Заказать реферат

Курсовая: Домашня та самостійна робота учнів (ID:50352)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Домашня та самостійна робота учнів (Код работы:50352)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Курсовая
Объем: 40 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 50352
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 1139
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОМАШНЬОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА 6
1.1. Історичний аспект проблеми 6
1.2. Теоретичні засади домашньої та самостійної роботи як позаурочної форми навчання 12
РОЗДІЛ 2. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОМАШНЬОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 21
2.1. Використання диференційованих завдань 21
2.2. Тематична перевірка використання самостійної роботи 28
ВИСНОВОК 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
ДОДАТКИ 40
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Александрова Е. „Ключи от домашнего задания» // Ж., «Первое сентября» № 25, 2003. с – 17 – 18.
2. Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики в початкових класах: Навчально-методичний посібник. – К.: А.С.К., 1998. – 352 с.
3. Богданович М. В Урок математики в начальной школе: Пособие для учителя. – К.: Рад. школа. 1991. – 208 с.
4. Махмутов М.И. Об индивидуализации обучения // Нар. образование. – 1964. – №2. – С. 12–18.
5. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика: Учебное пособие / В.А. Оганесян, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, В.Я. Савинский. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1980. – 368 с.
6. Эрдниев П. М., Эрдниев Б. П. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 255 с.
7. Пинский А. «Эти астрономические часы нагрузки…» // Ж. «Первое сентября» №17, 1999. – с. 14.
8. Подкасистый П.И. «Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении», М.: 1980. – с. 279.
9. Психическое развитие младших школьников: Экспериментально-психологическое исследование / Под. ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1990. – 160 с.
10. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Академія, 1999. – 360 с.
11. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 1990. – 192 с.
12. Українська педагогіка в персоналіях: у двох книгах. Книга друга: навчальний посібник // за редакцією О.В.Сухомлинської, К.: „Либідь”, 2005. – с. 158 – 170.
13. Усова А.Ф. Формирование учебных умений учащихся // Сов. педагогика, 1982. – №1. – С. 29–38.
14. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти – друге видання – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2003 – с. 349 – 350.
15. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник, К.: Либідь, 2003. – с. 210 – 212.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Організація самостійної роботи в початковій школі

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Самостійна робота молодших школярів, як педагогічна проблема 6 1.1 Історико-педагогічні витоки проблеми організації самостійної роботи учнів 6 1.2 Теоретичний аспект організації самостійної роботи учнів початкової школи 12 Розділ 2. Види самостійної роботи у сучасній початковій школі 19 2.1 Самостійна робота молодших школярів у процесі навчання 19 2.2. Специфіка домашньої самостійної роботи учнів початкових класів 33 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ 47
 • Самостійна робота студентів як творчий процес

  1. Сутність самостійної роботи 2. Теоретичні основи організації самостійної роботи 3. Методи організації самостійної роботи учнів1. Сутність самостійної роботи 2. Теоретичні основи організації самостійної роботи 3. Методи організації самостійної роботи учнів
 • Позакласна робота з природознавства в початковій школі

  ВСТУП 3 1. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ПОЗАКЛАСНОІ РОБОТИ З ПРИРОДОЗНАВСТВА 4 1.1. Форми позакласних занять 4 1.2. Зміст і методи позакласної роботи 5 1.2.1. Орієнтовна тематика по класах 6 1.3. Позакласна робота 8 1.3.1. Індивідуальна позакласна робота 9 1.3.2. Групова позакласна робота 10 1.3.3. Позакласна масова робота 12 1.4. Організація і методика проведення екскурсій 17 1.5. Суспільна корисна праця учнів 20 2. ПРИКЛАД ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ УЧНІВ 1-Х КЛАСІВ 23 ВИСНОВКИ 27 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 28
 • Історія правових вчень

