Заказать реферат

Контрольная: Контрольная адміністративне право (ID:50407)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Контрольная адміністративне право (Код работы:50407)

Информация о работе Раздел: Административное право
Вид работы: Контрольная
Объем: 29 стр.
Цена: 85 грн.
Код работы (ID): 50407
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 876
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Принципи державного управління, їх класифікація 4
2. Органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права 7
3. Сутність адміністративного процесу. Зміст та загальні риси адміністративного процесу. Вузький та широкий підхід до розуміння сутності адміністративного процесу 15
4. Характеристика проваджень реалізації юридичними особами своїх прав обов’язків (провадження по легалізації юридичних осіб, провадження по оформленню та видачі ліцензій тощо). 18
5. Діяльність органів виконавчої влади в адміністративно-політичній сфері 20
Задачі 23
Висновки 27
Список використаних джерел 29
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Коментар до Конституції України. — К., 1996.
2. Адміністративне право України (Підручник для юридичних ВУЗів і фак) Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.; За ред. Ю П Битяка. - Харків:, Право, 2009. - 516 с.
3. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф.
Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.369
4. Адміністративне право України: основні поняття. Навч. посібник. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Золотарьова Н.І., Київ, 2005
5. Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К.: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2008. — 668 с.
6. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с
7. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лек¬цій. - К., 1998.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Адміністративне право Великобританії та США

  Вступ 3 1.Джерела адміністративного права Великобританії 4 2. Адміністративне право США : загальна характеристика 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11Вступ 3 1.Джерела адміністративного права Великобританії 4 2. Адміністративне право США : загальна характеристика 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11
 • Адміністративне право

  1. Основні сучасні концепції держави 3 2. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання. Джерела адміністративного права 5 Задача 11 Список використаної літератури 121. Основні сучасні концепції держави 3 2. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання. Джерела адміністративного права 5 Задача 11 Список використаної літератури 12
 • Контрольная по гражданскому прав

  Содержание 1. Понятие и условия действительности сделок 3 2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 8 Список литературы 17
 • Контрольная право

  Содержание ТРУДОВОЕ ПРАВО 3 1.Где можно заключить коллективный договор 3 2. В каких случаях забастовка может быть признана незаконной? 6 Задача 1 10 Список литературы 12 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 13 Задача 3 13 Список литературы 16
 • Звіт з юридичної практики (адміністративне право) + характеристика + щоденник + позовні заяви

 • Поняття та правовий статус адміністративної юстиції

 • Загальна характеристика кодексу України про адміністративне правопорушення

  Література 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Введений дію Постановою ВР Української РСР N 8074-XI від 07.12.84 р. Із змінами і доповненнями за станом на 7 лютого 2002 року, внесеними згідно з Законом України N 3047-III. 2. Адміністративна відповідальність в Україні. Навчальний посібник. Харків: Ун-т. внутр. справ, 1998. – 78 с. 3. Колпаков В.К. Адміністративне право. К:Юрінком Інтер, 2001. - 752с. 4. Правознавство. Навчальний посібник./ За ред. В.В.Копейчикова, К.:Юрінком Інтер – 2000р.
 • Міри, які приміняються органами адміністративної юрисдикції для забезпечення, провадження у справах про адміністративне правопорушення

  Література 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення( Введений дію Постановою ВР Української РСР N 8074-XI від 07.12.84 р. Із змінами і доповненнями за станом на 20 вересня 2001 року, внесеними згідно з Законом України N 2703-III. 3. Бохрох Д. Н. Административная ответственность граждан в СССР. — Свердловск, 1991. 4. Колпаков В.К. Адміністративне право України. К:Юрінком Інтер, 2001 рік 5. Основи конституційного права України: підручник/ За редакцією В.В.Копєйчикова.-К.:Юрінком,1997 6. Право: Учебник для вузов/ А.И.Косаров, М.В.Малинкович, С.Д.Покревская и др., Под ред. проф. Н.А.Тепловой, проф. М.В.Малинкович.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Закон и право, ЮНИТИ, 1998. 7. Правознавство. Навчальний посібник./ За ред. В.В.Копейчикова, К.:Юрінком Інтер – 2000р. 8. Правознавство: підручник /за ред. Настюка М. – Львів: Світ, 1995.
 • Адміністративно правові норми

  Вступ 3 1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм 5 2. Адміністративне припинення правопорушень як застосування адміністративно правових норм 13 Висновок 25 Список використаних джерел 27Вступ 3 1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм 5 2. Адміністративне припинення правопорушень як застосування адміністративно правових норм 13 Висновок 25 Список використаних джерел 27
 • Адміністративне право

  1. Громадяни – суб’єкти адміністративного права України 4 2. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні 10 Задача 1 13 Список використаних джерел 141. Громадяни – суб’єкти адміністративного права України 4 2. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні 10 Задача 1 13 Список використаних джерел 14

©: 2011-2022 infoworks.ru