Заказать реферат

Реферат: Протоколи інтернету (ID:50372)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Протоколи інтернету (Код работы:50372)

Информация о работе Раздел: Информатика
Вид работы: Реферат
Объем: 15 стр.
Цена: 30 грн.
Код работы (ID): 50372
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 751
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Основні поняття та протоколи Інтернету 4
1.1. Ключові принципи Інтернету 4
1.2. Протоколи Інтернету 5
2. Описання та види протоколів Інтернету 9
2.1. Види протоколів Інтернету 9
2.2. Стек протоколів Інтернету 10
Список літератури 15
ЛитератураСписок літератури
1. Нольден М. Ваш первый выход в Internet: Для начинающих пльзователей Internet и широкого круга пользователей PC / Гл. ред. Е.В. Кондукова; Пер с нем. К.А. Шиндер. - Спб.: ИКС, 1996. - 238 с.
2. Левин В.К. Защита информации в информационно-вычислительных cистемах и сетях // Программирование. - 1994. - N5. - C. 5-16.
3. Фролов А.В., Фролов Г.В. Глобальные сети компьютеров. Практическое введение в Internet, E-mail, FTP, WWW, и HTML, программирование для Windiws Sockets. - Диалог - МИФИ, 1996. - 283 c.
4. Асуров Г.П. Сеть Интернет. Библиотека пользователя. - М.: Новые технологии, 2002.
5. Егоров Р.Н. Интернет вчера, сегодня, завтра. - Спб.: Компьютерный мир, 2002.
6. Никольский О.К. История развития Интернета в эпоху глобализации. - М.: Comp, 2001.
7. Мозговой А.А. Интернет - дорога в будущее. - М.: Искра, 2003.
8. Лучко Л.М. Розвиток мережі Інтернет в Україні. - Х.: Шлях, 2002.
9. Огиенко Л.А. Введение в Интернет-технологии. - М.: Лоск, 2003.
8. Пискунов А.С. Что такое Интернет ? - Казань.: Новое слово, 2001.
10. Резунов В.О. Всемирная паутина. - Ростов-на Дону.: ВНГИ, 2000.
11. Самсонов С.Н. Информатика и Интернет. - М.: Русь, 2004.
12. Третяков Д.А. Інтернет і суспільство. - Львів.: Громада, 2001.
13. Янченко О.К. Інтернет-технології сьогодні. - Х.: ХНАМ, 2003.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Теоретичні основи конфліктних технологій

  1. Теоретичні основи конфліктних технологій 3 2. Конфліктні технології в президентській компанії 2004 року (на прикладі Інтернету) 7 Література 141. Теоретичні основи конфліктних технологій 3 2. Конфліктні технології в президентській компанії 2004 року (на прикладі Інтернету) 7 Література 14
 • електронна комерція

  Вступ 3 1. Електронна комерція, інтернет магазини, інтернет банки 4 2. Електронні видання 12 3. Технологія відеоконференції 16 4. Новітні технології інтернету 21 Висновки 23 Список використаної літератури 24Вступ 3 1. Електронна комерція, інтернет магазини, інтернет банки 4 2. Електронні видання 12 3. Технологія відеоконференції 16 4. Новітні технології інтернету 21 Висновки 23 Список використаної літератури 24
 • Етика ділового спілкування та протоколи

  Вступ 2 1. Професійна культура і мораль. 3 2. Звичаї і традиції Франції. 8 Висновки 18 Список використаної літератури 19
 • Внутрішній аудит системи управління якості (на матеріалах ВАТ "Завод сантехнічних заготовок")

  1. Опис підприємства 2. Річний графік аудиту системи управління якістю 3. План проведення внутрішнього аудиту 4. Питання з внутрішнього аудиту за процесом “Вхідний контроль” 5. Протоколи невідповідностей з проведеного внутрішнього аудиту за процесом “Вхідний контроль” 6. Звіт про перевірку 1. Опис підприємства 2. Річний графік аудиту системи управління якістю 3. План проведення внутрішнього аудиту 4. Питання з внутрішнього аудиту за процесом “Вхідний контроль” 5. Протоколи невідповідностей з проведеного внутрішнього аудиту за процесом “Вхідний контроль” 6. Звіт про перевірку
 • Контрольна робота з документознавства

  Завдання №1. 3 Для визначення ступенів підготовки фахівця, ознайомитися з Законом України "Про вищу освіту", "Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)", законспектувати визначення термінів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр", "освітньо-кваліфікаційна програма", "освітньо-кваліфікаційна характеристика". Завдання №2. 7 На основі інформаційних ресурсів Інтернету створити автоматичний покажчик за алфавітною систематизацією основних професійних термінів і понять засобами Microsoft Word. Завдання №3. 14 За допомогою опублікованих джерел, Інтернету знайти інформацію про досвід підготовки за даною спеціальністю, про кваліфікації випускників з даної спеціальності у вищих навчальних закладах України і країн СНД, вимоги до фахівців з даної спеціальності (зокрема, Росії), історію розвитку професії. Зібраний матеріал оформити письмовою роботою. Завдання №4. 18 Скласти систематизований бібліографічний список джерел і літератури, що стосуються спеціальності у такій послідовності: нормативні акти України (закони, постанови, ДСТУ); опублікована література за алфавітом авторів або назв. Список літератури 21
 • Організація праці менеджера

  1. Аналіз виконання роботи і використання робочого часу 2 2. Ділова кар’єра 9 3. Особливості складання наказу з питань основної діяльності, наказу про особовий склад. Трудовий договір. Протоколи, доповідні, службові записки, службові листи, акти, постанови, розпорядження, довідки, доручення, розписки 14 Література 20
 • Докази в кримінальному процесі

