Заказать реферат

Диплом: Аудит засновницьких документів та формування статутного капіталу (ID:50399)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Аудит засновницьких документів та формування статутного капіталу (Код работы:50399)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 60 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 50399
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 682
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ЗАСНОВНИЦЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 5
1.1. Економічна характеристика аудиту засновницьких документів та формування статутного капіталу 5
1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту засновницьких документів та формування статутного капіталу 9
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ЗАСНОВНИЦЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 16
2.1.Попередня оцінка діяльності та якості звітності підприємства,на матеріалах якого виконується курсова робота. 16
2.2. Планування методика аудиту засновницьких документів та формування статутного капіталу 24
2.3. Оцінка системи внутрішнього аудиту засновницьких документів та формування статутного капіталу 33
2.4. Тестування операцій та залишків аудиту засновницьких документів та формування статутного капіталу 37
2.5. Формування висновків за результатами аудиту засновницьких документів 44
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АУДИТУ ЗАСНОВНИЦЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 51
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57
ДОДАТКИ 60
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ПП „Рута”, 2001. — 416 с.
2. Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.: «Учётинформ», 1996. — 283 с.
3. Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 432 с.
4. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 769 с.
5. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: навчально-практичний посібник / [Білуха М.Т.] - К.: 2006. - 523 с.
6. Брісук В.І. Бухгалтерський облік із використанням комп'ютерних технологій: На прикладі програм «1С Бухгалтерія 7.7 для України (Практикум) / Брісук В.І. Дяком В.М. Демченко П.А. та ін.. - К.: Вид.-во Європ. Уп-ту, 2005. - 173 с.
7. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672с.
8. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / [под. ред. Вериш Ю.А.] - К.: Центер учбової літератури, 2008. - 396 с.
9. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / [под. ред. Будяк К.В.] - Суми: ВТД «Університетська книга» 2007. - 254 с.
10. Гарун Е. Прибуток як результат діяльності підприємства / Гарун Е. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №10. - С. 51
11. Грабанова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: навчально-практичний посібник [для вузов: под. ред. Кужельного Н.В.] / Гарабанов Н.Н. Добровський В.Н. - К.: А.С.К., 2008. - 624 с.
12. Губочов О.Г. Звіт про власний капітал / Губочов О.Г. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №4. - С. 32
13. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2002.-544с.
14. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине (с использованием Национальных стандартов): Учебное пособие для студентов вузов. — 5-е изд., доп. и перераб. — К.:А.С.К., 2001. — 848 с.
15. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / Завгородній В.П. Савченко В.Н. - К.: «Бліц-інформ», 2005. - 385 с.
16. Золожен А.П. Автоматизація бухгалтерського обліку / Золожен А.П. // Бухгалтер. - 2008. - №28. - С. 44
17. Івахненков І.В Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навчально-практичний посібник / Івахненков І.В. - К.: Знання. 2006. - 348 с.
18. Івахненков С.В. Впровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми / Івахненков С.В. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №2. - С. 56
19. Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю/ Івахненков С.В. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №7. - С. 55
20. Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством і бухгалтерією / Івахненков С.В. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №4. - С. 52
21. Корнічук Г.З. Внесок до статутного капіталу / Корнічук Г.З. // Все про бухгалтерський облік. - 2008. - №97. - С. 16
22. Краснокудськая Л.К. Сучасна діяльність / Краснокудська Л.Д. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №10. - С. 59
23. Кучерненко Т.В. Удосконалення методики складання звітів про власний капітал / Кучерненко Т.В. Шайко Е.П. Мервенецка В.К. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №11. - С. 9
24. Лаводский В.М. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності / Лаводський В.М. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №10. - С. 7
25. Лемківський Л.М. Управління капіталом підприємства / Лемківський Л.М. // Фінанси України. - 2008. - №7. - С. 17
26. Лішненко О.В. Бухгалтерський облік / Лішнеко О.В. - К.: Вид-во «Центр учбової літератури», 2007 - 624 с.
27. Маркович В.М. Функціонування підприємницького капіталу / Маркович В.М. // Вісник НБУ. - 2008. - №5. - С. 31
28. Мельшин Т.Л. Електронний документа зворот і електронний підпис / Мельшин Т.Л. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - №7. - С. 47
29. Мінітенко Т.Г. Сучасні інформаційні технології обліку і аудиту в управлінні підприємством / Мінітенко Т.Г. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - №10. - С. 12
30. Наршнерська Г.В. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / Наршнерська Г.В. -К.: Вид-во «Центнер навчальне літератури», 2007. - 464 с.
31. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. — Аудиторська палата України, К.,1999 — 275с.
32. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учебное пособие. — Мн.: Мисанта, 2002. — 429 с.
33. Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровина Т.А. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 556 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік та аудит формування і зміни статутного капіталу

