіз вторинної інформації 47 Висновки та маркетингові рекомендації для компанії 48 Список використаних джерел 51"

©: 2011-2022 infoworks.ru