  Самостійна робота 1. Предмет, методи, принципи історії політичних і правових вчень; основні джерела й пам’ятки політико-правових вчень і теорій; періодизація історії вчень про державу і право. 2 Самостійна робота 2. Політико-правові погляди Аристотеля 6 Самостійна робота 3. Політико-правове вчення Марсілія Падуанського. Його трактат "Захисник миру". Правові погляди середньовічних юристів. Corpus juris civilis. "Саксонське зерцало" як джерело правових ідей. 8 Самостійна робота 4. Томас Гоббс та його політико-правове вчення. Трактат "Левіафан, його матерія, форма і влада держави". 11 Самостійна робота 5. Політико-правові погляди Т. Джеферсона. Його "Автобіографія" та "Замітки про штат Вірджінія". Втілення ідей Т. Джефферсона в "Декларації незалежності" та "Білі про права". 14 Самостійна робота 6. Державно-правові вчення Канта 16 Самостійна робота 7. Державно-правові вчення Остіна 19 Самостійна робота 8. Політико-правові погляди і концепції Петра Могили 21 Самостійна робота 9. Виникнення марксизму. Формування марксистської політичної теорії. К. Маркс і Ф. Енгельс "Маніфест Комуністичної теорії", "Святе сімейство". Ідея диктатури пролетаріату в "Німецькій ідеології". Ідея трансформації демократичної революції в соціалістичну. Неминучість соціалістичної революції. 23 Самостійна робота 10. Політико-правові погляди і концепції Леона Дюгі 26 Самостійна робота 1. Предмет, методи, принципи історії політичних і правових вчень; основні джерела й пам’ятки політико-правових вчень і теорій; періодизація історії вчень про державу і право. 2 Самостійна робота 2. Політико-правові погляди Аристотеля 6 Самостійна робота 3. Політико-правове вчення Марсілія Падуанського. Його трактат "Захисник миру". Правові погляди середньовічних юристів. Corpus juris civilis. "Саксонське зерцало" як джерело правових ідей. 8 Самостійна робота 4. Томас Гоббс та його політико-правове вчення. Трактат "Левіафан, його матерія, форма і влада держави". 11 Самостійна робота 5. Політико-правові погляди Т. Джеферсона. Його "Автобіографія" та "Замітки про штат Вірджінія". Втілення ідей Т. Джефферсона в "Декларації незалежності" та "Білі про права". 14 Самостійна робота 6. Державно-правові вчення Канта 16 Самостійна робота 7. Державно-правові вчення Остіна 19 Самостійна робота 8. Політико-правові погляди і концепції Петра Могили 21 Самостійна робота 9. Виникнення марксизму. Формування марксистської політичної теорії. К. Маркс і Ф. Енгельс "Маніфест Комуністичної теорії", "Святе сімейство". Ідея диктатури пролетаріату в "Німецькій ідеології". Ідея трансформації демократичної революції в соціалістичну. Неминучість соціалістичної революції. 23 Самостійна робота 10. Політико-правові погляди і концепції Леона Дюгі 26
 • Європейське право

  Самостійна робота 1 1. Чим пояснити існування різних концепцій юридичної природи? 1 2. Проаналізуйте рішення Суду ЄС у справах «Van Gend en Loos», Costa v. ENEL 1 3. Які існують концепції подальшого розвитку Євросоюзу? 2 Самостійна робота 4 1. Що означає принцип наділення повноваженнями в праві ЄС? 4 2. Що означає необхідність власної правової основи для ухвалення актів ЄС? 4 3. З’ясуйте значення доктрини паралельної компетенції в праві ЄС 4 Самостійна робота 5 1. Визначить роль міжнародних угод у регулюванні європейської інтеграції 5 2. Які «угоди у спрощеній формі» укладаються в європейських співтовариствах? 5 Самостійна робота 7 1. Чому головні органи європейських інтеграційних об’єднань називаються інститутами? 7 2. Чи існує ієрархія актів інститутів європейських інтеграційних об’єднань 7 3. Розширення Євросоюзу та зміни у його інституційному механізмі 8 Самостійна робота 10 1. Які способи тлумачення права Євросоюзу використовує Суд ЄС? 10 2. Поясніть суть концепції «act claire» 10 3. Визначить правові наслідки преюдиціальних звернень до Суду ЄС 111. Чим пояснити існування різних концепцій юридичної природи? За допомогою різних концепцій правової природи Європейського права формуються уявлення про авторитетність і абсолютну цінність в установленому законом правопорядку. Багато правознавців розробляють правові концепції як засіб визначення справедливості та обґрунтованості закону. ....
 • ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  Вступ 3 Розділ І. Актуальні проблеми методики розвитку усного мовлення учнів 5-8х класів 8 1.1. Питання культури усного мовлення учнів 8 1.2. Провідні шляхи розвитку усного мовлення 11 1.3. Робота над усною мовою у процесі вивчення програмового матеріалу 17 Розділ ІІ. Становлення, розвиток і практичне застосування писемного мовлення в учнів 5-8х класів 41 2.1. Розвиток основних письмових робіт на уроках української мови 41 2.2. Методичні засади розвитку вмінь удосконалювати власне писемне мовлення 54 2.3. Основні проблеми розвитку писемного мовлення учнів 5-8х класів 70 Розділ ІІІ. Організація і результати педагогічного експерименту 76 Висновки 84 Список використаної літератури 87 Додатки 91
 • Розвиток в учнів літературних здібностей