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 6 1.1. Сутність статутного капіталу як об’єкту обліку 6 1.2. Порядок формування статутного капіталу підприємств різних форм власності 10 1.3. Огляд нормативної та спеціальної літератури з обліку та аудиту статутного капіталу 26 РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 33 2.1. Документальне оформлення операцій з формування та зміни статутного капіталу 33 2.2. Облік статутного капіталу акціонерного товариства 39 2.3. Облік статутного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм власності 46 2.4.Відображення інформації про статутний капітал у звітності підприємства 58 РОЗДІЛ 3. АУДИТ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 62 3.1. Основні концепції зовнішнього аудиту формування статутного капіталу 62 3.2. Організація і методика зовнішнього аудиту статутного капіталу 72 3.3. Внутрішній аудит статутного капіталу 78 ВИСНОВКИ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 86 ДОДАТКИ 89
 • Облік та аудит власного капіталу (частина диплому)

  1. Облік і аудит формування власного капіталу підприємства 2 1.1. Поняття та склад власного капіталу підприємства 2 1.2. Характеристика рахунків, призначених для обліку статутного капіталу підприємства 9 1.3. Документальне підтвердження обліку 21 1.4. Порядок збільшення (зменшення) власного статутного капіталу підприємства 24 1.5. Послідовність проведення аудиту формування статутного капіталу 25 1.5.1 Методика проведення аудиту формування статутного капіталу 25 Список використаної літератури 36
 • Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах (на прикладі ВАТ «...»)

  Вступ 3 Розділ 1. Система формування, ефективність використання статутного капіталу підприємств 5 1.1. Розробка і обгрунтування системи формування статутного капіталу підприємств 5 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 12 Розділ 2. Методіка та організація фінансового обліку і аудиту статутного капіталу 22 2.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22 2.2. Методика фінансового обліку формування статутного капіталу підприємств різних форм власності 26 2.3. Статутний капітал в системі фінансової звітності 43 2.4. Формування статутного капіталу в зарубіжних країнах, використання міжнародних стандартів 50 2.5. Технологія та техніка проведення аудиту 58 2.6. Аудит статутного капіталу 65 Розділ 3. Методика економічного аналізу формування статутного капіталу підприємства 71 3.1. Система показників та інформаційна база для аналізу статутного капіталу 71 3.2. Розробка і адаптація методики загального аналізу статутного капіталу 75 3.3. Ефективність використання статутного капіталу 82 Висновки 85 Література 89 Додатки 93 Додаток 1. Вимоги до мінімальних статутних фондів підприємств 93 Додаток 2. Баланс ВАТ „....” 94 Додаток 3. Звіт про фінансові результати ВАТ „...” 97 Додаток 4. Звіт про власний капітал ВАТ „...” 99
 • Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємствах

