Заказать реферат

Курсовая: Характеристика функцій держави (ID:50393)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Характеристика функцій держави (Код работы:50393)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 31 стр.
Цена: 95 грн.
Код работы (ID): 50393
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1042
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Поняття та зміст функцій держави 5
Розділ 2. Класифікація функцій держави 12
2.1 Поняття та сутність класифікації функцій держави 12
2.2 Внутрішні функції держави 16
3.3 Зовнішні функції 22
Розділ 3. Форми і методи здійснення функцій держави 26
Висновки 29
Список використаних джерел 31
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Конституція України// ВВР -2006.-№30, С.141
2. Алексеев С. С. Теория права. - М.: Издательство БЕК, 2004. - 302с.
3. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів: Право для України, 2007.- 216 с.
4. Вишневский А. Ф. Общая теория государства и права / А. Ф. Вишнев¬ский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский; Под общ. ред. А. Ф. Вишневского, 2-е изд., исправ. и доп. - Мн.: Тесей, 2008.- 341 с.
5. Гладун 3. С., Кравчук М. В., Бармак М. В. Основи правознавства;
6. Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2007.- 281 с.
7. Дмитрук В. И. Теория государства и права / Учеб. пособие. - Мн.: Амалфея, 2008.- 264 с.
8. Жеругов Р. Т. Теория государства и права. - М., 2005.- 312 с.
9. Загальна теорія держави і права / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 2007.- 293 с.
10. Кельман М. С. Словник термінів та визначень з курсу право-знавства. - Львів, 2007.- 69 с.
11. Кельман М. С. Теорія держави. - Львів, 2009.- 396 с.
12. Кельман М. С. Теорія права: Навч. посібник. — Тернопіль, 2008.- 293 с.
13. Котюк О. В. Основи держави і права. - К.: Вентурі, 2008.- 271 с.
14. Кравчук М. В. Теорія держави і права: Навчально-методичні матеріали для студентів Юридичного інституту ТАНГ. - Тернопіль: ТАНГ, 2000.- 361 с.
15. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. - М., 2008.- 283 с.
16. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. -М.: Юристь, 2007.- 254 с.
17. Окіншевич Л. Вступ до науки про право і державу. - Мюнхен, 1987.- С 145
18. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие. Под редакцией доктора юридических наук, профессора М. Н. Марченко. - М.:Проспект, 2005.- 211 с.
19. Рабінович П. М., Шмельова Г. Г., Луць Л. А. Загальна теорія права і держави: Учбовий посібник для студентів юридичних факультетів. -Чернівці: Український вільний інститут менеджменту і бізнесу, 2004.- 283 с.
20. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави. - К.: ІСДО, 2005.- 214 с.
21. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2006.-359 с.
22. Сурілов О. В. Теорія держави і права. - Одеса, 2008.- 401 с.
23. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. Стрекозова В.Г.- М.: ИПП «Отечество», 2003.- 298 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Функції держави

  ПЛАН ВСТУП……………………………………………………………………….с. 3 РОЗДІЛ І. Загальні відомості про еволюцію функцій держави………….с. 5 РОЗДІЛ ІІ. Роль і значення функцій держави, їх поняття і види……….с. 10 2.1. Поняття і визначення функцій держави…………………………..…с. 10 2.2. Види і класифікація основних функцій держави…………………...с. 18 РОЗДІЛ ІІІ. Соціальна функція держави – одна з основних функцій держави……………………………………………………………………..с. 25 ВИСНОВКИ………………………………………………………………..с. 32 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………с. 35
 • Функції держави і права

  Вступ 3 1. Функції держави та їх основна характеристика 5 1.1. Функції держави та державний механізм 5 1.2. Сутність та види функцій держави 9 1.3. Внутрішні і зовнішні функції держави 13 1.4. Форми та методи здійснення функцій держави 21 2. Загальна характеристика права та його функцій 24 2.1. Загальне поняття права 24 2.2. Функції права 27 Висновок 31 Список використаної літератури 33
 • Функції держави

  Вступ 3 Розділ І. Поняття функцій держави та форми і методи їх здійснення 6 1.1. Поняття та зміст функцій держави. 6 1.2. Еволюційний розвиток функцій держави та їх ознаки. 11 1.3. Форми і методи здійснення функцій держави. 14 Розділ ІІ. Класифікація функцій держави 19 2.1. Критерії класифікації. 19 2.2. Внутрішні й зовнішні функції держави. 23 2.2.1. Підходи до класифікації внутрішніх і зовнішніх функцій держави. 23 2.2.2. Внутрішні функції держави. 25 2.2.3. Зовнішні функції держави 28 Розділ ІІІ. Функції української держави в сучасних умовах 31 Висновки 37 Список використаної літератури 40 Додатки 42
 • Функції держави у суспільстві

