Заказать реферат

Курсовая: Казки Гофмана (ID:50394)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Казки Гофмана (Код работы:50394)

Информация о работе Раздел: Литература
Вид работы: Курсовая
Объем: 34 стр.
Цена: 95 грн.
Код работы (ID): 50394
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1221
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
Розділ 1. Особливості романтизму як художнього напряму 7
Розділ 2. Загальний огляд життя та творчості 15
Розділ 3. Художні особливості казок Гофмана 21
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бент М. Поэтика сказочной новеллы Гофмана как реализация общеромантической эволюции. - Калининград, 1994.
2. Берковский Н. Романтизм в Германии. - Л, 1973.
3. Берновская Н.М. Немецкий романтизм и творчество Э.Т.А. Гофмана //Вестник МГУ.-Вып.4.-С.124-134.
4. Бичко А. К. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 392с.
5. Ботникова А. Немецкий романтизм: диалог художественных форм - Воронеж, 2004.
6. Ванслов В. Эстетика романтизма. - М., 1966. - 403 с.
7. Гофман Ернст Теодор Амадей. Твори. Х.: Фоліо, 2003. 656 с. [Бібліотека світової літератури] - С.: 3-24.
8. Гофман Ернст Теодор Амадей. Золотий горнець: Вибрані твори / Пер. з німецької С. Сакидон та Є. Лопович. - К., 1976.
9. Детская энциклопедия. Для среднего и старшего возраста. Издание 2. Том 11. «Язык. Художественная литература». Москва, «Просвещение», 1968. – 528с.:ил.
10. Иваницкий А. Гоголь и Гофман: гротеск и его преодоление // Вторые гоголевские чтения: Н.В. Гоголь и мировая культура. - М., 2003.
11. История зарубежной литературы ХІХ века.Ч.1./Под ред. А.С. Дмитриева.-М.: Изд-во Моск. Ун-та.- 1979.-572с.
12. Миловидов В. О романтизме и поэтике натурализма // Вопросы романтического миропонимания, метода, жанра и стиля. - Калинин, 1986.
13. Миримский И. Эрнст Теодор Амадей Гофман //Э.Т.А. Гофман.Избр.произв. в 3-хт. Т.1.-М.: Худ. Лит., 1962.
14. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ сторіччя: Доба романтизму.- Тернопіль, Навчальна книга-Богдан, 2001.-С.72-85.
15. Наливайко Д. Німецький романтизм //Вікно в світ: заруб. літ.: наукові дослідження, історія, методика викладання.-1999.-№1(4).-С.90-146.
16. Художественный мир Э.Т.А. Гофмана.-М.: Наука, 1982.-293с.
17. Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман: Життя і творчість.-К.: Дніпро, 1969.-300с.
18. Прокаєв Ф.І.; Кучинський Б.В.; Долганов І.В. «Зарубіжна література» , К.1987.
19. Художественный мир Э.Т.А. Гофмана.-М.: Наука, 1982.-293с.
20. Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман: Життя і творчість.-К.: Дніпро, 1969.-300с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Казка, як інструмент розвитку моральних почутів дошкільників

  Зміст Вступ 3 Розділ I. 5 1.1. Теоретичний аналіз змісту морального виховання 5 1.2. Методи морального виховання 10 Розділ II. Значення казки для дітей дошкільного віку 16 2.1.Нинішній стан проблеми впливу казки на емоційний розвиток дітей дошкільного віку 16 2.2.Роль казки у вихованні дошкільника 18 Розділ III. Дослідження впливу казки на емоційний розвиток дітей дошкільного віку 22 3.1 Органiзацiя та проведення дослiдження 22 3.2 Аналiз та iнтерпретацiя результатiв 25 Висновки 28 Список літератури 29 Додатки 30
 • Цінність казки як літературного жанру для розвитку творчості і уявлення молодших школярів

  Вступ. 4 1.Казка як особливий літературний жанр. 6 2.1.Казка –ціннісна спадщина минулих поколінь. 6 2.2.Казка у шкільній програмі. 7 2.Розвиток уяви та творчих здібностей у мол. школярів за допомогою казки. 9 2.1.Характеристика мол. шкільного віку. 9 2.2.Характеристика уяви та прийомів та методів її розвинення. 10 2.3.Розвиток творчості та уявлення за допомогою слова («Граматика фантазій» Дж. Радарі). 13 2.4.Різноманітні завдання та ігри для розвинення уяви. 15 3.Методика проведення урока вивчення казки. 22 Висновки. 26 Список використаної літератури. 28
 • Роль казки у вихованні дитини

  Зміст Вступ 3 1. Казка як засіб виховання дитини 4 2. Практичне застосування казки у вихованні дітей 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15
 • Контрольна робота з сучасної соціологічні теорії

  1. Соціально-драматургійний підхід в соціології У. Гофмана 3 2. Макро і мікротеоретичні підходи в соціології до вивчення сучасних проблем фемінізму 12 Література 19
 • Психологія казкотерапії