  Вступ 3 Розділ 1. Система формування, ефективність використання статутного капіталу підприємств 5 1.1. Розробка і обґрунтування системи формування статутного капіталу підприємств 5 1.2. Використання спеціальної літератури 12 1.3. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази 13 Розділ 2. Методика та організація фінансового обліку і аудиту статутного капіталу 21 2.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 21 2.2. Методика фінансового обліку формування статутного капіталу підприємств різних форм власності 25 2.3. Статутний капітал в системі фінансової звітності 41 2.4. Формування статутного капіталу в зарубіжних країнах, використання міжнародних стандартів 41 2.5. Технологія та техніка проведення аудиту 41 2.6. Аудит статутного капіталу 41 Розділ 3. Методика економічного аналізу формування статутного капіталу підприємства 41 3.1. Система показників та інформаційна база для аналізу статутного капіталу 41 3.2. Розробка і адаптація методики загального аналізу статутного капіталу 41 3.3. Ефективність використання статутного капіталу 41 Висновки 41 Література 41 Додатки 41 Додаток 1. Вимоги до мінімальних статутних капіталів підприємств 41 Додаток 2. Баланс ВАТ „Етрекс-1” 41 Додаток 3. Звіт про фінансові результати ВАТ „Етрекс-1” 41 Додаток 4. Звіт про власний капітал ВАТ „Етрекс-1” 41
 • Аналіз та аудит статутного фонду підприємства (практична частина дипломної роботи)

  3. Аналіз формування та змін статутного фонду підприємства 2 3.1. Аналіз формування статутного фонду підприємства 2 3.2. Аналіз збільшення статутного фонду товариства 4 3.2.1. Аналіз організаційно-правових підстав збільшення статутного фонду ВАТ „ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3”. Ефективність проведення додаткової емісії акцій 4 3.2.2. Аналіз впливу збільшення статутного фонду ВАТ „ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3” на фінансово-господарський стан товариства 10 Розділ 4. Аудит формування і змін статутного капіталу ВАТ „Домобудівний комбінат №3” 17 4.1. Особливості аудиту в акціонерних товариствах 17 4.2. Аудит формування та використання власного капіталу. 24 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 Додатки 41
 • ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

  ВСТУП 2 Розділ 1. Визначення власного капіталу, його структура та призначення 5 1.1. Економічний зміст власного капіталу, його структура та призначення 5 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази 11 1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 14 Розділ 2. Організація обліку формування статутного капіталу на підприємствах 18 2.1. Статутний капітал акціонерного товариства 18 2.2. Збільшення статутного капіталу 27 2.3. Зменшення статутного капіталу 38 Розділ 3. Основи організації аналізу та аудиту статутного капіталу 42 3.1. Методичні принципи організації економічного аналізу 42 3.2. Аналіз складу майна та джерел його утворення 49 3.3. Особливості аудиту в акціонерних товариствах 56 3.4. Аудит формування та використання власного капіталу 67 ВИСНОВКИ 76 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78 Додатки 82
 • Аудит формування та руху статутного капіталу

  1. Нормативно-правова база 2 2. Методика проведення аудиту статутного капіталу 7 Література 17
 • Облік статутного капіталу підприємств різних форм власності

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні і методичні основи обліку статутного капіталу 5 1.1. Економічна сутність капіталу 5 1.2. Методичні основи обліку статутного капіталу 13 Розділ 2. Облік статутного капіталу 21 2.1. Організація обліку операцій формування статутного капіталу 21 2.2. Бухгалтерський облік операцій використання статутного капіталу 34 Висновки і пропозиції 41 Список використаних джерел 44 Додатки 50-53 Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку, статутного капіталу підприємства ТОВ „Назва”.
 • Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використання

  ВСТУП 3 1 Поняття завдання джерела та методика проведення аудиту складових власного капіталу 5 2. Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 10 3. Аудит власного капіталу на прикладі досліджуваного підприємства 22 3.1. Аудит статутного капіталу підприємства 22 3.2 Аудит пайового капіталу 26 3.3 Аудит додаткового капіталу 28 3.4. Аудит резервного капіталу 28 3.5. Аудит нерозподіленого прибутку 29 3.6. Аудит вилученого капіталу 30 3.7. Аудит неоплаченого капіталу 30 3.8 Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі 33 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 40
 • Бухгалтерський облік статутного капіталу

  Вступ..3 Розділ 1. Загальні принципи формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.......................................5 Розділ 2. Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах...............10 Розділ 3. Облік статутного капіталу ВАТ Трембіта .................................17 Розділ 4. Облік статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями.....................................................................................22 Висновки...........................................................................................................31 Список використаної літератури.....................................................................33 Додатки...............................................................................................................34

©: 2011-2022 infoworks.ru