  Вступ 3 1. Основні засади здійснення функцій держави 4 2. Різні класифікації функцій держави 6 3. Форми здійснення функцій держави 8 Висновки 11 Перелік використаної літератури 12
 • Функції держави

  Вступ Розділ 1. Поняття і класифікація функцій держави Розділ 2. Форми та методи здійснення функцій держави Розділ 3. Роль Служби безпеки України у здійснені функцій держави Висновки Список використаної літератури
 • Поняття та кваліфікація функцій держави

  Вступ 2 1. Загальні вимоги до функціонування держави. 5 1.1. Поняття “функція” 5 1.2. Основа формування функцій держави 5 2. Функції держави 7 2.1. Основні і неосновні функції 7 2.2. Внутрішні і зовнішні функції 7 2.3. Законодавчі, виконавчі, судові функції 12 2.4. Постійні і тимчасові функції 17 3. Форми та методи здійснення функцій держави 17 Висновки 19 Література 22 (одинарний інтервал)
 • Функції держави

  Вступ 3 1.Поняття функцій держави та їх класифікація. 5 2. Основні внутрішні функції держави 12 3. Основні зовнішні функції держави 20 4. Функція оборони країни і її взаємозв’язок з іншими функціями держави. 25 5. Форми здійснення функцій держави. 29 Висновки 33 Список використаних джерел: 37
 • Функції сучасної держави

  Вступ 2 І. Поняття функцій держави форми і методи їх здійснення 3 ІІ. Види функцій держави 8 2.1 Функції держави за соціальним призначенням 8 2.2 Функції держави за сферами діяльності і за часом здійснення 9 2.3 Функції держави за за сферою суспільного життя 10 ІІІ. Функції держави в сучасній ринковій системі суспільства 11 Висновки 22 Список використаних джерел 25
 • Порівняльний аналіз формаційного та цивілізаційного підходів до типології держав.

  В С Т У П 2 Розділ 1. Поняття , сутність та походження держави. 1.1. Виникнення держави. 4 1.2 Історичні типи держави. 6 Розділ 2. Функції держави. 2.1. Поняття функцій держави, форми і методи їх здійснення 12 2. 2. Види функцій держави. 16 Розділ 3. Форма держави. 3.1.Поняття та елементи форми держави. 19 3.2.Форма державного правління. 22 В И С Н О В К И: 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ : 28
 • Конституційні функції Української держави

  Вступ 3 1. Загальна характеристика функцій держави 6 1.1. Поняття функцій держави, форми і методи їх здійснення 6 1.2. Види функцій держави 8 2. Функції Української держави 12 2.1. Історичний розвиток основних функції держави 12 2.2. Класифікація функцій Української держави 15 2.3. Здійснення функцій Української держави 20 2.3.1. Апарат держави у здійсненні функцій Української держави 20 2.3.2. Принципи організації та діяльності державного апарату 23 2.3.3. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату 24 2.3.4. Місцеве самоврядування в Україні 29 3. Механізм здійснення конституційних функцій Української держави у світлі конституційної реформи 31 3.1. Розмежування повноважень вищих органів державної влади 31 3.2. Реформа місцевого самоврядування 36 3.3. Реформування державної служби 37 3.4. Реформування органів прокуратури 45 Висновок 49 Список використаної літератури 52-55 Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є виділення конституціїних функцій Української держави та з`ясування місця й ролі механізму держави в реалізації цих функцій. Дослідження проблематики функціонування механізму і апарату Української держави в світлі конституційної реформи дає змогу більш предметно аналізувати нові для вітчизняної науки, але, надзвичайно актуальні й складні питання реалізації функцій України. Об`єктом дослідження є аналіз конституційних функцій Української держави. Предметом дослідження є тенденції та перспективи функціонування апарату держави під час здійснення функцій Української держави в умовах конституційної реформи. Методологічна основа дослідження. Методологія науки дає можливість наукового обґрунтування конституційних функції держави в цілому. Філософсько-методологічною основою дослідження є принципи, закони, категорії діалектики. Системній метод вживався при аналізі різних понять. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися питання позв’язані із системою функцій Української держави. Історичний метод дає можливість виявити суспільну думку

©: 2011-2022 infoworks.ru