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичне дослідження психологічного змісту та структури казкотерапіі 5 1.1 Аналіз психологічного потенціалу казки 5 1.2 Основні функції казки як методу психологічної роботи 10 1.3 Види казок, які застосовуються у психологічній практиці 11 Висновки до першого розділу 16 Розділ 2. Аналіз особливостей використання казкотерапії в діагностиці та наданні психологічної допомоги 17 2.1 Казкотерапія як метод психологічної діагоностики особистості 17 2.2 Аналіз механізмів впливу казок в процесі надання психологічної допомоги 23 Висновки до другого розділу 28 Висновки 30 Література 31Вступ 3 Розділ 1. Теоретичне дослідження психологічного змісту та структури казкотерапіі 5 1.1 Аналіз психологічного потенціалу казки 5 1.2 Основні функції казки як методу психологічної роботи 10 1.3 Види казок, які застосовуються у психологічній практиці 11 Висновки до першого розділу 16 Розділ 2. Аналіз особливостей використання казкотерапії в діагностиці та наданні психологічної допомоги 17 2.1 Казкотерапія як метод психологічної діагоностики особистості 17 2.2 Аналіз механізмів впливу казок в процесі надання психологічної допомоги 23 Висновки до другого розділу 28 Висновки 30 Література 31
 • Описати три жанри народної творчості

  ЗМІСТ 1. Українська народна музика, як жанр усної народної творчості 3 2. Роль обрядових пісень та билин в усній народній творчості України 7 3. Казки – жанр усної народної творчості 11 ЛІТЕРАТУРА 14
 • Опис 3 жанрів усної народної творчості

  ВСТУП 1. Українська народна музика, як жанр усної народної творчості..............3 2. Роль обрядових пісень та билин в усній народній творчості України.......8 3. Казки – жанр усної народної творчості 12 ЛІТЕРАТУРА......................15
 • Використання казок в позакласній роботі

  Зміст 1 Вступ 2 1. Аналіз жанру казки. 4 1.1 Особливості казок та міфів в англійській культурі. 4 1.2 Діти як основні герої казок 10 2. Психологічні вікові особливості дітей молодшої школи 13 2.1 Особливості вікової дитячої психології в спеціалізованій літературі 13 2.2 Варіанти діяльності дитини як спосіб здобуття знань 17 3. Аналіз позакласної роботи та практики 19 4. Використання казок в позакласній роботі з англійської мови в молодших класах 27 Висновок 29 Список використаних джерел 30Зміст 1 Вступ 2 1. Аналіз жанру казки. 4 1.1 Особливості казок та міфів в англійській культурі. 4 1.2 Діти як основні герої казок 10 2. Психологічні вікові особливості дітей молодшої школи 13 2.1 Особливості вікової дитячої психології в спеціалізованій літературі 13 2.2 Варіанти діяльності дитини як спосіб здобуття знань 17 3. Аналіз позакласної роботи та практики 19 4. Використання казок в позакласній роботі з англійської мови в молодших класах 27 Висновок 29 Список використаних джерел 30
 • Використання ігор у процесі викладання зарубіжної літератури

  В С Т У П 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи використання ігор у процесі викладання зарубіжної літератури 5 1.1. Психолого-педагогічні умови гри для учнів середніх класів 5 1.2. Особливості використання ігор в методиці викладання зарубіжної літератури 10 РОЗДІЛ ІІ. Літературні ігри як засіб розумового творчого розвитку учнів 5-х класів 16 2.1. Класифікація літературних ігор 16 2.2. Методика проведення ігор на уроках зарубіжної літератури 19 2.3. Використання літературних ігор на уроках зарубіжної літератури у 5 класі 22 2.4. Урок – гра “Літературна казка” 28 2.5. Урок – гра по мотивам казки “Попелюшка” 32 В И С Н О В К И 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42В С Т У П 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи використання ігор у процесі викладання зарубіжної літератури 5 1.1. Психолого-педагогічні умови гри для учнів середніх класів 5 1.2. Особливості використання ігор в методиці викладання зарубіжної літератури 10 РОЗДІЛ ІІ. Літературні ігри як засіб розумового творчого розвитку учнів 5-х класів 16 2.1. Класифікація літературних ігор 16 2.2. Методика проведення ігор на уроках зарубіжної літератури 19 2.3. Використання літературних ігор на уроках зарубіжної літератури у 5 класі 22 2.4. Урок – гра “Літературна казка” 28 2.5. Урок – гра по мотивам казки “Попелюшка” 32 В И С Н О В К И 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42
 • Педагогічна спадщина С.Русової

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1.1. Актуальність педагогічної спадщини С.Русової на сучасному етапі 3 1.2. Короткі біографічні дані С. Русової 5 2 ОСНОВНА ЧАСТИНА 8 2.1 Концепція українського національного дитячого садка С.Ф.Русової 8 2.2. Погляди С.Русової на роль гри у розвитку особистості дошкільника 14 2.3. Організація праці дітей в дошкільному закладі 16 2.4 Ознайомлення дошкільників з природою рідного краю 19 2.5. Ознайомлення дошкільників з мистецтвом, культурою рідного народу 22 2.6. Навчання рідної мови 26 2.7. Роль казки в житті дитини 29 2.8. „Нові методи дошкільного виховання” за С. Русовою 33 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ №1-4 (ігри запропоновані С. Русовою) 41

©: 2011-2022 infoworks.ru