  Вступ 2 Розділ I. Поняття доказування 2 Розділ II. Поняття та класифікація доказів та їхніх джерел 3 2.1 Поняття та класифікація доказів 3 2.2 Формування та класифікація джерел доказів 7 2.2.1 Показання свідків 8 2.2.2. Показання потерпілого 9 2.2.3. Показання підозрюваного та обвинуваченого 11 2.2.4 Висновок експерта 11 2.2.5 Речові докази 13 2.2.6 Протоколи слідчих і судових дій, та документи 14 Розділ III. Джерела доказів за зарубіжним законодавством 14 3.1 Федеративна республіка Німеччина 15 3.2 Франція 17 3.3 Англія 20 Висновок 26 Список використаної літератури 28Вступ 2 Розділ I. Поняття доказування 2 Розділ II. Поняття та класифікація доказів та їхніх джерел 3 2.1 Поняття та класифікація доказів 3 2.2 Формування та класифікація джерел доказів 7 2.2.1 Показання свідків 8 2.2.2. Показання потерпілого 9 2.2.3. Показання підозрюваного та обвинуваченого 11 2.2.4 Висновок експерта 11 2.2.5 Речові докази 13 2.2.6 Протоколи слідчих і судових дій, та документи 14 Розділ III. Джерела доказів за зарубіжним законодавством 14 3.1 Федеративна республіка Німеччина 15 3.2 Франція 17 3.3 Англія 20 Висновок 26 Список використаної літератури 28
 • Інформаційні системи

  1. Що таке інформаційна система (ІС) 3 2. Для чого призначена ІС 3 3. Що таке економічна інформація 4 4. Надайте класифікацію ІС за різними ознаками 5 5. Надайте характеристику проектного засобу дослідження діяльності підприємства 6 6. Надайте визначення системи підтримки прийняття рішення (СППР) 8 7. Які складові частини має СППР 8 8. Які види забезпечень має ІС 9 9. Що таке концептуальне забезпечення ІС 10 10. Опишіть функціональне забезпечення ІС 11 11. Охарактеризуйте функціональне забезпечення ІС 11 12. Охарактеризуйте програмне забезпечення ІС 12 13. Охарактеризуйте інформаційне забезпечення ІС 13 14. Охарактеризуйте використання Інтернету в ІС 15 15. Охарактеризуйте технічне забезпечення ІС 15 Список використаної літератури 171. Що таке інформаційна система (ІС) 3 2. Для чого призначена ІС 3 3. Що таке економічна інформація 4 4. Надайте класифікацію ІС за різними ознаками 5 5. Надайте характеристику проектного засобу дослідження діяльності підприємства 6 6. Надайте визначення системи підтримки прийняття рішення (СППР) 8 7. Які складові частини має СППР 8 8. Які види забезпечень має ІС 9 9. Що таке концептуальне забезпечення ІС 10 10. Опишіть функціональне забезпечення ІС 11 11. Охарактеризуйте функціональне забезпечення ІС 11 12. Охарактеризуйте програмне забезпечення ІС 12 13. Охарактеризуйте інформаційне забезпечення ІС 13 14. Охарактеризуйте використання Інтернету в ІС 15 15. Охарактеризуйте технічне забезпечення ІС 15 Список використаної літератури 17
 • Інформаційні технології в індустрії туризму

  Вступ 2 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ І РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 4 Поширення інформаційних технологій у туризмі 4 1.1.2. Туризм: комплексна послуга. 5 1.1.3. Система виробництва в туризмі. 6 1.2. Можливості Інтернету в туризмі. 8 1.3. Інтернет-маркетинг у туризмі 11 1.3.1. Інтернет-маркетинг 12 1.3.2. Реклама фірми в Інтернеті 15 Загальна характеристика туристичного підприємства «Trek Travel International». 22 2.2 Аналіз використання Інтернет – реклами в діяльності тур фірми «Trek Travel Іnternatіonal». 23 2.3. Шляхи вдосконалення процесу інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на турфірмі 27 Висновки 32 Список використаної літератури 33Вступ 2 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ І РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 4 Поширення інформаційних технологій у туризмі 4 1.1.2. Туризм: комплексна послуга. 5 1.1.3. Система виробництва в туризмі. 6 1.2. Можливості Інтернету в туризмі. 8 1.3. Інтернет-маркетинг у туризмі 11 1.3.1. Інтернет-маркетинг 12 1.3.2. Реклама фірми в Інтернеті 15 Загальна характеристика туристичного підприємства «Trek Travel International». 22 2.2 Аналіз використання Інтернет – реклами в діяльності тур фірми «Trek Travel Іnternatіonal». 23 2.3. Шляхи вдосконалення процесу інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на турфірмі 27 Висновки 32 Список використаної літератури 33
 • Інформаційні системи в менеджменті

  Варіант 2 1 Охарактеризуйте застосування інформаційних технологій у менеджменті. 4 2. Перелічіть сучасні корпоративні програмні системи, які пропонуються на ринку програмного забезпечення, стисло опишіть їх. 6 3. Опишіть сферу застосування в Excel зведених таблиць. 9 4. Опишіть, для чого потрібні таблиці в Access і як вони зв'язуються між собою. 10 5. Опишіть протоколи обміну даними, які використовуються в мережі Інтернет. 12 6. Опишіть режими перегляду слайдів, які підтримує програма Power Point. 15 7. Наведіть загальну характеристику програми Microsoft Project. 17 Література 18

©: 2011-2022 infoworks.ru