Заказать реферат

Курсовая: Доповідь Нідерланди (ID:50374)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Доповідь Нідерланди (Код работы:50374)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 38 стр.
Цена: 115 грн.
Код работы (ID): 50374
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 673
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Соціально-економічні чинники та показники розвитку Нідерландів 4
1.1 Територія, природні умови 4
1.2. Демографічні характеристики 5
1.3. Загальні показники економічного розвитку 6
1.4. Державний та приватний сектори економіки 7
1.5. Структура промислового виробництва 8
1.6. Сільське господарство 9
1.7. Рівень розвитку матеріальної інфраструктури 9
1.8. Внутрішній ринок 10
1.9. Виробництво послуг 10
1.10. Зовнішньоекономічні зв'язки 11
1.11. Ринок праці 11
1.12. Розвиток науки та техніки 12
1.13 Соціальні потреби населення 14
1.14. Екологічний стан 14
2. Політичні характеристики держави 15
2.1 Політична організація суспільства 15
2.2. Характеристика політичних лідерів 15
2.3. Характеристики політичних та державних органів, що приймають рішення 17
2.4. Внутрішня політика держави 19
2.5. Збройні сили 21
2.6. Військово-промисловий потенціал 21
2.7. Зовнішня політика 21
3. Характеристики міжнародних відносин 24
2.1. Регіональні проблеми 24
2.2. Міжнародні взаємодії 26
2.3. Міжнародні конфлікти 26
2.4. Глобальні проблеми сучасності 27
Висновки 35
Список використаних джерел 38
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Бушуева Л.П. Полный справочник «Все страны Мира»/ Л.П. Бушуева.- Все страны мира. Полный справочник. Все флаги и гербы. - Ростоы н/Д: Владис: М.: Рипол классик, 2009. - 800 с. С ил.
2. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. Санкт-Петербург, 2000, с.251-259, 183-209.
3. Коршунов В. Королевство Нидерландов.// Международная Жизнь, №3, 1999, с.61-67.
4. Островская Е. Нидерланды: экономический рост на фоне структурных проблем.// МЭ и МО, №4, 1997, с.109-114.
5. Нидерланды-песпективы развития. // БИКИ, №65, 2000.
6. Иностранные инвестиции в экономику Нидерландов// БИКИ, №42, 1999.
7. Bargaining Coordination For European Trade Unions. http://www.temp/Doorngrouparticle1.htm
8. http://netherlander.org/
9. www.krugosvet.ru
10. http://www.stranymira.com/2007/03/07/niderlandy.html
11. http://www.svali.ru/
12. http://www.nederland.ru/towns/amsterdam.php
13. http://ru.wikipedia.org/
14. http://www.stokart.ru/index/holand/
15. http://www.nederland.ru/towns/den_haag.php
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Наукова доповідь про сутність та значення менеджменту

 • Особливості соціального становлення молоді в Україні. Аспект молодіжної субкультури

  Доповідь Список використаної літератури
 • Випровдовувальна промова адвоката

  ПЛАН 1. Доповідь на тему: “Виправдовувальна промова адвоката”……с. 3 2. Додаток…………………………………………………………………............с. 9 3. Література……………………………………………………………….........с. 11
 • Обвинувачувальна промова прокурора

  ПЛАН 1. Доповідь на тему: “Обвинувачувальна промова прокурора”…с. 3 2. Додаток…………………………………………………………………............с. 9 3. Література……………………………………………………………….........с. 10
 • Адвокатська діяльність та особливості її організації

  Зміст 1. Особливості здійснення захисту в кримінальних справах, які порушуються не інакше, як за скаргою потерпілих 3 2. Доповідь матеріалів цивільної справи при пред’явленні позовної заяви до суду. Загальні положення здійснення захисту під час судового розгляду справи у суді першої інстанції 5 Список використаної літератури: 7
 • Конфліктні подружні взаємини та їх вплив на харктер і особливості дитини

  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 5 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 5 1.2. Функції, які виконує сім’я 8 1.3. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дитини 11 РОЗДІЛ 2. ВІДНОСИНИ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ І ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ 15 2.1. Зв’язок між наявністю конфліктів між подружжям і розвитком дитини 15 2.2. Методи дослідження сімейного укладу та морально-психологічного клімату в сім’ї 18 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 ДОДАТКИ 31 Доповідь 3 стор.
 • МЕНЕДЖМЕНТ: ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА РИСИ МОЖЛИВИХ ЗМІН У ХХІ ст.

  Ключові слова. “Джунглі менеджменту”, менеджмент і технологія, демократизація управління, світові мегатенденції, недоліки сучасного менеджменту, риси менеджера майбутнього, менеджмент і економічна теорія. Доповідь присвячена основним тенденціям розвитку менеджменту. Розглядаються характеристики сучасного менеджменту. Аналізуються взаємозв’язки розвитку менеджменту і економічної теорії. Прогнозуються нові вимоги до якості менеджера в економіці знань.
 • ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ В ОЦІНЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

  Ключові слова: валовий внутрішній продукт, структуризація ВВП, оцінка економічного потенціалу, соціальноUекономічний розвиток.Доповідь присвячена визначенню валового внутрішнього продукту (ВВП) як головного поU казника рівня розвитку економічного потенціалу України; дослідженню впливу окремих структурних одиниць ВВП на розвиток певних галузей та загальний розвиток української економіки; дослідженню можливостей запровадження структурних змін ВВП та розвитку реального сектора економіки на базі інформаційноUмістких виробництв та галузей.
 • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

  Ключові слова: заробітна плата, стратегії оплати праці, система оплати праці, зайнятість, тіньова зайнятість, часткова зайнятість.Доповідь присвячена проблемам розробки стратегії формування системи оплати праці на про мисловому підприємстві. Досліджено теоретикометодичні основи формування системи оплати праці, що дозволило автору удосконалити класифікацію сучасних систем оплати праці, обґрунтувати стратегічні підходи до формування системи оплати праці і виділити елементи зарубіжного досвіду оплати праці, які доцільно використовувати на українських підприємствах при моделюванні і вдосконаленні систем оплати праці.
 • Прозорість органів місцевого та регіонального управління: сучасні реалії України

  Ключові слова: місцева демократія, місцеве самоврядування, прозорість влади, співпраця з громадськістю, територіальне управління.Доповідь присвячена питанням прозорості територіальних органів влади як необхідної умови розвитку місцевої демократії, яка розглядається автором через призму розвитку та ефективного функціонування місцевого самоврядування. Автором проаналізовані окремі аспекти вітчизняного досвіду та наведені приклади ефективної співпраці територіальних органів влади України з населенням як умови прозорості та ефективності їх діяльності.

©: 2011-2022 infoworks.ru