Заказать реферат

Контрольная: КОнтрольная охрана труда (ID:50349)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

КОнтрольная охрана труда (Код работы:50349)

Информация о работе Раздел: Охрана труда
Вид работы: Контрольная
Объем: 33 стр.
Цена: 65 грн.
Код работы (ID): 50349
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 681
СодержаниеЗМІСТ
1. Виконати раціональне розміщення устаткування з урахуванням аварійних виходів на випадок пожежі,а також розробити заходи щодо поліпшення умов праці,плануванні побутових і допоміжних приміщень у цеху з розмірами 72*24*4м.Виконати креслення з розміщенням устаткування,указати шляхи евакуації,проходи та ін. 3
2. Визначити характеристики і параметри вібраційних коливань машин у цеху. 5
3. як утворюється хімічна і повітряно-механічна піна?ЇЇ властивості і галузь застосування 10
4. Правила і норми по охороні праці і виробничій санітарії. 11
5. Опишіть причини і характер забруднення повітряного середовища у виробничих умовахшвейних чи інших підприємств. 14
6. Опишіть самозаймання речовини. Розрахувати межі вибуховності. Які існують межі вибуховості пари ацетону. 19
7. Розрахувати шум у проектованому цеху. Опишіть прилади для вимірів шуму. 23
8. Які існують норми,обладнання і дія системи пожежного водопостачання. 28
9. Що входить у зміст завдань і повноважень державної інспекції з охорони праці? 31
10.За що залучаються до кримінальної відповідальності адміністративно-технічний персонал 33
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Охрана труда

  Содержание Введение 3 1. Организация охраны труда в аптеках 4 2. Оценить уровень создания безопасных условий труда в аптеке 12 3. Документы по организации охраны труда 21 4. Провести опрос сотрудников аптеки по вопросам организации охраны труда 25 Заключение 34 Список использованных источников 35 Приложения 39
 • Использование формул для проведения расчетов в Microsoft Excel

  Вступление 4 I. Теоретические и практические аспекты применения формул при проведении расчётов 6 1.1. Общие сведения о формулах. Формулы на основе арифметических и логических операторов 6 1.2. Формулы на основе функций 13 1.3. Ошибки в формулах Excel. Определение источника ошибки 15 1.4. Пример применения формул Excel для решения практической задачи 21 II. Охрана труда при работе с ЭВМ 30 Выводы 36 Литература 38 Приложения 39 В соответствии с заданием, кроме описания, собственно, работы с формулами Excel в работе представлен теоретический материал по охране труда (охрана труда при работе с ЭВМ) а также приложения поясняющие суть выполненного в рамках работы практического задания.
 • Особенности кадровой политики в муниципальных учреждениях системы МУС (на примере муниципального учреждения Муниципальная пожарная охрана г. Ярославля )

  Содержание Введение 3 1. Характеристика Муниципального учреждения «Муниципальная пожарная охрана» г. Ярославля 4 2. Анализ кадровой политики 8 3. Проектирование элементов кадровой политики 17 4. Анализ системы оплаты труда 26 Заключение 35 Список литературы 37 Приложения 41
 • Организация, нормирование и оплата труда на обслуживании стационарных машин

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОБСЛУЖИВАНИИ СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН 4 1.1 Сущность оплаты труда 4 1.2 Формы и системы оплаты труда 5 РАЗДЕЛ 2. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА ОБСЛУЖИВАНИИ СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН 14 2.1. Научное обоснование нормирования и организации труда 14 2.2. Теоретические основы нормирования труда 19 2.3. Нормирование труда по обслуживанию стационарных машин 22 РАЗДЕЛ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОБСЛУЖИВАНИИ СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН 30 3.1. Тарифная система оплаты труда 30 3.2. Рационализация нормирования и оплаты труда 35 3.3. Совершенствование системы поощрительных выплат 38 ВЫВОДЫ 42 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 44 Приложение 1. 45
 • Организация, нормирование и оплата труда на культивации

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА НА КУЛЬТИВАЦИИ 5 1. Сущность нормирования труда 5 1.2. Формы и системы оплаты труда 13 1.3. Организация и оплата труда на культивации 18 РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА НА КУЛЬТИВАЦИИ НА ООО «ЗОРЯ» 22 2.1. Организации оплаты труда на ООО «Зоря» 22 2.2. Система премирования работников на культивации 25 РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА НА КУЛЬТИВАЦИИ 29 ВЫВОДЫ 37 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 39 ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 41
 • Экономика труда

  1. Характер и содержание труда 3 2. Показатели измерения производительности труда 4 Литература 10
 • Анализ уровня эффективности организации труда

  СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Глава 1. Теоретические основы эффективной организации труда 5 1.1.Проблема эффективности организации труда 5 1.2.Производительность труда – основной показатель эффективности 8 1.3. Пути совершенствование организации эффективности труда 17 Глава 2. Анализ уровня эффективности организации труда на примере ОАО «Галс» 26 2.1. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия 26 2.2. Анализ производительности труда на ОАО «Галс» 40 2.3. Анализ факторов производительности труда и определение путей повышения производительности труда 53 Глава 3. Пути повышения производительности труда как основного показателя эффективности организации труда 66 3.1. Разработка мероприятий по повышению производительности труда на ОАО «Галс» 66 3.2. Использование зарубежного опыта в разработке системы повышения эффективности организации труда на предприятии 81 Заключение 91 Список литературы 94 Приложения
 • Актуальные проблемы бухгалтерского учета труда и заработной платы

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ТРУДА 6 1.1. Экономическая сущность, задачи учета расчетов по оплате труда 6 1.2 Нормативно – правовое регулирование учета расчетов по оплате труда 8 1.3. Анализ существующих форм и ситем оплаты труда 13 РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ООО «ЗОРЯ» 17 2.1. Общая характеристика ООО «Зоря» 17 2.2. Технико-экономические показатели деятельности 20 2.3. Организация труда и заработной платы на ООО «Зоря» 27 РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЁТА ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 33 3.1. Аналитический учёт расчётов по оплате труда 33 3.2. Синтетический учёт расчётов по оплате труда. Свод и распределение заработанной платы 37 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 47 ПРИЛОЖЕНИЯ 50
 • Правовые основы организации и оплаты труда

  Содержание 1. Правовые основы организации и оплаты труда 3 2. Виды, формы и системы оплаты труда 6 3. Порядок расчета средств на оплату труда 9 4. Виды удержаний из оплаты труда 13 5. Документирование операций связанных с учетом оплаты труда 18 6. Особенности оплаты труда в условиях Крайнего Севера 23 7. Социальное страхование работников, взносы в ПФР, ФСС, ФОМС 26 Список литературы 28
 • Производительность труда

  Введение 2 1. Сущность и значение производительности труда 3 2. Организация трудовой деятельности как фактор повышения производительности труда 5 3. Факторы и резервы возрастания производительности труда 8 4. Основные пути повышения производительности труда 12 5. Показатели и методы измерения производительности труда 12 Заключение 22 Литература 23
 • Анализ современного состояния национального и международного рынка труда

  Содержание Введение 3 1. Теоретические аспекты рынка труда его сегментация и международное разделение труда 5 1.1. Рынок труда. Сегментация рынка труда 5 1.2. Международное разделение труда 10 2. Анализ современного состояния национального и международного рынка труда РФ 17 2.1. Анализ современного состояния национального рынка труда РФ 17 2.2. Анализ современного состояния международного рынка труда 24 3. Решение проблем трудоустройства в современной России 26 Заключение 28 Список используемой литературы 30

©: 2011-2022 infoworks.ru