  Вступ 1. Психологічні особливості, сутність, специфіка та основні компоненти творчого розвитку особистості 2. Робота вчителя української мови та літератури над розвитком літературних здібностей учнів 3. Літературний гурток – школа любові до слова Висновки Список використаної літератури Додаток
 • Диференційоване навчання учнів

  Вступ 3 Розділ І. Диференційоване навчання учнів: сутність, класифікація 6 1.1. Сутність диференціації навчання учнів, її плюси і мінуси. 6 1.2. Види й особливості диференційованого навчання в школі. 11 Розділ ІІ. Реалізація принципів диференціації навчання учнів 16 2.1. Шляхи реалізації принципів індивідуалізації і диференціації навчання. 16 2.2. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку. 18 Розділ ІІІ. Методичні рекомендації з удосконалення процесу диференційованого навчання учнів 25 Висновок 32 Список використаної літератури 34 Додатки 36
 • Визначити можливі епістемологічні критерії науковості в ТМВ

  Самостійна робота 1 1 Визначити можливі епістемологічні критерії науковості в ТМВ 1 література 2 Самостійна робота 2 3 1. Визначити елементи та критерії наукової школи ТМВ та скласти класифікацію сучасних теорій МВ 3 2. Визначити основний внесок школи „модернізму” у дослідження міжнародних відносин 6 література 9 Самостійна робота 3 10 1. Визначити співвідношення категорій „міжнародні відносини” та міждержавні відносини”, „міжнародна політика” та „світова політика”. 10 2. Визначити співвідношення між внутрішньою та зовнішньою політикою з точки зору ТМВ 11 література 12 Самостійна робота 4 13 1. Дайте характеристику співвідношення категорій суб’єкта та актора в ТМВ 13 2. Яким чином зовнішні системні умови міжнародного оточення міжнародного актора можуть визначити структуру його суб’єктності 13 література 15 Самостійна робота 5 16 1. Визначити яким чином та в якій мірі атрибути міжнародного актора визначають його інтереси в сфері міжнародних відносин 16 2. Сформулювати основні погляди на концепцію „нації” та „національного інтересу” 17 література 19 Самостійна робота 6. 20 Проаналізувати конкретні приклади впливу особливостей механізму прийняття зовнішньополічних рішень на суттєві аспекти поведінки держави в міжнародних відносин 20 2. Виділити особливості прийняття зовнішньополітичного рішення в умовах міжнародної кризи 21 література 23 Самостійна робота 7. 24 1. Виділити невійськові фактори сили в арсеналі держави 24 2. Проаналізуйте в чому переваги та недоліки концепції „структурної сили” в ТМВ 26 література 28 Самостійна робота 8. 29 1. Визначити діалектику відносин на рівні „елемент-структура” глобальної системи міжнародних відносин 29 2. Виділіть мінімальну з точки зору ТМВ систему 33 література 34 Самостійна робота 9 35 1. Визначити основні типи інтеграційних співтовариств у сучасних міжнародних відносинах 35 2. Визначити неоднозначність сучасних інтеграційних процесів на рівні категорій суверенітет-інтеграція 36 література 38 Самостійна робота 10 39 1.Визначити структуру та стадії міжнародного конфлікту 39 2.Виділіть основні причини конфліктної поведінки дер 42 література 45 Самостійна робота 1 1 Визначити можливі епістемологічні критерії науковості в ТМВ 1 література 2 Самостійна робота 2 3 1. Визначити елементи та критерії наукової школи ТМВ та скласти класифікацію сучасних теорій МВ 3 2. Визначити основний внесок школи „модернізму” у дослідження міжнародних відносин 6 література 9 Самостійна робота 3 10 1. Визначити співвідношення категорій „міжнародні відносини” та міждержавні відносини”, „міжнародна політика” та „світова політика”. 10 2. Визначити співвідношення між внутрішньою та зовнішньою політикою з точки зору ТМВ 11 література 12 Самостійна робота 4 13 1. Дайте характеристику співвідношення категорій суб’єкта та актора в ТМВ 13 2. Яким чином зовнішні системні умови міжнародного оточення міжнародного актора можуть визначити структуру його суб’єктності 13 література 15 Самостійна робота 5 16 1. Визначити яким чином та в якій мірі атрибути міжнародного актора визначають його інтереси в сфері міжнародних відносин 16 2. Сформулювати основні погляди на концепцію „нації” та „національного інтересу” 17 література 19 Самостійна робота 6. 20 Проаналізувати конкретні приклади впливу особливостей механізму прийняття зовнішньополічних рішень на суттєві аспекти поведінки держави в міжнародних відносин 20 2. Виділити особливості прийняття зовнішньополітичного рішення в умовах міжнародної кризи 21 література 23 Самостійна робота 7. 24 1. Виділити невійськові фактори сили в арсеналі держави 24 2. Проаналізуйте в чому переваги та недоліки концепції „структурної сили” в ТМВ 26 література 28 Самостійна робота 8. 29 1. Визначити діалектику відносин на рівні „елемент-структура” глобальної системи міжнародних відносин 29 2. Виділіть мінімальну з точки зору ТМВ систему 33 література 34 Самостійна робота 9 35 1. Визначити основні типи інтеграційних співтовариств у сучасних міжнародних відносинах 35 2. Визначити неоднозначність сучасних інтеграційних процесів на рівні категорій суверенітет-інтеграція 36 література 38 Самостійна робота 10 39 1.Визначити структуру та стадії міжнародного конфлікту 39 2.Виділіть основні причини конфліктної поведінки дер 42 література 45
 • Право ЄС

  Самостійна робота 1 1. Чим пояснити існування різних концепцій юридичної природи? 1 2. Проаналізуйте рішення Суду ЄС у справах «Van Gend en Loos», Costa v. ENEL 1 3. Які існують концепції подальшого розвитку Євросоюзу? 2 Самостійна робота 4 1. Що означає принцип наділення повноваженнями в праві ЄС? 4 2. Що означає необхідність власної правової основи для ухвалення актів ЄС? 4 3. З’ясуйте значення доктрини паралельної компетенції в праві ЄС 4 Самостійна робота 5 1. Визначить роль міжнародних угод у регулюванні європейської інтеграції 5 2. Які «угоди у спрощеній формі» укладаються в європейських співтовариствах? 5 Самостійна робота 7 1. Чому головні органи європейських інтеграційних об’єднань називаються інститутами? 7 2. Чи існує ієрархія актів інститутів європейських інтеграційних об’єднань 7 3. Розширення Євросоюзу та зміни у його інституційному механізмі 8 Самостійна робота 10 1. Які способи тлумачення права Євросоюзу використовує Суд ЄС? 10 2. Поясніть суть концепції «act claire» 10 3. Визначить правові наслідки преюдиціальних звернень до Суду ЄС 113. Визначить правові наслідки преюдиціальних звернень до Суду ЄС Найважливішу роль в реалізації призначення Суду ЄС - забезпечити одноманітне тлумачення і застосування права Співтовариств - покликана грати преюдиціальна процедура Ухвалення преюдиціального рішення - це процедура, яка, шляхом встановлення постійної співпраці між національними судами і Європейським Судом, чітко показує, що національні суди теж є гарантами європейського права. Не дивлячись на те, що за преюдиціальним рішенням може звернутися тільки національна судова або квазісудова інстанція (тільки вона володіє правом визначення доцільності такого звернення), всі зацікавлені сторони можуть взяти участь в слуханнях Європейського Суду, що робить процес відкритим і явним, і, у свою чергу сприяє зростанню довіри до цього інституту.

©: 2011-2022 infoworks.ru